Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : özcan
selamlar siteniz baya güzel olmuþ allahýn rýzasýna karþýlýklý kavuþursunuz inþallah.2 hafta önce konya mevlanaya gitmek nasip olmuþtu ama hayal kýrýklýðýyla döndüm maalesefki ben orda konyada mevlanayý göremedim.halbuki o büyük insan o bir dai olan kiþi anlaþýlmasý pek zor olamayan kiþiyi ben konyada bulmadým ama anladým ki ne ararsam arayayým kendimde bulabileceðim kanýsý allah dostu olan birini anlýyabilmek için gönül perdelerimizin açýlmasý gerekmektedir... allaha emanet olun.sevgi ve dua ile kalýn
Gönderilme Tarihi : 02.08.2007 19:26
Gönderen : özcan
selamlar siteniz baya güzel olmuþ allahýn rýzasýna karþýlýklý kavuþursunuz inþallah.2 hafta önce konya mevlanaya gitmek nasip olmuþtu ama hayal kýrýklýðýyla döndüm maalesefki ben orda konyada mevlanayý göremedim.halbuki o büyük insan o bir dai olan kiþi anlaþýlmasý pek zor olamayan kiþiyi ben konyada bulmadým ama anladým ki ne ararsam arayayým kendimde bulabileceðim kanýsý allah dostu olan birini anlýyabilmek için gönül perdelerimizin açýlmasý gerekmektedir... allaha emanet olun.sevgi ve dua ile kalýn
Gönderilme Tarihi : 02.08.2007 19:14
Gönderen : hasan
Neden sitenizde,Mesnevide yer alan müstehcen diyebileceðimiz hikayelere hiç deðinilmiyor ve bunlarla ilgili doyurucu ve açýklayýcý net bilgilere yer verilmiyor. Lütfen bu konuda aydýnlatýcý ve yanlýþ anlaþýlmalarý engelleyecek çalýþmalarla bizleri buluþturun.
Gönderilme Tarihi : 30.07.2007 14:42
Gönderen : OKAN ZENGÝN
kainatýn sahibi ve istediði kadar süreyle yaratmaya devam eden "yaratýcýyla" iletiþime girmenin tek deðil tüm yaratýlanlarýn sayýsýnca YOL vardýr..her insanýn ;kendine "teklif" edilen seçeneklerden hangisini seçeceði yine kendisine baðlýdýr..bu baðlýlýk "güzeli sevmek sizde birtürlü..bizde birtürlü.." misali hayatýn içinden seçilir ve benimsenir ve davranýþlarda hazmedilir..sonunda beklentiler birþekilde karþýlanýr..iþte ben bu baðlantýyý genelde" musýki"..özelde ise "ney" sesiyle kuranlardaným..çok hoþ bir iklimde yaþýyorum..semazen.net bu yolun dostudur benim için..mevlana dostlarýna ve ta derinlerden sevenlere selam olsun..saygýlarýmla.
Gönderilme Tarihi : 29.07.2007 20:47
Gönderen : oðuzhan öztürk
2007 Dünya Hoþgörü ve Mevlana Yýlýnda Yenimahalle Belediye Tiyatrosundan Bir Armaðan SEVGÝNÝN YOLU Tarih: 14-15-16 Aðustos 2007 Rezervasyon Ýçin Lütfen Arayýnýz.... http://www.yenimahalle.bel.tr/M_Duyuru_OKu.asp?x=2&kategori=1&id=208
Gönderilme Tarihi : 28.07.2007 17:09
Gönderen : Ferhat
Ney sesi, insaný olduðu yerden alýp uçsuz bucaksýz yerlere götürüyor, fani olduðunu hatýrlatýyor ve içini titretiyor. Hayatýn sonu olduðunu hatýrlatýyor ve birgün yüce ALLAH'a döneceðimizi yüreðinin en derininde hissettiriyor...
Gönderilme Tarihi : 27.07.2007 19:41
Gönderen : salih
s.a allah razý olsun yaklasýk 3 yýldýr int de geziyorum ama böyle güzel derlenmiþ en iyi bir þekilde hizmet veren kalpten onayladýgým tastik ettigim vaybe dediðim ilk site ellerinize emeginize saðlýk. Allah razý olsun
Gönderilme Tarihi : 27.07.2007 11:33
Gönderen : vaktiseher
siteyi yeni gördüm ve hemen üye oldum..sizin gibi gönül insanlarýyla birlikte olmak ne güzel..Allah(cc) yar ve yardýmcýnýz olsun..
Gönderilme Tarihi : 22.07.2007 18:27
Gönderen : fatihcanery
Siteyi bu þekilde bize sunan,emeði geçen tüm kardeþlerimizden ALLAH bin kere razý olsun
Gönderilme Tarihi : 20.07.2007 01:22
Gönderen : Özlem
Bütün müslümanlarin üc aylarini en icten dileklerimle kutlar,ve hepimizin Rabbim bu mübarek aylarin vesilesiyle bütün dualarimizi kabul eder insallah.Amin
Gönderilme Tarihi : 20.07.2007 00:36
Gönderen : FERAH
Regaip Kandilinizi tebrik eder tüm dünyada hayýrlara vesile olmasýný dilerim
Gönderilme Tarihi : 19.07.2007 09:58
Gönderen : biçare
çaresizlerin ve arayanlarýn ilacý, gönüllerin kýblegahý,aþk ve sevginin ýþýðý, imanýn ruhu, kalplerin secdegahý, ibadetin nuru'na ve nurlarýna selam olsun...selam han-ý çeþmey-i pür olandan medet...
Gönderilme Tarihi : 18.07.2007 15:57
Gönderen : FERAH
Selamlar! Üç aylarýnýz mübarek olsun! Cenabý Hak Receb ve Þaban aylarýný size ve ailenize hayýrlý kýlsýn ve Ramazan'a kavuþtursun. Dualarýnýzda eksik etmeyin lütfen.
Gönderilme Tarihi : 17.07.2007 11:28
Gönderen : arif
"Hu" Rabbimin rahmet ve bereketi üzerinize olsun ,hepimizi nazarýndan ,bazarýndan ,huzurundan boþ çevirmesin haklarýmýzda hayýrlý eylesin benim gibi pirimize gözce gönülce uzakta olan birisine kabrini görme imkaný verenlerden Mevla(na)m razý olsun "Hu"
Gönderilme Tarihi : 15.07.2007 12:30
Gönderen : Aytül BOZKURT
Semazen net'ten okuduðum Fi-hi Mafih ve diðer eserlere ve sohbetlere eriþebilmek benim ve inanýyorum çoðu kullanýcý için için çok büyük nimet. Elimde imkan olduðu zaman iyiþallah siteye ben de faydalý olacaðým.
Gönderilme Tarihi : 09.07.2007 16:46
Gönderen : tokluman
SEVGÝ VE HOÞGÖRÜNÜN ODAKLANDIÐI YER SEMAZEN
Gönderilme Tarihi : 08.07.2007 17:39
Gönderen : Serpil
Merhabalar..Dün Ýstanbul'da Galata mevlevihanesinin sunduðu semazen törenini izlemek istedim ancak bilet fiyatý 30 YTL idi.Ben bu 30 liranýn anlamýný çözemedim.Ne olursan ol gel yerine paran olursa gel ile karþýlaþmak beni üzüntüye düþürdü....
Gönderilme Tarihi : 08.07.2007 12:35
Gönderen : esperi
Gercekten harika bilgiler mevcut, faydalanmak lazim. vesselam
Gönderilme Tarihi : 06.07.2007 16:40
Gönderen : hakan tokluman
Sýza sýza göl olur, Akar akar yol olur,Yaradan dileyince Az çoklardan bol olur. Aþk ile aþk olsun.
Gönderilme Tarihi : 02.07.2007 13:41
Gönderen : DervisiDerya
SLM Her Keze Hayirli Cumalar Diler Neseli Huzurlu Günler Sizlerin Olsun SLM
Gönderilme Tarihi : 29.06.2007 09:41
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0334 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya