Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : Ali duman alaçam samsun
hz.Mevlana\'nýn eserlerini defalarca okudum.Geçen yýl yaz Kur\'aný Kerim yarýþmasý düzenledik.Bu yýl ve her yýl yapmayý Allah\'ýn izniyle düþünüyoruz.Ýsmi HZ.MEVLANA YAZ KUR\'ANI KERÝM VE BÝLGÝ YARIÞMASI olarak düþünüyoruz.ÝZNÝNÝZLE.
Gönderilme Tarihi : 14.02.2011 19:24
Gönderen : alperen
merhabalar sizden yardým istediðim konu Eskiþehir ilinde mevlevilik hakkýnda görüþebiceðim sohbet imkaný saðlaya dergah kiþi ve yerler varmý bu konuda yardýmcý olursanýz çok sevinirim saygýlar sunuyorum
Gönderilme Tarihi : 13.02.2011 00:47
Gönderen : hava
izmirde mesnevi okumalarý varmý lütfen bilgilendirirmisiniz.manisaya herzaman gidemiyoruz birde akþam olunca daha zorlaþýyor ama izmir içi isteyen çok arkadaþým var .þimdiden teþekkürler
Gönderilme Tarihi : 12.02.2011 01:52
Gönderen : üsküdar,lý mithat
gençlerdeki Hz Pir sevgisi nekadar güzel her yerde þube arýyorlar. camlarý kýrmak gözlerdeki perdeyi kaldýrmaksa eðer, ariflerin gönlünde arasýnlar Hz Piri.----------->
Gönderilme Tarihi : 25.01.2011 23:58
Gönderen : Sevgi
Vakt-i Þerifler Hayrolsun Efendim Fakir Ankara'da okuyup Bitlis'e atanmýþ taze bir doktordur.Burda hayata baðlanmak Ankara'daki kadar kolay olmuyor.Uzun süre bilgisayar ekranýna bakmanýn göz yorucu etkisi de malumunuz.Acizane, Asitane ve Her Nefes gibi e -dergilerinizin kitapçýlarda bulacaðýmýz þekilde yayýnlanmasý ricasýnda bulunmak istedim. Aþk ile.. Huuu
Gönderilme Tarihi : 25.01.2011 22:37
Gönderen : HANDAN UÞUN

Merhabalar, Ýzmirde katýlabileceðimiz kendimizi ve ufkumuzu Allah aþký ile yüceltebileceðimiz mevlevi sohbetleri yapýlan derneklere ulaþmak en büyük arzum. Herhangi bir bilgisi olan varsa ..................... adresine mail atarsa çok çok memnun olurum. Allah aþkýyla doymanýz dileðiyle...

Gönderilme Tarihi : 23.01.2011 16:39
Gönderen : osman avcu
eyvallah camý kýralým bakalým...ne göreceðiz....:))Aþk olsun....
Gönderilme Tarihi : 19.01.2011 08:12
Gönderen : osman avcu

semazen netin internet adresin baþýndaki simge ayný iþ bankasýnýn dolar iþaretine benzemiþ,yalnýþ çaðrýþýmlar yapýyor bence,daha içi dolu bir þey olabilir....kolay gelsin


Not: O bahis ettiðiniz iþaretde Hu ismi yazmaktadýr ve erbabýnca Aynalý Hu tabir edilir. Hz. Pir diyor ki;"Hangi renk camdan bakarsan güneþi o renkte görürsün. Camý kýr ki nur görünsün."

Gönderilme Tarihi : 18.01.2011 14:10
Gönderen : xavier
Okurken güzellikten gözyaþlarý gelir ... HUUUU! Washington'dan hep aþýklar selamlar. Xavier
Gönderilme Tarihi : 18.01.2011 06:00
Gönderen : Kemal Melikoglu
Selemlar,Mesnevi serif mp3 seklinde dinleyebilecegimiz bir kayit varmi?olumlu olumsuz birf cevap verisizseniz sevinirim.
Gönderilme Tarihi : 07.01.2011 20:32
Gönderen : Yahya
Çok güzel ve muhteþem bir site. Okumaktan ve siteyi gezmekten býkýp usanmadým. Her yönüyle bilgilendirci ve etkileyici bir site. Düþüncede ve emekte katkýsý bulunan herkesten Allah (C.C.) razý olsun. Ellerinize ve yüreðinize saðlýk.
Gönderilme Tarihi : 05.01.2011 23:53
Gönderen : Aybey ÇÝNÝ
Allah aþkýna ÝZMÝR de mevlevi sohbetleri yapacaðýmýz,ilminden nurundan istifade edebileceðimiz hak dostlarý varsa lütfen.......!
Gönderilme Tarihi : 05.01.2011 14:13
Gönderen : ÞEREF YÜCEL
GÖNÜL NAMAZI... Hangi akýl sana ere. O akýlý vursam yere, SANKÝ SENÝ GÖRE GÖRE Kýlsam gönül namazýmý./ Ýsrafil üfledi sur’u. Göründü MUHAMMED nûr'u, SECDEDEN RAHMÂN' A DOÐRU, Kýlsam gönül namazýmý./ Göz yaþlarým aka, aka. Aþk gönlümü yaka yaka. ZÜL-CELÂL'E BAKA BAKA, Kýlsam gönül namazýmý./ Salih kullar seyran eder. Hak kulunu hayran eder. ÞEREF YÜCEL BAYRAM EDER. Kýlsam gönül namazýmý./ Mavera da semah edip, Secdelerde sabah edip, BÝR GÜNAHA "BÝN AH" EDÝP, Kýlsam gönül namazýmý./ Zikrullah'ý ana ana. Zikir kulu nur'a bana. "HU" DÝYEREK YANA YANA, Kýlsam gönül namazýmý./ Ýster aðlat, ister güldür. Ýster yaþat ister öldür. CEHENNEMÝN BÝLE GÜL' DÜR, Kýlsam gönül namazýmý./ Ben kulluk mu ettim sana? Her ni'meti verdin bana. BÝR REKAT DA OLSA SANA, Kýlsam gönül namazýmý./ EY! RAHMET'Ý RAHMÂN ALLAH.. EY! HALIK-Ý SÜBHÂN ALLAH.. DÝYEREKTEN; ALLAH...ALLAH... KILSAM GÖNÜL NAMAZIMI./ ÞEREF YÜCEL
Gönderilme Tarihi : 04.01.2011 09:59
Gönderen : hacý ahmet
UÞAKTA mevlevilerle irtibat kurabileceðim bir isim ve tlf önerirmisiniz
Gönderilme Tarihi : 02.01.2011 23:24
Gönderen : Fatma Gürpunar
Mevlevi sohbetlerine katýlmak istiyorum. Ankarada bir türlü ulaþamýyorum kimselere. Ýstanbulda mevlevi hanelerden öðrenmeye çalýþtým Ankarada olup olmadagýmýza.Lütfen Bana ulaþýn oðlumun mailidir bu . Bu yola gönülden baðlýyým ulaþmanýzý büyük bi heyecanla bekliyorum. Yolumuz birleþsin Ýnþallah.
Gönderilme Tarihi : 24.12.2010 21:59
Gönderen : üsküdarlý mithat
bereketli olsun gayretleriniz daim olsun çeraðýnýz uyanýk olsun muradi,nin fakiri üsküdarlý mithat
Gönderilme Tarihi : 23.12.2010 00:03
Gönderen : irfan sepin
yayýna ara verdiðiniz zamanda öksüz gibi kalmýþtýk....çok þükürki, tekrar yayýndasýnýz. Allah emeði geçen herkesten razý olsun. dualarýmýzla,muhabbetle.....
Gönderilme Tarihi : 22.12.2010 21:04
Gönderen : gülþen akcan
18 aralýk günü yenikapý mevlevihanesindeydik.arkadaþým ilk defa ilahi konseri dinledi.onun kadar bende çok heyecanlýydým.çünkü huzurdaydýk.çok keyifli bir gün yaþadýk.hem keyifli hem kazançlý.bize kazandýrdýðýnýz manevi katkýdan dolayý size minnetrarým.düðünden bir gün sonrasý bence çok önemlidir.kavuþmanýn sarhoþluðu vardýr üstümüzde.ve bu sathoþlukla herþey bi baþka güzel geliyor insanýn gözüne.sevginin çözemeyeceði engel olmadýðýný düþünüyor insan.inþallah bu güzel lezzeti daima yaþatýrsýnýz ve hep açýk kalýr yenikapý mevlevihanesi.sevgiyi sevgiliye aþýk olandan öðrendik.aþkýmýzýn sönmemesi duasýyla.selametle kalalým inþallah.aþk ile huuuu
Gönderilme Tarihi : 22.12.2010 10:10
Gönderen : HURÝYE SARÐIN
Merhaba, Allah sizden razý olsun çok güzel siteniz. Hergün sabah yayýnladýðýnýz ayet hadis ve duayý kendim okuyordum ama içim rahat etmedi çalýþtýðým fabrikada ayet hadis ve duanýzý yazýp ilan panosuna asýyorum ve bütün fabrikayla paylaþýyorum. Hakkýnýzý helal edin. Sizden izin almadan kopyaladýðým için özür dilerim ama çok güzel olduýðu için herkes faydalansýn istedim. Iþýðýnýzla bizi aydýnlattýðýnýz için teþekkür ederim.
Gönderilme Tarihi : 18.12.2010 08:20
Gönderen : NÝGAR TORUNOÐLU
SELAM ÝLE, Bu siteyi okuyanlar aþýk olsun,inþallah. 17 Aralýk......demek bile etkiliyor bizi. Aþkýný idrak edin,bu gece ve her gece...
Gönderilme Tarihi : 17.12.2010 01:11
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0332 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya