Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : etem yücel
sitede tüm emeði geçenler tesekkür ederim.ben manisa celelbayar üniversitesi edebiyat bölümü öðrencisiyim siteden cok yaralanýyorum inþaallah ileride bu sitede görev almak istiyorum hepinizden Allah razý olsun yeniliklerden haberdar olmak istiyorum hayýrlý çalýþmalar
Gönderilme Tarihi : 26.10.2007 17:20
Gönderen : mesut bayar
allah(c.c) zerreler adedýnce salatu selam olsun. peygaberimiz hz. muhammed(sav) ali ve ashabýna zerreler adedince selam olsun. rabbim sana olan hamdimizi arttýr. niyetlerimiz doðruluk üzerine yönlendir. her türlü nefsi þerden sana sýðýnanlardan eyle. sana resululaha ve diðer tüm peygamber ve alimlere olan sevgimizi arttýr bizi onlarla olanlardan eyle. mevlana hazretlerine olan sevgi saygýmýzý arttýr. talebelerine yardým eyle.
Gönderilme Tarihi : 26.10.2007 00:49
Gönderen : tuba
SELAM OLSUN EFENDÝMÝZ HZ.MUHAMMED(S.A.V)EFENDÝMÝZE.SELAM OLSUN HAZRETÝ PÝRÝM MEVLANA HAZRETLERÝNE.SELAM OLSUN ONLARA VE ASHABINA.YA RABBÝ BÝZLERÝDE ONLAR ÝÇÝN YANAN KULLARINDAN EYLE,BÝZLERÝDE ONLARIN YOLUNDA GÝDENLERDEN EYLE YA RABBÝ...ALLAH'IM PÝRÝM HAZRETÝ MEVLANA'YA KAVUÞMAYI NASÝP EYLE NE OLURSUN ALLAH'IM.YA RABBÝ NASIL KÝ SENÝN AÞKINLA VE PEYGAMBER EFENDÝMÝZÝN AÞKIYLA YANIYORSAM ÝÞTE SENÝN YOLUNDAN VE PEYGAMBERÝMÝZÝN YOLUNDAN GÝTMÝÞ OLAN HAZRETÝ PÝRÝM MEVLANA HAZRETLERÝNÝN'DE AÞKINDAN ÖYLE YANIYORUM
Gönderilme Tarihi : 23.10.2007 20:30
Gönderen : SEMRA ZORLUER
Ýstanbulda mesnevi okumalarý nezaman ve nerede baþlayacak bilgi verirmisiniz.
Gönderilme Tarihi : 23.10.2007 16:02
Gönderen : HAKKI
slm.nasýl ney iþlenmeden sadece bir kamýþ ise insanda öyle bence insan iþlenmeli ki insanlarý titreten ve huzur veren bir sese sahip olsun. mevlananýn öðretilerinin ve düsturunun eriþtiði dünyanýn her yanýna selam.
Gönderilme Tarihi : 22.10.2007 18:14
Gönderen : seda
merhaba.mesnevi sohbetleriyle ilgili bir sorum olacak.cemalnur sargut hocamýzýn sohbetleri varmýdýr?katýlým mümkün müdür? teþekkürler
Gönderilme Tarihi : 19.10.2007 10:31
Gönderen : Ferah
Merhaba,lise öðrencisi Yasin arkadaþým tam olarak nasýl bir programdan bahsettiðini anlayamadým.Daha ayrýntýlý bilgi verirsen belki bir faydamýz dokunabilir.Ayrýca yahoo'da semazen gruba üye olursan oradan da birebir yardýmcý olacak grup arkadaþlarý olabilir.Selametle
Gönderilme Tarihi : 19.10.2007 09:15
Gönderen : mehribar
çok güzel bir site hazýrlayanlardan Hak razý olsun özellikle HALUK NURBAKÝ 'NÝN ÞEMS VE MEVLANA yazýsý beni çok etkiledi...Diðer yazarlarýn yazýlarýda çok güzel.... emeklerine yüreklerine saglýk....emegi geçen herkese teþekkür ederiz....
Gönderilme Tarihi : 18.10.2007 23:47
Gönderen : Aytül Bozkurt
Siteye emek verenler tüm yararlananlara haklarýný helal etsinler iyiþallah
Gönderilme Tarihi : 18.10.2007 10:55
Gönderen : Yasin
Selamýn Aleyuküm ben Nevþehir'den Yasin.Lise 3. sýnýfta okuyorum.Okulca bir Mevlana gecesi yapmaya karar verdik yanlýz elimizde yeterli bi program yok.Mevlana'ya yakýþýr bir program yapamamaktan korkuyoruz.Mevlana gecesi için yeterli programý olan lütfen e-posta adresime göndersin. e-posta adresim:yasin_yilan_50@hotmail.com
Gönderilme Tarihi : 13.10.2007 14:12
Gönderen : GALÝP
Tüm islam aleminin Mübarek Ramazan Bayramýný tebrik eder hayýrlara vesile olmasýný temenni ederim
Gönderilme Tarihi : 13.10.2007 11:32
Gönderen : Özlem
Selam herkesin Ramazin Bayramin en icten kutlarim. Herkese hayirli Bayramlar
Gönderilme Tarihi : 11.10.2007 21:05
Gönderen : Seda Gökpýnar
hayýrlý günler.Ýstanbul'da mesnevi okumalarý ne zaman baþlýyor ve nerelerde olacak.yardýmcý olursanýz sevinirim.
Gönderilme Tarihi : 02.10.2007 11:21
Gönderen : Abdurrahman ÜLGEY

Günün ayet,hadis,dua ve sözünü yazýcýyla alýyorum.


Senlikte yoktur benlikte bizde Zerrat-ý abýz bir tek denizde


Sabah Aþkýn ile Aþýklar ilahilerini dinliyorum.


Hazýrlayanlar Ýnþallah ebedi mutlulansýn.

Gönderilme Tarihi : 29.09.2007 12:59
Gönderen : Ýshak Orhan
Eðitim bilim uzmanýyým. Ancak Mevlana Celaleddin i Rumi'nin eserlerini tetkik ettikten sonra bizim eðitimciliðimizin onun ayaðýnýn tozu bile olamadýðýný müþahade etmiþ bulunmaktayým. Manevi huzurlarýnda saygý ile eðiliyor ve himmetlerini bekliyorum. Ýshak Orhan
Gönderilme Tarihi : 27.09.2007 17:45
Gönderen : Eren
Sayfanýn yapýmýnda emeði geçen tüm arkadaþlara baþarýlar dilerim çok güzel bir sayfa kullanýcýlar sayfasýda açýlabilir
Gönderilme Tarihi : 26.09.2007 04:20
Gönderen : mertcan
yüreðindeki serap çöllerde gezinmen ve bunu bir okyanus misali oluþturman mevlanayý anlamakla olur ancak... yüreðindeki sevgi heybesini sýrtýna getiren mevlana hazretleri bizi sevgi diyarlarýný kolaçan etmek için çaðýrýr ve sizde bu çaðýrýþýn birer þahidi olmakla beraber sesini onsuz kalmýþ harap mekanlara taþýmanýn mutluluðunu yaþamaktasýnýz. mevlanayý anlayarak anlatmak dileðiyle...
Gönderilme Tarihi : 25.09.2007 11:15
Gönderen : emine
çok güzel bir site teþekkürler insanýn þu günlerde manevi açlýðýný gideriyor en azýndan allah herkesten razý olsun
Gönderilme Tarihi : 24.09.2007 14:37
Gönderen : Ne Olursan Ol Gel
"Gelin tanýþ olalým Ýþi kolay kýlalým Sevelim, sevilelim Dünya kimseye kalmaz" www.neolursanolgel.org
Gönderilme Tarihi : 23.09.2007 21:15
Gönderen : mevlana-mevlana
Herkeze merhaba.Kiþisel bir blog site yaptým.Herkezi beklerim. http://mevlana-mevlana.blogspot.com
Gönderilme Tarihi : 22.09.2007 23:34
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0336 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya