Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : H.EMRE GÖREN
mevlam yaptýklarýnýzý ve yapacaklarýnýzý kabul buyursun allah sizden razý olsun . Ýnsanýn iç dinginliðini saðlamaya vesile oluyorsunuz . teþekkürlerimi bir borç bilirim .
Gönderilme Tarihi : 19.12.2008 01:12
Gönderen : Türkan Alvan

Konya Ýftihalleri Canlý Yayýnýnda hatalar


Sevgili kardeþler, Her yýl Konya Ýftihallerini canlý yayýnda Semazen sayesinde seyrederiz. Bu yýl birileri Konya Ýftihallerini hem görüntü hem ses olarak katletmiþ. Yazýk Bari 17 Aralýkta aðýz tadýyla seyredelim.Lütfen keremen yetkililer yayýndaki aksaklýkla ilgilensin biz de hayýr dua edelim

Gönderilme Tarihi : 16.12.2008 23:44
Gönderen : Esra
Tek kelime ile bilgi hazinesi bir site. Özelliklede tasavvufa olan özel ilgim ve sevgimden Ö. Tugrul Ýnançer beyden çok bilgi sahibi oluyorum. Özelliklede merak ettiðim her konu karþýma çýkmýþtýr. Okumaya , dinlemeye doyamýyorum. Allah eyvallah .Allah iþinizi kolaylaþtýrsýn.
Gönderilme Tarihi : 16.12.2008 19:56
Gönderen : Nihat Bey
Aþýklar Sultaný Hazret-i Mevlana ve Sultanül Arifin Hazreti Pir Muhammed Nureddin Cerrahi Efendilerimizin Himmet Þefaat ve Ýrþadlarýna nail olabilmemiz dileklerimle çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim Aþk ile Hu diyelim Hu Hu Hu Hu
Gönderilme Tarihi : 16.12.2008 10:36
Gönderen : hikmet özgen -urfalý-
MÜBAREK KURBAN BAYRAMIMIZ GÜZELLÝKLER LE YAÞANSIN ÝNÞAALLAH DUALAR VE SELAMLAR
Gönderilme Tarihi : 05.12.2008 22:52
Gönderen : Hasan
Siteniz harika; ancak lutfen Ispanyolca versiyonda yapin. ben Latin ulkelerinde yasadim ve cok ilgililer. cok ziyaretciniz olur. Bir an evvel bir ispanyolca versiyon yapabilrseniz cok iyi olur
Gönderilme Tarihi : 03.12.2008 20:33
Gönderen : zezeelen
o kadar uzun zamandýr böyle bir site aradým ve nihayet buldum iyiki varsýnýz benim için hazine sandýðý oldunuz inþallah allahýn izniyle açacaðým sergide katkýlarýnýzý unutmayacaðým
Gönderilme Tarihi : 03.12.2008 00:57
Gönderen : hüsnüdemir
BU SÝTEDE EMEÐÝ GEÇENLERE TEÞEKKÜR EDEMEDEN GEÇEMEDÝM HEPÝNÝZDEN ALLAH RAZI OLSUN TABÝKÝ SEMAZEN RADYOSUNDA EMEÐÝ GEÇENLERDENDE . TEÞEKKÜR ETMESÝNÝ BÝLMEYEN ALLAHA ÞÜKRETMESÝNÝ BÝLMEZ
Gönderilme Tarihi : 30.11.2008 16:23
Gönderen : hatice
HAK AÞIKLARINA SLM OLSUN!MEVLANAYA OLAN AÞKIM BU SÝTEDE HER GEÇEN GÜN ZÝYADESÝYLE ARTMAKTA.AÞKIMIZ BOL OLSUN ÝNÞALLAH.SÝTEYE EMEK VERENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN.ÝNTERNETTEN FEYZ ALABÝLECEÐÝMÝ HÝÇ DÜÞÜNMEMÝÞTÝM AMA MESNEVÝYÝ OKURKEN SANKÝ HZ.MEVLANADAN SOHBET DÝNLER GÝBÝYÝM.VE ÇOK MUTLUYUMMM :) ALLAHIM SANA KELÝMELERÝN TAM MANALARIYLA ÞÜKÜR OLSUN!!
Gönderilme Tarihi : 25.11.2008 11:22
Gönderen : kahraman kara
selamu aleykum.sizlerden bir mevzu hakkýnda bilgi talebinde bulunacaktým.eskiþehirde Mevlana etkinlikleri yapýlýyormu?etkinlikleriniz arasýnda bakýndým ama bulamadým.selametle
Gönderilme Tarihi : 23.11.2008 22:00
Gönderen : halil kýlören
selamun aleykum ve rahmetullah ve berakatühü. allah cümlenizden razý olsun. sitenizden elimizden aklýmýzdan geldiði kadar faydalanýyoruz. size simdilik su arzým olcaktý mümkünse Prof. Dr. Adnan Karaismailoðlu - Mesnevi Derslerinin devamýný da mp3 olarak yayýnlarsanýz çok memnun olacaðým. 29 a kadar geldim, padiþah vezir hikayesinin güzell kýsmýnda kaldým. en azýndan devamýna nasýl ulaþabileceðimi bildirirseniz gene çok menun olurum. hayýrlý günleriniz ola. Allaha emanet...
Gönderilme Tarihi : 21.11.2008 19:11
Gönderen : CÝHAD DEMÝRCÝ
ESSALAMUN LAEYKUM VERAHMETULLAH: EL RAHMAN GÖNLÜNÜZDEKÝ FÝRDEVS CENNETÝNÝ NAÝL EYLESÝN BÖYLE BÝ SÝTEYÝ BÝR AYDIR TAKILIYORUM ÝNANIN DÝNLEDÝKÇE ÇOK HUZUR BULIYORUM ALLAH RAZI OLSUN YAPANLARDAN
Gönderilme Tarihi : 18.11.2008 21:53
Gönderen : YAREN EMRE
ALLAH U TEALA HEPÝNÝZDEN RAZI OLSUN... ALLAH RAZI OLSUN NE DÝYECEÐÝMÝ BÝLEMÝYORUM... ALLAH RAZI OLSUN
Gönderilme Tarihi : 14.11.2008 20:10
Gönderen : özkan tunç
bu sayfayý hazýrlayan ve emeði geçen herekese defalarca teþekkür ederim...
Gönderilme Tarihi : 08.11.2008 15:47
Gönderen : canan
selamün aleyküm bende semazen olup dönmek allahým için yalvarmak ve alahýmdan alýp kullarýna yararlý olmak istiyorum nasýl bir yol izlemem gerek inanýn bu bilgiye cok ama cok ihtiyacým var selametle þimdiden allah razý olsun herkesin dualarýný kabul eylesin inþ esselamün aleyküm
Gönderilme Tarihi : 05.11.2008 12:09
Gönderen : Hüseyin Orçun
Selamýn Aleyküm diyerek hiç te haddimiz olmadan bu satýrlarý yazdýðýmýz için lütfen kusrumuza bakmayýnýz. Lutfedipte bizleri ihya ettiðiniz için defalarca teþekkür eder dualarýnýz da biz ede yer açmanýzý istirham ederim.
Gönderilme Tarihi : 05.11.2008 02:20
Gönderen : hamsi
Bu siteye girince ve çýkýnca insanda oluþan ruh deðiþimini kelimelere dökmek ne kadar da zor...her bir harf için teþekkürler...
Gönderilme Tarihi : 03.11.2008 12:30
Gönderen : memet can fidancýoðlu
s.a gercekten coktandýr giremiyordum bugüne kýsmet oldu cok güzel olmuþ çalýþan arkadaþlardan Allah razý olsun
Gönderilme Tarihi : 28.10.2008 17:10
Gönderen : HaZver
Þalom, çok güzel bir vakte gebeyiz :) Ve çok içimden geldi; evet Tanrý'nýn birliðine, tekliðine, doðurmaz ve doðrulmaz olduðuna þahidim; gördüðüm Tanrý güzellerinin Allah'a þahidliðine de bu uðurda emeklerine de þahidim :) Vesselam...
Gönderilme Tarihi : 26.10.2008 19:18
Gönderen : Teoman
Selamlar uzun zamandýr nasiplendiðimiz Forum bölümüne ne oldu lütfen ilgieninde bir an evvel açýlsýn.Saygýlar
Gönderilme Tarihi : 25.10.2008 22:01
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0322 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya