Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : Özlem
Selamünaleyküm sevgili din kardeslerim,sayin Aziz Beyin bir ifadesini cok yanlis buldum,bir insan ne kadarda hakli olsa yinede bir insana münafik diye hitap edmezi dogru degildir cünkü bir insan ne kadar günahkarda olsa kul ve Allah arasina giremez.Bir insanin icini sadece Allah bilir,bir düsünelim acaba Hz Mevlana insanlari etkilemek icin dogru yola cekebilmek icin ve ayrica bu kadar cileler cekmis bir büyümüz önderimiz olarak insanlarin en kötüsüne bile böylemi hitap etmis ,böylemi yaklasimi olmus?ASLA ,her insana hangi dinden olursa olsun,herkese karsi cok mütavasi ayni sekilde davranmis. Ne demis büyüklerimiz:Tatli dil yilani deliginden cikarir
Gönderilme Tarihi : 11.12.2007 16:48
Gönderen : ayþe

Geçen akþam bir güzellik yarþmasýnda, semazenleri gördüðümde gözlerime inanamadým. Mevleviliðin amacý ile bu kadar uzak bir programa o semazenler nasýl çýkabildiler, onlarýn oraya çýkmasýna nasýl izin verildi anlayamýyorum. Hiç bir tanýtým uðruna deðerlerimiz böyle harcanmamasý. Bu olaylar Hz. Mevlana'nýn kemiklerini sýzlatýyordur.


Sizlerin bu konuda ki etkinliði nedir bilmiyorum ama, bu konuda herkesin daha duyarlý davranmasý ve yetkililerin mevleviliðin özünü korumak için daha gayretli olmasý gerekir.

Gönderilme Tarihi : 10.12.2007 12:12
Gönderen : aziz
arkadaþlar son günlerde basýndan da duyduðumuz gibi birtakým semazen kýlýklýlarýn bale göstyerilerinde ve müzikal gösterilerinde sema yaptýðýný esefle seyretmekteyiz.bunlar sadece misyonerlerin emellerini sahte mevleviler üzerinden gerçekleþtiþrmek istedindendir ve bu dinler arasý diyolog safsatasýnýn bi uzantýsýdýr..bunlarla ilgil basýnda bu kiþlerin hz. mevlanayla uzaktan yakýndan bi iliþiðinin olmadýðýný sadece tennure giymiþ içi münafýk insanlar olduðunu beyan ederseniz çok makbule geçeceðinden eminim.
Gönderilme Tarihi : 10.12.2007 12:01
Gönderen : Þemsettin BERTUÐ
08.12.2007 tarihinde Star Tv de saat 22:45 de best model yarismasinin baþlangýcýnda yayýnlanan ve bütün Türkiye'ye seyrettirilen o rezaleti þiddetle kýnýyorum.Bütün hayatý boyunca bu yola gönül vermiþ ve nacizane hizmetlerde bulunmuþ bir kiþinin oðlu olarak çok üzüldüm.Saygýdeðer Ö.Tuðrul Ýnançer hocamýn da defalarca yazýlarýnda bahsettikleri üzere,sema adabýnýn aþýlmamasý ve edepli olunmasý gereken bu hususta,buna sebep olan kiþilere gerekli yaptýrýmlarýn uygulanmasý için,yetki sahibi kiþileri lütfen görev baþýna çaðýrýyorum.
Gönderilme Tarihi : 09.12.2007 20:23
Gönderen : umit dogan
Selamun aleykum, 08.12.2007 tarihinde Star Tv de saat 22:45 de yayinlanan best model yarismasinin girisinde kullanilan sema gosterimi,hic de uygun olmayan bir bayana semazen kiyafetlerinin temsili giydirilmesi hakkinda lutfen rahatsizligimizi bildirelim. Ben 444 1 178 RTUK numarasini aramama ragmen kimseye ualamadim.
Gönderilme Tarihi : 08.12.2007 23:12
Gönderen : ozlem ulus
Selamun aleyküm ben Denizlide ikamet etmekteyim. Eðer Denizli'de toplantýlar oluyorsa lütfen bana mail yolunla bilgi veriniz katýlmak istiyorum. Benim annem Konya'lý ve her geldiðimizde Mevlana Müzesine uðramaktayýz. Oradaki manevi huzur kelimelerle ifade edilemez ve ben bu huzuru sürekli yaþamak istiyorum. Bana bu konuda yardýmcý olursanýz çok minnettar kalacaðým . Selam ve dua ile Allah (C.C.) emanet olun.
Gönderilme Tarihi : 05.12.2007 23:49
Gönderen : Mithat Güdü
Sitenizi ziyeret ettim.Süper olmuþ.Elinize gönlünüze saðlýk.Sitenizi benim sitede ''Tavsiye siteler''sayfammýza da ekledim.Bu siteyi ziyaret edenlerin sitemizi de ziyaret etmelerini bekleriz.Allah'a emanet olunuz. www.mithatgudu.com
Gönderilme Tarihi : 04.12.2007 18:56
Gönderen : mahkum
beden hapishanesinde,seslerin ve kelimelerin bittiði yerde ýþýk arýyorum..nehire yaklaþtýysan denizde bil kendini..ne de olsa nehrin bir ucu denizdedir..mevlana ve mesnevilik hakkýnda daha geniþ aydýnlanmak istiyorum..
Gönderilme Tarihi : 02.12.2007 14:43
Gönderen : FERAH
Herkese hayýrlý cumalar.Lütfen Lütfen þu tanýmadýðýnýz arkadaþýnýz için dua edin bu günlerde içinde bulunduðum ortamýn hayrý için duaya ihtiyaç var.Bu mübarek gün ve hiç tanýmadýðýnýz insana karþýlýksýz ihlasla edilen daualar yüzü suyu hürmetine Rabbim sýkýntýlarýmýzý hafifletir inþallah
Gönderilme Tarihi : 29.11.2007 17:58
Gönderen : EDEBÝYAT ÖÐRETMENÝ
Ben Zonguldak Ereðli Lisesinde görev yapan bir EDEBÝYAT ÖÐRETMENÝYÝM.Dersimizde Mevlana Hazretlerini iþliyoruz.Ben öðrencilerime Mevlanayla ilgili cd'ler izlettim.Öðrenciler Sema törenlerine çok ilgi duydular.Yakýndan izlemek istediklerini söylediler.Benim sýnýfým 30 kiþi.Ancak malumunuz bunlar devlet lisesi öðrencileri.Öðrenciler farklý farklý yerlere götürülüyorlar.Hem de uygun olmayan yerlere ama biz böyle deðerli zatlara götüremiyoruz.Sýnýf olarak böyle bir etkinlikte bizimle ilgilenirseniz çok memnun oluruz.Ne olur zengin insanlar Allah rýzasý için bu sýnýfa destek olsalar?Hem öðrencilerin beyinlerinde kalýcý bir iz býrakýlmnýþ olur hem de hayra girmiþ olurlar.Benim de aklýma bu site geldi belki bize destek olabilecek deðerli insanlarýmýz da bu siteye mutlaka giriyorlardýr.Saygýlarýmla.Allah razý olsun .Zonguldak Ereðli Lisesi
Gönderilme Tarihi : 25.11.2007 01:20
Gönderen : mehtap
Bütün öðretmenlerimizin Öðretmenler Günü kutlu olsun. Selam ve dua ile..
Gönderilme Tarihi : 24.11.2007 19:07
Gönderen : mehribar
Cemalnur hanýmefendiye saygýlar ellerinizden öpmek isterim....adýnýzýn müsemmasýný okudum yazýnýzda ......
Gönderilme Tarihi : 17.11.2007 22:01
Gönderen : FATMA
Bu siteyi hazýrlayan herkesin ellerine ve yüreklerine saðlýk.ALLAH hepinizden razý olsun.Benim sizlerden haddim olmayarak bir isteðim var.Mesnevi okumalarý neden Ýstanbulda bende o sohbetlerden faydalanmak istiyorum.Gönül zengini sizlerle tanýþmak istiyorum.Selamlar.sevgiler edremit/BALIKESÝR
Gönderilme Tarihi : 13.11.2007 17:23
Gönderen : ali naki

Selamlar elimde  timaþ yayýn evlerinin çýkardýðý mesnevisi var giriþte prof dr. Nihat öztoprakýn takdimi var bu kitap da Mevlana nýn soyunda tutunda çok yanlýþlar buldum  Prof.A.B.GÖLBINAR ve diðer mesnevilerle karþýlaþtýrdým ASIL ÖNEMLÝ KONULARDA  ÇOK FARK VAR yazýk..kucaklayan deðil ayýran. BÝR TARAFA ÇEKÝLEN MEVLANA VAR ARTIK AMA HERKESTE KENDÝNE ÇEKÝYOR ODA  BAÞKA KÝM GÜÇLÜ ÝSE MEVLANA ÞU AN ONUN ESERÝ OLMUÞÞÞ
Kitapta ilim Mevlana ya yakýþan tanrý ilim ile gerçek ilim birleþtiren doðrularla deðil, arap emevi anlayýþýndaki rivayetler üzüldüm.
tamam hz .Mevlana Aristokrat lara hitap etmiþ olmasýný da anlýyorum ama....
herkes bölünmüþ parça, parça olmuþ  ikilik sað sol olmuþ tüm konu mezhepler rivayetlerle çeþitli kurandan bulunan ayetle ve  ne düðü bilinmeyen sözde hz. Kiþilerle canlar helak edilmiþtir.  Yazýk hepimiz âdemin çocuklarýyýz ne dir bu ayrýmALÝ ÝMRAN 199.
 
Ehlikitap'tan öyleleri var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanýrlar. Allah karþýsýnda ürperirler; Allah'ýn ayetlerini basit bir ücret karþýlýðý satmazlar. Ýþte bunlar için Rableri katýnda kendilerine özgü ödüller vardýr. Allah, hesabý, çabucak görüverir.
 
BAKARA-2
 
146. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu öz oðullarýný tanýdýklarý gibi tanýrlar. Bununla birlikte, içlerinden bir zümre, bilip durduklarý halde gerçeði gizliyorlar
 
78 Ýçlerinde ümmî olanlar da vardýr ki Kitap'ý bilmezler, sadece anlamýný bilmeden okuyuþlar/hurafeler/hayal ve kuruntular bilirler. Onlar yalnýz sanýya saplanýrlar
 
79. Yazýklar olsun o kiþilere ki, Kitap'ý kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karþýlýk satýn alsýnlar diye, "Ýþte bu, Allah katýndandýr!" derler. Vay haline onlarýn, ellerinin yazdýklarý yüzünden! Vay haline onlarýn, kazanýp durduklarý yüzünden
 
90. Allah'ýn, kullarýndan dilediðine lütfunun eseri olarak indirdiðini zalimce kýskanarak, Allah'ýn vahyettiðini inkâr etmeleri uðruna öz benliklerini sattýklarý þey ne çirkindir! Bu yüzdendir ki gazap üzerine gazaba çarpýldýlar. Gerçeði örtenler için rezil edici bir azap vardýr.
101 Allah katýndan kendilerine, ellerinde bulunaný tasdikleyici bir resul geldiðinde, kitap verilenlerden bir fýrka, Allah'ýn Kitabý'ný hiç bilmiyorlarmýþ gibi kaldýrýp arkalarýna attýlar 
 
6-ENAM
159 - Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir iliþkin yoktur. Onlarýn iþi Allah'a kalmýþtýr, sonra (Allah) onlara yaptýklarýný haber verecektir.


15-hicr
91 - Onlar, Kur'ân'ýn bir kýsmýna inanýp bir kýsmýna inanmayarak onu kýsým kýsým böldüler.


Hicr-15
90. Nitekim biz, (Kur'an'ý) kýsýmlara ayýranlara azabý indirmiþizdir.
91. Onlar, Kur'an'ý bölüp ayýranlardýr.
92. Rabbin hakký için, mutlaka onlarýn hepsini sorguya çekeceðiz 


Ali Ýmran-3
 
103. Hep birlikte Allah'ýn ipine yapýþýn, fýrkalara bölünüp parçalanmayýn; Allah'ýn üzerinizdeki nimetini hatýrlayýn. Birbirinizin düþmaný idiniz, Allah kalplerinizi uzlaþtýrýp kaynaþtýrdý da O'nun nimeti sayesinde kardeþler haline geldiniz. Ateþten bir çukurun kenarýnda idiniz; sizi oradan kurtardý. Allah size ayetlerini bu þekilde açýklýyor ki, doðruya ve güzele yol bulasýnýz
 
105-Kendilerine açýk-seçik kanýtlar geldikten sonra, çekiþmeye girip fýrkalar halinde parçalananlar gibi olmayýn. Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardýr
 
Ali imran -3


65 - (Bedir'de düþmaný) iki katýna uðrattýðýnýz bir musibet (Uhud'da) size çarpýnca mý: Bu nereden dediniz? De ki: Bu baþýnýza gelen kendinizdendir . Þüphesiz Allah her þeye kâdirdir.
161Bir peygamberin emanete hýyanet etmesi/kamu malýndan aþýrmasý olacak þey deðildir. Her kim hýyanet eder, kamu malýndan bir þey aþýrýrsa, aþýrdýðýný kýyamet günü yüklenip getirir. Sonra her benliðe; kazandýðý tam olarak ödenir. Hiç birine zulmedilmez
 
167.Ve ikiyüzlülük yapan münafýklarý bilsin diye. Onlara, Hadi gelin, Allah yolunda çarpýþýn yahut savunma yapýn! dendiðinde: Savaþtan haberimiz olsaydý sizi elbette izlerdik. dediler. O gün onlar, imandan çok küfre yakýn idiler. Kalplerinde olmayaný aðýzlarýyla söylüyorlar. Allah, onlarýn gizlemekte olduklarý þeyi çok iyi bilmektedir
.
181.Yemin olsun ki, Allah, Allah yoksuldur, bizler zenginleriz! diyenlerin sözünü iþitti. Dediklerini de yazacaðýz, haksýz yere peygamberleri öldürmelerini de. Ve þöyle diyeceðiz: Tadýn, yakýp piþiren azabý!
 
yunus 
  
41. Seni yalanladýlarsa þöyle söyle: Benim yaptýðým bana, sizin yaptýðýnýz size. Siz benim yaptýðýmdan uzaksýnýz, ben de sizin yaptýðýnýzdan uzaðým.
 
100. Allah'ýn izni olmadýkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliði, aklýný kullanmayanlar üzerine býrakýr.
 
101. De ki: Göklerde ve yerde neler var/neler oluyor, bir bakýn! O ayetler ve uyarýlar iman etmeyen bir toplumun hiçbir iþine yaramaz. 
  
Tin
 
4.Biz insaný, gerçekten en güzel bir biçimde yarattýk
 
5.Sonra da onu düþüklerin en düþüðüne/aþaðýlarýn en aþaðýsýna çevirip attýk.
 
6-Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþ üretenler müstesna. Bunlar için kesintisiz bir ödül vardýr. 
  
Nisa
 
79 - (Ey insanoðlu!) sana gelen her iyilik Allah'tandýr, sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik. Buna þahit olarak da Allah yeter
 
necm.
 
38 - Ki hiçbir günahkâr baþkasýnýn günah yükünü yüklenmez.


99-ZÝLZAL:
 
7 - Her kim zerre kadar hayýr iþlemiþse onu görecektir.
8 - Her kim, zerre...

Gönderilme Tarihi : 07.11.2007 17:00
Gönderen : abuhayat
ALLAH SÝZLERE ÖMÜRLER VERSÝN .....CEMALNUR HN TANIÞMAYI ÇOK ÝSTÝYORUM ALLAH BÝRGÜN BÝR YERDE TANIÞMAYI NASÝP ETSÝN
Gönderilme Tarihi : 05.11.2007 09:54
Gönderen : muhibbi

Sevgili Fadime haným mesajýnýzý okuyunca  semazen.net sitemizde de yayýnlanan bu duyuruyu vesilenizle tekrar paylaþmak isterim.  Bizlerde sizin gibi  Hayat Nur Hanýmefendi vesilesi ile gönül sahibimizi dinledik ve gönlümüz Nur Haným da Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi'nin  nurunu gördü. Çok doðru bir adrese ulaþmak isteðinize haddim olmayarak  müdahil oldum.
Aþk-u niyaz ile efendim  Nur Haným Efendinin sohbetlerinde sizi de inþallah görürürÜz niyazý ile adres bilgilerini aktarýyorum. eyvallah. hu.
Mesnevi Okumalarý : H. Nur Artýran
Þefik Can Dedemizin talebesi H. Nur Artýran Hanýmefendinin Ben Ötesi Psikoloji Derneðinde büyük bir ilgi ve katýlýmla baþlatmýþ olduðu, Mesnevi sohbetlerine 21 Ekimden itibaren 15 günde bir devam edilecektir. Hz.Mevlânâ'ya gönül veren herkesi davet ediyoruz.


Mesnevi Dersleri Tarihleri:


4 Kasým Pazar saat 14


18 Kasým Pazar saat 14


2 Aralýk Pazar Saat 14


Etkinlik ücretsizdir.


Adres: Ben Ötesi Psikoloji Derneði Selman-i Pak Cad. Þeyh Yokuþu sok. Ellinci Yýl Ýþ Haný 10-23. (Kanaat Lokantasý ve Migrosun bulunduðu Ýþ Hanýnýn en üst katý.) ÜSKÜDAR /ÝSTANBUL

Gönderilme Tarihi : 03.11.2007 23:32
Gönderen : fadime
Sayýn Hayat Nur haným selamun aleyküm sizin bir sohbetinizi dinledim ve çok faydalandým kalpte bir yol açýldý ve doyamadýk sohbet verdiðiniz yerleri bana bildirmenizi rica ediyorum istanbulda nerdeyse gelmek isterim. çocuklarýmýnda semazenlik dersi almasýný istiyorum nerede oldugunu bilmiyorum güvenilir yerleri bana bildirirseniz sevinirim bilgiye aç insaným ve büyük boþluktayým eþim ve ben doðru bilgilere ulaþmak istiyoruz sizden yardým istiyorum saygýlarýmla herþey gönlünüzce olsun Allaha emanet olun
Gönderilme Tarihi : 30.10.2007 15:36
Gönderen : kasým
doðru yolu bildir diye, gafletimi dindir diye, nef atýndan indir diye, geldim kapýna efendim geldim kapýna EFENDÝM...
Gönderilme Tarihi : 29.10.2007 18:05
Gönderen : elif
siteniz gercekten cok güzel aradýgýmýz herþeyi bulmamýz mümkün.hazýrlayanlarý teprik ediyorum.
Gönderilme Tarihi : 28.10.2007 19:24
Gönderen : hulki
çok güzel bir siteniz var ...
Gönderilme Tarihi : 26.10.2007 19:36
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0344 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya