Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : HAKAN TOKLUMAN

Ya RABBÝ, Seni tarif etnektedir bütün güzel isimler.Sen güzel isinlerine aþikar etmezsen,ruhum karanlýkta kalýr.Esmaül Hüsnalara þahit yaz beni.


ALLAH Sensin Allah; sanadýr kulluðum; SENDEDÝR çarem. SENLEDÝR varlýðým, SENÝ arar ruhum, SENÝ anar kalbim;


baþkasýnda degil SANA muhtacým;


baþkasýný deðil SENÝ çaðýrýrým;


baþkasý yaradýlmýþtýr,SEN yaradansýn;


baþkasý devamsýzdýr; SEN daimsin ve daim eyleyensin.


baþkalarý muhtaçtýr, SEN ihtiyaçsýzsýn, ihtiyaçlarý görensin.


baþka ilah yok; sen ALLAHSIN.


SEN ki eþi benzeri olmayansýn.


SEN ki bütün eksiksiz sýfatlarýn sahibisin.


baþkasýna raðbet ettirme kalbimi

Gönderilme Tarihi : 20.09.2008 01:20
Gönderen : SERPÝL TERLÝKLÝ
benim denizimin bir damlasýsýn neden hala kelimeleri püskürtüyosun gel! denizin içinde boðul ve ruhunun istiridye kabuklarýný incilerle doldur
Gönderilme Tarihi : 20.09.2008 00:06
Gönderen : hakan tokluman
HOÞGELDÝN 11 AYIN SULTANI TÜM ÝSLAM ALEMÝNÝN RAMAZAN'I ÞERÝFESÝ MÜBAREK OLSUN...HAKAN TOKLUMAN
Gönderilme Tarihi : 19.09.2008 23:59
Gönderen : ömerkarabay
sizler tesekür ederim bir konyalý olarak yurt dýsý ve yuticinde bana sürekli mevlana yý soruyorlar gururnan bu sayfayý acýyor ve gösteri yorum mevlanayý gezmis görmüs gibi memnun kalýyolar en kýsa zamanda ziyaret edeceklerini söylüyorlar sizlerden ve herkezden allah razý oun
Gönderilme Tarihi : 17.09.2008 04:44
Gönderen : ayþe
mübarek oruç günlerinde feyziniz ve bereketiniz artsýn ve huzurlu bir ömür nasip olsun diyerek tüm milleti rasülüllahý selamlýyor güzel insan mevlanaya gönül selamlarýmý sunuyorum..mesnevi severlere saygýlarýmla..!
Gönderilme Tarihi : 16.09.2008 23:43
Gönderen : aysel
Rahman ve rahim olan rabbim .emeði geçen herkesten razý olsun burda ney dinlemek sanki ruhumuz huzur buluyor ,ama kolay ulaþamýyorum neden,ve ekart bölümünede.hayýrlý ramazanlar
Gönderilme Tarihi : 14.09.2008 21:17
Gönderen : veysel
yapýlan hizmet karþýlýðý övgü bekleyen benlik esirlerinln esiri olduklarý surlarýn farkýndalýðýnýn farkýndalar mý? acaba? hizmektin beklentisi kiþiye mi yoksa hizmet görenin faylanmasýna mý olmalý? hizmet hakka olmalý. haktan almalý. ha(l) k'a vermeli. nihayetinde HAK'a HÝZMET HA(L)K'A HÝZMETTÝR. idrak edebilene ne mutlu.!!!
bilir misin?
aydýnlýklar karanlýðýn özünden gelir.
karanlýk ise ardýndaki ýþýktan yansýr yüzlere.
bilir misin?
cennet RAHMETtir, RAHMET ise sonsuzluðun ismidir.
bilir misin?
aslýnda sonu geld dediðin herþey baþlangýçtýr.
ne baþý vardýr baþlayagelen nede tükenip giden bir sonu. an be an.
bilir misin?
her adem  bir alem ve alemlerde sýrlýdýr HAKÝKATte adem.
bilir misin?
dönüþlerde yokluðun özünden gelmedirler, ve sen ancak yokluðunula dönebilirsin ÖZüne. çünkü sen yok mahiyetindesin, yoksunda hatta.
bilir msin?
deniz ne güzeldir, ne sýcaktýr, ne berraktýr, ne DERÝNdir.
bir bilebilsen, hissedebilsen, okuyabilsen, yaþayabilsen...
ÝNÞALLAH
Gönderilme Tarihi : 31.08.2008 10:57
Gönderen : Ramiz
Allah cümlenizden razý olsun sayenizde o neyin mistik dokusun ve içe dönüklüðn sembollüðünü yaþýyorum yani ney sanki banamevlanayý hatýrlatýyor ve kendimi onun yanýnda ve kokusunu almýþ gibi ateþuimi ancak böyle söndürüyorum
Gönderilme Tarihi : 28.08.2008 21:30
Gönderen : YAREN EMRE
EY CANLAR!!!ALLAH U TEALA SÝZLEERDEN RAZI OLSUN.HZ.PÝR'ÝN HUZURUNDA BAÞ KESMEK NASÝP OLMADI AMA BU SÝTE SAYESÝNDE KENDÝMÝZÝ BÝRAZ DA OLSA YATIÞTIRIYORUZ...EMEÐÝ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN...GELMEK BÝZEDE NASÝP OLUR ÝNÞALLAH...
Gönderilme Tarihi : 26.08.2008 20:33
Gönderen : HASAN HÜSEYÝN
ONLARCA SENE ÖNCE HAKKA YÜRÜYEN Abdülbaki Gölpýnarlý PÝR-ÝME ALLAHTAN RAHMET DÝLERÝM ÝNÞALLAH ÇOK SEVDÝÐÝ HZ.MUHAMMED VE HZ.ALÝ VE EVLATLARI EHLÝBEYT YANINA ALLAH KABULEDER.. Y
Gönderilme Tarihi : 25.08.2008 18:28
Gönderen : YILMAZ AKIN
Bu sitenin oluþumunda ve bizlere sonsuz güzellikte dinleti sunan yaradýlanlara allah(c.c.) razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 21.08.2008 22:06
Gönderen : Mustafa YALÇINKAYA
Sitenizi çok beðendim. Allah sebep olana ve siteyi hazýrlanmasýnda emeði geçenlerden razý olsun. Ben sitenizi 1 senedir ara sýra boþ kaldýðým zamanlar ziyaret ediyorum. Çalýþmalarýnýzýn daha güzele gitmesini diliyorum. Allah hepimizi Ýslâm dinimizin gerektirdiði þekilde doðruluklar içinde, yaþamak nasip etsin. Allaha emanet olun.
Gönderilme Tarihi : 21.08.2008 08:15
Gönderen : murat erkek
slm aleyküm ben siteye üyelik nasýl oluyo yardýmcý olabilir misiniz
Gönderilme Tarihi : 19.08.2008 17:38
Gönderen : Emine Ezel
Sesli sohbetler için çok müteþekkirim,mesnevi ders saatlerine yetiþemiyordum.Gün içinde de mesneviyle içiçe olmak çok hoþ.Rabbim bu hizmetlerin devamýný ve içinde yer almayý nasip etsin.
Gönderilme Tarihi : 18.08.2008 10:58
Gönderen : ensar
Ben erzurumdan ensar bu siteyi çok beyendim aradýgým hersey var bu konularla ilgilendikçe hayatta var oldugumu hissediyorum ve bende varým dercesine bazen haykýrmak istiyorum. dogudan batýya kuzeyden güneye dünyanýun dört bir yanýna ebru ile bezeyip hat ile yazmak bagda ile içmek istiyorum burdan bütün dadaþlara selamlar saygýlarýmla...
Gönderilme Tarihi : 13.08.2008 12:32
Gönderen : Uzman.Ümit Yýlmaz
Allahýn selamý ve bereketi hepinizin/hepimizizn üzerinde olsun inþallah. Hazreti Mevlana hastalýklarýn ilacý,göünüllerin ilacý, ruhlarýn cilasý, insanlýðýn kucaklayýcýsý, bir olalým, binler olalým, dünyanýn, insanlýðýn kurtuluþunu Yüce Allahýn sevgisi, peygamber efendimizin þeffatý, hazreti mevlananýn insanlýða olan davetini takip edelim. Gel, gel, kim olursan ol yine gel... ister putperest, ister budist, ister ataist, ister ateþe tapan olan, her ne olursan ol, gel, gel, gel, burasý hakkýn kapýsýdýr, umudunu yitirmiþlerin kapýsý deðil, burada her türlü hastalýklara þifa var, sevgi var, burada Allah var, Peygamberimiz var, Mevlana sevgisi var.. iþte insanlýðýn kaybettiði aþk, insan sevgisi.Allaha emanet olunuz.
Gönderilme Tarihi : 11.08.2008 10:07
Gönderen : ayþenur
herkes meylince yaþýyor..meylince seviyor..gönlünce dost oluyor bu alemde..! bizler de öyleyiz iþte..sevgiler saygýlarýmla
Gönderilme Tarihi : 10.08.2008 19:35
Gönderen : ERCAN
Kültürün bozulduðu ve ahlakýn nerede ise bitme noktasýna geldiði þu fani dünyada gençlerimiz abuk subuk ne olduðu belli olmayan müzik adý altýndaki gürültülerin yerine bu sitedeki þiirlerden.neylerden veya eserlerden biraz faydalansalar hem kendilerine hemde topluma çok þey kazandýracaklarýný zannediyorum.Bunun ne bir cemaat ile ne bir hoca ile ne bir alim ile ilgisi var.Bu yol çok farklý bir yol.Tebrikler böyle site için.Saygýlarýmla...
Gönderilme Tarihi : 05.08.2008 18:40
Gönderen : Harun Katman
Miraç kandilimiz mübarek olsun muhterem kardeþlerim ...Rabbimizin bizler için kurtuluþ diye adlandýrdýðý bu mübarek geceleri ve günleri inþ ibadet içerisinde geçiririz ve ebedi vuslata ereriz inþaallah selam ve dua ile allaha emanet olun
Gönderilme Tarihi : 29.07.2008 18:50
Gönderen : mirac
yare-i aþk'a merhem istersen aþýka Pir i Nurettin cerrahiye eyle iltica.
Gönderilme Tarihi : 17.07.2008 23:17
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0328 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya