Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : mustafa kemal
...Gun boyu buyuk bir keyf ile dinledigimiz radyomuzu yaklasik bir haftadir dinliyemiyoruz, varsa arizanin giderilmesini rica ediyorum. Selam ve dualarimla.
Gönderilme Tarihi : 21.05.2006 20:51
Gönderen : Berat
Selamýnaleyküm, Ben önceden beri Mevlanýn anlayýþýný çok merak ediyordum.Bildiklerimin ne kadar az olduðunu bu siteyi inceleyince fark ettim.Ýnþallah okulum bitince daha çok ilgilenibeleceðim.Allah' a emanet olun huu
Gönderilme Tarihi : 20.05.2006 17:51
Gönderen : suat
sitenin yapýmýnda emeði geçenleri kutlarým.ellerinize saðlýk..kültürümüz ve sanatýmýzýn baþarýlý bir þekilde tanýtýldýðý,webdeki bu konuda hazýrlanmýþ en iyi sitelerden birisi.bu konuya ilgi duyan ve bilgi isteyen bütün yabancý dostlarýma zevkle tavsiye ediyorum.onlarda çok beðendiklerini söylüyorlar.tekrar ellerinize saðlýk.inþallah bu güzelliði bozulmaz ve bu çizgisini korur.
Gönderilme Tarihi : 19.05.2006 22:22
Gönderen : Erturk
Avrupa da yasayan inanmis bir turk hristiyanim.Mevalananin felsefesine ve eserlerine daima ilgi duymus ancak simdiye degin yeterince bilgi sahibi olamamis birisiyim. Bu mezhebe gonul vermis kisilerle dialog içinde olmak ve gunumuzde mevlevilerin yasamini tanimak isterdim. Sevgi ve saygilarla
Gönderilme Tarihi : 19.05.2006 16:05
Gönderen : kardelen
Gönül toprakla dolu tahta bir kap, bir teneke. 0 da gönlün mühendisý. 0 topraga ne sekiller verir! Neler çizer! Ne rakamlar döker! Ne hakîkatler yazar.ne adlar kaydeder! • Seni sayý gibi alýr, bir baskasýna çarpar. Bu çarpýstan ne sonuçlar meydana gelir! • Çarpmayý gördün ya, simdi de pay edisi seyret! Denize bak nasýl dalgalar bagýslamada!
Gönderilme Tarihi : 18.05.2006 09:53
Gönderen : ahmed
kalbimizin attýðý yer içi temiz dýþý temiz hak yememiþ kin ne bilmemiþ.helalinden yemiþ içmiþ.zamanlarýn ve mekanlarýn halinden anlayanlarýn yanýnda olsun.kalbimizin attýðý yer mevlamýzýn sen olmasaydýn felekleri yaratmazdým dediði Efendimizin Resulallahýn dualarý olsun.kalbiminizin attýðý yer bütün güzelliklerin insanlar için yaratýldýgýný ama Allah kulu olabilmenin güzelliklerden de öte oldugunu anlamak olsun...ben ruhu güzel insanlarý çok seviyorum.ve onda hayat bulan yaþayanlarý...tarifleri de..ben insanlarýn dogdugu yeri birbirlerini Allah için sevdikleri ana baglarým hep çýkarsýz riyasýz cilve yapmadan ara bozmadan..ve Allah dan dileðim þudur ki...güzel türkiyemi ve dunya üzerinde sevgisini nura aþka ilme baglamýþ insanlarý güleryüzlü günler karþýlasýn...sevgi dolu insanlar bilin ki.yüce mevla aþktýr sevgidir..
Gönderilme Tarihi : 18.05.2006 02:44
Gönderen : mehmet hakký araçman
ne demiþ o güzeller güzeli,canlar caný Hz. Mevlana; sevgilinin dudaðýyla sarhoþ olmayý þekerler çiðner bir hale gelmeyi istiyorsan, dudaðýný her öpüþe verme, her yemekle de bulaþtýrma. Allahým iþte senin aþkýna en büyük örnek yine Hz.Mevlana dan; Þu dünya üzerindeki insanlar ALLAHIN aþk þarabýndan yudumla, kadehle içmiþler. Ben ise küplerle, varillerle içmiþim.. bu sözlerin üzerine daha ne denebilirki. ALLAHIN aþký üzerinize olsun SEVGÝLERÝMLE. Mehmet Hakký Araçman.
Gönderilme Tarihi : 18.05.2006 01:43
Gönderen : derviþ
Bin kerre on bin kerre yýkadým da gül suyuyla aðzýmý..Yine de senin ismini söylemeye cesaret edemedim..Mevla aþkýmýzý arttýra dostlar..Daim edep inþallah..
Gönderilme Tarihi : 17.05.2006 22:03
Gönderen : kardelen

Rubai:


Ey can bugün bütün umudum sensin!


Baþka sevgililer de var, ama asýl gönlümü yakan sensin!


Cihan halký Nevruz bayramý ile sevinç içinde,


Bugün benim bayramým da, Nevruzum da sensin!


Þiir:


Bahar mevsiminde yârin gül yanaðýndan uzak düþtüm,


Bana hayat neye yarar, yeþilliklerden bana ne?


Baðdan yeþillik yerine diken topladýk,


Buluttan damlacýklar yerine taþ yaðdý.


 

Gönderilme Tarihi : 17.05.2006 13:20
Gönderen : Hazver
Sn. Kardelen, www.samazen.net üzerinden dinliyorum semazen radyoyu. Sayfayý açýnca sol tarafta menü listesinde Semazen radyo yazýyori orasýný týklayýnca radyo penceresi açýlýyor! Saðlýcakla :)
Gönderilme Tarihi : 17.05.2006 00:15
Gönderen : Mehmet Bezir
selamünaleyküm,bu sitenin acilmasina sebep olan ve acan din kardesimize sonsuz sükranlarimi sunuyorum Allah razi olsun.bize bu aci vatan almanyada yoldas oluyor dinimizi internet vasitasiyla daha iyitaniyoruz ve bilmediklerimizide buradan rahatlikla ögreniyoruz.sonsuz tesekkürler Allaha emanet olun
Gönderilme Tarihi : 16.05.2006 16:54
Gönderen : kardelen

hazver'e semazen radyonun hangi kanalda olduðunu sorabilir miyim?


 Akýl da aynadýr. Demirden ayna yapan aynacý, onu parlatmak, ayna haline getirmek için ona çok eziyet etmededir de, bu yüzden olacak, ayna bizi istemiyor, bize gelmiyor, hep biz onu elimize alýyor, ona bakýyoruz. O bize sunlarý söylüyor ama, kulaklanmýz gaflet pamügu ile týkalý oldugu için duyamýyoruz: "Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim."

Gönderilme Tarihi : 16.05.2006 12:59
Gönderen : ABDÜLKADÝR KARASU
BU HARIKA SITEYLE YENI TANISTIM..AMA COK ESKI BIR DOSTUN SICAKLIGIYLA KARSILASTIM..EMEGI GECEN HERKESE TESEKKÜRLER EDIYORUM.. www.tirekofte.com
Gönderilme Tarihi : 16.05.2006 01:42
Gönderen : ali
semazen çalýþanlarýna Yüce Yaradan Allah (cc)'dan önce saðlýk ve sýhhat diliyor,Bu güzel sitenizdeki baþarýlarýnýzýn devamýný temenni ediyorum.Bir Konyalý olarak çok gururlandým.Gelen ziyaretçilerime sitenizi takdim etmeyi de unutmuyorum.Allahaýsmarladýk.
Gönderilme Tarihi : 15.05.2006 11:02
Gönderen : Hazver

Þalom,


dosta; gönlünün güzelliðine adres olsun diye veriyorum bu sitenin adresini.


Dost olmayana da görsün de gönlü ýsýnsýn diye veriyorum site adresini!


Güzeli paylaþmak ayrý bir haz :-)


Hoþ olmayaný çok çabuk 7 kapýya aktarýr insan -da güzeli kendine saklarmýþ :-)


Ve insaný bataða çekmek güzele çekmekten hep daim zor olmuþtur! þikayet etmek en kolayý; iþ güzel olmayaný güzelleþtirmek ve güzele katmak -katarken de kattýrmayý gösterme -bu tattan tat aldýrmak.


Kýnamak insana övmekten daha kolay gelmiþtir hep; öyse övmek gönlü rahatlatýr, hoþnut eder... Kýnamak yüktür, kýrgýnlýk yüktür, kýzgýnlýk anlýksa insani dir ama kýzgýnlýk ateþi kor olmazsa külfettir! "caný bedava verdi de ondan kýymetini bilmezsiniz,, demiþ O güzel; ne kadar da çok doðru bir söz :-) Kendi canýnýn kýymetini bilmeyen bir baþkasýnýn canýn kýymetini nasýl bilebilsin ki! Ben bu durakta her gün yeni yeni güzellikler buluyorum -bulduðumu paylaþmak tatlý bir oyun gibi keyf veriyor bana!


Bu keyfi yaþatanlara teþekkür! Saðlýcakla.

Gönderilme Tarihi : 13.05.2006 01:24
Gönderen : Zeynep
Henüz keþfettim bu güzel siteyi. Allah razý, aþkýnýzý þevkiniz daim olsun
Gönderilme Tarihi : 12.05.2006 17:26
Gönderen : kardelen
Ben kafiye düþünürüm, sevgili de bana der ki : Yüzümden baþka bir þey düþünme!

Ey benim kafiye düþünenim ! Rahatça otur; benim yanýmda devlet kafiyesi sensin.

Harf ne oluyor ki, sen onu düþünesin! Harf nedir? Üzüm baðýnýn çitten duvarý.

Harfi, sesi, sözü birbirine vurup parçalayayým da bu üçü olmaksýzýn seninle konuþayým
Gönderilme Tarihi : 12.05.2006 16:00
Gönderen : kardelen
mesnevinin tüm dillerde dünyaya yayýlmasý pozitiviteyi yayacaktýr..sevgiyi anlatacaktýr..isabetli ama gecikmiþ bir karar..bence divan-ý kebirin de ayný þekilde dünyaya tanýtýlmasý gerekir..semazen radyo kaçýncý kanalda acaba..sevgiyle
Gönderilme Tarihi : 12.05.2006 15:41
Gönderen : Gönül DoSTu
Allah razý olsun sizlerden sitenizi yakýndan takip etmeye çalýþýyorum... çok güzel
Gönderilme Tarihi : 12.05.2006 12:11
Gönderen : Þevket
Sitenizi çok beðendim. Yalnýz download-videolar kýsmýnda seb-i Aruz download edilemiyor. Hata veriyor. Þimdiden teþekkür ederim.
Gönderilme Tarihi : 12.05.2006 10:07
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0359 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya