Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : DOÐAN AKKOÇ
mesnevi hikayelerini açýklayýcý þekilde anlatan konuþmacýlarý daha çok ön sayfa da yer verilse daha faydalý olacaðý kanýsýndayým mesnevi anlamak ve diðer eserlerini anlamak için faydalý olacaðý düþüncesindeyim
Gönderilme Tarihi : 23.02.2013 23:55
Gönderen : TARIK
Siteniz gerçekten çok güzel olmuþ emeði geçenlere teþekkür ederim
Gönderilme Tarihi : 04.02.2013 03:33
Gönderen : mesut
Geldi yine mevsim-i gül bülbül aðlar inler Bülbül inler güller inler dahi gülzar inler... Ahmed Kuddusi Hz
Gönderilme Tarihi : 01.02.2013 11:27
Gönderen : Erkan
Allah hizmetlerinizi daim eylesin Mesnevi tefsiri bab'ýndan üyelerden gelen sorularý cevaplayacak bir bölümünüz ve heyetiniz olsa çok güzel olur
Gönderilme Tarihi : 02.01.2013 09:28
Gönderen : ipek
Merhaba. Bir süredir Mevlana, Þems ve Yunus Emre ile ilgileniyorum. Bu konularda kitaplar okuyorum. Ama hiç birinden sitenizden edindiðim kadar bilgi edinemedim. Sufizm çok yeni ilgilendiðim bir konu ve dolayýsýyla çok da bilgim olduðu söylenemez. Sitenizden benim kadar bilgisiz bir insan bile faydalanabiliyor. Emeði geçenlere sonsuz teþekkürler.
Gönderilme Tarihi : 19.12.2012 20:11
Gönderen : erkan
SÝTENÝZ GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL TEBRÝK VE DE TEÞEKKÜRLEÝMÝ ÝLETÝYORUM ÝHTÝYACINIZ OLAN HERÞEYE ULAÞMAK MÜMKÜN ÇOK YAYGIN BÝR AÐINIZ VAR ANKAK RADYONUZ SADECE ÝNTERNETTEN DÝNLENEBÝLMESÝ BAZEN ULAÞIMI KISITLIYOR.FM BANDINDA YAYIN YAPMA DURUMUNUZ NEDÝR BÖYLE BÝR ÇALIÞMANIZ VARMI TEÞEKKÜR EDERÝM.
Gönderilme Tarihi : 06.12.2012 07:55
Gönderen : erhan yýldýz
siteniz çok güzel,Allah cc razý olsun,artýk bundan sonra sitenizi müdavimlerindenim,þu fýrtýnalý asýrda kalplerimiz mesnevi ile sükun bulmakta,....
Gönderilme Tarihi : 25.11.2012 11:12
Gönderen : YEKTA
MERHABALAR , ÝZMÝR ' DE MESNEVÝ OKUMALARI YAPILIYOR MU ? BÝLGÝSÝ OLAN VARSA LÜTFEN PAYLAÞSIN , SEVÝNÝRÝM.
Gönderilme Tarihi : 22.11.2012 21:45
Gönderen : fatoþ
Ýzmir de konuþabileceðim, bilgi alabileceðim birilerine ulaþmak istiyorum. izmirde herhangi bir mevlevihane maalesef yok ancak benim gibi insanlarýn da oldukça fazla olduðunu düþünüyorum. Bu nedenle en azýndan bu iþe gönül vermiþ ve bana yardýmcý olabilecek kimseler varsa tanýdýðýnýz lütfen bana ulaþýn.ÞÝmdiden teþekkürler...
Gönderilme Tarihi : 19.11.2012 14:40
Gönderen : kemal
hayýrdýr tel numaranýz neden yok? birilerinden mi korkuyorsunuz?
Gönderilme Tarihi : 14.11.2012 21:07
Gönderen : sedat
Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramini Kutluyorum. Yasasin Turkiye Cumhuriyeti.
Gönderilme Tarihi : 29.10.2012 09:41
Gönderen : Talip
Sultan Veled Hazretleri için açmýþ olduðunuz güzel sayfa için teþekkürler...
Gönderilme Tarihi : 23.09.2012 20:22
Gönderen : hamsi
"Bihamdi’llâh ki bi- nâm-u niþânýmýz adýmýz yoktur, Dil-i virânemüzden özge bir âbâdýmýz yoktur. Ezelden mahzar-ý ýþkuz bizim icadýmýz yoktur Elemler cümle bizdendür ana insânýmýz yoktur Belâ dildendür ol dildâr elinden dâdumuz yoktur Gönüldendür þikayet kimseden feryâdýmýz yoktur" Divâne Mehmet Çelebi
Gönderilme Tarihi : 25.05.2012 22:00
Gönderen : Nazým
Cana sefa, gönle sürur olan bu güzel sayfayý bizlere hadim eylediðiniz için, siz ''can'' lara sarfý nazar eder, yolunuzuun ihlas ve samimiyet üzere devam etmesini dilerim... Merakýmý baðýþlayýn..Bir çok bilgiler yer alýyor.. bunlardan önemlisi adab ve erkan..Abdest alma adabý, yemek yeme adabý vs. Bunlarý modern dünyanýn ölçekleri ile buluþturan yeni nesillere aktaran herhangi bir film,slayt, görüntü varmý? Varsa neler...Þayet yoksa '' Mevlevilik '' in bir günü baþtan sona sabah yataktan kalkmayla baþlayan ve gece yastýða baþkoymaya kadar, bir film yapýlamazmý.. burada mevlanadan güzel sözler, hikayeler ortaya konulamaz mý.. Mevleviliði sadece sema törenlerine indirgeyerek yeterince görevimizi yapmýþ oluyormuyuz... mesela bir bardak su istemenin ve suyu içmenin edep ve ekaný ne kadar hoþ...Bugün bunalým çaðýnýn insanýnýn bu dinginliðe, bu talim ve terbiyeye o kadar ihtiyacý var ki... her þeyde sancý çekiyoruz... Ýnþallah doðum sancýlarý olur...mevlam bizlere mevleviliðin özünü anlayýp idrak eden kullarýndan eylesin.....
Gönderilme Tarihi : 17.05.2012 18:48
Gönderen : halil ceryan
sizleri 2 senedir takip ediyorum.Nur ARTIRAN hanýmefendinin yazýlarý kitap haline getirilemez mi
Gönderilme Tarihi : 15.05.2012 08:48
Gönderen : zeynep
merhaba Ben sitenizi Mevlanayý araþtýrýrken buldum...Çok beðendim ve tabiri caizse müptelasý oldum hergün düzenli olarak yararlanýrým sitenizden...Çok deðerli bilgiler duyurular vede çok deðerli hocalarýn dersleri yada sohbetleri sesli olarak dinlemek gerçekten çok büyük bir nimet...Birkaç gündür bazý ses kayýtlarý çalýþmýyor...Sorun bizden mi sizdenmi bilemiyorum ama ilgilenirseniz çok sevinirim...inanýn bir gün bie ayrý kalamýyorum Hepinizden Allah razý olsun selametle...
Gönderilme Tarihi : 29.03.2012 14:09
Gönderen : M.Ali Coþkun
Manisa Medar derneðinin mesnevi sohbetlerine katýldýktan sonra hz. piri anlamaya ve onun yolunda yaþamaya çalýþýyorum Öncelikle Hz Pire Allah rahmet eylesin vede bu sohbeti gerçekleþþtiren Medar derneðinden ve Sohbeti sunan Mustafa Hocamdan Allah Razý olsun Tüm Gönül Dostlarýna Selamlar olsun
Gönderilme Tarihi : 26.03.2012 10:42
Gönderen : Ramis AKÞÝN
hz.Mevlanaya sonsuz þükranlarýmý iletiyorum onun bize verdiði manevi sýcaklýðý.içe dönüklüðü yaþamak çok farklý bir anlamda hayatýn anlamý gibi geliyor bana kýldýðým namazlarda Allahýma kendimi daha yakýn hissediyorum
Gönderilme Tarihi : 13.03.2012 13:08
Gönderen : Fatma dal
Güne baþlarken Hz Pir ile Mesnevi aracýlýðý ile sohbet etmek adýna okuduðumuz satýrlarý düþünerek evden iþe gitmek üzere ayrýlýyoruz. Hamdolsun iþ yerine vardýðýmýzda ilk iþ olarak bilgisayarý açýp sitenize ulaþýyoruz. Tabiri caizse evde baþlayan ancak iþe giderken sekteye uðrayan aþk lezzeti, gönül ehli yazarlarýnýzýn hal dili ile yaþayýp, yazdýklarý ve paylaþtýklarý yazýlarý ile günün boyu devam edebilmektedir. ( Allah hepinizden razý olsun)
Gönderilme Tarihi : 05.03.2012 10:04
Gönderen : Afife
Esselamun Aleykum Semazen sitesi ve okurlari Allahin Selami Rahmeti Bereketi Uzerimize Olsun Cumamiz Mubarek Olsun Allaha emanet olalim SELAMLAR
Gönderilme Tarihi : 17.02.2012 01:55
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0305 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya