Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : vUSLAT
SELAMÜN ALEYKÜM GÖNÜL DOSTLARI.BU MESAJIM MUSTAFA KARDEÞÝME.BEN DE MEVLEVÝ DEÐÝLÝM AMA O GÖNLÜ GÜZEL ALLAH DOSTUNUN HAYRANLARINDANIM.YANÝ MEVLANA HAZRETLERÝNÝN.MEVLEVÝLER NEDEN BÝZÝ DE KABUL ETMESÝNLER KÝ?HEPÝMÝZ HAK YOLUNUN YOLCULARIYIZ.ÝSLAM AÐACININ DALLARIYIZ.DALLARIMIZIN ÞEKLÝ FARKLI OLSA DA KÖKÜMÜZ AYNI.HERKESE SELAMLAR VE SEVGÝLER.ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN...
Gönderilme Tarihi : 14.04.2006 11:46
Gönderen : Mustafa Kizirgil
sayýn semazen yöneticileri, sizleri bu deðerli hizmetlerinizden dolayý tebrik eder,allah razý olsun derim.selamýn aleyküm
Gönderilme Tarihi : 14.04.2006 11:13
Gönderen : Mustafa Ýlker ÜRE
Selemün Aleyküm Dostlarým.Çocukluðumda gittiðimi hayal meyal hatýrladýðým Hz.Mevlana mekanýna gerçekten gitmiþim meðerse..Ben hayal zannederdim.Evde hep Hz.Mevlana Ýle Ýlgili þeyler bulunurdu.Merak etsemde pek ilgilenmedim.Ama yýllar sonra farkýna vardýmki biz o makama hayranmýþýz.Þimdi heryerde ben Mevleviyim diyorum.Acaba Mevlevi dostlarýmýz bizi aralarýna kabul edermi.Bu yolda ne yapmak lazým.ALLAH a emanet.
Gönderilme Tarihi : 13.04.2006 18:41
Gönderen : tuba
SELAMÜN ALEYKÜM.YA HAZRETÝ MEVLANA,HAK DOST,MEDED SENDEN EFENDÝM MEDED.VARSAM MEVLANAMA SÜRSEM YÜZLERÝMÝ,AÐLASAM AÐLASAM ONA DUALAR ETSEM,YA EFENDÝM PÝRÝM HOCAM BENÝM. BU CAN SANA KURBAN, SANA HAYRANDIR EFENDÝM. HIMMET ET BÝZE YA HAZRETÝ MEVLANA HOCAM.BÜTÜN SÝTE YÖNETÝCÝLERÝNE VE BU SÝTEYE GÖNÜL VERMÝÞ OLAN DOSTLARIMIZDAN ALLAH (C.C) RAZI OLSUN ÝNÞALLAH.ESSELAMÜN ALEYKÜM.
Gönderilme Tarihi : 13.04.2006 15:30
Gönderen : vuslat
Selamlarýn en güzeli bu siteyi hazýrlayanlarýn ve siteye ilgi gösteren herkesin üzerine olsun.Allah hepinizden razý olsun.Site içinde dolaþýrken Mevlana Hazretlerinin eserlerini okudum biraz.Kendimi çok mutlu hissettim.Ýçim huzur ve umutla doldu.Baþarýlarýnýzýn devamýný dilerimCenab-ý Hak'tan.Sevgi ve saygýyla...
Gönderilme Tarihi : 13.04.2006 08:50
Gönderen : tuba
SELAMÜN ALEYKÜM.EY BÜTÜN SÝTE YÖNETÝCÝLERÝ ALLAH (C.C) HEPÝNÝZDEN RAZI OLSUN.EY BU SÝTEYE EMEK VERMÝÞ GÖNÜL VERMÝÞ DOSTLARIM ALLAH BÝZLERÝ BU SÝTEDEN AYIRMASIN.NE KADAR ÖZLEM DUYUYORUZ EFENDÝMÝZ MEVLANA HAZRETLERÝNE AH BÝ ANLATABÝLSEM AMA BUNA KELÝMELER YETMEZ ONA DUYDUÐUM SEVÐÝ BAMBAÞKA.ALLAHIM ONA OLAN SEVGÝMÝZÝ ARTIRSIN ÝNÞALLAH.ALLAH'A EMANET OLUN ÝNÞALLAH.ESSELAMÜN ALEYKÜM.
Gönderilme Tarihi : 12.04.2006 19:50
Gönderen : tuba
SELAMÜN ALEYKÜM.RUHUM SANA AÞIK,SANA HAYRANDIR EFENDÝM.BÝR BEN DEÐÝL,BÜTÜN ALEM SANA KURBANDIR EFENDÝM.KUTLU DOÐUM HAFTANIZ MÜBAREK OLSUN.ALLAH (C.C) BÜTÜN HERKESÝ RESULLAH EFENDÝMÝZÝN ÞEFAATÝNE NAÝL EYLESÝN.MEVLANA HAZRETLERÝ HOCAMIZINDA ÞEFAATÝNE NAÝL EYLESÝN RABBÝM BÝZLERÝ ÝNÞALLAH.ALLAH (C.C) YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN.SELAMETLE KALIN.ESSLAMÜN ALEYKÜM.
Gönderilme Tarihi : 12.04.2006 19:37
Gönderen : derviþ
Gel,gel daha yakýn gel,bu yol vuruculuk ne zamana kadar sürüp gidecek?Mademki sen,bensin,ben de senim,artýk bu senlik benlik nedir?Biz Hakkýn nuruyuz,Hakkýn aynasýyýz.Þu halde birbirimizle ne diye cekiþip duruyoruz?TÜM AÞIKLARA SELAM OLSUN..DAÝM EDEP ÝNÞALLAH..
Gönderilme Tarihi : 11.04.2006 18:33
Gönderen : demet
ne mutlu ki bizler kutlu doðum haftasýný anyoruz ne mutlu býz gençler peygamber efendýmýzýn dogum gununu hatýrlýyor ve mutlu oluyoruz insallh hep boyle devam eder her zaman mutlu oluyoruz her zaman boyle devam eder tum ýslam alemýnýn kutlu dogum haftasý kutlu olsun
Gönderilme Tarihi : 10.04.2006 19:36
Gönderen : demet
mevlanýn eserlerýný nerdeyse her edebýyat dersýn de iþliyoruz bugunde ney dýnledeýk ve ýnanýn bana dehþet derece guzeldý insanýn ruhu nutlu ouyor huzur buluyo mercanýn býr cd sini almayý dusunuyorum bence sýzlerde dýnlemelý ve karar vermelisiniz ruhunuz dýnledýgýný farkýna varýrsýnýz
Gönderilme Tarihi : 10.04.2006 19:30
Gönderen : Fatma ÞAHÝN
Merhaba;Kutlu doðum haftasýyla ilgili bir gözlemimi paylaþmak istiyorum.Dün kardeþim Taksim, Ýstiklal Caddesi'nde dolaþýrken bir grup genç ellerindeki peygamberimizle ilgili cd'leri ücretsiz olarak yoldan geçen halka "Kutlu Doðum Haftasý" münasebeti ilehediye ediyorlarmýþ.Kardeþim ve arkadaþlarý da bu cd'lerden birertane almýþ.Eve geldiðindeki mutluluðunu görmeliydiniz.Yýllar önce ayný caddede elimize ücretsiz Ýncil tutuþturan gençlerden sonra,bugün peygamberimizin ve dinimizin doðru anlaþýlmasý adýna çalýþmalar yapan gençlerimizi görmek bizi ve bizler gibi düþünen tüm insanlarý onurlandýrmýþtýr.Karanlýða küfretmek yerine bir mum da olsa yakan herkese sonsuz saygýlar.KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN
Gönderilme Tarihi : 09.04.2006 20:19
Gönderen : cahil

NE MUTLU HZ MUHAMMET ÜMMETÝTÝYÝM DÝYENE NEMUTLU LAÝLAHE ÝLLALLAH DÝYENE VE NE MUTLUKÝ O GÜZELLER GÜZELÝNÝN O ÞAHLAR ÞAHININ SEVGÝLÝLER SEVGÝLÝSÝNÝN DOÐUM GÜNÜNÜ ÞÜKREDEREK KUTLAYANLARA HEPÝNÝZÝN HEPÝMÝZÝN KANDÝLÝ MUBAREK OLSUN .


AÞKINDA YANIP KENDÝNDEN GEÇEN VE KENDÝNÝ YOK EDEN ASIL VARLIGI BULDU EBEDÝ OLDU.

Gönderilme Tarihi : 08.04.2006 23:57
Gönderen : Hadim-ül Fukara
Mevlid kandilimiz bütün insanlýðýn barýþýna,huzuruna ve kainatýn en büyük nimeti olan Rahmet Padiþahý'nýn (S.a.v) sýrrýna mazhar olunmasýna niyaz ederiz. Dualarýn kimden kime olduðu unutulmaz inþallah. Aþk olsun ...
Gönderilme Tarihi : 08.04.2006 23:19
Gönderen : pýnar
merhaba mevlevilikle ilgili herseyý cok merak ediyorum.bircok kýtap okumustum ama yýnede merak ettýklerýmý tam anlamýyla ögrenememiþtým allah sizden razý olsun þimdi merak ettýklerýmý rahatlýkla sýtenýzden okuyabiliyorum .sitenize tesadüfen raslamiþtým ve çok begendim.mevleviligi okudukca her gecen gün hayranlýgým artýyor
Gönderilme Tarihi : 08.04.2006 21:41
Gönderen : ali tükel
selamun aleykum... siteniz o kadar harikaki..internette gezinirken tesadüfen buldum ve sýk kullanýllara hemen ekledim...allah(c.c) cümlenizden razý gelsin...hayýrlý çalýþmalar efendim.
Gönderilme Tarihi : 08.04.2006 12:01
Gönderen : mesut

S.A sitenize tesadüf eseri rasladým çok güzel bir site hazýrlamýþsýnýz Allah razý olsun... Kasým kardeþimiz Hak Aþýðý büyük Veli Ahmed KUDDUSÝ Hazretleri hakkýnda kaynak eseri nerden bulabilirim diye not býrakmýþ. Kuddusi Hazretlerin hayatýný mücadelesini ve tasavvuf hakkýnda görüþlerini merak eden kardeþlerim varsa aþaðýda verdiðim numaraya kýsa mesajla ad soyad ve adresini yazarsa ücretsiz olarak kendisene Kuddusi Hazretlerinin kapsamlý bir eseri posta yoluyla kendisine ulaþtýrýlacaktýr... Amacýmýz Kuddusi Hazretlerini tüm dünyaya duyurabilmek Onun açtýðý bu yola tüm kardeþlerimizi teþvik etmektir.. Rabbim cümlemizden razý olsun selam ve dua ile...


Tel. No: 0 535 684 64 83


 

Gönderilme Tarihi : 05.04.2006 22:32
Gönderen : mehtap
Yukarýdan baktýðým þelaleler altýnda yýkýyor beni...Güzel kalýn dostlar, aþka emenet olun
Gönderilme Tarihi : 02.04.2006 00:13
Gönderen : Ayetullah Ali
Site çok güzel Selamun aleyküm sevgili kardeþlerim büyüklerim göstermiþ olduðunuz bu denli ilgiye teþekkür ederim.bizlerin burada göstermiþ olduðu bu sevgi saygý ve dua dayanýþmasý islamiyetin ne denli güzel ve eþsiz bir din olduðunu açýkca ortaya koymaktadýr.sevdamýzdan vazgeçmemek dileðiyle Allahýn rahmeti bereketi Rasulullah efendimizin þefaati üzerinize ve üzerimize olsun "davamýz kutlu olsun" "DAVA HAK DAVASIDIR YOKTUR EMSALÝ YILDIRAMAZ KAFÝR ÝNAN BÝZLERÝ"
Gönderilme Tarihi : 01.04.2006 18:40
Gönderen : MEHMET
Bin damla umut serpilsin yüreðimize,
Bin tatlý mutluluk dolsun günlerimize,
Bin bir hayalimiz gerçekle buluþsun,
Mutluluklar hep bizimle olsun,
Umutlarýmýz gerçek,gerçeklerimiz mutluluk,olsun,
Mutluluklarýmýz ise sonsuz olsun,
ALLAH yar ve yardýmcýmýz olsun.
ALLAH a emanet olun.

http://www.blogcu.com/mehmetdemir/
http://spaces.msn.com/mehmet-demir/
http://www.umutfm.com/klipizle.php?id=1484
http://geocities.com/mehmet_demir_ankara/
http://www.firaset.biz/video/muzik/muzafferyalcin/kervan.wma
http://www.firaset.biz/video/muzik/m_karakus/allahimsin.wma
http://umutfm.org/video/dua klip 1/Dua_01.wmv
mms://66.90.118.66/bizimokultv

MSN:mehmet_demir_ankara@hotmail.com
Gönderilme Tarihi : 01.04.2006 12:02
Gönderen : SEMRA ZORLUER
Semazen radyo beni çocukluðuma götürdü,artýk radyolarda çalýnmayan o güzel muskimizi çok þükür semazende dinliyorum,ve beni çok eski günlere götürüyor,o güzel hanýmlar o güzel efendi beyler o güzel ahþap evler,bahçelerdeki mis gibi kokan çiçekler,çimenler papatyalar,ateþ böcekleri her þey yok oldu.Bugün çok duygulandým.Semazenede bütün emegi geçenlerden Allah razý olsun... Selam ve Sevgiler Semra Zorluer...
Gönderilme Tarihi : 31.03.2006 17:33
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0352 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya