Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : M. ALÝ
“Azamet ve kudrette tek olan, bir tanýnan, karanlýklar içinde ýþýklar, ýþýklar içinde karanlýklar peydâ eden, ölüleri dirilten, dirileri öldüren, yegâne Hālýk-ý Zü’l-Celâl’e hamd olsun. O Azîz’dir, zevâl ve fenâdan münezzehdir, O’nun Kýdem’ine bidâyet, Bekā’sýna nihâyet yoktur. Ebedîliðinin denizinde, akýllýlarýn akýllarý gark olup gitmiþtir. O’nun hiçbir þeye ihtiyacý yoktur. Herkes ve her þey O’na muhtâçtýr. O’nun hakîkati karþýsýnda âlimler ilimleriyle, ârifler irfânlarýyla hayrân kalmýþlardýr. Biliriz ve bildiririz ki, Allah’tan baþka yoktur tapacak. Biliriz ve bildiririz ki, gerçekten de Hazret-i Muhammed Allah’ýn kulu ve rasûlüdür. Salât ile selâmým Hazret-i Muhammed’e: O, Enbiyânýn Seyyidi, Etkýyânýn Ýmâmý, Rûz-i cezâ’da ümmetin þefâatçisidir ve Semâya urûç edenlerin, seçilenlerin en hayýrlýsýdýr. O’na, O’nun pâk nesline, inanarak O’nu görenlere, bilhassa,sýdk u vefâ mâdeni Hazret-i Ebû Bekir Sýddîk’a, doðru ile yanlýþý ayýrt eden, Hattab oðlu Hazret-i Ömer’e, hilim, hayâ ve iki nûr sâhibi Hazret-i Osman’a, kýlýç ve cömertlik sâhibi Ebû Tâlib’in oðlu Hazret-i Ali’ye, bütün muhâcirlere, ensâra, emîn adamlara çok çok salât u selâmlar olsun.” (Mecâlis-i Seb’a, 3. Meclis) ORTALIKTA YÝNE NE ÝDÜÐÜ BELLÝ OLMAYAN FÝTNE TOHUMLARI EKMEYE ÇALIÞAN NESLÝ SOYU SOPU BELLÝ OLMAYAN ALLAH, PEYGAMBER, ÞERÝAT, EHL-Ý SÜNNET, TASAVVUF, TARÝKAT VE HAZRET-Ý PÎR DÜÞMANLARI DOLAÞIYOR. SONER YALÇIN'IN NE HALT OLDUÐUNU BÝLMEYEN YOKTUR. HERKEZ BÝLÝYOR DA NEDEN BU ADAMA BÝR KÝÞÝ ÇIKIP DA CEVAP VERMEZ ANLAYAMAM... HÝÇ ÞÜPHESÝZ KÝ CEVABI HAZRET VERECEKTÝR. EYVALLAH... ÝLLA HUUUU....
Gönderilme Tarihi : 20.09.2006 14:30
Gönderen : Yunus Emre
Site Hz.Mevlanayý tanýmayanlara tanýtacak,tanýyýp sevenlere de daha çok sevidirecek bir özelliðe sahip bence.Elinize yüreðinize saðlýk.
Gönderilme Tarihi : 20.09.2006 12:56
Gönderen : BÜLENT CANTÜRK
böyle güzel bir siteyi hazýrlayýp bizlere sunduðunuz için öncelikle bütün emeði geçenlere sonsuz teþekkürler.sitenizi hergün ziyaret etmekteyim.saðolun, varolun.
Gönderilme Tarihi : 19.09.2006 10:26
Gönderen : dem bu dem
GÖNÜLLERÝ FETHETTÝNÝZ
Gönderilme Tarihi : 15.09.2006 22:46
Gönderen : Adnan TANUR
Konya ve Mevlana için bulunmaz güzellikteki bu siteniz için ne kadar teþekkür etsem az gelir.Ýnanýyorumki bu güzellikler uzun yýllar devam eder.Bu güzel hizmetlerinden dolayý sabýr deryasý arkadaþýma baþarýlar diler saygýlarýmý sunarým.
Gönderilme Tarihi : 15.09.2006 09:43
Gönderen : Sn. Webmaster
Sn. Nihat Bey'in göndermis oldugu yazi elinizde ise sizlerden foruma tasimanizi rica etsek. Umarim bu ricamizi kirmazsiniz.
Gönderilme Tarihi : 14.09.2006 14:59
Gönderen : Sn Nihat Bey'e
Sn Nihat bey gönderdiginiz yazi her ne kadar gorunmemis bile olsa ilgi ve alakaniza tesekkur ederim. Eger sizce bir sakincasi yoksa telekom@chinesecool.com mail adresine bu yaziyi gönderirseniz bilgilerinizden istifade edecegimizi bilmenizi isterim.Veya forum sayfasina asarsaniz kiymetli goruslerinizi o da makbule gecer saygilarimla
Gönderilme Tarihi : 14.09.2006 14:52
Gönderen : Nihat bey
Sayýn Site yöneticilerine ve siteyi kuran can kardeþlerime sevgim ve saygým tamdýr. böyle bir siteyi kurduklarý için onlara teþekkür ediyorum . Yazýmý yayýnlamadýklarý için özür diliyorlar asýl ben onlardan özür dilemeliyim. eðer bir daha uzun yazý yazacak olursam Semazen Forumu kullanacaðým . Efendi -2 kitabý gerçekten beni çok yaraladý çok üzdü kahretti . inþaallah sizlerde ilmi cevaplar verirsiniz Þunu da unutmayalým ki Bir velinin kalbine girmek Ýnsaný Cennete götürür. çünkü Kalp nazargah-ý ilahidir. Cenab-ý Hak hepimizi Affetsin HazretÝ Pirin kalbinde kýlsýn ismimizi. Amin
Gönderilme Tarihi : 14.09.2006 14:17
Gönderen : Semazen'den
Kýymetli ziyaretçilerimiz,
Nihat Bey' uzunca bir yazý gönderdi fakat ziyaretçi defterinin yapýsý bu yazýyý taþýyamadý.
Böyle ilmi ve seviyeli paylaþýmlarýnýzý Ziyaretçi defterinden ziyade Semazen Forum'da uygun bir bölüm açarak devam ettirebilirsek çok iyi olur sanýrýz.
Not: Nihat Bey'den gönderdiði fakat yayýnlanamayan bu yazý nedeniyle özür diliyoruz.
Selametle
Gönderilme Tarihi : 14.09.2006 13:51
Gönderen : Sn. Nihat Bey'e
Sayin Nihat Bey efendi-2 ile ilgili yorumlarinizin devaminin gelmesi ve sadece kenan rifai ile sinirli kalmamisi dilegiyle. http://kendihalinde.wordpress.com
Gönderilme Tarihi : 13.09.2006 21:53
Gönderen : derviþ
geldim..degahýna yüz sürdüm..aþkýnla döndüm durdum..kendimi yanýnda býraktým....geri döndüm..
Gönderilme Tarihi : 11.09.2006 21:35
Gönderen : hakan
yikildi gonul bir murad ister...
Gönderilme Tarihi : 11.09.2006 08:51
Gönderen : Dervisiderya
Selam Allah Razi olsun gösterdiginiz ilgi alakadan ötürü bizleri sevindirdiniz Allahta sizleri sevindirir insallah ALLAH KADIRI MUTLAK C.C.Bir sinegi bile misal vermekten cekinmez.Allah ilim kapilarinizi daimvekaim acik eyler insallah mubarek olsun DOSTUN DOSTLUGU POSTUNDAN BELLI OLUR Allaha emanet olun
Gönderilme Tarihi : 10.09.2006 23:50
Gönderen : doktor
herkese selam...semazen radyoda gece 22.00 den sonra yayýnlanan meþklere son günlerde yer verilmiyor.tekrar verilemez mi?aþk u niyazlar..
Gönderilme Tarihi : 10.09.2006 00:32
Gönderen : merve
Allah razý olsun siteniz çok güze.l Bir iki sorum var ve mevlevilik üzerina sohbet etmeye ihtiyacým var bana mevleviliðin içinde bulunan birinin yardým etmesi lazým yardým edebilir misiniz?
Gönderilme Tarihi : 09.09.2006 17:56
Gönderen : a.candan
Allah razý olsun... siteniz çok güzel allah devamýný nasib etsin...
Gönderilme Tarihi : 09.09.2006 04:59
Gönderen : istanbul
Bu güzel sitenin müdavimi olmak vesile-i iftiharimdir.Bir kücük istirhami site yöneticilerine iletme arzusundayim. Siteyi yurtdisindan takip eden bizler, cevremizdeki arkadaslarimizi da bu üzelliklerden haberdar etmek istiyoruz. Imkan dahilinde bazi yazili ve görüntülü kaynaklar Almanca olarak yayimlanabilir mi? Samimi selamlar ve muhabetler
Gönderilme Tarihi : 09.09.2006 00:00
Gönderen : gülsüm
selamun aleykum ben 16 yaþýndayým siteye yazanlar kadar anlamlý yazamam ama çok beðendim
Gönderilme Tarihi : 08.09.2006 21:19
Gönderen : derviþ
yarýn...dergahýna..yüz sürmeye...geliyorum..bu bi düþ mü...gerçek mi bilemiyorum...
Gönderilme Tarihi : 08.09.2006 19:38
Gönderen : Nihat bey
Berat Kandili bütün Ýslam alemine kutlu olsun. rabbim Hazret-i Pir Mevlana Celaleddin-i Rumi Efendimizin , Hazret-i Pir Abdülkadir Geylani Efendimizin , Hazret-i Pir Ahmet Er Rýfai Efendimizin , Hazret-i Pir Þah-ý Nakþibend Efendimizin , Hazret-Ý Pir Nurettin Cerrahi Efendimizin , Hazret-i Pir Þeyh Ahmet El Bedevi Efendimizin , Hazret-i Pir Hacý Bektaþ-ý Veli Efendimizin , Hazret-i Pir Þeyh Þaban-ý Veli Efendimizin Himmet, Þefkat, Þefaat , Ýþaret , Nazar ve Tasarruflarýný üzerimizden eksik etmesin nail eylesin Amin. Cenab-ý Hak bizleri kurtulmuþlarýn þefaat hakký kazanmýþlarýn hürmetine Þakilerden eylemesin Amin. bugün Kenan Rýfai Hazretlerinin Sohbet-i Þeriflerinden bir parça okudum hergünde ders ders okuyorum . çok þeyler kazandým kazanýyorum . Herkese Tavsiye ederim. Aþk Ýle Edeb ile Haya ile Güzellikler ile Hu diyelim Huu. Hu....Huuuuuuu. Huuuuuuuu. Huuuuu. Hu. Hu. Huuuuuuu.........
Gönderilme Tarihi : 08.09.2006 01:13
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0322 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya