Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : reþat
hiç bir söze gerek yoktur bir tek ALLAH(c.c.) sizlerden razý olsun demek çok þeyi açýklýyor zannederim sitenize gezinirken rastladým ama artýk her gün girmeye baþladým güzel yeterli ise güzel kendinize iyi bakýn sadece ara sýra dergahtaki canlý yayýnda sorun çýkýyo açýlmýyo inþ. oda düzelir en kýsa zamanda Selam ve Dua ile...
Gönderilme Tarihi : 26.08.2006 20:52
Gönderen : nevsehirligurbuz@
iyii warsýnýz siteniz harýka olmuþ devamýnýzýn baþarýlarýný dilyom
Gönderilme Tarihi : 26.08.2006 00:18
Gönderen : muzaffer
selamüaleyküm allah sizlerden razýolsun böyle güzelbir site hazýrladýðýnýz için allah
Gönderilme Tarihi : 25.08.2006 18:15
Gönderen : Seda Gökpýnar
hayýrlý cumalar.içinde bulunduðumuz þu mübarek üç aylarda Rabbim hepimizin dualarýný kabul etsin.bu siteyi oluþturan ve katkýsý bulunan herkestende Allah razý olsun...
Gönderilme Tarihi : 25.08.2006 17:35
Gönderen : Nihat bey
kubbe-i Hadrayý görmek ömrümde bir defa nasip oldu . ezanlar okunuyor Allahým sana yalvarýyorum tekrar nasip et . yarabbi tekrar nasip buyur. o Aþýklar sultanýnýn aziz ve mübarek dergahýna yüz sürmeyi nasip eyle. o öyle bir dergah ki önünden geçen kediler ve köpekler bile manevi feyzlerini alýyorlardýr. Allahým Matbah-ý Þerifde yanmayý . Hamuþan kapýsýnda huzur bulmayý nasip eyle. Allahým Þems-i Tebrizi Hazretlerinin Sadreddin-i Konevi Hazretlerinin Þeyh Selahaddin-i Zerkubi Hazretlerinin ve Þeyh Ateþ Baz-ý Veli Hazretlerinin Þefkat , Þefaat , Himmet , Nazar ve iþaretlerine bizleri nail eyle. Allahým Mevlevi Kapýsý önünde Can olmayý Nasip eyle. kubbe-i Hadranýn üstünde uçan kuþlarý kýskanýyorum . o kuþlarda nasiplerini alýyorlar Allah bizleride nasipdar olan kullarýndan eylesin. Mevlevilik yolunun bütün dede , Halife , Derviþ ve Mürþidlerine selam olsun . Allah Onlardan razý olsun Þefaat ve Himmetlerini üzerimizden eksik etmesin . Aþk ile Edep ile Muhabbet ile Hu diyelim Hu .. Hu.. Hu. .....Huuuuuuuuuu ....Huuu. Huuuuu. Hu. Huuuuu.
Gönderilme Tarihi : 25.08.2006 16:39
Gönderen : ESRA
ALLAHIN SELAMI ÜZERINIZE OLSUN ASIKIN ASIKLARI SUN SIZINLE ÖZEL BIRSEY PAYLAMAK ISTIYORUM YALKASIK 1 SENEDIR SAYIN SEFIK CAN NIN MESNEVI CEVIRISINI OKUMAKTAYIM(ELLERINE VE GÖNLÜNE SAGLIK)NEDE GÜZEL KALEME ALMIS KISMETSE BENDE 4ÜNCÜ CILDINE GECECEGIM FAKAT SUNU FARKETTIM BUGUN BEN ICINI DEGIL DISINI OKUMUSUM YANI BOMBOS BÝR BEYÝNLE BOSUNA OKUMUSUM YANLIS ANLAMAYIN SITEMIM YANLIZ KENDIME...NIYE MI BUGÜN ÜSTADI YERDILER ÖYLE ACIYDI KI ONCA OKUMAMA RAGMEN NASIL SAVUNAMADIM ICIM NASIL YANDI ANLATAMAM VE SUNU FARKETTIM BEN DOSTA NEKADAR YAKLASTIGIMI ZANNETSEMDE O KADAR UZAKMISIM RABBIM SEVDIKLERININ ELLINDEN BANA(býzlere)yardýmcý olsun ne olur dualarýnýza benýde dahýl edýn layýkýyla anlayýp hayatýma gecýrmek ve yannýzca ask ve ask ve askla yanmam ýcýn allah cümlemýzden razý olsun ýmanla kalmak dýlegý ýle
Gönderilme Tarihi : 24.08.2006 19:54
Gönderen : kardelen
Allah bizim ne suretlerimize, ne de amellerimize bakar, yalnýz kalblerimize bakar (H.Þ.) "Sonra Allah, onlar üzerine (kalplerine) kendi nurundan döktü" (H.Þ.).
Gönderilme Tarihi : 23.08.2006 17:26
Gönderen : yýldýzhan levent ateþman
-EY AÞK ADAMI MEVLANAMIZ KAÝNATI KÝTAP GÝBÝ TE'VÝL VE TEFSÝR EYLEDÝN ..HAYATA BÝR MÂNÂ VEREREK BU MÂNÂYA VARLIÐINI ADAYARAK TEWHÎD Ý ZÂTA ULAÞARAK HAKK ÝLE HEM-DEM OLDUN ..SENÝ AÞK ÝLE SEVENLERE VE AÞK-I MEÞK OLSUN Þ'OL KELAMINDAN HÝSSEDAR OLANLARI SÖZLERÝNDEN FÜRÛZÂN EDEN HÝKMETLERE CEZBEYLEDÝN HAYY -HÛU SIRRIN MUBÂREK OLSUN RAHMETU GUFRÂN RUHUNA OLSUN ..ES SELAMU ALEYKE YÂ MEVLÂNÂ'M
Gönderilme Tarihi : 23.08.2006 13:38
Gönderen : derviþ
ANLADIM KÝ BENÝM ÝMTÝHANIM KUBBE-Ý HADRANIN HAYALÝYLE,SENÝN AÞKINLA DÖNE DÖNE YANMAK..KAVRULMAK..NARINLA,''SEN'' OLMAK.SELAM EDERÝM SANA HZ.PÝRÝM..BÝLÝRÝM DUYARSIN,BÝLÝRSÝN BU AÞIÐI...!
Gönderilme Tarihi : 21.08.2006 21:10
Gönderen : ZEYNEP
SLM HERKESE DÜN MÝRAÇ KANDÝLÝYDÝ MÝRAÇ KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN DUALARINIZDA OLMAK DÝLEÐÝYLE .BU SÝTE ÇOK HOÞ NEY DÝNLEMEYÝ SEVÝYORUM TEÞEKKÜRLER ALLAH SÝZLERDEN RAZI OLSUN..ALLAHA EMANET OLUN GÖRÜÞMEK ÜZERE...
Gönderilme Tarihi : 21.08.2006 15:43
Gönderen : ÞUAYÝP ALÝM CAN
ALLAH SÝZDEN RAZI OLSUN BÖYLE GÜZEL SÝTE HAZIRLADIÐINIZ ÝÇÝN MÜBAREK MÝRAÇ KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN ALLAH A EMANET OLUN
Gönderilme Tarihi : 20.08.2006 18:29
Gönderen : HAKAN TOKLUMAN
TÜM ÝSLAM ALEMÝNÝN MÝRAC KANDÝLÝNÝ KUTLAR.MÝRACIMIZIN SAÐLIK MUTLULUK HUZUR VE BARIÞ GETÝRMESÝNÝ YÜCE ALLAH C.C 'DAN NÝYAZ EDERÝM. MÝRACINIZ MÝRAC OLSUN...
Gönderilme Tarihi : 20.08.2006 17:05
Gönderen : Serkan YAYLA
Böyle bir hizmeti bizlere lütfettiðiniz için tüm katkýsý olanlara yürekten sevgi ve saygýlar. Bu huzur iklimi için bizimde yapabileceðimiz birþeyler olursa herzaman kapýmýz ve gönlümüz açýktýr vesselam. Tüm Ýslam aleminin kandilin hayr ola.
Gönderilme Tarihi : 20.08.2006 16:59
Gönderen : derviþ
Tüm müslüman aleminin mübarek kandilini kutlar,aþk ve edep üzere olmanýzý niyaz ederim Rabbimden..AÞKA EMANET DOSTLAR...
Gönderilme Tarihi : 20.08.2006 16:38
Gönderen : derviþ
Efendimiz,Gül sultanýmýz Muhammed Mustafamýzýn Þefaati..Hz.Mevlanamýzýn himmeti üzerinize olsun dostlar..AÞK VE EDEP ÜZERE..
Gönderilme Tarihi : 20.08.2006 16:34
Gönderen : Harun KATMAN
Muhterem Kardeþlerim!...MÝRAÇ KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN Önümüzdeki pazar gününü Pazarartesi gününe baðlayan gece, Miraç Kandili’dir. Ýslam alemi olarak böyle mübarek bir geceyi idrak etmenin sevinç ve mutluluðunu yaþamaktayýz. Miraç; insanlýðýn kurtuluþu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin yaptýðý, mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Birçok ilahi sýrrý, hikmet ve bereketi bünyesinde barýndýran bu gece, Ýsra Suresi’nin ilk ayetinde þöyle ifade edilmektedir: “Kendisine ayetlerinden bir kýsmýný göstermek üzere kulu Muhammed’i bir gece Mescidi Haram’dan çevresini bereketlendirdiði Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ýn þaný ne yücedir. Hiç þüphesiz O, hakkýyla iþitendir, hakkýyla görendir.” RABBÝM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN
Gönderilme Tarihi : 18.08.2006 23:38
Gönderen : adnan kocaman
Bu kaynaðý bizlere sunan herkesten ALLAH razý olsun.Þimdiden bütün islam aleminin kandilini kutlar.SAYGILARIMLA
Gönderilme Tarihi : 18.08.2006 15:54
Gönderen : Nihat bey
Sizleri Çok Seviyorum Allah Sizlerden Razý olsun Aþk Muhabbet feyz ilim hilm öðrendik bu siteden ve öðrenmeye devam ediyoruz . Hizmeti Geçenler kýsmýný zenginleþtirdiðinizi görüyorum Var olun Sað olun benim de bazý yazýlmasýný istediðim Allah Dostlarý yani Hizmeti Geçenler var ne olur þimdi ismini yazacaðým kiþileride yazýnýz ve bizlerde öðrenelim 1- Hafýz Sadettin Kaynak 2- Hamamizade Ýsmail Dede Efendi Hazretleri 3- neyzen Emin Dede 4- Neyzen Tevfik Kolaylý 5- Dede Süleyman Erguner 6- Yahya Kemal Beyatlý 7- Nihat Sami Banarlý 8- Halil Can 9- Halil Dikmen 10 - Bekir Sýtký Sezgin 11- Þerif Muhiddin Targan Beyefendi 12- Akagündüz Kutbay 13-Muhammed Esat Erbili Hazretleri 14- Muzaffer Ozak Hazretleri 15- Gavsi Baykara 16- III. Selim Han 17- Sultan Abdülaziz Han 18- Ýsmail Saib Sencer 19- Ömer Ferit Kam 20 - Fenni Ýsmail Ertuðrul 21- Ali Nutki Dede Hazretleri 22- Osman Selahaddin Dede Hazretleri 23- Abdurrahim Künhi Dede Hazretleri 24- Abdülbaki Nasýr Dede Hazretleri 25- Mevlevi Ahmet Irsoy 26- Zekai Dede Hazretleri 27 Hafýz Sami Hazretleri vs........................................ erenler Hak Aþýklarý sayýlamayacak kadar çoktur benim aklýma þimdilik bunlargeldi. þimdiden ilginiz muhabbetiniz ve saygýnýz için Teþekkür ederim Hazret-i Abdülkadir Geylani Efendimizin Hazret-i Mevlana Celaleddin-i Rumi Efendimizin Þahý Nakþinebd Bahaddin Buhari Efendimizin Hoca Ahmet Yesevi Efendimizin Himmet, Þefakat, Þefaat,iþaret ve Yüce Nazarlarýný bekliyoruz Aþk ile hu diyelim huuuuu ..... huuuuuuuuuuuu. Huuuuuuuuu...
Gönderilme Tarihi : 17.08.2006 15:39
Gönderen : Ahmet Çelikbilek
Gönlüm her dem aþkýnla yansa çare deðil çevirmeye karanlýklarý, aydýnlýða... sizlerden allah razý olsun. yýllar önce rüyamda tanýdým Hz. Mevlana'yý. Daha sonra bir kitap geçti elime onu anlatan. Sonralarý gönlüme doðan bir aþkla sevdim Hz. mevlanayý. Ýnanýn sitenizi yine bi tesadüf eseri buldum. benim sizden bir ricam var. yapacaðýnýz projelerde bende katýlmak istiyorum allah rýzasý için bana bu þansý verin. O hakl aþýðýnýn yoluna benide kabuul edin lütfen.
Gönderilme Tarihi : 17.08.2006 14:42
Gönderen : Rýdvan Caným
Asýrlara "aþk" mührünü vurmuþ bu güzel insan adýna inþa edilmiþ bu sitenin yapýmcýlarýný kutluyor, yazýlarý ile emeði geçen herkese teþekkürlerimi sunuyorum. Güzellikleriniz daim olsun.. Sevgiyle kalýn.. Rýdvan Caným
Gönderilme Tarihi : 17.08.2006 13:04
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0834 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya