Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : hafize
bu satýrlarý size heyecan ile yazmaktayým sitede nereye týklasam bu emege birkez daha teþekkür etme ihtiyacý duyuyorum.son günlerde internette geçirdigim zamanýn çogunu sitede geçiriyorum baþka sayfada olsam radyo açýk oluyor bu emek bu çaba bu sevgi için sitede emegi geçen herkese teþekkürler herkesten Mevla razý olsun
Gönderilme Tarihi : 30.03.2009 20:27
Gönderen : Ayþe
Konya'ya Hz.Mevlana Celaleddin Rumi'yi 6. ziyaret ediþim fakat gidiþim neþeyle çoook güzel ama dönüþüm hüzüüüün TIPKI NEY GÝBÝ HASRETÝM HALA ÝÇÝM YANIYOR SANKÝ ANDIKCA TÝTRÝYOR YÜREÐÝM BU NE GÜZEL AÞK HÝÇ BÝTMÝYOR.....!......???
Gönderilme Tarihi : 26.03.2009 23:15
Gönderen : AYÞE
mehmet fatih çýtlak abi aðzýna yüreðine eline saðlýk insanýn içine gerçekten huzur veriyorsunuz Rabbim hepimizin ilahi huzura ermesini nasib etsin belki bir dedem veya bir abim olsaydý sizin gibi böyle güzel ilahi adaleti huzuru anlatýrdý anlattýkcada meþk ederdi týpký sizin gibi iyiki varsýnýz hakkýnýzý helal edin
Gönderilme Tarihi : 26.03.2009 23:08
Gönderen : mustafa
Kardeþlerim bu sayfayý hazýrlayanlara þükranlarýmý sunuyorum. Allah razý olsun . acizane mevlanayý okumaya ve tanýmaya çalýþýyorum. ne anlayabilirsem. rabbim ne kadar nasiblendirirse .daðarcýðýmýz nekadar alýrsa bu denizden, okadar alabiliyoruz elbette. duam þu ki o deryayý yanlýþ anlamamak. hakkýyla anlayamam ama onun hatýrasýna . saygýsýzlýk yapmamak. inþallah rabbim muvaffak eder. Allah yardýmcýmýz olsun. Allah'a emanet olun .
Gönderilme Tarihi : 26.03.2009 10:49
Gönderen : mukadder
Rabbim daha nice beþ yýllar göstersin Semazen'e ,uðraþanlara , emek verenlere güç kuvvet versin yardým etsin.Bizlere de HZ.Mevlana'nýn aydýnlýðýnda yürümeyi nasip etsin.Dualarýmýz sizinle
Gönderilme Tarihi : 26.03.2009 09:47
Gönderen : Naki ekber Safavi
essalamün aleyke ya ademler.. SULTAN NAVRUZ bayramýmýz kutlu olsun.Muhammet Mustafa ahmedi Muhtar (s.a.v) ve Yüce ehlibeyt in doðuþu adýna Ýmam Ali K.V. ve Kesver Fatmayý zehranýn evliliði kutlu olsun. diyerek, Sevgili resulumuzün çiðer pareleri göz damlalarý dualarý nebiler veliler soyu seyitler Ýmam Hasan ve Kerbela þah-ýimam Hüseyin dünyaya getirdiler.Allal C.C.bize Öbür Alemde Ýmam Ali sancaðýnda toplasýn ve bize resulu ehlibiyt þefaat eðlesin.. Hoþ geldin sefa getirdin SULTAN-I NEVRUZ...
Gönderilme Tarihi : 23.03.2009 18:24
Gönderen : Mesut Kalleci
Siteniz harika elinize saðlýk. Dinletiler bölümünde dinlediðimiz ilahilerden bilgisayarýma indiremiyorum.Bu konuda kolaylýk saðlarsanýz minnettar kalýrým.Selamlar sevgiler mesut.
Gönderilme Tarihi : 22.03.2009 17:47
Gönderen : hamsi
yaman yýlarýmýz geçmek üzere..."yanan..."olmak ümidiyle...buralardayýz. Muhsin Ýlyas Subaþý ya "Yanan Dede"için teþekkürler...
Gönderilme Tarihi : 21.03.2009 10:15
Gönderen : tülay aydeniz
Selamlarýn en güzeli sizlerle olsun,siteyi Fatih Çýtlak hocayý ararken tesadüf buldum yüreklerinize saðlýk çok güzel bir site olmuþ Allah razý olsun,benim fatih çýtlak hocaya sormak istediðim sorularým var kendisini radyo da dinliyerek takip ediyorum, acaba bana bu konuda yardýmcý olur mu?
Gönderilme Tarihi : 14.03.2009 21:53
Gönderen : HÝKMET ÖZGEN- urfalý_
MÜBAREK GECEMÝZ NURLA HAK'KIN DERYASINDA MUTLULUKLA KEVSER-Ý HAVZDAN CENNET YOLUNA DAÝM EYLESÝN... DUA'LARIMLA SELAMLARIMLA BENÝ HATIRLAYANLARIMA
Gönderilme Tarihi : 08.03.2009 16:51
Gönderen : Trebbus Mevlevihanesi
aþýk olmak istersen hakkiki, gir taht-i külah-i Mevlevi. hakka vasil olsan edebî, eser kalmaz hiç dünyevi. kal ile anlamazsýn mesneviyi hal ile anlarsýn her kelimeyi 1001 günü ikmâl etmetsen çileyi hep kalýrsýn bu yolda muhibbi
Gönderilme Tarihi : 07.03.2009 15:34
Gönderen : merve
hepinize çok teþekkür ederim... tüm emeði geçenler saolsunlar..bide bu sitedn sorunsuz müzik alabildim.tüm videolarý çok güzel
Gönderilme Tarihi : 07.03.2009 10:16
Gönderen : alifuat
s.a. þu yaptýðýnýz hizmetin yüceler yücesi katýndaki derecesini bilemem ama kullar için onlarý cehennem azabýndan hem dünyada,hem ahirette sakýndýrýcý bir hizmet olduðunu bizden duymanýzý istedim. varýn anlayýn.. bu mesajýmý tüm çalýþan yazan çizene iletin lütfen; rabbiteala bizede bu hizmetleri nasib eder inþaallah. hepiniz hepimiz için aþk u niyaz eyler, Allah razý olsun dilerim. kardeþiniz alifuat
Gönderilme Tarihi : 06.03.2009 00:13
Gönderen : Hanifi
Merhabalar Bu siteyi bu kadar geç bulduðum için geçen zamana hayýflanýyorum. Ama geç de olsa bulduðum için seviniyorum. Emeði geçenlere teþekkür etmek bir borçtur diye düþünerek teþekkür ediyorum. Saygýlarýmla...
Gönderilme Tarihi : 05.03.2009 12:09
Gönderen : muhammedali
Allahin rahmet ve bereketi uzerinize olsun ve " o " Mevlamin nuru uzerinizden asla eksik olmasin kosova Prizren
Gönderilme Tarihi : 23.02.2009 16:01
Gönderen : hamsi
'Konya'ya geliþim sevinç , dönüþüm hüzündür...
Gönderilme Tarihi : 18.02.2009 11:43
Gönderen : ÞEYDA
NE MUHTEÞEM BÝR SÝTE HAZIRLAMIÞSINIZ..SOHBETLERÝN HEPSÝ BÝRBÝRÝNDEN MÜKEMMEL....MEST OLUYORUM ADETA....EMEÝ GEÇE HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN...
Gönderilme Tarihi : 16.02.2009 14:28
Gönderen : gökhan GÜNERÝ
duyurular bölümünüzdeki manisada mesnevi sohbetleri ile ilgili bölümçok ilgimi çekti hemen manisa aydýnlar ocagý ve belediye ye ulaþtým ama malesef sadece belediyeden uygulamnýn plan aþamasýnda oldugu henüz sohbetlerin geçekleþmediðini sölediler üzüldüm bu bahlamda yayýný talip edenler için yanýltýcý olmasýn kabak tekkesine giderlerse madur olabilirler
Gönderilme Tarihi : 10.02.2009 09:48
Gönderen : nurullah
tuðrul inançer hocamýzýn tasavvuf sohbetlerini büyük bir merakla takip ediyorum.ayrýca burç fm deki seyir defteri programýnýda sabýrsýzlýkla bekliyor ve takip ediyorum...benim için bir ders niteliðinde....allah razý olsun
Gönderilme Tarihi : 05.02.2009 01:22
Gönderen : Emre AYDOÐAN
Sitede emeði ve adý geçen herkezi sonsuz teþekkürler.Tüm yeniliklerinizle en büyük destekçinizim.Saygýlarýmla.
Gönderilme Tarihi : 29.01.2009 21:12
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0302 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya