Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : sultan mustafa
Sitenizin kapalý olduðu günlerde eksikliðini hissettik. Demek ki iyi bir site kurmuþsunuz. Ýnþallah siteniz insanlara güzeli, doðruyu anlatmak gibi ulvi bir görevi hakkýyla yerine getirir. Allah yar ve yardýmcýnýz olsun.
Gönderilme Tarihi : 13.03.2007 15:55
Gönderen : ferah
Semazen sitesinin 1 yýldýr muhibbiyim.Böyle bi siteyi bizlere sunan emeði geçen herkese teþekkürü bir borç bilir.üçüncü yýlýnýn da hayýrlara vesilie olmasýný dilerim
Gönderilme Tarihi : 13.03.2007 13:59
Gönderen : ayþe tekin aydýn
mevlanayý mevlana ile tanýmak..mevlanayý mevlana ile sevmek.mevlanayý mevlana ile yorumlamak..mevlanayý mevlana ile anlatmak en güzeli.!tasavvuf sohbetlerinde yapýlan bir iþleniþ hatasýný yazayým dedim..çok biliyorum havasýna girmeye gerk yok.mevlana her konuda yeterli bir kaynaktýr..bir baþkasýyla karþýlaþtýrýlmasýna..desteklenmesine gerek yoktur..BEN-BÝZ ikilemesini halletmeden sadece dinlemek ve düþünmek yapýlacak en hoþ tavsiyem..
Gönderilme Tarihi : 12.03.2007 11:16
Gönderen : ferah
Merhabalar,geçen bikaç günlük Semazen eksikliðinden sonra tekrar siteye girmek beni çok mutlu etti.Ýnþallah bu tür teknik aksaklýklarý birdaha yaþamayýz
Gönderilme Tarihi : 10.03.2007 09:48
Gönderen : Erhan Çapraz
Sitenizdeki müziklerden biz ve çevremizdeki pek çok insan faydalan1yordu, fakat su anda hiç bir sey indiremiyoruz. ilgilenirseniz memnun oluruz.
Gönderilme Tarihi : 09.03.2007 22:01
Gönderen : Nihat bey
Kenan Rýfai Hazretlerinin Þerhli Mesnevi-i Þerif eseri ile Tahirül Mevlevi Hazreterinin 10 ciltlikÞerhli Mesnevi-i Þerif eseri Mesnevinin derinliklerine dalmak isteyenler için iki bulunmaz kaynak . Biz Müslümanlar Hazret-i Peygamberin(SAV) Hayatýný okumalýyýz ama mutlaka okumalýyýz. Velilerin hayatlarýný okumalyýz ve dersler çýkarmalýyýz Hakikate ermenin yolu budur. Avrupa da insanlar saklanmaya çalýþýlsada Mesnev-i Þerif , Þeyh Sadi Þirazi Hazretlerinin Bostan ve Gülistan adlý eserlerini okuyorlar. hem de Farsçasýndan ve akýn akýn müsliman oluyorlar.Ýnternetten araþtýrýn göreceksiniz ki Avrupa da Ruh doktorlarý yani psikologlar Mesnev-i Þerif ile Hasta tedavisi yapýyorlar. Üstad Cemil Meriç in belirttiði gibi "kendimizden kaçmaya geçmiþimizi inkar etmeye lüzum yok. kendimizi tanýmaya çalýþmak varýlabilecek en büyük irfan noktasý" bunun da yegane yolu Tasavvuftur. Ýnsanlar iman etmesin diye neler yapýlýyor neler . Allah esirgesin iman ve akýl en büyük nimet . Allah cc emanet olun Hazret-i Pir Efendimizin Himmet ve þefaatine nail olalým inþaallah.
Gönderilme Tarihi : 05.03.2007 09:36
Gönderen : ahmet hakan
merhaba hocamla birlikte ney dersimizi az önce bitirdik.sitenizi ziyaret ettik.Çok zevk aldýk.Yunus Emre þiirlerinin tamamýnýn notalarýný da sitenizde görmek istiyoruz.Bu siteyi hazýrlayan herkese teþekkür ederiz.
Gönderilme Tarihi : 04.03.2007 15:49
Gönderen : nuray özler
merhabalar.2007 nin mevlana yýlý seçilmesinden dolayý katýlýcaðým mevlana konulu resim yarýþmasý için sitenizin kaynak olabiliceðine inandým.
resmimi tamamladýðým þu dakikalardada size teþekkürü bir borç biliyorum .manevi desteðiniz ve hazýrladýðýnýz bu güzel site için çok teþþekkürler.
ALLAH HEPÝNÝZDEN RAZI OLSUN.
Gönderilme Tarihi : 01.03.2007 20:06
Gönderen : genco

Selamýn Aleyküm. Mevlananýn Divani Kebirindeki Nat-ý Ali ile ilgili merak ettigim bir kac husus var .Baslýca 1)Hz. Mevlana ne anlatmak istemis 2)Hz. Ali neden peygamberlerden üstün gösterilmis gibi duruyor. cevaplarsaniz cok memnun olurum........


        Semazen'den: Sorularýnýz ile alakalý H. Nur Hanýmefendinin "Kendi Güzelliðimiz Bize Yeter" baþlýklý bir makalesi bulunmaktadýr. Tavsiye ederiz.


        http://www.semazen.net/yazar_yazi.php?id=67


 

Gönderilme Tarihi : 28.02.2007 17:50
Gönderen : okan zengin
MESNEVÝ NASÝPLÝSÝ DOSTLARA DAVET VAR.. 2007 MEVLANA YILI..hem de DÜNYADA..belki de ÖMRÜMÜZDEKÝ en güzel HATIRA olacak..duygularýnýzý MEVLANA SEVERLERLE PAYLAÞIN..MEVLANA DOSTLARI LÝSTESÝNE ADINIZI YAZDIRIN..selam ve dua ile HÜRMETLER..
Gönderilme Tarihi : 28.02.2007 15:06
Gönderen : ****
sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum
Gönderilme Tarihi : 27.02.2007 16:36
Gönderen : yasin
s.a mevlevi cübbesi temini konusunda bilgi almak istiyorum nasýl sahib olabiliirim selametle....
Gönderilme Tarihi : 27.02.2007 07:11
Gönderen : ahmet
bende musiki seven bir insaným .bundan iki yýl önce neyli ezan musikisini bir arkadaþýmda bulmuþtum ama bozuldu .mümkünse bu musikiyi emailime atarsanýz sevinirim güzel olan musikileri. .saygýlarýmla
Gönderilme Tarihi : 26.02.2007 08:13
Gönderen : Abdurrahman ÜLGEY
Her gün ziyaretten çok mutlu oluyorum.Çok saðolun.
Gönderilme Tarihi : 25.02.2007 23:54
Gönderen : REMZÝ
Allahýn rahmeti ve bereketi üzerinize olsun mevlam daim eylesin
Gönderilme Tarihi : 25.02.2007 12:45
Gönderen : musa
ya BÝRÝ BANA YARDIM ETSÝNYA ben DÝNÝMDEN CIKIYORUMYA neyapmam lazým kafamda cok problem var :( offfffffffffff allahým sen yardým cý ol bana yarýdm edin bana lutfen
Gönderilme Tarihi : 25.02.2007 12:02
Gönderen : murat
selamun aleyküm. bende bu siteyle tanýþmam; ney merakým ve tasavvuffa olan yöneliþimden oldu. hakikaten insanýn manevi huzuru tatmasý kadar güzel bir þey yok. ben henüz bunu, yüzeysel olarak tadýyorum ama inþallah tam anlamýyla yaþamayýda baþarýrým. allah herkese nasip etsin. sitede emegi geçenlerden allah razý olsun. birde dinletiler bölümündeki eserlere ne olduki bu günlerde ulaþamýyorumda. kalýn selametle... selamun aleyküm..
Gönderilme Tarihi : 25.02.2007 10:28
Gönderen : özkan
her sayfada kullanýcý adý ve parola soruyor, sitede hata mý var yoksa üyelikle mi ilgili bir durum? herkese selam ve saygýlar...
Gönderilme Tarihi : 24.02.2007 12:38
Gönderen : Ayhan Yavan
Risale-i Nur okuyan birisiyim. Son zamanlarda Mesnevi'ye de merak sardým. Bir gazetenin promosyon olarak verdiði Mesnevi var elimde. Fakat, sadeleþtirmesi pek hoþuma gitmedi. Bana tavsiye edebileceðiniz sadeleþtirme var mý? Yardýmcý olurasanýz sevinirim. Mesnevi'nini yanýnda bir de Fîhi Mâ-fîh eserininde sadeleþtirilmiþini arýyorum. Allah; Yolundaki herkesten razý olsun.....
Gönderilme Tarihi : 24.02.2007 03:59
Gönderen : MURAT
ALLAHIN SELAM VE BEREKETÝ ESENLÝÐÝ ÜZERÝNÝZE OLSUN. SEMAZEN SÝTESÝNÝ KURAN EMEK VERENLER FÝKÝR EDENLERE TEÞEKKÜRLER EDER BAÞARILAR DÝLERÝM.GÖNÜL PERDESÝNÝ ARALAYAN ÝNSANI NURLANDIRAN KÖÞE YAZARLARI ÝLE FÝKÝR DÜNYASINDA MANEVÝ TEFEKKÜR SEMASINA ÇIKARTAN YAYIN EDÝTÖRÜNÜ TEKNOLOJÝ KEKÝBÝ VE KÖÞE YAZARLARINA SAYGI VE SEVGÝLERÝMÝ SUNARIM.
Gönderilme Tarihi : 23.02.2007 15:20
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0340 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya