Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : ALÝ HAYDAR MÝKTADÝ
SÝZLERÝ ALLAHA ÞÝKAYET EDÝYORUM EHLÝBEYT NASIL EMEVÝ ZÝHNÝYETÝNDE BARINDIRMAYAN BU YANLIÞ DÜÞÜNCELERÝNÝZÝ ENBÝYAYA MEVLANAYA ÞÝKAYET ETTÝM.YAZILARIMI MAKALELERÝMÝ YAYINLNMAMASI SÝZÝN MEVLANAYI ANLAMADIÐINIZDAN BÝLÝYORUM MEZHEBÝ SUNNÝ ANLAYIÞ SÝZÝ KÖR ETMÝÞ ARTIK NE YAPSANIZ BOÞ MAUN SÜRESÝ VE ALÝ ÝMRAN SÜRELERÝ AKLIMA GELDÝ YAZIK BUNUDA YAYINLAMAYIN ÖNEMLÝ DEÐÝL AMA BU GÜNEÞBÝR GÜN BATAR VE BÝZLER ALÝ MÜRTAZA SANÇAÐI ÖNUNDE SÝZLERÝ RESULE VE MEVLANAYA ÞÝKAYET EDECEÐÝZ...... SAHTE RÝÞVAYETLER SUNNETLER VE ÝLM OILMAYARAK ÝLMMÝ YANLIÞ ANLAYAN ADEMÝ KULU TANIMAYAN ÞEKÝLKLERE ÖNEM VERENLERE DÝYECEKLERÝMÝZ VAR.....
Gönderilme Tarihi : 03.04.2007 18:41
Gönderen : selam
site guzel
Gönderilme Tarihi : 03.04.2007 10:21
Gönderen : levent
Herkese Merhabalar Öncelikle bu siteyi hazýrlayanlarýn eline,diline,gönlüne saðlýk. Mevlevilik hep meraklandýrmýþtýr beni.Hele o mistik sesiyle Ney; dinlerken derinlere götürmüþtür beni.Ney üflemeyi nasýl öðrenebilirm.Semazen nasýl olunur.Bu kapýya intisap nasýl olunur.Beni bilgilendirirseniz sevinirim.Sevgi ve saygýlarýmla
Gönderilme Tarihi : 31.03.2007 09:46
Gönderen : Ferah
Ondört asýr evvel,yine böyle bir geceydi Kumdan,ayýn on dördü; bir öksüz çýkýverdi! Lakin, o ne hüsrandý ki:Hissetmedi gözler; Kaç bin senedir, halbuki, bekleþmelerdi! (M. Akif ERSOY) Tüm Ýslam alemi'nin ve Semazen ailesi'nin Mevlid Kandili'ni tebrik eder, hayýrlar getirmesini temenni ederim.
Gönderilme Tarihi : 30.03.2007 12:54
Gönderen : þerif ali aydýn
"ALLAH(cc)eðer bir kulunu SEVERSE.. onu diðer kullarýna sevdirir" hem mübarek kandiliniz ve hem de mevlana sevgimiz daim olsun inþALLAH.!
Gönderilme Tarihi : 30.03.2007 11:54
Gönderen : Özlem
Bütün din kardeslerimin Mevlid kandilini en icten dileklerimle kutlar hepimize hayirli vesilere olmasini Rabbimden dilerim
Gönderilme Tarihi : 30.03.2007 11:45
Gönderen : melike
''aþýðýn tüm sýrlarý aþikardýr'' diye mevlananýn bir sözü varmýdýr?yaptýðýnýz bu çalýþma çok güzel.rabbim sizlerden razý olsun
Gönderilme Tarihi : 29.03.2007 20:49
Gönderen : Özlem
herkese selam Semazen netin icindekileri cok begndim ,yalniz gönderilen e- mail sorularina cevap vermiyorsunuz galiba bu konuda biraz duyarili olmanizi rica ediyorum Saygilarimla
Gönderilme Tarihi : 28.03.2007 15:51
Gönderen : Ferah
Merhabalar,Siteyi yeni keþfeden Semazen ailesine yeni katýlan arkadaþlara da benim naçizane bi önerim olacak yahoo'dan semazen gruba üye olabilirler ve bilgi paylaþaýmýmýz daha da pekiþir o zaman gerçek bir aile olmanýn hazzýný hep baraber yaþarýz
Gönderilme Tarihi : 28.03.2007 09:33
Gönderen : av ümit
sevgili mevlana dostlarý mevlananýn eserlerinin orjýnalýne en yakýn tercümelerýni can ý gönülden arayan bir kiþi olarak bu güzel site icin teþekkür
Gönderilme Tarihi : 27.03.2007 17:35
Gönderen : Adem Süküt
Allah sizlerden böyle bir hizmet verdiðiniz için razý olsun. Sitenin tasarýmý çok güzel olmuþ ve kolay kullanýlabilir bir site. Özelliklede semazen radyo ve mesmeviden hikayeler kýsmý çok hoþuma gitti. Emegi geçenlerden Allah razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 24.03.2007 08:36
Gönderen : Hasan ÖZTÜRK
Þimdiye kadar interneti boþuna kullanmýþým... Ne kadar büyük zatlar ve ne kadar büyük AÞK... Bu siteyi sadece bir yerden kulaðýma fýsýldayan bir cümle " Ben Senim... Sende Ben..." aramama ve bulmama sebeb oldu... O büyük aþký okumaya baþladým. Konya'ya gittim Mevlana Hz.lerini ziyaret ettim. Ama aslolan maddeten deðil manen hissetmekmiþ ve O Aþk benim içimi titretti. Allah hepinizden razý olsun...
Gönderilme Tarihi : 23.03.2007 03:19
Gönderen : Fatma
Merhabalar, bu siteyi keþfettiðim için çok mutluyum.Hazýrlayanlarýn ellerine saðlýk.Allah onlardan razý olsun
Gönderilme Tarihi : 20.03.2007 09:05
Gönderen : kul bezirgan
yandý cismi caným narýna can kavuþtu senin nuruna körler görmez ermez sýrrýna . sýrra ermek yakýnlýk ile olur. dost olan dostun sýrrýný bilir. yani yakin olan bilir. haký bilen hak ehlini bilir. haký bilenlere selam ve esenlik olsun. konya dan yükselen ve karanlýðý aydýnlatan ýþýk sana selam olsun gökyüzü bile seninle aydýn oldu ey gönüller feht eden yüce can sana selam olsun.
Gönderilme Tarihi : 20.03.2007 00:27
Gönderen : ali solak
Allah bu siteye emeði geçen herkesten razi olur inþallah.... baþka laf demeye ne hacet..
Gönderilme Tarihi : 18.03.2007 03:25
Gönderen : kul bezirgan 'ýn kýzý
nerede olursanýz ne durumda olursanýz olun allahýn adýný zikretmekten hiç bir zaman býkmayýn usanmayýn çünkü artýk öyle bir devirde yasýyoruz ki allahýn adýný anmak esefle karþýlanýyor þeytan tüm bedenlare akýllara sahip olmuþþ siz ne olursa olsun allahýn ipine tutunun o sizi kurtaracaktýr iyilikler güzellikler hep sizinle olsun.......
Gönderilme Tarihi : 17.03.2007 23:36
Gönderen : CENGÝZ
çok yararlý bi site arkadaþlarýma tavsiye ediyorum özellikle resimleriniz harika
Gönderilme Tarihi : 17.03.2007 11:48
Gönderen : atasagun
semazen.net in 3.yýlýný en içten dileklerim ile saygý,sevgi ve muhabbetle kutlarým.inþaallah daha nice 3 yýlara....
Gönderilme Tarihi : 15.03.2007 09:14
Gönderen : biçare
O pire Þems-i Tebriz-i gönderenden medet.O pirin bu alemde baki kalmasýný saðlayan Pir'den medet.O pirin insanlýða ümid ve ýþýk tutmasýný saðlayan Horasanlý Kutb-ul Alem'den medet.o nazlý gülün açýlmasýný isteyenden medet.veselam.
Gönderilme Tarihi : 14.03.2007 17:06
Gönderen : Hazver

www.semazen.net'i 3 var edip 3 yaþýna getirenden/lerden Allah razý olsun çok kocaman teþekkür...


Bedeli ödenemez bu gönül hizmetinizde Tanrý da sizlerin gönüllerinizi hoþ etsin ve utandýrmasýn...


Ve lütfen; sizlerin güzelliðinizden istifade edenlere hakkýnýzý helâl edin...


Olmazsa olmazlardansýnýz ve çok kutsi emek içindesiniz... Yükünüz de hiç hafif deðil...


Ben sizden çok razýyým -Allah da sizden çok razý olsun; ben bu siteden çok keyfliyim; Rahim ve Rahman'da sizden keyfli olsun...


Hizmet ettiðiniz Tanrý aþký -kat ve kat size aþk olarak yansýyýp refakâtcýnýz olsun....


Kocaman kocaman teþekkür....


Saðlýcak ile ve sizce gibi "selametle" :) sevgi saygý ile ama illâ ki aþk ile...

Gönderilme Tarihi : 13.03.2007 21:01
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0326 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya