Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : MEVLANA SEVDALISI
ALLAH(c.c) SEVGÝLÝ KULU KALPLERÝN SULTANI HZ. MEVLANA'YI YAD EDÝP YAÞATTIÐINIZ ÝÇÝN TEÞEKKÜRLER. SÝZÝN GÝBÝLERLE CANLARIN CANI HEP YAD EDÝLECEKTÝR. ALLAH SÝZLER VE SÝZÝN GÝBÝLERDEN RAZI OLSUN
Gönderilme Tarihi : 03.11.2006 13:49
Gönderen : Ayþe Bozkuþ
Sevgili site çalýþanlarý, Allah razý olsun, Sevgili Nurbaki Hoca'nýn nefis anlatýmý ile "Þems-i Tebrisiz kýsmý" þimdi daha sýcak ve güzel oldu derim... Saðolun, Allah kolaylýk versin, gayretinizi arttýrsýn.. Sevgiyle kalýn..
Gönderilme Tarihi : 03.11.2006 13:34
Gönderen : Bulent K.
tasavvuf müziðimizi radyonuzdan dinleme imkanýný sundugunuz için sonsuz tesekkür ederim. emeði gecenlerden Allah razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 02.11.2006 01:56
Gönderen : Semavi
efendiler sizlere saygýlarýmý sunuyorum. tebrik ve takdir ediyorum sizleri... sizlerin bizleri ulaþtýrmaya çalýþtýðý yolu takip etmeye çalýþýyoruz düþe kalka.... söz uzar kesmek gerek vesselam....
Gönderilme Tarihi : 02.11.2006 01:03
Gönderen : AYÞE TUNA
ÝNANILMAZ GÜZEL BÝR SÝTE HAZIRLAMIÞSINIZ TÜM EMEÐÝ GEÇENLERE TEKRAR TEKRAR TEÞEKKÜRLER ALLAH RAZI OLSUN
Gönderilme Tarihi : 02.11.2006 01:01
Gönderen : serab

selamaleykum aþk ki vardýr gerisi vesairedir....bilirim ama kavrayamam ...kavramanýn yolu nerden geçer??aþýk dostlarla ortak zeminlerde sohbet etmek isterim teþekkurler..


birþey daha yazarlar yazýlarýný site için mi yazmakta yoksa yazarlarýmýzýn farklý kaynaklarda yayýnlanmýþ eserlerimi yer almakta ?

Gönderilme Tarihi : 01.11.2006 15:11
Gönderen : Ben Ben Ben

Þalom sn. Yandýn hanýmefendi!


Yazýnýz çok ilgimi çekti; çünki savunduðum bir inancý daha bir tasdikledi; savunduðum inançta þu; Allah, her canlýya bir kafatasý ve kafatasý içine beyin harcý vermiþ; yani insanda da hayvanda da kafatasý ve içinde beyin harcý mevcut!’Hayvanýn beyin harcý ona yakýþýr þekilde iþlevini görüyor! Ýnsanýn da mutlak insana –verilene yakýþýr þekilde iþlevini görüyor. Uzun yýllar insan ile hayvan arasýnda ki farký sordum durdum; bu sorumun yanýtýnýn “edep” olduðunu öðrendim...


 Ama beyin harcý yarý yarýya iþlev görene “edep” bi anlatmak benim haddim deðil elbet –orasý artýk Tanrý’nýn iþi, çünki vardýr aklý yarým veriþte bir sebebi...


Saðlýcakla kalýnýz lütfen

Gönderilme Tarihi : 31.10.2006 23:36
Gönderen : Ben Ben Ben :)

Merhaba Sn. Serkan,


Gönderen : serkan


edebin bir sýnýrý varmýdýr eded nedýr hoþ goruluk nedýr varsa sýnýrý nereye kadardýr edep ve hoþ göruluk çok fazlasý ýyý veya kötumudur çok teþekkurler Gönderilme Tarihi : 30.10.2006 18:07


Yazmýþsýnýz; evet ya çok çok doðru bir soru  Ama maalesef Ziyaretçi defteri yerine semazen.net/Forum a yazsaydýnýz konu baþlýðý olurdu... Malum ziyaretçi defteri “eleþtiri, öneri ve deðerlendirme’lerin paylaþýmý için açýlmýþ bir platform. Ben sorunuzu semazen.net/Forum a yazmanýzý öneririm...


Saðlýcakla

Gönderilme Tarihi : 31.10.2006 23:28
Gönderen : nihat
projelerinizi okudum.güzel þeyler ama çalýntý bence...siz bu iþi yapamazsýnýz yapsanýz bile,maneviyat bulamazsýnýz.çünkü sizler kendi aranýzda ofsaytsýnýz.siz ilk önce kendi iþinizi doðru yapýn sonra bu büyük iþlere kalkýþýn.Bu iþler kolay deðil.Bunca zaman sonra her þey yenimi aklýnýza geldi.baþkalarýný hatta kendinizi sevmeyi öðrenin. Bunlar aðýr eleþtiriler ama;aðýr eleþtirilere maruz kalan insanlarýn toplu mesajýdýr.
Gönderilme Tarihi : 31.10.2006 22:12
Gönderen : yandýn
biz size semazen diyoruz þiz bize tam bilgi vermiyosunuz baþka þeyler yazýyorsunuz biraz da ilk okul orta okul için þeyler yazýn nütfen bakýn yok sa babama þýkayet ederim aaaaa size söyledimmi ben milli eðitim bakanlýðýnýn kýzýýyým
Gönderilme Tarihi : 31.10.2006 19:19
Gönderen : serkan çapkýn
foto galeriyi dahaçok resim duvar kagýtý koyarmýsýnýz çok guzel býr sýte insana huzur verýyor emegý geçen herkesten ALLAH razý olsun
Gönderilme Tarihi : 31.10.2006 17:09
Gönderen : özcan
selamün aleyküm. bu siteyi yapanlardan allah razý olsun çok güzel allaha emanet olunuz
Gönderilme Tarihi : 31.10.2006 11:18
Gönderen : alev
hazýrlamýþ bulunduðunuz siteyi çok beðeniyorum.Gerçekten insana huzur veriyor.Keþke fýrsatýmýz olsada konyaya gelip Mevlanamýzýn dergahýný görüp törenlere katýlabilseydim.Ýþlerimin yoðun olmadýðý bir zamanda Allahýn izniyle inþallah gelirim.bu sitenizle kendim oradaymýþ gibi hissediyorum.size çok teþekkür ederim ALLAH'A(C.C)emanet olun
Gönderilme Tarihi : 31.10.2006 16:17
Gönderen : EMANULLAH GÜNDÜZ
sonsuz sevgi ve saygýlarla deðerli dostlar sözü uzatmýyacam bizler bize ait o kadar deðerli ve bizi biz yapan deðerlerden uzaklaþmýþýz ký yýllardýr bunun sançýsýný çekiyoruz en önemlisi tarihimizden uzaklaþtýk bari gelin bu yüce zata hakk ettiði deðeri verelim bu milletin aslýna dönmesi dileðiyle sevgiler saygýlar
Gönderilme Tarihi : 31.10.2006 14:50
Gönderen : ENES
bu siteyi gezerken buldum hosuma gitti ama benim dini konu hakkýnda aklýma takýlan sorularým var ben bu sorularý soracak birinide bulamýyorum acaba yardým ede bilirmisiniz bunu ziyaretci kardeslerimdende bekliyorum eger bilgililerse bu konularda beni dinklemek isterlerse
Gönderilme Tarihi : 31.10.2006 11:50
Gönderen : serkan
edebin bir sýnýrý varmýdýr eded nedýr hoþ goruluk nedýr varsa sýnýrý nereye kadardýr edep ve hoþ göruluk çok fazlasý ýyý veya kötumudur çok teþekkurler
Gönderilme Tarihi : 30.10.2006 18:07
Gönderen : kardelen

Sen bir saman çöpüsün, bizse devlet kehribarýyýz; þu samanlýktan sýyrýlýp kehribara dönsen ne olur ki.


Artýk bu sefer toprak olacaðým diye yüz kere ahdettin. Bir kerecik de ahdinde dursan ne çýkar.


Sen gizli bir incisin amma þu samanlýkta toprak rengini almýþsýn. A güzel yüzlü, ne olur yüzündeki tozu topraðý bir yýkasan da arýnsan!


DÝVAN

Gönderilme Tarihi : 30.10.2006 17:02
Gönderen : Ayþe Bozkuþ
Bu güzel siteye bugün girdim. Çok hoþ ve mutlu oldum. Siteye hizmet edenlerden Allah razý olsun. Bir ricam olacak, Þems Hazretlerinin hayatýnýn anlatýmý biraz daha geniþ olabilirdi. Bu konuda nurbaki.com 'da Mevlana ve Þems Hazretleri Nurbaki tarafýndan çok güzel anlatýlmýþ, bence onun anlatýmýný Þems-i Tebrizi bölümüne koyarsanýz, daha doyurucu olacak bilgi edinme bakýmýndan, biraz kuru bir anlatým olmuþ. Mutlaka Nurbaki Hocanýn anlatýmýndan faydalanýlmasý.. Zaten okuyunca siz de hak vereceksiniz inanýyorum... Öyle bir sevgi ile anlatmýþ ki, bu sitede yayýnlanmasý çok hoþ olur... Sevgiyle kalýn...
Gönderilme Tarihi : 30.10.2006 01:00
Gönderen : nalan
Geçen hafta misafir yazarýn Ulu Önder Atatürk ile ilgili yazýsýný okudum ve çok mutlu oldum çünkü onu bu sitede görmek istediðimi daha öncede size yazmýþtým. Bu güzel ülkede biz ibadetimizi özgürce yapabiliyorsak bunu ona borçluyuz.Ayrýca Nur Artýran Hanýmefendiyede yeni yazýsýndan dolayý teþekkür ediyorum ve yeni yazýlarýný dört gözle bekliyorum. Tüm semazen çalýþanlarýna sonsuz sevgi ve saygýlar.
Gönderilme Tarihi : 29.10.2006 22:15
Gönderen : faruk
Degerli Semazenler, Bu kadar güzel ruha hitap eden ve insaný baþka bir dünyaya götüren semazen kültürün, inancýnýn sitesinin orta yerinde semaya varmak isterken reklamlarý görmek þýk deðil. arz ettim.
Gönderilme Tarihi : 29.10.2006 13:05
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0329 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya