Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : altug
Misafir yazar Hulya Kucuk'un Ataturk ve Mevlevilik konulu yazisinda Mevleviligi bir ust sinif tarikati gibi gostermesi bence tam olarak gercegi yansitmiyor. Golpinarli Anadoluda bir donem Mevlevi koylerinin oldugundan bahseder, bu durumda Mevleviligi sadece bir ust sinif tarikati olarak algilamak- Mevlevi dergaharindaki dervisanin altyapilari dusunuldugunde hatali olmaktadir. Muhibanda elit kesimden insanlarin halk tabakasindan insanlarin ldugu gibi olmasi da sanirim Allah'in tum alemlere rahmet olmasinin ve bunun Mevlevilikte de yansimasinin bir etkisidir diyebiliriz sanirim. Saygilarimla,
Gönderilme Tarihi : 28.10.2006 11:20
Gönderen : Ankebut

BU SÝTEYE GÝRMEKTEN ZEVK ALIYORUM..


GÜZELLER GÜZELÝ ALLAH, O DEHÞETLÝ GÜNDE ÝNÞALLAH BÝZÝ KENDÝNE MÝSAFÝR EDER


ALLAH I KAZANAN NEYÝ KAYBEDER?


ALLAH I KAYBEDEN NEYÝ KAZANIR?

Gönderilme Tarihi : 27.10.2006 10:12
Gönderen : HAKAN TOKLUMAN
TÜM ÝSLAM ALEMÝNÝN RAMAZAN BAYRAMINI TEBRÝK EDER.HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI YÜCE ALLAH' CC DAN NÝYAZ EDERÝM. ÝHLAS SURESÝNÝ ÇOK OKUMAK Her gün hakk-ý Kur'ân (Kur'ân-ý Kerim'in günlük hakký) 200 âyettir; elli Ýhlâs-ý Þerif okunursa, Kur'ân-ý Kerim'in hakký ödenmiþ olur. Buna riâyet eden, bu vesîle ile dünyada hiç bir sýkýntý görmez, rýzký da geniþ olur."
Gönderilme Tarihi : 24.10.2006 19:49
Gönderen : derviþ
AÞIK, SARHOÞ CANLARA SELAM OLSUN EFENDÝM. BAYRAMINIZA MÝSK AMBER KOKULARI DOLSUN EFENDÝM. AÞK VE EDEP ÝLE..
Gönderilme Tarihi : 23.10.2006 19:06
Gönderen : miskin

Aþk geldi, derimin, damarlarýnýn içinde akan kan gibi oldu,


Beni benden boþaltarak Dost'la doldurdu,


Vucudumun bütün zerrelerini Dostla kapladý,


Benden bana kalan hep O oldu...


Ümmetin kurtuluþuna vesile olmasý dileðiyle ile hayýrlý bayramlar...

Gönderilme Tarihi : 23.10.2006 10:58
Gönderen : tugcan
daha sitenizi tam anlamýyla incelemedeim ama böyle bir site yaptýðýnýz için çok saðolun emeði geçen herkese teþekkürler.
Gönderilme Tarihi : 20.10.2006 15:47
Gönderen : fatma
özellikle mehmet fatih beyin makalelerini okuyorum.siteye girer girmez yaptýðým otomatik hareket kur"an dinlemek ve mehmet fatih bey"in makalesini okumak oluyor. site yazarlarýna teþekkür ediyorum.Her yazar ayrý bir ufuk açtý bende bir senelik müdaviminizim.Bir de sema gösterileri bize yakýn yerlerde olsa.....!ramazanýnýz ve kadir geceniz mübarek olsun
Gönderilme Tarihi : 17.10.2006 02:23
Gönderen : OSMAN YALÇIN
SEMAZEN.NET ÝLE KISA BÝR ZAMAN ÖNCE TANIÞTIM.BU TANIÞMA BENÝM ÝÇÝN BÝR DÖNÜM NOKTASI OLDU.YAZARLARDAN BÝR KISMINI TV. PROGRAMLARINDAN TANIYORDUM (Ö.TUÐRUL HOCA..VB),NUR HANIMEFENDÝYÝ MESNEVÝ ÖNSÖZÜNDEN (ÞEFÝK CAN MERHUM ÞERHÝ),AHMED SELÂHADDÝN ÇELEBÝ BANA DOSTLUÐUNU LÛTFETTÝ.AMA SAYENÝZDE BÜTÜN YAZARLARI GIYABEN TANIDIM VE HEPSÝNÝ GÖNÜLDEN ÇOK SEVDÝM.MEVLEVÎ OLMAK HADDÝM DEÐÝL,AMA BÝR MEVLÂNÂ VE ÞEMS AÞIÐIYIM. BABAMIN BANA ORTAOKUL ÖÐRENCÝSÝYKEN ALDIÐI MEHMET ÖNDER BEYÝN "GÖNÜLLER SULTANI HZ. MEVLÂNÂ"YI OKUYARAK BAÞLADIM. TEFERRUATLA BAÞINIZI AÐRITTIM.AMA ÇALIÞMALARINIZ BENÝ ÇOK ETKÝLEDÝ.BUNUN ÝÇÝN TEÞEKKÜRÜ BÝR BORÇ BÝLÝRÝM.ALLAH CELLE ÞANÜHÜ ÇALIÞMALARINIZDA SÝZE KUVVET VERSÝN VE SA'YÝNÝZÝ ARTIRSIN. BU VESÝLE ÝLE MÜBAREK RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝK ETME VE ALEM-Ý ÝSLÂMA HAYIRLAR GETÝRMESÝ AÞK-U NÝYAZIMDIR. SAYGI VEMUHABBETLERÝMLE OSMAN YALÇIN
Gönderilme Tarihi : 17.10.2006 02:18
Gönderen : sabri yelbey
Mevlana hazretlerine yakýþýr bir site kurmuþsunuz,hepinizden Allah razý olsun…fakat ben bu siteye her giriþimde tüm kalbimle keþke diyorum keþke Yunus Emre hazretlerinin de böyle bir sitesi yapýlsa,yada bu site içerisinde Mevlana hazretlerinin Ýslam dostlarýnýn da bir kapýsý olsa, onlar da hatýrlansa,inþallah Allah size Yunus Emre sayfasý yapmayý nasip eder.Saygý ve sevgilerimle..
Gönderilme Tarihi : 15.10.2006 04:40
Gönderen : hasan bakirci
NE KALDIKI CIHANDA ASIKLARA,ASKINDA BASKA EY RESUL. GÜN OLUR GELIRSEK KAPINA LÜTFEN ,HATALARIMLA KABUL BUYUR. MEKKE ,MEDINE SENDEN NUR BEKLER HIRAI NUR,EY RESUL LÜTFEN DAVET ET KUBBIYI HADRANDA BIZIDE KABUL BUYUR. 14-10-2006 HASAN BAKIRCI HORGEN-ISVICRE
Gönderilme Tarihi : 14.10.2006 02:29
Gönderen : suz-i dil
gercekten cok hoþ bi site,allah hepinizden razý olsun...
Gönderilme Tarihi : 13.10.2006 16:28
Gönderen : Kaya
Siteniz çok güzel. Ben bu mesajý Kýbrýs'tan gönderiyorum. Biz Müslümanlar için çok yararlý bir site. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum. Allah utandýrmasýn. Kaya Emiroðlu
Gönderilme Tarihi : 13.10.2006 14:41
Gönderen : kemal key
böyle güzel bir siteyi bizlere sunduðunuz için çok teþekkür ediyorum.muhteþem.devamlý yenilenmeniz ne güzel .bulanmadan akmak ne güzel.Allah emeði geçen herkesten razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 09.10.2006 23:47
Gönderen : ayþe deniz
merhabalar.tanbur satýn almak istiyorum ve satýn alabileceðim yerler konusunda bana yardýmcý olabilecek arkadaþlar varsa cevaplarýný bekliyorum.þimdiden teþekkürler.muhabbetle
Gönderilme Tarihi : 09.10.2006 21:35
Gönderen : Nihat bey
Sayýn Ahmet Esin 'in 30 Eylül günü yazdýðý yazýya cevaptýr. Sayýn Ahmet Esin Beyefendi beni neyle suçladýðýný bilmiyor . Lütfen kendine gelsin . Bir düþünsünler kime karþý kimi savunuyorlar . Efendi -2 kitabýný okumadýðýmý söylüyorlar ben sadece Efendi- 2 yi deðil Sayýn yazarýn Efendi -1 , Bay pipo , ve teþkilatýn iki silahþörü kitaplarýný okudum . Zaten Efendi- 2 kitabýný okumasaydým tenkit etmezdim eleþtirmezdim. Haddimi aþtýðýmý söylüyorlar ben sayýn soner yalçýna hakaret etmedim .Benim eleþtirilerim Sayýn yazarýn þahsýna deðil yazdýðý yanlýþ eseredir. Türkiyede Üniversitelerimiz üzülerek söylüyorum ki ilmi ve bilimsel araþtýrma ve çalýþma yapmýyorlar . keþke yapsalar. Üniversitelerimiz ilmi çalýþma sahasýnda maalesef ilk beþ yüze bile girememiþtir yazýk deðil mi ? bunun engeli ben miyim ? ben buna engel deðilim. ayrýca bu kitaba Üniversite çevrelerinden tepki gelmiþtir. Mesela Prof Dr Hasan kamil yýlmaz Bey Altýnoluk dergisinde 7 sayfalýk bir makale ile Aðustos ayýnda bu kitaba gereken cevabý vermiþtir. Sayýn Kardeþim Ahmet Esin Bey ile kenan Rýfai Hazretlerini tartýþmaya hazýrým ama ilim ve saygý çerçevesinde. Ben Abdülbaki Gölpýnarlý , Tahir-ül Mevlevi Hazretleri Þefik Can dede ve Ziya Nur Aksunun külliyatlarýný defalarca bitirmiþ bir insaným. kendileri soru sormak lütfunda bulunurlarsa cevap veririm . Sayýn Ahmet Esin Beyefendi merak ediyorum asla kendisini küçük düþürmek için deðil bu konularla ne kadar ilgilidir. Sayýn Beyefendi yazýlarýmý dikkatle okumamýþ özellikle 17 madde halinde yazdýðým yazýyý bulup bir daha okusunlar kendilerinden rica ediyorum. Ayrýca ben herþeyi bildiðimi iddia etmiyorum böyle bir iddiam Haþa olamaz. Benim bilgilerim deryadan bir zerredir . Ama acizane bu iþin ilmini yapmaya çalýþýyorum. Tarih , Tasavvuf tarihi ve Edebiyat okuyorum osmanlýcaya vakýfým. üstelik ben bu yazarýn kitabýndan alýntý yaparak yaptýðý yanlýþlýklardan 2 tanesine cevap vermiþtim. en önemli bir konu da benim bir Allah dostu olan Kenan Rýfai Hazretlerini ve Hak dostlarýný savunmam Haþa onlarýn savunulmaya ihtiyaçlarý yok ama sayýn beyefendinin neden zoruna gitmiþtir. üstelik ziyaretçi defteri incelenirse benden baþka da yazarý ve kitabý eleþtiren kardeþler olmuþtur. neden bana bukadar sayýn Beyefendi sinirlenmektedir doðrusu anlayamadým. ( not : Türk Ýslam Medeniyeti yüksek bir medeniyettir bu bilinmelidir. Süleymaniye , Fatih, Beyazýt Kütüphanelerindeki eserlerimiz tercüme edilmeli ,açýklanmalý ve yayýnlanmalýdýr. bu milletin buna ihtiyacý vardýr. ) üstelik sayýn soner yalçýn Beyefendi Tasavvuf tarihçisi , Tarihçi deðildir bu iþin ilmini yapanlar konuþmalýdýr. bir mesnevi ve bir de ibn-i Arabi tercümesi okuyan baþýmýza alim kesiliyor bu iþ bukadar ucuz mudur ? Sayýn yazar sadece bir araþtýrmacýdýr. senelerce belgeler üzerinde çalýþan Arþiv dairelerinin tozunu yutan ilim Adamlarýmýzýn hakký yenmemelidir. Üstat Mehmet Akif Ersoy Alim Hafýz Derviþ olduðu Halde kendisine Tasavvuf sorulduðunda " bu bir ilimdir benim bu iþe vukufum yoktur demiþtir ve bu iþlerin bu kadar ucuz olmadýðýný anlatmýþtýr. Yazarýn bir hatasýný daha söyleyeyim ýsrarla gül babanýn Hurufi olduðunu söylemektedir buna kaynak olarak Rýza Tevfik 'i göstermektedir ancak Abdülbaki Gölpýnarlý Merhum Melamiler ve Melamilik kitabýnda Rýza Tevfik'in bu tür konularda hatalarý olduðunu söylemektedir 2. husus Abdülbaki Gölpýnarlý üstadýn Hurufilik ve hurufiler kitabýndan yaptýðý alýntýdýr güya üstat Gül babaya Hurufi demiþtir. burada da sayýn yazar sadece bir satýr almýþtýr o sayfanýn tamamý okunduðunda gerçek görülecektir kaldý ki tarih te 3- 4 tane gül baba vardýr. sayýn site yöneticilerine ve Sayýn Ahmet Esin Beyefendiye Saygýlarýmý sunarým ilmi ve Adap kurallarýna göre tartýþmaya açýðým ve þunu da söyleyeyim benim bu yazýlarý yazmam da büyüklerin Þefaatini ummak dan gayri bir niyetim de yoktur. Herkese hayýrlý ramazanlar.
Gönderilme Tarihi : 08.10.2006 03:15
Gönderen : Kemal Atsüren
Öncelikle bu güzel sayfayý hazýrlayan ve emeði geçen kiþilere sonsuz teþekkürler ediyorum.Benim söyleyeceklerim Mevlana müzesi ilgili. 30 Eylül tarihinde Konyadaydým çünkü benimde doðum günüm o gündü.O güz Hazreti Pir ile beraber olmak istedim.Fakat karþýlaþtýðým þeylere çok þaþýrdým.Bir kere Mevlana'nýn türbesi diye girdiðim yerde Mevlana müzesi var yani orayýda parayla ziyaret ediyorum.Ezan okunuyor namaz kýlacak yer yok dýþarý çýkýp namaz kýlýp gelelim diyoruz görevliler olmaz diyor.Ýslam aleminde parayla ziyaret edilen baþka bir türbe var mý bilmiyorum.Parasý çýkýþmayan insanlarýn 5 YTL'yi görünce geri döndüðünü,öðrenci kimliði olmayan insanlarýn geri çevrildiðini gördüm.Fakat ayný gün içeride tomar tomar para sayan görevlileride gördüm.Hey büyük Allah'ým burasý ticarethanemi? Bu iþin sorumlusu Bakanlýktýr diye oldukça sert bir mesaj yazdým fakat gitmedi. Bu þikayetimi sizden baþka kiþilere de yazacaðým. O büyük insanýn sýrtýndan para kazananlara ben ne diyeyim? Neden müzeyi ayýrmazlar Hazretin türbesinden? Parasý olan ziyaret edecek olmayan edemeyecek öylemi? Lütfen bu yalnýþlýðýn giderilmesine yardýmcý olun. Bilmeyerek haddimi aþtýmsa özür dilerim. Mevlana dostlarýna sonsuz saygýlar.
Gönderilme Tarihi : 06.10.2006 13:20
Gönderen : M.GÖKÇEN
HAK YOLUNA GÝDENLERÝN ASA OLSAM ELLERÝNE ER PÝR VASFIN EDENLERÝN KURBAN OLSAM DÝLLERÝNE... (Develi'li Aþýk SEYRANÝ'den) Rabbim bizim gibi alçaklarda sürünen kullarýnýn üzerinden dostlarýnýn himmet ve muhabbetlerini daim eylesin inþallah. Ves'selam
Gönderilme Tarihi : 05.10.2006 13:54
Gönderen : Gökhan Çorlu
ALLAH (C.C.) BU SÝTEYÝ HAZIRLAYAN,BUNUN ÝÇÝN PARA HARCAYAN,GÖZ KÖRELTÝP,DÝRSEK ÇÜRÜTEN,ZERRE KADAR SEBEB OLAN HERKESE PEYGAMBER EFENDÝMÝZ (S.A.V) 'ÝN ÞEFAATÝNÝ NASÝB EYLESÝN.HZ. MEVLANANIN YANINDA CENNET NASÝB EYLESÝN.HOCALARINIZDAN ANALARINIZDAN,BABALARINIZDAN ALLAH (C.C) RAZI OLSUN...
Gönderilme Tarihi : 05.10.2006 08:55
Gönderen : enis
Ankara'da Mesnevi Okumalarý 2006-2007 DÖNEMÝ MESNEVÎ VE GAZEL OKUMALARI DUYURUSU Mesnevî okumalarý 4 Eylül 2006 Pazartesi günü saat 18.30’da Türkiye Yazarlar Birliði Genel Merkezi’nde (Milli Müdafaa Cad. Müdafaa Apt. N0: 10/13 Kýzýlay ANKARA) baþlayacaktýr. Mesnevî okumalarýna Tâhirü’l-Mevlevî’nin Þerh-i Mesnevî’sine göre 7272. (Nicholson neþrine göre 2. defter, 3336.) beyitle baþlanacaktýr. Bir önceki dönem okumalarý Dr. Halil Ýbrahim Sarýoðlu, Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Güngör, Doç. Dr. Mustafa Aþkar, Doç. Dr. Hicabi Kýrlangýç, Prof. Dr. Adnan Karaismailoðlu tarafýndan sürdürülmüþtür. Hz. MEVLÂNÂ’DAN GAZELLER Gazel Okumalarý 6 Ekim 2006 Cuma günü saat 18.30’da Mevlânâ Araþtýrmalarý Derneði’nde (Menekþe 2, 19/8 Kýzýlay ANKARA) baþlayacaktýr. Okumalar Doç. Dr. Hicabi Kýrlangýç ve Doç. Dr. Derya Örs tarafýndan sürdürülecektir. Ankara'daki Hz. Mevlâna muhibbilerini Semazen sitemiz olarak davet ediyoruz. http://www.semazen.net/news_detail.php?id=192
Gönderilme Tarihi : 04.10.2006 14:05
Gönderen : Nihat
Bu site icin emegi gecen herkeze cok ama cok tesekkur ederim.
Gönderilme Tarihi : 03.10.2006 11:16
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0346 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya