Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : mukadder
hayatýmýzýn yol ayrýmýnda tanýþýp daha sonra bir yol gösterici olarak gönlümüzle baðlandýðýmýz semazen net inþaallah daha çok uzun yýllar bizimle birlikte olur.Anladýk ki olumsuzluklar ne olursa olsun kiþi sevdiðiyle berabermiþ.Ýkinci yýlýnýzda tüm sevenlerinizle aþk dolu , muhabbet dolu günler versin Rabbim.
Gönderilme Tarihi : 10.03.2006 07:32
Gönderen : Hadim-ül Fukara
Ey bu sitenin idarecisi efendi; Ne cürüm iþledik de bizim geçen gün yazdýðýmýz mesajý önce yayýnlayýp,sonra da kaldýrdýnýz? Gönlümüz kaldý vesselam...
Gönderilme Tarihi : 08.03.2006 18:38
Gönderen : Fatma ÞAHÝN
Merhaba, Sitenizi internette birkaç hafta önce bir konuyu araþtýrýrken buldum.Daha doðrusu ben mi onu buldum o mu beni anlayamadým.Þimdi büyük bir beðeni ile takip ediyorum.Ayrý diyarlardan ,ayrý yaþamlardan ,ayrý ayrý insanlarý ayný yolda birleþtirip ayný kalp atýþýyla birbirine baðlayan bu güzel sitenin inþallah ben de müdavimlari arasýna girerim. Madem ki herþey Hak'tandýr;Her tecelli edene,idrak edip edemediklerimize ,güzel ve çirkinde ,gizli ve aþikardaki hikmete "EYVALLAH" Madem ki herþey onun muradýyladýr;Görelim Mevlam neyler,neylerse güzel eyler
Gönderilme Tarihi : 08.03.2006 15:59
Gönderen : Azer Ýsmailov
Selamlar. Allah razý olsun bu web sayfasýna emek sarfetmýþ her kesten. Gerçekten çok güzel ve çok faydali býr adres. Açýkça soyleyeceðim e-kýtaplar sayfasýndan çok yararlandým býr daha tesekkür ederim emeði geçenlere. Sadece bir hususu dikkatinize çattýrmak istiyor ve mümkünse bu hatanýn ortadan kaldýrýlmasýný arzu ediyorum. Hata þu: Mesnevi-i Þerifin istifade edilmiþ çevirisindin olacak her halde Tanrý yerine Allah yazýlmýþ (tabii ki isabetli olarak) ve bu islem basit Edit/Replace iþlevi ile gerçekleþtirilmiþtir. bunun yol açtýðý sorun ise sadece Tanrý sözü Allah ile deðýþtirilmiþ olduðundan mesela Tanrýya Allahya olarak Tanrýsý Allahsý olarak kalmýþtýr. Sanýrým bu kýtabýn Word belgesi þeklýne sahýpseniz bu hata ortadan kaldýrýla bilir. Ben pdf'ten word belgesine dönüþtüremedim yoksa gereken düzeltmeleri yapýp size göndermeði planlamýþtým. umarým bu mesajýmý kusur aramak giriþimi gibi kabul etmezsiniz, Allah razý olsun artýk 5. cilde kadar geldim ve epeydir aradýðým bir hazineye kavusturdunuz beni. Sadece benden sonra bu yoldan geçecek olan okur kardeþlerimin yolu üstündeki nazardan kaçmýþ küçük taþlarý kaldýrmak istedim. Bir daha samimi teþekkürlerimle Azer Ýsmailov / Azerbaycan
Gönderilme Tarihi : 08.03.2006 13:44
Gönderen : Hanife Ceylan
ÝLAHÝ AÞK ÝRÞAT SIRUH MARÝFET ÝLMÝDÝR
Gönderilme Tarihi : 08.03.2006 13:37
Gönderen : tuba
SELAM YA HAK DOSTLARI.SÝZLERDEN ALLAH(C.C) RAZI OLSUN BÖYLE BÝR SÝTE HAZIRLADIGINIZ ÝÇÝN.ALLAH'A EMANET OLUN.ESSELAMÜN ALEYKÜM.
Gönderilme Tarihi : 08.03.2006 13:16
Gönderen : Hakan OKAN
Selam sizlere hak dostlarý.Emeði gecen bütün dostlardan Allah razý olsun. Gelen mesajlardan birinde bir kardeþim yaþadýðý bir anýsýný paylaþmýþ bizimle.Planlanan bir türk gecesinde alkol alýnan bir yerde proðrama sema gösterisi ile baþlandýðýný kendisinin ve misafirlerinin bu durumdan çok rahatsýz olduðunu yazmýþ. Bu deðerler her millete nasip olmaz bu ecdada sahip olmak Cenab-ý Hakkýn bize bir lütfudur. Kýymetini bilmek gerekir
Gönderilme Tarihi : 07.03.2006 22:58
Gönderen : Mesut YAZICI

Mayýs'ta Vakýf Medeniyeti Haftasinda, vakýf gelirleri sayesinde ayakta durabilen tekkelerden olan Gelibolu Mevlevihanesi'nde, etkinlikler çerçevesinde Vakýflar Genel Müdürlüðünce mutlaka Sema Töreni de tertip edilmeli.


www.vakifmedeniyeti.com

Gönderilme Tarihi : 07.03.2006 13:47
Gönderen : kamile buyukeken
selamlarin en guzeliyle.. edepsizlik yapmamak icin kisa yazicagim... cok guzel emek verilmis bi site.. yazilari okumak icin giriyorum.. anlamakyi nasip etsin rabbim... hep o hoslukta kalin..
Gönderilme Tarihi : 06.03.2006 00:18
Gönderen : SEMRA ZORLUER
Semazen radyomuzdan daha ne kadar uzak kalacagýz, sellam ve saygýlar
Gönderilme Tarihi : 03.03.2006 09:55
Gönderen : ayse
merhaba,sitenizi çok beðendim.siteniz aracýlýðý ile bir anýmý paylaþmak istiyorum.yurtdýþýndan 70 kiþilik bireðitimci grubunu aðýrlamak amacýyla bir organizasyona katýldým.grubun ilimiz ziyaretinde bir türk gecesi planlandý ve grubu proðramýnda türk gecesi olan bir eðlence merkezine götürdük.alkol alýnan bir yerde ve bizde ilk defa böyle bir yere gidiyorduk.türk gecesi proðramý sema gösterisi ile baþladý.yabancý eðitimci grubun bizim ilimizden sonra proðramlarýnda konya -mevlana vardý.ve mevlana hakkýnda çok araþtýrma yaparak gelmiþlerdi.alkollü bir yerde sema gösterisine çok þaþýrdýlar.biz çok üzüldük.eðer mevlana onlarýn ülkesinde olsaymýþ asla böyle bir ticari malzeme haline gelmesine izin verilmezmiþ.ben bunu kamuoyunun takdirine býrakýyorum.sahip olduklarýnýn kýymetini bilmeyenler ne yitirdiklerini de bilemezler.saygýlarýmla
Gönderilme Tarihi : 03.03.2006 09:14
Gönderen : hakan türkmen
selamlar hürmetler cok ilginc bir sayfa ben Prof erkan türkmen ogluyum almanyada yasiyor mevlana sufism ve whirling konularinda arastirmalar yapiyorum babam the essence of mevlana rumi life of shems tebrisi besinnung sufimesiter mevlanas Schönste verse yi yazmistir www.essenceofrumi.com almanca www.mevlanarumi.wb3.de sayfamiz www.rumi.kostenloses-forum.tk forumumuz vardir efendim herkesi bekleriz selam almanca ingilizce kitap mevlana ve SEMS TEBRISI ahkkinda bol miktarda vardir
Gönderilme Tarihi : 03.03.2006 00:40
Gönderen : ismetbanu
Ben gelmedim dava içün ben iþim sevi üçün Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldim. Allahýn Selameti Sonsuz nuru üstünüzden eksik olmasýn Hakkýnýzda söyleye bileceðim hiç bir þey yok sadece bir istirhamým olucak eðer kabul ederseniz,sevinirim.Sitenizde ney taksimleri ve daha önceki yýllara ait aruz törenlerinide görmek istiyorum. Dualar ve Aþklarla Rabbime Emanet olun
Gönderilme Tarihi : 01.03.2006 11:31
Gönderen : mahmut akgul
ben de herkes gibi teþekkürlerimi bildirmeyi bir borç biliyorum....emeði geçen herkesten allah razý olsun....insanlara bu güzel bilgileri aktardýðýnýz için...
Gönderilme Tarihi : 28.02.2006 00:05
Gönderen : seyhan
ben seyhan tek hayalim mevlevilerle tanýþýp bilinçlenmek ama maalesef çevremde bana yardým edebilecek hiç kimse yok.sizden tek ricam lütfen bana yardým edin.acil olarak hz. mevlana hakkýnda bilgi edinmek istiyorum.bir yýldýr araþtýrma yapýyorum ama kimse beni ciddiye almýyor herkes kendi cemaatine çekmeye çalýþýyor ama ben mevlana hakkýnda hiç bir þey bilmeden büyük bir aþkla ona tutuldum beni bu konuda ciddi anlamda biilinçlendirmek isteyenler e-mail adresim seyhan_kaya25@hotmail.com lütfen benim karanlýk dünyamý aydýnlatýn
Gönderilme Tarihi : 26.02.2006 01:29
Gönderen : cahil

Sýðýn nefsim ALLAH a el keldýr duaya


Doyulurmu Hak aþýklarýnla sohbete devrana


Düþürsün Enel Hakýn sýr nur aþk tuzaðýna


Düzeltmeden kendini manayý yaþamaya çalýþýrsýn


H CEYLAN ýn kitabýndan alýntýdýr


Ayrýca sað taraftaki o Aþk ehli güzel insanlarýn güzel yazýlarý için ALLAH onlardan binkere razý olsun

Gönderilme Tarihi : 25.02.2006 10:55
Gönderen : Hadim-ül Fukara
Edep Ya Hu ! Dostlarým; Herkes nalýncý keserini eline almýþ kendisine yontuyor gibi. Býrakýnýz da bu mübarek aþk ocaðý kendi halinde yansýn.Þucu bucu denilen,içerisinde hakkýn da batýlýn da olduðu yüzlerce yol var. Bu yollardan gidenler H.z. Pir ve O'nun mübarek yolundan gidenleri miri maldan sayýp kendi menfaatleri için kullanmaktan hiç de çekinmiyorlar,utanmýyorlar.Mevlevilðin halkýn geneli tarafýndan makbul görülmesi için evvela içerisinde bulunduðumuz dehþetli ilim,kültür ve ahlak buhranýndan halas olmamýz gerekmiyor mu ?Hal böyle iken Mevlevi ýstýlahýna zýt bir sürü söz,bir sürü fiiliyat ve icraa Mevlevilik gibi algýlanýyor.Efendim musikiye haram diyen adam nasýl Mevleviyim der ki?Malumdur ki þeriatsýz tarikat batýldýr. Ama þeriatý babasýndan miras kalmýþ mirasyedi gibi idrak eden, cihana Müslüman denilince "iþte terörist" dedirten, kendisini cehennemin sahibi yerine koyan, dýþ görünümü de iç görünümü de sefil ve periþan olan, zerafetten,estetikten,nezaketten, bedii sanatlarýn yüceliðinden bihaber zavallýlar Allah aþkýna yalvarýyorum H.z.Mevlana ve Mevlevi'likten uzak durun!H.z.Mevlana'mýzý ve O'nun Ýslam Medeniyetini hakkýyla temsil eden yüce yoluna kim gaflet ve delalet fidaný dikerse bilsinki o fidanýn meyveleri kendilerine kahýr dikeni olarak batacaktýr. Efendim testileri, kaplarý kýrmýþ; sularý kendi yolunda akýtan þu coþkun aþk ýrmaðýnýn önüne kimse baraj kurmaya kalkmasýn.Hizmet ediyoruz diye de kimse bir çuval inciri berbat etmeye de kalkmasýn. Bu ocaða en büyük hizmet aþk ile dökülen gözyaþlarý olur herhalde. Hakkýnýzý helal edin bu fakire de.Zira pek dertliyiz. Hu ...!
Gönderilme Tarihi : 24.02.2006 21:19
Gönderen : tugba
ahmet ozemrenin yazmis oldugu diyolog makalesinde,hz.ISA nin dunyaya tekrar gelmis olmasini bir hristiyanlik masali oldugunu soylemekte,bunun icin sundugu delilleri ogrenebilir miyim?sadece bir kaynak isiginda bunu soylememis oldugunu umuyorum.cunku saglam hadis kaynklarindan HZ.ISA nin gelecek olduguna dair bilgim var.tesekkurler....
Gönderilme Tarihi : 24.02.2006 19:27
Gönderen : Mesut YAZICI

2007 Mevlana Yýlýnda insanlar,


1. Kitapçýlarda Farsça daktilo harfli, aruz veznine göre harekeli, büyük boy kenarý süsülü, iyi kaðýda 6 cilt Mesnevi, görmek isteyecekler. Ayrýca güzel bir tam metin çevirisini görmek isteyecekler.


2. Mevlana'nýn hayatýný ve eserlerini cd-rom formatýnda görmek isteyecekler


3. Mevlana hakkýnda yapýlmýþ yerli-yabancý, film-dizi film vcd ya da dvd olarak görmek isteyecekler


4. Televizyon için dizi film, ya da tiyatro oyunu görmek isteyecekler.


2007 Çok Önemli bir yýl.

Gönderilme Tarihi : 24.02.2006 14:09
Gönderen : kevkeb
sayýn"cahil" lütfen biraz da kitap karýþtýrýp istiare nedir baksanýz,yada efendimiz aleyhisselamdan sonra çýkan yalancý peygamberler kimlerdi diye baksanýz,sayýlarý 124 bini bulduðu söylenen peygamberan-ý izam ýn "en azýndan" cinsiyetlerine baksanýz,soru sormaya hacet kalmadan cevabýnýzý belki alýrdýnýz ,ben cenab-ý Hakk ýn kimsenin sorusuna cevap verme mecburiyetinde olduðunu bilmiyordum doðrusu,ne mutlu size,bizleri de irþad ettiniz feyz-u berekatýnýzla...
Gönderilme Tarihi : 24.02.2006 01:42
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0631 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya