Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : adnan temel
bütün bilgilerin içinde ölüm günü yol azýðý olacak bilgi yokluk bilgisidir. can gibi-O-hem apaçýk meydandadýr hem gizli. Mevlana bize yol gösterdi yarab ilminin zekatýný verdi o zekat bugün bizde olandýr. þahitiz þahitiz þahitiz... tesadüf siteyi buldum güzelin ismini gördüm. allah razý olsun yazandanda bakandanda
Gönderilme Tarihi : 25.11.2005 07:52
Gönderen : SEMRA ZORLUER
Allah hepinizden razý olsun böyle güzel siteye ilk defa rastladým insana huzur veriyor,sýkýntýlarýndan arýtýyor,elleriniz dert görmesin. Sevgi ve saygýlar.
Gönderilme Tarihi : 22.11.2005 10:39
Gönderen : makis greze
degerli arkardaslar, size büyük bir selâm göndermek istiyordum.fransiz olarak fransadan dinliyorum sizi.O kadar saf ve derin bir radyo bulmaktan çok mutluyum, kusura bakmayin turkçem biraz bozuktur; dört sene istambul da yasarak halk müzigi okudum. Yüce allah sizi korusun, sag olun var olun!
Gönderilme Tarihi : 20.11.2005 05:51
Gönderen : sami
parçalarýnýz ve siteniz harika hatta mükemmel... Ýnsanlara böyle þeyler sunmanýz çok hoþuma gitti sevgilerimle selamlar
Gönderilme Tarihi : 20.11.2005 05:20
Gönderen : hasan
selam erenlerin bastýðý yerlere basabilenlere!ney,tambur,ud,kanun..kalbinde aþk olanlara iþlemekte. maþukun derdiyle yandýr ya Rabbi!
Gönderilme Tarihi : 19.11.2005 20:55
Gönderen : by_fenaaa
selamýnaleyküm.... sedat tekin kardeþim okudum yazýný düþündüm ve öle cevap yazayým dedim...sitede Rabbin isminin zikredilmediði onun en yüce velisi olan hz.Muhammed (s.a.v.)'den bahsedilmediðini veya yetersiz olduðunu yazmýþsýn..belki haklýsýn ama þunu söyleyim Allah'ý zikretmeyen hz.Muhammed (s.a.v.) saymayanýn burda ne iþi var..kendinde ne güzel tarif etmiþin burasý sadece bir geçiþ yoludur...ama diyorum ki baþýmýz ve sonumuz birdir... selametle inþ...
Gönderilme Tarihi : 17.11.2005 14:38
Gönderen : by_fenaaa

selam olsun tüm velilere... • dün geçti gitti dünle birlikte dünün sözüde geçti gitti,bugün yeni bir gün yeni söz söylemek gerek (Hz Mevlana) selametle inþ...

Gönderilme Tarihi : 16.11.2005 16:36
Gönderen : EMÝNE
BU SÝTEYE ÝLK DEFA GÝRÝYORUM.AMA COK BEYENDÝM.ÝÇÝMÝ BÝR HUZUR KAPLADI.ARADIÐIM BUYMUÞ.BU SÝTEYÝ KURANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN.GÖNLÜMÜ VE GÖRMEK VE DUYMAK ÝSTEDÝÐÝMÝ KARÞIMA GETÝRDÝNÝZ.BUNDAN SONRA BENDE VARIM SÝZDENÝM.VE ÝNANIN ÇOK AMA ÇOK MUTLUYUM.BENÝM GÝBÝ DÜÞÜNEN YAÞAYAN HAYATA BENÝM GÝBÝ BAKANLARLA BERABER OLMAK ÇOK GÜZEL.ÝYÝKÝ VARSINIZ.
Gönderilme Tarihi : 16.11.2005 12:47
Gönderen : yakup uçurdum
Erenler,sitenizin yeni halide çok güzel.Ellerinize saðlýk
benim sizden acizane bir ricam var,ben musukiyi çok seviyorum bu nedenle sitenizde sevgili AHMET ÖZHAN
hocamýzýn bu konudaki tecrübelerinin ve deðerli görüþlerini okuyabileceðimiz çalýþmalar yapmanýzý bekliyorum.ALLAH yar ve yardýmcýnýz olsun.
Gönderilme Tarihi : 15.11.2005 09:19
Gönderen : by_fenaaa

selamnaleyküm...


Ehli irfan arasýnda aradým kýldým talep her hüner makbul imiþ iLLa_eDeP iLLa_eDeP!!! selametle...

Gönderilme Tarihi : 14.11.2005 18:12
Gönderen : þemsettin elçioðlu
ÝZZETTÝN HÜMAYÝ ELÇÝOÐLU dedemin kardeþi olup onunla sitenizde karþýlaþmam benim için bir onurdur.Besteleri ve ilahileri hakkýnda bir açýklama göremedim.Þayet müsadeleriniz oluur ise sizlere bu konuda elimizdeki bilgileri paylaþmak isterim.ALLAH cümle alemin iþlerini hayýrlý kýlsýn ....
Gönderilme Tarihi : 13.11.2005 10:39
Gönderen : TUÐBA
selamun aleyküm.öncelikle sizlere teþekkür etmek istiyorum.çünkü harika bir site yapmýþsýnýz.sizlerden ALLAH razý olsun.edebiyat öðretmenim HÝLAL TUÐBA hocamdan da ALLAH razý olsun beni bu güzel siteyle tanýþtýrdýðý için.inþallah bundan sonra sizinleyim.ALLAH'a emanet olun.
Gönderilme Tarihi : 12.11.2005 20:30
Gönderen : rana zeynep ünaldý
yerli yerinde olmuþ. herkezden çok teþekkür ederim. baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim
Gönderilme Tarihi : 12.11.2005 11:28
Gönderen : Sedat TEKÝN ( Ankebut )
ya sanýrým yazdýðým yazýyý pek tasvip etmediniz, sitede yayinlamak istemediniz, eleþtriye ecýk olmalý insan, en azýndan mail adresime bir acýklama yazýsý göndermeliydiniz, bu hoþuma giderdi, ciddiye alýnmadýk mý yoksa?
Gönderilme Tarihi : 10.11.2005 07:53
Gönderen : Sedat TEKÝN ( Ankebut )
YA BEN YAZMADAN EDEMÝYECEM AMA, DAYANAMIYORUM YAZACAM.BU SÝTEYÝ DOLAÞIRKEN ÇOK HEYECANLANIYORUM HER TARAFINI ÝNELÝYORUM VE SONRA DÝYORUM KÝ KENDÝME BU SÝTE GERÇEKTEN HZ. MEVLANAYI VE MESLEVÝLÝÐÝ ÝYÝ ANLATIYOR VE TANITIYOR. BU KONUDA GERÇEKTEN ÇOK ÝYÝSÝNÝZ, YANLIZ BEN DÜÞÜNCEM ÞU KÝ; EKSÝK VAR. NEDÝR EKSÝK? EKSÝK BENCE KUR'AN DIR, NEDÝR EKSÝK, BENCE HZ. MUHAMMED DÝR, NEDÝR EKSÝK ÝMAN ANLATILMAMASIDIR NEDÝR ÝMAN ALLAH'I HERÞEYDEN ÇOK SEVMEKTÝR, VE EN ÖNEMLÝSÝ ALLAH SIKÇA DÝLE GETÝRÝLÝP ONDAN ÖVGÜYLE SÖZ EDÝLMELÝDÝR, DOSTLARIM MESNEVÝLÝK BÝR ARAÇTIR, ÝNSANLARI ALLAH'A VUSLAT YOLUNDA GÖTÜREN BÝR AÞK SANDALIDIR, YA BEN PEK EMÝN DEÐÝLÝM AMA HZ. MEVLANANIN ÞÖYLE BÝR SÖZÜ YOKMU? BEN ÖYLE BÝR YERE GELDÝM KÝ ORADA NE DÝN VARDI NEDE ÝMAN. ORASI ÖYLE BÝR OVAYDI KÝ ORADA NE MÜSLÜMANA YER VARDI NE DE BÝR HRÝSTÝYANA, DÜNAYDA HERÞEY BÝR ARAÇTIR, YARARLANDIÐIMIZ ARAÇLARIN BÝZÝ ALLAH'A ULAÞTIRMASI LAZIM, GERÇEKTEN SÝTENÝZÝ ÇOK BEÐENÝYORUM, AMA ÝMANA KUR'ANA PEYGAMBER EFENDÝMÝZE ÝNSANLARA ALLAH'I ANLATMAYA ONU RESULUNÜ VE KÝTABINI SEVDÝRMEYE VE TANITMAYTA BENCE BÝRAZ DAHA FAZLA YER VERELÝM, YA BEN SADECE GÖNLÜMDEN GEÇENLERÝ SÖYLÜYORUM ÖZÜR DÝLERÝM, ALLAHIN RAHMETÝ BEREKETÝ SEVGÝSÝ ÜZERÝNÝZE OLSUN
Gönderilme Tarihi : 10.11.2005 05:57
Gönderen : Sedat TEKÝN ( Ankebut )
ÇOK UZUN SÜRE OLMUÞ BU DERGAHA GÝRMEYELÝ, AÇIKÇASI GERÇEKTEN SON HALÝNÝ ÇOK BEÐENDÝM.. HERÞEYDEN ÖTE ÝNSANLAR ALLAH'IN RIZASI ADINA NE YAPARLARSA KARÞILIÐINI MUTLAKA KAT KAT ALIRLAR.
Gönderilme Tarihi : 10.11.2005 04:27
Gönderen : ahmet
sitenizi çok beðendim. emeði geçenlerden ALLAH razý olsun. böyle sitelerin çoðalmasý gerekiyor. birtakým yeniliklerle daha da cazip hale getirilebilir. gençlerimize hitap eden,dikkat çekici ve celb edici kýsa kýsa anekdotlarla onlara hitap edirseniz daha iyi olur diye düþünüyorum.görüntülü yayýnlara ulaþmak daha kolay olmalý ve sürekli açýk olmalý. selam ve dua ile.
Gönderilme Tarihi : 10.11.2005 01:55
Gönderen : mehtap
YARDIM TALEPLERÝMÝZÝ NÝÇÝN DÝKKATE ALMADIÐINIZI ÖÐRENEBÝLÝR MÝYÝM?
Gönderilme Tarihi : 08.11.2005 16:46
Gönderen : CENGIZTAS

Siteniz çok iyi..Ancak benim takýntým var.Oda mevlana ziyareti için gelenlerden para talebini kýnýyorum.mezarlýk ziyareti paralý olmamalý. Kesinlikle utanç verici bir durum.


Dergahý seyretmek hoþ . Ýnsan geçmiþe gidip duygulanýyor .tabiki en son ziyaretimde 4 milyona girip dua edebildim.bu kadar çirkinlik, ölüden para kazanma kimseye yakýþmýyor.bagýþ amenna ama haraç asla olmaz. konya olarak bunun kalkmasý için çalýþmalýsýnýz.

Gönderilme Tarihi : 08.11.2005 04:55
Gönderen : muzaffer
Allah razý ve memnun olsun sizlerden böyle bir site hazýrladýðiniz için
Gönderilme Tarihi : 06.11.2005 13:03
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0342 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya