Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : Figen
Merhaba, Hüsameddin Çelebi ile ilgili yazýnýzda geçen bu cümle beni rahatsýz etti. Ümmi olan bir baþka zat Peygamberimiz. Cahil kelimesi bu kelimenin tam karþýlýðý olmasa gerek. Kaldý ki ümmi okuma yazmasý olmayan manasýna diye biliyorum. Anadan doðma alim var mý ki cahil olsun? Bu ifadenin hataen yazýldýðýný düþünüyor ve düzeltilmesini istirham ediyorum. Bu büyük veli ümmi, yani anadan doðma cahil bir kiþi olduðu halde arif bir zat idi. saygý ve muhabbetle...
Gönderilme Tarihi : 02.09.2007 10:53
Gönderen : yeliz
allah bu siteyi hazýrlayanlardan razý olsun radyonuzu dinliyorum ruhuma þifa oldu. mevlana benim için çok önemli bir hz.tir. edebiyat öðretmeniyim, okudukça aþýk oldum ona. ney dinlemem mümkün mü bulamadým da. hayýrlý günler.
Gönderilme Tarihi : 31.08.2007 12:00
Gönderen : mehtap
Önceleri,kandillerde sitenizden gelen kandil kutlama mesajlarýný alýp, sevinirdik.Artýk bu mesajlarý alamaz olduk, nedenini öðrenmek istiyorum, bir kusur mu iþledik te mesajlarýnýzla sevinemez olduk.Selam ve dua ile..
Gönderilme Tarihi : 30.08.2007 17:07
Gönderen : mehtap
"Aranýlanýn son merhalesi arayandýr" Hz. Þems Selam ve dua ile...
Gönderilme Tarihi : 30.08.2007 17:04
Gönderen : Özlem
Bütün Müslümanlarin Beraat kandilini kutlarim
Gönderilme Tarihi : 27.08.2007 22:31
Gönderen : hulya
SEMAZEN gönüllüleri ALLAH HEPÝNÝZDEN RAZI OLSUN.Çok güzel hazýrlanmýþ bir site her gün mutlaka ziyaret etmeye çalýþýyorum.Hz.Mevlanayý öðrenmeye çalýþýyorum.Her geçen gün içimdeki sevgi kat kat büyüyor.Herkese çok teþekkür ediyorum.Tuðrul ÝNANÇER hocanýn tüm sohbetlerini televizyon programlarýný ve yazýlarýný takip ediyorum.Saygýlarýmý sunuyorum.
Gönderilme Tarihi : 24.08.2007 15:17
Gönderen : Savas Unal
Allah sizden razý olsun.boyle bir siteye ulasabildigimiz icin emegý gecenlere ne kadar tesekkur etsem azdýr.muhabbetle duayla.hayýrlý gunler
Gönderilme Tarihi : 24.08.2007 14:01
Gönderen : Nihat Bey
Allah cc Hazretleri Hazret-i Pir Mevlana Efendimize yar olmayý onun dostu olabilme þerefine nail olabilmeyi ve Mesnev-i Þerif te ki ilmi öðrenip amel edebilmeyi nasip buyursun Amin Hazret-i Pir Efendimizin Þefaat ve Himmetlerine nail olabilmek dileði ile Aþký Niyaz edelim HU HU HU HU HU HU
Gönderilme Tarihi : 23.08.2007 17:14
Gönderen : þemsettin elçioðlu
Deniz Aktürk haným www.emsaemsa@hot.com.adresine lütfenbilgi gönderiniz,bir akraba daha bulmanýn sevincini yaþamak çok güzel sevgilerimle. þemsettin elçioðlu
Gönderilme Tarihi : 16.08.2007 23:58
Gönderen : yücel YÜCEL
S.A. nasýl baþlanýr bilemeyeceðim fakat asýl olan þey,bende semazen olmak isteði.kendimi bildim bileli bu ilmi tahsil etmek istedim.bana bu konuda yardýmcý olurmusunuz.teþekkürler...
Gönderilme Tarihi : 16.08.2007 00:30
Gönderen : lale
herkese merhaba.sitenizle yeni tanýþtým ve çok beðendim.hazýrlayan ve emeði geçen herjesten ALLAH razý olsun.bundan sonra vaktim oldukça ziyaret edeceðim inþallah. kolay gelsin...herþey mükemmel...
Gönderilme Tarihi : 15.08.2007 00:16
Gönderen : AYDAN
aþýðýn yoluna bakarsan inceden inceden HAKKA giden yoldur o aþýksan gerçekten SEN OLMASAYDIN DER HAK yaratmazdýn ben bu kainatý aþk deðilde nedir bu söyle bana kalp erbabý.evet ben bu þiirimi mesneviden etkilenerek yazdým mesnevi harika bir kitap anlayana tabi.mesneviyi okurken ufkum geniþledi ve Allah dostlarýna sevgim dahada arttý.bana hakikaten en büyük yardýmcý mesnevi oldu ALLAH, dostlarýnýn þefaatlerinden ve himmetlerinden bizleri mahrum býrakmasýn.bu siteyi hazýrlayan tüm büyüklerimden Allah razý olsun.TÜM ÜMMETÝ MUHAMMED ÝÇÜN DUACIYIM.
Gönderilme Tarihi : 14.08.2007 16:40
Gönderen : hakan
sitenizle daha yeni tanýsmýs bulunuyorum.gercekten cok hosuma gýttý.hayatýmýn su anký evresýnde bený tek dýnlendýren dýnledýgým neyler ýdý . hepinizden Allah razi olsun
Gönderilme Tarihi : 13.08.2007 02:24
Gönderen : yýlmaz çobanoglu
Tugrul inançer ve cemalnur sargut hocamýn yeni sohbet video larýný bekliyoruum sitenizi cok begeniyorum çok güzel ALLAH hepinizden RAZI olsun boludan gecerken sizleri çay içmeye beklerim.
Gönderilme Tarihi : 12.08.2007 22:06
Gönderen : nuri ince
allah hepinizden razý olsun .interneti devamlý kullanýyorum böylesine mükemmel bir site görmedim .nede olsa allah dostalrýnýn bir farký olmalý deðimi.ama tabiiki övünmek allah'a mahsus allah devamlý sürette yardýmcýnýz olsun ve bu site daim kalsýn inþallah.ayrýca site yetkililerinden ricam þu semazen radyonun yayýný acaba uydudan ne zaman yayýna baþlar .eðer uydu yayýnýna baþlarsa seviniriz çünkü evde internet yok .sizleri semazen radyo olarak uydudan dinlemmek istiyoruz þimdiden teþekkürler.
Gönderilme Tarihi : 11.08.2007 19:17
Gönderen : ALPER TURAN
Çok faydalý bir site hazýrlanmýþ Allah çalýþmalarýnýzý ve baþarýlarýnýzý daim etsin ..
Gönderilme Tarihi : 11.08.2007 11:56
Gönderen : Özlem
Selam bütün din kardeslerimin Mirac kandilini kutlar,ve hepimize hayirlara vesile olmasini Rabbimden dilerim.
Gönderilme Tarihi : 09.08.2007 14:26
Gönderen : NEYZEN
SELAM OLSUN HERKESE.SELAM OLSUN PÝRÝME SELAM OLSUN.EY BENÝM CANIM PÝRÝM SENÝN DERGAHIN KÝ ÜMÝT DERGAHI SEN BÝZLERE HÝMMET EYLE SEN BÝZLERE ÞEFAAT EYLE.SENÝN YOLUNA KÝMLER BAÞ KOYDUYSA SEN YARDIM EYLE SENÝN TARÝKATIN KÝ NE GÜZEL BÝR TARÝKATTIR.BUNA UZANAN KÖTÜ DÝLLER YANSIN.BÝZLER PEYGAMBER EFENDÝMÝZE VE SANA KURBAN OLURUZ EFENDÝM YA PÝRÝM.SEN BÝZLERÝ BU MÜBAREKLERÝN YOLUNDAN AYIRMA YA RABBÝM.AMÝN AMÝN AMÝN...
Gönderilme Tarihi : 08.08.2007 17:54
Gönderen : nurþen
Sayýn Semazen yöneticileri Sizleri öncelikle saygýyla selamlýyorum,herþey çok güzel ama mesnevi sohbetlerinizi birtürlü dinleyemiyorumVideolarýnýz çalýþmýyor.Ne olursunuz bu soruna bir çözüm bulun.Beni bundan mahrum býrakmayýn.Þimdiden teþekkür ederim.Allaha emanet olun.
Gönderilme Tarihi : 08.08.2007 15:06
Gönderen : Aytül BOZKURT
Bir kere daha siteyi böyle güzel, okunasý itinalý yaptýðýnýz ve devam ettirdiðiniz için emeði geçen herkesten Allah razý olsun. Allah inþallah cümle nasiplenmeyenlere de ulaþtýrsýn.
Gönderilme Tarihi : 03.08.2007 19:41
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0326 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya