Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : Fatih
Rabbimin selamý sevgisi ve rahmet ve merhameti üzerinize olsun. Þu 26 senelik ömrümde anladým ki, gerekli olmuþ her an ve dem de gözyaþý ve hüzün. O (SAV) VE O'NUN (SAV) sevgililerinin gittiði günden beri O'nu (sav) arayan her genç ve yaþlýsý, bay ve bayaný içinde bir Bilal (ra) hüznü yaþýyor. Tat tuz kalmamýþ. samimiyetimle yazýyorum ki sizin buradaki resimlerinize bile bakmaya haya ve edeb ediyorum. baktýkça utanýyor kendimden, bir ney açýp koyuluyorum aðlamaya. bir ney titrer bir de ben. bir o aðlar bir ben bir o özler bir de ben. geceleri koyuluyorum yola varýp varamayacaðýmý da bilemeden. hayal dünyamda gezerken o kutlularýn diyarýný semazenlere bakýyorum. sanki her dönüþlerinde bir girdap yaratýp çevrelerinde ne var ne yoksa çekmekte o içlerine... Sizleri sevmekteyim ve dualarýnýzý beklemekteyim... selam sevgi ve muhabbetle...Fatih ÞEN...
Gönderilme Tarihi : 19.05.2008 18:48
Gönderen : AYÞEGÜL
Gerçekten eðitici bir site ben aradýðýmý bu sitede buldum, sizin sayenizde diðerlerinede ulaþýrým inþallah herþey için teþekkürler yüreðinize saðlýk
Gönderilme Tarihi : 17.05.2008 16:07
Gönderen : ömer faruk
hoþ site ne demeli. emeði yüreði geçen tüm kiþlerin akýllarýna ellerine emeklerine saðlýk
Gönderilme Tarihi : 14.05.2008 16:12
Gönderen : Ýsmail Edip Yýlmazlý
semazen sitenizi uzun zamandýr ailece takip ediyoruz.Sizlerden çok memnunuz.Siteniz lütfen devam etsin.Saðolun.
Gönderilme Tarihi : 10.05.2008 11:16
Gönderen : GÖRGÜN
BU GÜZEL MEKANI ZÝYARET EDEN TÜM DOSTLARA SELAM EDÝYOR, RAHATSIZLIÐI NEDENÝYLE BÝR SÜREDÝR HASTAHANEDE BULUNAN VE TEDAVÝ GÖREN AHMED YÜKSEL ÖZEMRE HOCAMIZA ÞÝFA DUALARI ETMELERÝNÝ ÝSTÝRHAM EDÝYORUM.
Gönderilme Tarihi : 09.05.2008 14:23
Gönderen : mehmet demirkol
Hepinizin eline saglýk . sagolun.
Gönderilme Tarihi : 09.05.2008 01:09
Gönderen : ÞÜKRAN TEPEKULE
SELAMÜN ALEYKÜM RUHUMUZA ÖZÜMÜZE ÝÞLÝYORSUNUZ ALLAH RAZI OLSUN EMEÐÝ GEÇENLERDEN GENÇLERE DÝNÝMÝZÝ SEVDÝRMEK ÝÇÝN MÜKEMMEL BÝR SÝTE AYDIN MODERN ÝÇTEN SAYGILAR SUNUYORUM MUHABBETLE KALIN
Gönderilme Tarihi : 08.05.2008 00:02
Gönderen : Hakan Tokluman
Semazen web sitesi çok güzel olmuþ emeði geçenlerden Allah C.C.Razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 07.05.2008 22:50
Gönderen : HASAN BAKIRCI
Gönlümde fikir Dilimde zikir Bu yolda fakir Oldum giderim Uçtu niceler Aþký heceler
Gönderilme Tarihi : 07.05.2008 12:21
Gönderen : murat
Semazen tv'nin þiirler bölümünü açtýðimda þiirleri dinleyemiyorum.Ýlgilenirseniz sevinirim.Selamlar
Gönderilme Tarihi : 05.05.2008 12:29
Gönderen : ahmet alým
ALLAH (c.c) yar ve yaranýnýz olsun
Gönderilme Tarihi : 02.05.2008 21:46
Gönderen : NEY NEVA
SELAMÜN ALEYKÜM EY CANLAR...ALLAH(C.C) DERDÝMÝZÝ ARTIRSIN...GÖNÜL GÖZÜ GÖRMEYÝNCE,CAN GÖZÜ NEYLESÝN...CAN PÝRÝNE ULAÞMAYINCA ,CAN BU CANI NEYLESÝN...MEVLAM KAVUÞTUR BENÝ,CAN KAVUÞMAK ÝSTER,CANLARA SELAM OLSUN,DUA EDELÝM EY CANLAR RABBÝM BÝZLERÝ KAVUÞTURSUN PÝRÝMÝZE...BEN PÝRÝMÝ ANARIM DAÝM,ONSUZ GEÇMEZ VAKTÝM,ONUN YANINDAYMIÞIM GÝBÝ DAÝM....CANDAN CANLARA SELAM OLSUN,RABBÝM BÝZLERÝDE PÝRÝMÝZE KAVUÞANLARDAN ETSÝN...DUA ÝLE...
Gönderilme Tarihi : 29.04.2008 20:44
Gönderen : ayþe aydýn
DAHA NASIL YAZILIRDI.. ANLATILIRDI.. AÇIKLANABÝLÝRDÝ.. ÝZAH EDÝLEBÝLÝRDÝ bilinmez ama bence en hoþ duygularla cümlelere emanet edilmiþ o güzelim sevgi..saygý ve hürmet zerreleri..! söz.. eðer sahibinden bahsediyorsa ne güzeldir.. ne hoþtur.. ne anlamlýdýr? söz.. eðer sevgiden saygýdan bahsediyorsa ne hürmetlidir..! söz..ölümü öldürüyor ve ebedi hayatýn izlerinden inciler bahþediyorsa ne gizemli bir avdýr..! ne güzel insanlar var þu semazen sitesinde.. sevgiler kardeþlerim.. ablalarým.. abilerim.. gönül dostlarým..!
Gönderilme Tarihi : 20.04.2008 15:02
Gönderen : þahide demirci
hürmet ve saygý ile
güneþin ýþýðýný kendinde gösterene, ýþýk olana, cömertçe yayana selam olsun. güneþimizsiniz
Gönderilme Tarihi : 18.04.2008 14:58
Gönderen : NEYNEVA DERDE DEVA
SELAMÜN ALEYKÜM EY DOSTLAR.GÖNÜL AÐLAR YAR DÝYE,RABBÝM KAVUÞTUR BENÝ O DOSTA,DÜNYADA KAVUÞAMAZSAM KAVUÞTUR BENÝ AHÝRETTE O MÜBAREK DOSTA...SEN KÝ ÇOK BÜYÜKSÜN YÜCE RABBÝM,KAVUÞTUR BENÝ PÝRÝM HZ.MEVLANA'YA GÖRÜÞTÜR BENÝ PÝRÝMLE RÜYADA ...GÖRÜÞTÜR BENÝ EFENDÝM,,GÖNLÜMÜN SULTANI HZ.MUHAMMED (S.A.V) EFENDÝMÝZLE RÜYADA...RABBÝM NASÝP ET BÝZLERE SANA VE EFENDÝMÝZ HZ.MUHAMMED (S.A.V)'E HAYIRLI ÜMMET OLMAYI...NASÝP ET BÝZLERE.DOÐRU YOLDAN AYIRMA BÝZÝ NE OLURSUN RABBÝM YARDIM ET BÝZLERE...BÝZLERÝ SENDEN AYIRACAK ÝÞLERDEN UZAK EYLE VE ÞEYTANIN ÞERRÝNDEN VE VESVESENÝN ÞERRÝNDENDE KORU BÝZLERÝ RABBÝM...AMÝN...AMÝN...AMÝN...DUA ÝLE ÝNÞALLAH.
Gönderilme Tarihi : 15.04.2008 19:54
Gönderen : dolphin
Ýlahi bir aþk ver bana, kandalýðým bilmeyeyim
Yavý kýlayým ben beni, isteyiben bulmayayým
Al gider benden benliði, doldur içime þenliði
Diriliðimde öldür beni, varýp orda ölmeyeyim
Gönderilme Tarihi : 11.04.2008 17:58
Gönderen : ayþenur AYDIN
Her þey O’ndan geliyor, O’na dönüyor.
Ben de O’nun rahmetinden geldim.
Benim O’na baðlýlýðým yenidir, beni okuyun.
Üzerimde O’nun kokusu tütüyor, beni koklayýn.
Omzuma dokunduðunda göklerin en yücesine yükseliyorum. Beni izleyin, yücelirsiniz.
Haberi benden alýn.
Haber yeni olandýr. Daha önce hiç duymadýðýnýzdýr.
Ben kitaplar kitabýyým, beni okuyun.
Benden söz eden her söz sizi O’na ulaþtýrýr.
O’ndan söz eden her kitap okunmaya deðerdir.
....ben mesneviyi ve KUR'AN'ý okumayý çok seviyorum..ya siz?
Gönderilme Tarihi : 10.04.2008 13:46
Gönderen : MUHAMMED AHVADÝ
MEVLANAYI TAM TANIMADIÐINIZI ANLADIM SÝTENÝZDEKÝ KÝÞÝLERÝ YAZILARI OKUDUM NE BU NE ÞU KIZMASIN RUMÝ MOLLA CELALEDDÝT ORTAYA KOYMUÞ MEVLANA BÝR TARAFTIR YASIN ESÝN ÇELEBÝ ANABACIYA DÝYECEÐÝM YOKTUR.
 DÝVAN KURULUR BÝR GÜN
 MEVLANA ÞEMNS-Ý ORDA
 DÖNEN DÖNMEYEN ORDA
 SEN BAKTIÐINI UMDUÐUNU GÖRDÜN
 NE HZ. PÝRÝ ÞEMNS NE MEVLANAYI
 SENÝN GÖRMEK ÝSTEDÝÐÝN BAÞKAYDI SEN ONLARDA ONU GÖRDÜN..
Gönderilme Tarihi : 10.04.2008 12:16
Gönderen : okan zenin

Maçunayîmu neva dermaðzetest


Makûhîmu þada dermað zedest


(Biz, çeng gibiyiz. Mýzrap vuran sensin. O hâlde iþitilen inilti bizden deðil, sazý çalanýn iniltisidir. Ve biz ney gibiyiz. Ýçimizdeki hava ve dýþarý vurulan nevâ, sedâ sendendir. Biz dað gibiyiz. Bizden duyulan ses yankýdan, aksisedâdan ibârettir.)


 ..bir kere daha hatýrladým da dostlara da sunayým diye düþündüm..!

Gönderilme Tarihi : 10.04.2008 12:08
Gönderen : vefalýdost
öðretmen kardeþime "nasýl?"sorusunu hatýrlattýðý için hürmetler! ..arýdan bala..baldan tada..taddan lezzete..lezzetten yemeðe..yemekten sebebine..sebebinden sahibine..sahibinden "isteðine"..isteðinden "iradesine"..iradesinden de "ol" emrine doðru ters bir akýþla mevlanaca..mesnevice..gönülce..duyguca..akýlca.."bir"den çoða.."çok"tan "bir"e doðru yaptýrdýðý MUHAMMEDÝ ZEVK yolculuðu için teþekkürler.. saygýlar öðretmenim..hürmetler öðretmenim..öðretmenliðinizin peygamber mesleði olduðunu hatýrlatýyor ve saygýlarýmla iþlerinizde kolaylýklar..iç aleminizdeki "anýþlar"da feyzler ve bereketler diliyorum..
Gönderilme Tarihi : 10.04.2008 12:04
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0313 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya