Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : cansýz

ben ben deðilim, ben dediðim sensin hep


caným dediðim, ten dediðim sensin hep..

Gönderilme Tarihi : 17.01.2008 22:48
Gönderen : biçare
selam olsun o þah-ý ekber Muhammed Mustafa ve hanedan-ý Ehli Beyt'ine.selam olsun o þah-ý ekber'in yolu ve erkan-ý için kerbelada þehit olan þehitler serdar-ý Ýmam-ý Hüseyin-i Mazlum-u Pak-ý Mustafa'ya.vesselam
Gönderilme Tarihi : 16.01.2008 09:04
Gönderen : Hazver
Merhaba sn. Taþkýn, iletinizi okuyunca çok duygulandým -bende bu siteyi can havli ile bulmuþtum. Sonra bu sitede semazen radyoyu da bulunca baþlý baþýna bir güzellik alemine daldým. Her daim bulduran Tanrý'ya þükürdeyim... Sizde hoþ geldiniz inþallah sizin gönlünüzde nice buraya yolu düþenlerin gönülleri gibi aþk ile huzur ile dinlenir.. Saðlýcak ile
Gönderilme Tarihi : 14.01.2008 13:00
Gönderen : Taþkýn
Tarifi imkansýz acýlar içindeyken buldum sitenizi. Daha doðrusu tesadüf tanýþtýðým bir dost tavsiye etti. Aslýnda iyi de etti. Bu benim ilk adýmým yarýnda mesnevi alýcam.Allah'ýn izniyle beni bu yolda gayet sabýrlý ve azimli bulacaksýnýz.
Gönderilme Tarihi : 14.01.2008 02:06
Gönderen : nerede
Rahmetli Þefik Can ýn divaný kebir çevirisinden ayrý olarak tam metin çeviri var mý halen kitapçýlar da satýlýyor mu ? merak ettim de
Gönderilme Tarihi : 09.01.2008 15:39
Gönderen : hatice özcan
sitede emeði geçen herkesten ALLAH razý olsun...harika hatta muhteþem bir site herkese tavsiye ediyorum..Mevlana torunlarý olarak gurur duyuyoruz.. mesnevi sesli açýklmalý anlatmlarý da bekliyoruz tþk....
Gönderilme Tarihi : 05.01.2008 14:40
Gönderen : YASÝN
*selam siteniz çok çok güzel olmuþ ellerinize saðlýk.*
Gönderilme Tarihi : 28.12.2007 20:33
Gönderen : ayla
sitenizi uzun süredir takip ediyorum,beðenerek izliyorum.Günün dualarýnda peygamberimizin adý Hz. sunumuyla veya sevgili peygamberimiz olarak yazýlmasýný istiyorum.
Gönderilme Tarihi : 27.12.2007 10:25
Gönderen : imam_hatipli_hümeyra
ben bu siteye hayran oldum ya.hele bide memleketimle ilgili olmasý daha bi baþka...her gördüðüme bu siteyi tavsiye ediyorum..çok sevdim...Allah yapanlardan razý olsun....
Gönderilme Tarihi : 24.12.2007 20:17
Gönderen : Ahmet ülgey
Herkesin bayramýný kutluyorum.
Gönderilme Tarihi : 21.12.2007 14:11
Gönderen : HÝKMET ÖZGEN
Mübarek Kurban Bayramýmýz Bereket-Afiyet-Ýyiliklere Ebediyete Nur'u deryalara ulaþmaya vesile ola
Gönderilme Tarihi : 20.12.2007 21:15
Gönderen : Özlem
Slm bütün din kardeslerimin kurban bayramini en icten dileklerimle kutlarim.
Gönderilme Tarihi : 19.12.2007 23:02
Gönderen : özkan
734.vuslat muhteþem bi açýlýþla yapýldý bu gecede TRT2 ye ayrýca allah dan razý olsun inanýn ihya olduk hatta eþim sol görüþlüdür o bile evet mevlana hz.lerine mutlaka gidelim dedi ve ben sabaha kadar uyuyamadým sevinçden hz.pir bizimle olsun hu....
Gönderilme Tarihi : 19.12.2007 18:59
Gönderen : Behram Su
Bir süredir büyük bir keyifle izlediðim web sitenizde bugün olaðanüstü bir duruma rastladým.Bu durum beni çok memnun etti ve size olan saygým perçinlendi. Hz.Mevlana'yý anma ve 734. Vuslat Yýldönümü etkinliklerini burada canlý yayýnlamakla çok büyük bir fayda saðlamýþ olmanýzdan ötürü sizlere binlerce kez teþekkürlerimi sunarým. Oraya ulaþamayan binlerce kiþi sayenizde oradaymýþ gibi hissedecektir kendisini.Saðolun varolun. Muhabbetle....
Gönderilme Tarihi : 17.12.2007 13:37
Gönderen : türkan ayyýldýz

Öncelikle sitenizi çok beðendiðimi belirterek sözüme baþlamak istiyorum.Ben Yalovada bir lisede çalýþýyorum.Öðretmenim.Dün Konya'da sema törenlerini izledim (15 aralýk 2007)ve hala ayný heyecan içinde garip bir duyguyla kývranýyorum.Sema dan önce Tuðrul Ýnançer Adlý bir hoca "edep"le ilgili bir konuþma yaptý.O konuþma sabaha kadar beynimde,zihnimde ve yüreðimde bana ilaç tesiri yapaan sözlerler dolu idi.Sizden ricam o hocaya nasýl ulaþacaðým,yahut o konuþma metnini nasýl bulacaðým konusunda bana yardýmcý olmanýz.Bana nolur yol gösterin.Saygýlarýmla...


Cevap: 1-17 aralýk tarihlerinde  yapýlan Vuslat etkinliklerinin tüm kayýtlarý 18 aralýktan itibaren sitemizde yayýnlanacak inþaallah.

Ömer Tuðrul Ýnançer'in konuþmalarý ise ayrý olarak yayýnlanacak.

 
Gönderilme Tarihi : 16.12.2007 18:41
Gönderen : tülay
siteniz çok güzel bilgilendirmenizde güzel ama gençlerki bende onlardaným kendi zenginliklerimizin farkýnda deðiliz ne bildik ne öðretildik herþeyimiz bol oldu ama gönlümüz,ruhumuz ve beynimiz boþ oldu okuyorum bilim öðrenmeye çalýþýyorum ama gerçekte hiçbirþey bilmiyorum bütün gençler gibi içi boþ ruhu boþ bu dünyaya odaklý kalýyordum .  bir yolculuk bir kitap belki bir müzik belkide dingillik ve mutlulukla dönen bir semazen benim içime mutluluk ,huzur ,umut ,sevgi,......daha bir çok güzellik kattý .  lütfen bu huzuru tatmýþ allah sevgisini hatýrlayan bulmak isteyen herkes çevresine Hz mevlana yý anlatsýn biz gençler yanlýþ örnekler almayalým deðerli büyüklerle yozlaþmadan birazda olsa kendimizi bulalým bence bu herkesin görevi olsun Allah hepinizden razý olsun teþekkürler
Gönderilme Tarihi : 13.12.2007 20:07
Gönderen : gürhan
sitenizi o kar çok beðendim ki inanýlmaz derecede düzenli ve dolu dolu hazýrlanmýþ. allah sizden razý olsun verdiðiniz bilgilerin ne kadar deðerli olduðunu söylemeye gerek yok. mevlana anlatýlmaz ancak hissederek yaþanýr demiþtim bu güne kadar ama sizin siteyi gördükten sonra fikrim deðiþti kalbime o anlama ýþýðýný idrak ettiniz esenlikle kalýn
Gönderilme Tarihi : 13.12.2007 19:09
Gönderen : anýl
Bu sitenin kurulmasýnda ve yayýnlanmasýnda emeði geçen herkese teþekürlerimi sunuyorum. Allah sizden razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 12.12.2007 17:12
Gönderen : sadettin
Bu siteyi yaptýran, sebep olan, yapan þu veya bu þekilde zerre miktarýnca olsa dahi katkýsý olan herkesten Allah dünya ve ahirette razý olsun yar ve yardýmcýsý olsun.. Bundan sonraki tüm hizmetlerinizde de Rabbim sizleri muvaffak eylesin.. Amin.
Gönderilme Tarihi : 12.12.2007 17:10
Gönderen : muhibbi
Hu, Allah Eyvallah. Þeb-i Arusunuz kutlu, mutlu olsun inþallah. Bursa'da yaþayan güzel canlar iþittiðimiz kadarý ile sevgili Hayat Nur Hanýmefendi Þeb-i Arus'da Bursa'da olacakmýþ. Ne büyük devlet oldu Bursa'da Þeb-i Arusu yaþayacak canlara. Zira Hz. Pirin 800. doðumunda Nur Hanýmýn güzel dualarýna nail olacaksýnýz. Bizlere de o güzel erle eraber dualar ediniz. aþk olsun cümle canlar aþk olsun. Hu
Gönderilme Tarihi : 11.12.2007 23:41
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.1327 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya