Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : kardelen
Allah'ýn ahlakýyla ahlaklanýnýz
Gönderilme Tarihi : 25.12.2006 11:27
Gönderen : fatih mehmet çolak
tüm müslüman aleminin ve kardeþlerimin kurban bayramýný kutlar kalp lerinden öperim.ve herzaman kalp imizin ve kapýmýzýn her kese açýk oldugu gibi onlarada açýk olan hrýstiyan aleminin yýlbaþý gecesini kutlarým. gel ne olursan ol gel. ama putperesy ama imanlý ama inanmayan . ama ne olursan ol gel. hepinizi kalp inizden öpüyorum
Gönderilme Tarihi : 25.12.2006 08:12
Gönderen : Serkan
Ülkemde herþeye raðmen iyi bir þeyler ortaya koymayý baþara bilen birilerini görmek çok güzel. Tasavvufla uzaktan yakýndan ilgim olmamasýna karþýn, neyin sesine karþý duyduðum hayranlýk ve iþtiyak, bu siteyi her internete girdiðimde açmama vesile oluyor. Emeði geçen herkesten Allah razý olsun. Duanýzý esirgememeniz ümidi ile.....
Gönderilme Tarihi : 24.12.2006 23:43
Gönderen : nursel
sozun bittigi yerde gonul konusmaya baslar... Huuuuuuuuu
Gönderilme Tarihi : 24.12.2006 00:32
Gönderen : Ýnci Cömert
Allah rahmetini bizden esirgemesin.(AMÝN)(BEN 11 YAÞINDAYIM.)
Gönderilme Tarihi : 23.12.2006 13:22
Gönderen : HASAN GÜRSES
Allahýn selamý üzerinize olsun,,, Sevgili dostlar,bu siteye emeði geçen tüm kardeþlerimin eline,diline ve beyinlerine saðlýk ve sýhhatler olsun,Allah hepinizden razý olsun. Hasan GÜRSES Mali Müþavir Ýstanbul
Gönderilme Tarihi : 23.12.2006 09:09
Gönderen : Hakan
Selamin aleykum, Bu guzel hizmetleri bizlere sundugunuz için ALLAH sizlerden razi olsun.Ben firansada yasiyorum 24 yasindayim.Buralarda dinmizi yasamak ve tasavvuf yolunda ilerlemek çok zor.boyle sitelere ihtiyacimiz var. tesekkurler.
Gönderilme Tarihi : 22.12.2006 22:08
Gönderen : Altug
Sayfalarýn sag tarafýnda tum yazarlar ve konular deðiþmekte iken, en ust yazar ve konu deðiþmemektedir. Acaba bu bazý kavramlarý putlastýrmak olmuyor mu. Bununla ilgili gorusumu iletmek istedim. Tesekkurler Altug
Gönderilme Tarihi : 22.12.2006 20:24
Gönderen : SIR_RIM
Bugün ana sayfada semazen.net olarak ziyaretçilerinize teþekkür etmiþsiniz... Elbet bizde bu kutsi hizmetinizden dolayý sizlere teþekkür ediyoruz. Emeðiniz gönül iþi -bu hizmetinizle sizde gönüllere hoþluk veriyorsunuz; emeðiniz, hizmetiniz, paylaþýmlarýnýz için çok teþekkürler... Selametle :)
Gönderilme Tarihi : 22.12.2006 13:40
Gönderen : derviþ
KONYA'' MEVLANA'' DEMEK..KONYAM'A SELAM OLSUN..AÞKA EMANET DOSTLAR..
Gönderilme Tarihi : 21.12.2006 22:27
Gönderen : recep durmuþ
Sayýn Yakup Þafak Beyefendiye, Samsunda akm de verdiðiniz konferansda bir izleyici olarak hüsrana uðradým desem yalan olmaz.Mevlana hazretlerinin hayatýný anlatan bir ansiklopedik bilgi verdiniz sadece bu kadar.Bu bilgiyi herhangi bir yerden okuyabilirdik.Veya siz gelmeseniz birinin eline tutuþtursanýz kaðýtý oda okuyabilirdi.Oysa biz dinleyiciler çok farklý þeyler bekliyorduk.Mesneviden ve rubailerden derlenmiþ güzel bir sunu bekliyorduk.maaalesef....gecemizi heba ettiniz.
Gönderilme Tarihi : 21.12.2006 16:38
Gönderen : fatma
tüm islam aleminin ve semazen dostlarýnýn kurban bayramýný tebrik ederim
Gönderilme Tarihi : 20.12.2006 16:25
Gönderen : özlem
Merhaba sevgili Mevlana dostlarý Doðru mu yoksa yanlýþ bir uygulama olup olmadýðýný anlayamadýðým bir þeyi sizinle paylaþmak istedim.Geçenlerde bir Mevlevi ayini izlemek için Galata Mevlevihanesine gitmek istedim, fakat talep ettikleri fiyat gerçekten çok þaþýrttý beni ,kendi yaþadýðým ülkede,kendi kültürümün yansýmalarýný bilmek öðrenmek görmek , ki bu Mevlana kültürü ... En üzücüsü buranýn Turistik kesime hitab eden bir ayin tablosu çizmesi.Mutlaka dergahýn bir gelire ihtiyacý vardýr.Fakat bu müzeden saðlanabilirken neden ayin giriþleri para karþýlýðýnda? gerçekten merak ediyorum, yanlýþ düþünüyorsam þimdiden özür dilerim.
Gönderilme Tarihi : 20.12.2006 00:41
Gönderen : emin koçak
Ýnsanlýðýn Maneviyata yönelme ihtiyacýnýn doruða çýktýðý çaðýmýzda,Hakk yolunda yapmýþ olduðunuz bu nazik çalýþmalarýnýz tarihe mutlaka not düþecektir. ALLAH c.c hepinizden razý olsun. Selam ve dua ile...
Gönderilme Tarihi : 19.12.2006 17:49
Gönderen : pýnar
SELAMIN ALEYKÜM CAN HOCAM SÝZE ÇOK ÝHTÝYACIM VAR DUALARINIZA BÝZ GARÝP KULLARINIZIN ÝHTÝYACI VAR CAN HOCAM HERÞEYÝMSÝN HAYATTAKÝ DÝLEYÝM SANA LAYIK OLMAK SAYGILARIMLA MUBAREK ELLERÝNÝZDEN ÖPERÝM ESSELAMINALEYKÜM
Gönderilme Tarihi : 18.12.2006 20:13
Gönderen : adsýzalp
Dün televizyonda uzun süredir beklediðimiz þeb-i arus törenlerini izlerken çok üzüldüm. Sema sýrasýnda Sultun Veled devri yapýlýrken, devre tüm semazenler katýlmadýlar. sanýrým törene katýlan devlet ricalini sýkmak istemediler. Sema, benim bildiðim kadarýyla Allah'a ulaþmanýn yollarýndan biridir. Devlet büyüklerini memnun etmenin yollarýndan biri deðildir. Bu mantýðýn sema gibi ulvi bir töreni, ibadeti folklorlaþtýracaðýndan endiþe ediyorum. Muhabbetle selamlarýmý sunarým
Gönderilme Tarihi : 18.12.2006 19:58
Gönderen : sibel
merhaba ya ilk önce site çok gzl ama ben aradgm konuyu bulamadm bana yardm edermsnz konum mevlananýn felsefi görüsleri yardm edersenz sevnrm þimdiden tesekkürler
Gönderilme Tarihi : 18.12.2006 18:06
Gönderen : þükret
selamün aleyküm bu sýteyý 17 aralýk dolayýsýyla buldum ve her bölümünü gezdim her ayrýntý düþünülmüþ ellerýnýze salýk artýk istanbuldan gonlümün sultaný konyada olabileceðim çok teþekkür ederimm.....
Gönderilme Tarihi : 18.12.2006 18:00
Gönderen : gülþah
Bazen bi sarýlma bazen bi tebessüm bazende bi gözyaþý bazense sizin gibi gerçek Hak dostlarýnýn gayreti uçurumun kenarýnda taþlaþmýþ bi kalbi yumuþatabilir.Bu kalp vesilenizle Aþýk þimdi YARADANINA.O YARADAN RAZI olsun sizden
Gönderilme Tarihi : 18.12.2006 15:16
Gönderen : Ayda
Þeb-i Arus gibi bir doyumsuz ziyafeti sitenizden takip etme imkaný bulduk. Ahmet Özhan ve deðerli topluluðunun þevk ve hizmet aþkýna hayran olduk. Allah cümlesinden razý olsun... Güzelliklerini, aþklarýný sonsuz kýlsýn inþallah. Onlarý çok seviyoruz...
Gönderilme Tarihi : 18.12.2006 11:45
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0351 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya