Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : seda
Az önce istanbulun mart ayý programýna baktým. lütfen ankarada da bu tür etkinlikler gerçekleþtirin. ankara da büyükþehir. lütfen bizleri sohbetlerinizden mahrum etmeyin. çalýþan kiþiler içinde hafta sonlarý program düzenleyin lütfen. sizleri ancak öðle aralarý internetten dinleyebiliyoruz. sizleri canlý olarak dinlemeyi çok isterim. Allah sizlerden razý olsun.sizleri çok seviyorum.
Gönderilme Tarihi : 12.03.2010 16:47
Gönderen : hatice yegin
Selamun Aleykum aziz kardeslerim Allah hepinizden razi olsun boyle bir site olusturduugunuz icin. Mevlana askiyla yanarken icimizi radyonuzla olsun bilgilendirmelerle olsun icimize su serpiyorsunuz. Allah ayginiza tas gozunuze yas kondurmasin.Allah hepinizden razi olsun Selametle kalin
Gönderilme Tarihi : 05.03.2010 01:34
Gönderen : NEYNÝYAZ-NEYNEVA
SELAMÜN ALEYKÜM CANLAR...ALLAH DERDÝNÝZÝ VE AÞKINIZI ARTIRSIN.... Neyi arýyorsan sen O'sun" der Mevlana... Zulmün peþindeysen zalimsin, aþký arýyorsan aþýk... Elinden tuttuðumuz her sevgili, bizi sü¬rükleyip, kendi iç dünyamýzýn derinliklerinde bir keþif gezisine çýkarýr. Her iliþki, benliðimizde bir kazýdýr aslýn¬da, her sevda ruhumuzun bir baþka yüzü... Her aþkta kendimizi ararýz; o yüzden bulduklarýmýz, benzerlerimizdir. Resimlerini yanyana koyun sevdiklerini¬zin ve dikkatle bakýn yüzlerine, onlarýn suretlerinden kendi yüzünüz bakacaktýr size... Aþk denilen kaleydoskobun buzlucamýna gözünüzü dayadýðýnýzda, binbir camýn rengarenk ýþýklar saçarak döndüðünü ve her seferinde bambaþka þekiller ördüðü¬nü görürsünüz. Her camda, farklý bir ren¬giniz vardýr; her þekilde sizden bir parça... Aþklarýnýz hülasanýzdýr. Sevdiðiniz her adam, beðendiðiniz her kadýn, farklý ruh hallerinizi ele verir; arada bir çevirdiniz mi kaleydoskobu, cam par¬çalar yer deðiþtirip yeni þekiller alýr; hepsi siz... Sevgilinizin gözlerindeki dolunay, sizde¬ki ýþýðýn yansýmasýdýr aslýnda; dilindeki si¬zin ilhamýnýz, tenindeki sizin ýsýnýz... Yoksa hâlâ bir sevdiceðiniz, o henüz kendinizi bulamadýðýnýzdandýr...
Gönderilme Tarihi : 20.02.2010 11:33
Gönderen : Ercan OZKAN
19.02.2010 tarihinde TRT 1 de sabah yayinlanan gunbegun programina konuk olan Cemalnur Hanim ve M.Fatih Beyin beraber isledikleri Kabe ile ilgili programin videosunu Semazen Videolari bolumune yuklerseniz bizler de bir defa daha bu faydali muhabbeti seyretme imkanina ulasabiliriz. semazen net i beyenerek takip ediyorum. tum hocalarim ve emegi gecenlere tesekkur ederim.
Gönderilme Tarihi : 19.02.2010 20:42
Gönderen : Nese
Merve haným. Türk alfabesinde w harfi yoktur. Mevlana yazarken bile dikkat etmemiþsiniz. Okumuþ olduðunuz kitaplara daha özenli bakmanýzý tavsiye ederim. Makalat,Divaný kebir ve ariflerin menkýbeleri Mevlanayý daha iyi anlamanýzý saðlayacaktýr. Bu site çok faydalý. Tüm emek verenlerden Allah razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 18.02.2010 10:56
Gönderen : olcay
selamlar. ben bu postayý izmirden yazýyorum. öðrenciyim üniversitede. sizden ricam istanbulda düzenlediðiniz mesnevi, tasavvuf sohbetlerini izmirede taþýmanýz, mevlana ve mevlevilik ile ilgili burada izmirde de bir kolunuz olsun burada da küçük bir mevlevihanemiz olsun. þimdilik hiç deðilse ayda bir kere bu sohbetler yapýlsa izmirde de, bizde yararlansak. iyi çalýþmalar. sevgilerle.
Gönderilme Tarihi : 17.02.2010 02:16
Gönderen : mustafa
merhabalar. semazen radyodaki ilahileri bu sitenin içinde bulabileceðimiz yer varmý
Gönderilme Tarihi : 14.02.2010 18:07
Gönderen : biþnev
selam Merve kardeþ Elif Þafak ýn aþkýný bende okudum .çok güzel eðer okumadýysan Ahmet Ümit in babý esrar kitabý da çok güzel mevlanayý ve þemsi konu almýþ okumaný tavsiye ederim ...
Gönderilme Tarihi : 14.02.2010 17:27
Gönderen : biþnev
Mevlanayý anlamayý ALLAH hepimize nasip etsin....
Gönderilme Tarihi : 14.02.2010 17:21
Gönderen : mustafa
böyle nezih bi siteyi bize sunmuþ olduðunuz için teþekkür ederim. internette olduðum süre içinde semazen radyoyu severek dinliyorum. kalbimi bi ayrý ferahlatýyor. tekrar teþekkürler
Gönderilme Tarihi : 10.02.2010 20:51
Gönderen : Esra
Merhaba arkadaþlar.. Mevlana'nýn orjinal þiirleri hakkýnda çok sey bilmiyorum, bir arkadasýma anlamlý, hoþ bir sürpriz yapmak için Mevlana'nýn ''Ben bende deðil, sende de hem sen, hem ben, Ben hem benimim, hem de senin, sen de benim, Bir öyle garip hale bugün geldim ki Sen benmisin, bilmiyorum, ben mi senim. '' bu dizesinin orjinaline (farsça harflerle ve latin alfabesiyle) ihtiyacým var.. Bana yardým edebilirmisiniz.. Teþekkürler :)
Gönderilme Tarihi : 08.02.2010 23:16
Gönderen : merwe
ilk baþlarda mewlanayý bu kadar tanýmýyodum,Elif Þafak'ýn 'AÞK' adlý rmanýný okuduktan sonra,Þemsi tebriziye,mewlana'ya Konya'ya olan hayranlýðým daha da arttý,ayrý bi ilgi we merakým da baþladý,hala inceliyorum we sonuna kadarda býkmadan incelicem.Ayrý bi duygu,ayrý bi pisikoloji,maddi aþktan manewi aþka geçiþ yolunu o kadar çok hissettiriyo ki.Rabbim yolundan ayrýlmayanlardan eylesin..Allah sizlerden,wesile olanlardan ,razý eylesin..hepimizi yolunda daim etsin..Selamýnaleykum ..
Gönderilme Tarihi : 03.02.2010 21:12
Gönderen : velittin
A L L A H RAZI OLSUN
Gönderilme Tarihi : 29.01.2010 16:21
Gönderen : velittin
mesneviden þiirleri dinlemek istiyorum görünür biryerde olmasýný diliyorum
Gönderilme Tarihi : 29.01.2010 11:13
Gönderen : RAMÝS
mevlananýn bize sunduklarý bu güzellikler.bu musikýsi.sema zikiryeri.bunlar çok güzel þeyler
Gönderilme Tarihi : 18.01.2010 15:12
Gönderen : halide zeynep fuzuli
çok teþekkür ederiz tümyazýlar emeðin ve yüreðin eseri rabbim sevdamýzý daim yaþatsýn ki yaþayabilelim
Gönderilme Tarihi : 11.01.2010 22:46
Gönderen : Kerime
Semazen.net 'e çok teþekkür ederim.
Gönderilme Tarihi : 30.12.2009 11:10
Gönderen : biçare
selam olsun o güzel þaha...
Gönderilme Tarihi : 07.12.2009 12:01
Gönderen : seyit tosun
Uzun yýllardýr Mevlana okumadým. Geçenlerde elime geçen bir kitaptaki Mevlana hikayeleri bana ilginç geldi. Kafamdaki Mevlana bilgileriyle pek uyuþmadý. O yüzden sitenizi bulup oradaki hikayelerle kýyaslamak istedim. Sizden öðrenmek istediðim, sitenizdeki bu hikayeler mesnevideki tüm hikayeleri muhteva ediyormu. Bu hikaylerde bulunmayan hikaye mesnevide yok diyebilirmiyim.
Gönderilme Tarihi : 02.12.2009 15:06
Gönderen : ismailli-GÜLÝSTAN
Efendiler þemns-i anlatýrken þöylede bir aktarýmýnýz var aynen aktarýyorum.. Devletþah Tezkeresî'nin anlattýðýna göre Þems-i Tebrizî Ýsmailiye mezhebi büyüklerinden Büzrükümid'in torunu Havend Alâeddin'in oðludur. Alâeddin, dedelerinin sapkýn inançlarýný bir tarafa atarak zýndýklýk yolundan ayrýlmýþ baba ve dedelerinin kitap ve defterlerini yakmýþ, tam manasiyle islâm ve ehli sünnet inançlarýný benimsemiþtir. Bunun nasýl doðru olduðuna inanacaðýz.Tamamen mezhep Propaganda kokuyor.Yazýk etmeyin günühtýr.TAMAN ÝRANDA ÝSMAÝLLÝLERE KARÞI ARTIK BÝLÝYORUZ ama bunuu böyle ilim adamý kestirip atamaz.Ben þems-i okuyunca ÝDRAK eden neyin ne olduðu belli ayaklarý yere basan gerçek þemns-i bulur.. anlaþýlan þemn-i avluda suikastý devam edeyor diye düþünüyorum. yazýk diyorum baþkada bir þey demiyorum.Erklerin iþi hiç bir zaman bitmeyeçek. EN DOÐRUSUNU ALLAH BÝLÝR. NE DÝYEYÝM. AH AH...
Gönderilme Tarihi : 19.11.2009 10:28
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0345 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya