Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : ufuk büyükyýldýz
sizden bir ricam var ne olur düþünün eðer var ise ulaþabileceðim adresi bana bildirin mesnevi derslerinin cd veya dvd ortamý varmý mp3 vb gibi var ise nasýl edinebilirim. Saygýlarýmla
Gönderilme Tarihi : 21.09.2007 21:10
Gönderen : Faruk Ýbrahimaðaoðlu
www.musikimeclisi.com isimli sitemize ziyâretlerinizi bekliyoruz. Mûsikîmizin fazla dillendirilmemiþ mümtaz ve nâdide eserlerini dinlerken, bir taraftan da notalarýný takip edebilirsiniz. Site yöneticilerinden ricamýz var. Bizim sitemizi link listenize ekleyebiliir misiniz?
Gönderilme Tarihi : 20.09.2007 13:42
Gönderen : erkan
çok güzel bir site yeni keþfettim
Gönderilme Tarihi : 18.09.2007 15:18
Gönderen : Sevil
Ne güzel bir site hazýrlamýþsýnýz, Allah (c.c.) razý olsun tüm emeði geçenlerden!
Gönderilme Tarihi : 14.09.2007 12:29
Gönderen : Halil Hikmet
SEMAZEN NUR'unda aydýnlanan Herkesin Mübarek ramazan-ý þerif 'i MÜBAREK-BEREKET-BAÞARI-AFÝYET' ler güneþi ile doðsun inþaallah u teala ...Helal dua'lar mühürlü dudaklara nasip ola bizlerede nasiplenilriz inþaallah *****SELAM SELAMETLE
Gönderilme Tarihi : 13.09.2007 18:14
Gönderen : Fatma ÞAHÝN
"EY ORUÇ TUT BÝZÝ!" uzun zamandýr bir cümle içimi bu kadar titretmemiþti .Ýstanbulun karanlýk semalarýnda mahyalara yazýlý bu derin anlamlý söze layýk olabilecek ,deðil sadece Türk Ýslam alemine ,tüm insanlýða hatta mikrodan makroya tüm evrene hayýr bereket huzur getirecek dopdolu bir Ramazan diliyorum
Gönderilme Tarihi : 13.09.2007 14:42
Gönderen : adnan
bal arýsýný pýslýgýn ýcýne sokarsan dayanamaz bayýlýr pislik içinde yaþayan haþereyi de balýn içine sokarsan dayanamaz bayýlýr tabiatýmýz ne kadar temiz olsada sonradan kazanýmlarýmýz o pislik haþaresi gibi bal ýn içinde kalmaya dayanamýyoruz.. bu yüzdendir katýlým azlýgý bir hikmetli çýkarda himmet ederse ramazan dan sonra arif olur belkide bayramý görürüz.. hak erdire..hayýrlý ramazanlar..
Gönderilme Tarihi : 13.09.2007 13:29
Gönderen : Özlem
Sevgili kardeslerim bütün müslümanlarin Ramazanini en icten dileklerimle kutlar,hayirlara vesile olmasini diliyorum,,ve diyorum ki:
HOSGELDIN RAMAZAN
Gönderilme Tarihi : 12.09.2007 14:24
Gönderen : Hazver
Merhaba Sn. Elif kazar, www.semazen.net'in forumu var birde yahoo group'u var; her iki taraftada aktif katýlým var... Saðlýcak ile...
Gönderilme Tarihi : 11.09.2007 17:38
Gönderen : elif kazar
mrh site yetkilileri ve arkadaþlar herþey çok güzel ama tek eksik katýlým çok az günler geçiyor ama her gün bir belki iki kiþi uðruyo siteye birbirimize söylüyeceðimiz çok þeyler vardýr ama sadece siteyi beðendik demekle kalýyoruz hoþ güzel bir site ama yazýlarýmýz ruhumuzu okþamalý iman gücümüzü yükseltmeli milenyum çaðýndayýz gelecek nesile örnek olabilecek birþeyler yapmalýyýz bilgilendirmeliyiz bunlarýn içinde tabiki kendimizide okadar güzel sözleri varki mevlananýn onlardan kendimize birþeyler katýp eðitmeli eðitilmeliyiz merhamet ruhu güçlü nesiller kazandýrmalýyýz sizlerden ricam bilgileri paylaþalým allah c.c emanet olun esen kalýn
Gönderilme Tarihi : 11.09.2007 00:26
Gönderen : emine nilüfer
Ruhumun aradýðý ýþýk, gözümden mutluluktan akan aþk damlasý, hayat çölüne ulaþmayý istediðim vaha...Hz.Mevlana...
Gönderilme Tarihi : 10.09.2007 23:01
Gönderen : biçare
kimsizlerin ve biçarelerin yakini olan Cenab-ý Hak'a çok þükür.ve canan ve cananlarýna ve onlarý sevenlere niyaz olsun.
Gönderilme Tarihi : 08.09.2007 11:06
Gönderen : ayþe
selamlar emeði geçen herkese teþekkür ediyrm,yazýlar harika yolunuz açýk olsun.
Gönderilme Tarihi : 07.09.2007 21:28
Gönderen : nazlý polat
ben ney ddinlemek istiyorum.ve bilgisayýma da indirmek istiyorum yardým ederseniz sevinirim.teþekkürler.ayrýca sitenizi çok harika buldum eemeðinize saðlýk..
Gönderilme Tarihi : 07.09.2007 12:35
Gönderen : elif kazar

merhalar site yetkilileri sitedeki arkadaþlar sitenizi çok beðeniyorum ve takip ediyorum çok güzel yazýlarýnýzý okuyorum ve keyf alýyorum. ben rahabilitasyon ve eðitim merkezinde çalýþýyorum. sizlerle birþeyler paylaþmak ve sizlerden yardým istemek istedim ramazan etkinliklerinde sunumu gösterileri ben hazýrlayacaðým. aklýma gelenler ramazan davulu, semazen gösterisi, ilahi grubu hacývat karagöz oyunlarý aklýmada baþka biþey gelmiyo fikirleriniz benim için önemli fikirlerinizi benimle paylaþýrsanýz çok sevinirim manilerde var sunum yaparken küçük metinler arýyorum yazarsanýz bildiklerinizden çok sevinirim insanlarý bilgilendirmek adýn kýsa konuþmalar yapacam mevlananýn sözünü biliyorum tek gel kim olursan ol yine gel vs.gibi boyle ruhu okþicemiz sözler olursa paylaþýrsanýz çok sevinirim.1ekim,9ekim,10ekimde þubelerimizde gösteriler sunulacak.yüküm aðýr.þimdiden çok teþekkür ederim msn adresim sinkov_@hotmail.com

Gönderilme Tarihi : 06.09.2007 23:31
Gönderen : mustafa alemdar
çok güzel bir site bu siteye üye olunabiliniyomu teþekkürler
Gönderilme Tarihi : 06.09.2007 14:39
Gönderen : ferah
Merhaba arkadaþlar yeni siteyi ziyaret edip güzel temennilerde bulunan arkadaþlarýma sesleniyorum.Eðer isterseniz mail gurubumuza da üye olabilirsiniz.Böylece birlik beraberliðimizi daha da pekiþtirebiliriz.Selametle
Gönderilme Tarihi : 06.09.2007 11:09
Gönderen : H.Ýbrahim Cihangir
Sitenizden çok memnun oldum.bu sitenin yapým çalýþmalarýnda emeði geçenlerin hepsinden allah razý olsun.resulullahýn þefaatine ve erenlerin himmetine nail olsun. Selam ve dua ile!...
Gönderilme Tarihi : 04.09.2007 18:11
Gönderen : Halil Hikmet
selamün aleyküm SEMAZEN deryasýna emek verenlerin dualarýna NUR olsun ki HAK TEALA C.C. Razý olsun inþaallah hepimizden...SEMAZEN SÝTE'mizi .Ziyaret ediyorum bilgimi almaya gayretleniyorum HAKKINIZ HELAL EDÝN duanýzý eksiltmeyin..DUALAR'ýmýz karþýlýklýdýr HAK'KI C.C. HAK'KIYLA BÝLELÝM HAK'KINI VERELÝM HAK'LA
Gönderilme Tarihi : 03.09.2007 14:20
Gönderen : Ahmet ÜLGEY
Ýnþallah her gün sayfanýzý okuyacaðým.Bütün Müslümanlarýn ellerinden öpüyorum.
Gönderilme Tarihi : 03.09.2007 12:03
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0469 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya