Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : Ýbrahim Gündoðan
Derdine derman bulupda,baþýna iþ açma.... Senin Kaben,cümle alemin gönlünde... Deprem olupda,Onu yýkma.... Sen ilk doðduðun yerde güzelsin,Lale gibi... Son nefesine kadar ziikret ama boynu büküt lale olma.... Sen bir ney-sin çilelerin içiinde: Hakikatin koynuna girmek istiyosan,hiç susma....
Gönderilme Tarihi : 20.08.2011 19:29
Gönderen : tülay aydeniz
SELAM OLSUN SEMAZEN NET SANA SELAM…YÝNE GÖNLÜ YANIK OLARAK ÞU DEÐERLÝ SAYFANIZA AHU FÝGAN ÝLE GELDÝM..HAYIRLI RAMAZANLAR OLSUN TÜM HAK AÞIKLARINA ..BÝRBÝRÝNDEN DEÐERLÝ ÞU SAYFADA YERÝ OLAN HOCALARIMA SELAM OLSUN ..BURADAN GÖRESEL BASINDA BÝZLERLE OLAN SAYIN.Ö.TUGRUL ÝNANÇER HOCAM, SÝZE SESLENÝYORUM ..DUY SESÝMÝ DUY ÞU GARÝBÝ DUY ÞU SUSAMIÞ FAKÝRÝ …BÝNLERCE TEÞEKKÜR EDÝYORUZ, ÞU MÜBAREK RAMAZAN-I ÞERÝF HÜRMETÝNE KÖÞELERÝNDE ARÞÝVLENMÝÞ SANKÝ ENKAZ ALTINDA SUSKUNLUKLARI ÝLE KÖÞELERÝNDE BEKLEYEN HANÝ BÝR TABÝR VAR YA ALÝM SUSAR ZALÝM KONUÞUR,ÝÞTE MANEVÝ ÝKLÝMÝ EHLÝ OLMAYAN SÝZÝN DEÐÝMÝNÝZLE ALÝM OLUP ÝRFAN SAHÝBÝ OLMAYAN LAR BU YAÞADIÐIMIZ MANEVÝYATIN NAKIÞLARINI ANCAK SÝZLER ANLATIRSINIZ SÝZLER ÝNSANLARIN GÖNÜLLERÝNE NAKÞEDERSÝNÝZ RUHLAR ANLAR BU HALÝ BEDEN ÇAÐLAR GÖNÜL YANAR DA YANAR HOCAM ...GÖRSEL BASINDA SAHUR VE ÝFTAR SOHBETLERÝNÝZDE HER ANLATTIÐINIZ MUHABBETTE YÜZÜNÜZÜN GÖZLERÝNÝZÝN ÝFADELERÝ HERÞEYÝ ORTAYA KOYMAKTA...NASIL AÐLAMAZ GÖNÜL MANEVÝYATI YARALAYAN ÝLMÝ OLDUÐUNU SANAN FAKAT FELSEFÝ DÜÞÜNCELERÝ ÝLE ÝNSANLARI YANILTANLARA SÝZLER ANLATIN ÞU RAMAZAN AYI HÜRMETÝNE ALLAH AÞKINI RESÜL SEVGÝSÝNÝ HAK YOLU ZAREFETÝNÝ ...ÝÇÝNÝZDEKÝ BÝRÝKMÝÞ KATRANLAÞMIÞ DÜÞÜNCELERÝ BER TARAF EDÝN ..SEVGÝLÝ AÞKI GÖZLERÝNÝZ ANLATMAKTA ...GÖREN GÖZ AÐLAMAKTA YA GÖRMEYEN GÖZ NE ALEMDE BUNU SÝZE SORMAK LAZIM...HOCAM YILLARDIR BÝÞNEV DERSÝNÝZ YILLARDIR ANLATIRSINIZ BEN BÝÞNEV OLAMADIM AMA OLANLARIN ATEÞÝ ÝLE YANMAKTAYIZ ..ZAMAN SÝZÝN ZAMANINIZ ..TEÞEKKÜRLER SÝZÝ BÝZLERE KAVUÞTURANLARA ...HAK KAPISI VESÝLE OLANLARA ACILSIN ...GÜL BAHÇELERÝ GÖNÜLLERÝNE SAÇILSIN SEVGÝ SAYGI DUA ÝLE..T.A.
Gönderilme Tarihi : 09.08.2011 10:29
Gönderen : halil
sayfanýzý büyük fayda içinde ve hazla izliyorum. emeði geçenlerden Allah razý olsun. Ben bu sevdaya düþeli beri farsçaya da ilgi duymaya ve hatta kendi imkanlarýmla öðrenmeye baþladým. eðer uygun görülürse sayfalarýn farsça da olmasý ve türkçe ile birlikte yayýnlanmasý çok faydalý olacaktýr. bunu arzu etmemin asýl nedeni, farsça pratik yapmanýn ötesinde, dünyanýn çeþitli ülkelerinde bulunan arkadaþlarýmýzýn dikkatini çekmektir. Özellikle farsça bilen ve mevleviliðe ilgi duyan arkadaþlarýmýzýn Mevlana'nýn eserlerini orijinalden ve daha çok haz alarak okumalarýný, anlamý daha iyi kavramalarýný saðlamaya yöneliktir. mutlaka sizler tarafýndan da düþünülmüþtür, olabilirliði var ise deðerlendirilecektir. benimki bir acemi yolcunun önerisidir. saygýlaýmla
Gönderilme Tarihi : 25.07.2011 00:10
Gönderen : kimya
Yangýn yerine bak! Ateþten, külden, kordan ne var elinde! Pervane deðilsen yaklaþma sakýn ateþe! Can’ý Canan’a teslime hazýr deðilsen “ben Aþk’ým” deme kimseye.. Aþk gelmesin seninle dile… Ýncinmesin ne Mecnun ne Leyla ne gül ne de diken seninle! .. Ayaðýma diken batacak diyorsan düþme çöle… Ah u zar ederim diyorsan çekme gözüne sürme! .. Talipsen kara bahta kör talihe… Dinle! Ve semaya dursun yürekler Aþk’ýn önünde…
Gönderilme Tarihi : 15.07.2011 11:00
Gönderen : neyniyaz
•Allah'ýn aþkýyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varýp huzura erince, þu fakiride an bu gece. Hayýrlý kandiller! BERAT KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN... --------------------------------------------------------------------------------
Gönderilme Tarihi : 15.07.2011 09:54
Gönderen : abdulkadir
nefs terbiyesi icin gerekli olan 1001 gunluk cile cekme surecini gunumuz sartlarinda nasil yapildigini dervis adayi olan bir can olarak ogrenmek istiyorum su anda amerika'da new jersey eyaletinde yasiyorum bana yardim edbilirmisiniz bu konuda cok tesekkurler
Gönderilme Tarihi : 03.07.2011 22:40
Gönderen : Birol
Sitenizi çok beðeniyle takip ediyorum.Ben Rizede oturuyorum.Mesnevi dersleri ve gezi, yapýlan etkinliklere katýlmak istiyorum. Bu konuda yardýmcý olurmusunuz, sadece okumak deðil hayatýma uygulamak istiyorum.
Gönderilme Tarihi : 01.07.2011 11:53
Gönderen : taygun
selamun aleykum canlar. sayfayý hazýrlayandan ve sayfa için çalýþanlardan ALLAH (C.C.) razý olsun. harikulade olmuþ
Gönderilme Tarihi : 20.06.2011 13:43
Gönderen : Müslüm
Selamunaleykum ben yaklaþýk bir senedir mevlana ile araþtýrmalarda bulunuyorum 16 yaþýnda lise ikinci sýnýf öðrencisiyim mevlevilik hakýnda pek bir bilgim yoktur. Bizlerinde Mevlevilik ve Mevlana Celalddin Rumi Hz.'lerini tanýyýp onlarýn yolundan giderek Allah'a kavuþmayý Beklemek istiyorum bunun için Mevlevi Dergahlarýna nasýl ve ne Þekilde alýným gerçekleþmektedir. Yardýmlarýnýz için þimdiden çok teþekkürlerimi Ýletirim Allah'ýn Rahmeti ve Selamý Üzerinzde olsun
Gönderilme Tarihi : 14.06.2011 17:28
Gönderen : fermendi
soru sorabileceðimiz bir kýsým olmalý, var da ben mi göremedim bilemiyorum. kafama takýlan þeyler var , sormak isterim.
Gönderilme Tarihi : 01.06.2011 02:22
Gönderen : Afife
Esselamun Aleykum bu siteyi biz mi bulduk sitemi bizi buldu bilemiyorum hz Mevlana bir miknatis gibi insani kendine cekiyor Allah ondan razi olsun bu siteye emegi gecen herkestende allah razi olsun SELAMLAR
Gönderilme Tarihi : 31.05.2011 15:57
Gönderen : Üfdade
sa dostlar Rabbim bu hizmetinizden dolayý sizlerden razý ola inþaAllah.....
Gönderilme Tarihi : 23.05.2011 11:46
Gönderen : Özge
Böyle bir site düzenleyip insanlara sunum yaptýðýnýz için tüm ilgililere teþekkürü borç bilirim..Çalýþma ve baþarýlarýnýzýn her daim bu doðrultuda devam etmesini temenni ederim..Saðlýcakla , Saygýlar..!
Gönderilme Tarihi : 19.05.2011 13:46
Gönderen : mustafa
Selamunaleyküm. Kolay gelsin. sitenizden ziyadesiyle faydalanýyorum. Özellikle radyonuzu beðenerek dinliyorum ama sadece evde dinleyebiliyorum. Yayýnlamýþ olduðunuz ilahiler ve tasavvuf müzikleri fevkalede. Fakat araçta ve iþte ilahi ve tasavvuf müziðinden yoksun kalýyorum. Sizden temennim yayýnlamýþ olduðunuz ilahi ve tasavvuf müziðinin kaynaðýný bildirmeniz.Allah kolaylýk versin. Saðlýcakla kalýn
Gönderilme Tarihi : 13.05.2011 21:53
Gönderen : Fatma
Efendim internet kullanma sebebim oldunuz,tasavvuf derslerini sitenizden takip ediyor ve çokça faydalanýyorum yani günde 4-5 saat konserler dahil semazendeyim.ALLAH razý olsun,hakkýnýzý helal ediniz lütfen.Bu arada bir çok video kapalý görünüyor ve açmakta zorlanýyorum zira bilgisayar kullanýmým semazeni açmak içindekilerle donanmaktan ibaret.Bu kapalý gibi algýladýðým videolarý açmanýn yolu ne olaki acaba
Gönderilme Tarihi : 08.05.2011 23:54
Gönderen : selçuk
BAÞARILI BÝR SÝTENÝZ VARMIÞ. TEBRÝKLER BELKÝ BÝRAZ DAHA YÜKSEK SESLE BAÐIRMALI FARKINDALIK OLUÞTURMALI.GENÝÞ BÝR PLATFORMA ULAÞMALI GEREKÝRSE YARDIM ALMALI.ZÝRA BU YAPTIÐINIZA HER DEM HERKEZÝ ÝHTÝYACI VAR. SAYGILARIMLA KOLAY GELSÝN.
Gönderilme Tarihi : 08.05.2011 15:45
Gönderen : ÖZDEN
Merhabalar; Tasavvuf sohbetlerinin ses kayýtlarýný da sitenizde görmek istiyoruz. Gidemeyenler için çok güzel olur. Hizmetinizden dolayý teþekkür ederiz, ALLAH razý olsun. Selamlar...
Gönderilme Tarihi : 05.05.2011 00:45
Gönderen : Hamdi Akyön
SelamýnAleyküm ben ki tam bir tasavvuf ve tasavvuf musikýsi aþýðým siteyi bulduðumda altýn bulmuþ kadar sevindim radyo her daim açýk. Siteyi yapanlardan emeði geçenlerden Allah RAzý olsun mevlevi kültürü'nün sanal ortamdaki en seçilmiþ adresi Bu site ...Sonsuz teþekkürler semazen.net ... Selam ve Dua ile ...
Gönderilme Tarihi : 04.05.2011 00:05
Gönderen : Muhammed Ýkbal
nasýl mesnevi sohbetlerine katýlabilirim
Gönderilme Tarihi : 03.05.2011 14:51
Gönderen : ikbal
sitenizi çok güzel buldum
Gönderilme Tarihi : 03.05.2011 14:48
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0331 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya