Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : þahide
hizmetiniz bizler için çölde serap gibi kýymetli.ruhumuza can. ne var ki gönül buna doymaz. ben bitliste edebiyat öðretmeniyim. biliyorum ki bu yolu yalnýz yürüyemem. site olarak balýn tadýný verdiniz. peki bal nasýl olunur, arý nasýl.. kaç yýldýr gönlüm derdiyle yalnýz. bana mail adresimden ulaþýrsanýz çarem olursunuz. baþka türlü nasýl bu yalnýzlýðým biter bilmiyorum. yýllarým geçiyor.. üzgünüm..
Gönderilme Tarihi : 10.04.2008 01:26
Gönderen : feyza
ÇOK TESEKÜRLER BÝZÝ SEMAZENDEN MAHRUM ETMEDÝGÝNÝZ ÝÇÝN.DUAM BU EÞSÝZ SÝTENÝN HER DAÝM YOLUMUZU AYDINLATMASI, HÝÇ KESÝNTIYE UGRAMADAN.
Gönderilme Tarihi : 09.04.2008 19:40
Gönderen : okan zengin
gönüller açýlsýn istiyorsanýz gönlünüzü açýn semaya..açýn bir de mevlanaya..hele de kendinizde kaybolurken yine kendinizi bulmak istiyorsanýz..!gönüller dolusu selamlar..dualarda dost olalým..!
Gönderilme Tarihi : 09.04.2008 14:23
Gönderen : kayserili
HZ. MEVLANAMIZIN HÝMMETÝYLE SOLUÐUNUZ BAKÝ OLA......EDEPLE ÝNÞALLAH.....
Gönderilme Tarihi : 09.04.2008 00:00
Gönderen : NALAN ÝLSEVEN
Candostlar... Can çekiþtiðim noktalarda bazen bu site sayesinde rahat buldu yüreðim. Birgün açýlmadý bocaladým,içim acýdý.Nasipten öte yol yok.O da nasipti, bu da.Burda olduðunuza çok sevindim.Rabbim hayýrlýsýný nasip etsin.
Gönderilme Tarihi : 07.04.2008 16:05
Gönderen : Abdurrahman ÜLGEY
Sitenin olmayýþý inanýn dünya hayatýnýn bitiþi gibi oldu.Çünkü Hz.Pir'in babasý Hz.Pir için:Hz.Resullulah'ýn dinini bunun gibi ihya eden ne gelmiþ ne de gelecek diye buyurmuþ.Ki ispatý üç kýtaya hizmet eden devletin aþký Mevlevihanelerde yoðrulmuþ.Baþka yer ve anlatýma ihtiyaç býrakmýyan bu site Ýnþallah dünya durdukça kalýr.Mükafatýný zaten kimse veremez.Onu ancak Allah halleder.
Gönderilme Tarihi : 02.04.2008 10:53
Gönderen : TUBA KÖKSAL
EY GÖNÜL AÐLAMA YETER,ELBET BÝR GÜN KAVUÞACAKSIN,EN SEVGÝLÝYE,PÝRÝMÝN SEVGÝSÝ BÜTÜN GÖNÜLLERDE,PÝRÝMÝN SEVGÝSÝ BENÝM GÖNLÜMDE...RABBÝM DERDÝMÝZÝ VE AÞKIMIZI ARTIRSIN.RABBÝM ÝSLAMI TAKVA ÝLE YAÞAYANLARDAN EYLESÝN.RABBÝM SEVDÝKLERÝNÝ SEVMEYÝ NASÝP ETSÝN BÝZLERE.SELAMÜN ALEYKÜM.DUA ÝLE...
Gönderilme Tarihi : 01.04.2008 20:37
Gönderen : TUBA KÖKSAL
SELAMÜN ALEYKÜM.ALLAH (C.C) RAZI OLSUN SÝZLERDEN TEKRAR SÝTEMÝZE KAVUÞTUK.RABBÝM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN SÝTEMÝZÝN DEVAMLILIÐINI DÝLÝYORUM RABBÝMDEN.SELAM OLSUN HZ.MUHAMMED (S.A.V) EFENDÝMÝZE...SONSUZ SALAT VE SELAM EFENDÝMÝZE OLSUN.ÝNÞALLAH HZ.MUHAMMED EFENDÝMÝZÝN VE PÝRÝMÝZ HZ.MEVLANA CELALEDDÝN-Ý RUMÝ EFENDÝMÝZÝN HÝMMETLERÝYLE SÝTEMÝZ BÝR DAHA KAPANMAZ.RABBÝM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.BÜTÜN DUALARIM SÝZLERLE.ALLAH'A EMANET OLUN.DUA ÝLE...
Gönderilme Tarihi : 01.04.2008 20:27
Gönderen : þahide demirci
gönlümüzün aydýnlýðýsýnýz.en yakýn dostumu kaybetmiþ gibi olmuþtum.dünyam kararmýþtý. þükür geri getirene allah cümlenizden razý olsun
Gönderilme Tarihi : 31.03.2008 16:20
Gönderen : ebrar
tekrar gönül dünyamýza hoþgeldiniz :)) s.a deðerli ablalarým / abilerim , sitenin mali sorunlardan dolayý kapatýldýðý okuduðumda çok üzülmüþtüm birkaç gün baktým ama halen bir geliþme yoktu bugün sýk kullanýlanlar bölümünde sayfanýn baðlantýsýna týkladým öylesine ama gördüðüm sayfa tebessüm etmeme vesile oldu tekrar hoþgeldiniz efendim Allah(cc) razý olsun inþallah ben sizlerin hazýrlamýþ olduðu günün ayeti,hadisi,sözü,duasý bölümünü her gün e-posta grubuma iletmeye çalýþýyordum tabi siz siteyi kapatýnca farklý sayfalardan ayný içeriði yapmaya çalýþtým ama biraz uðraþtýrýyordu sizlerin emekleri için çok teþekkür ederimm sayfayý görünce çok mutlu oldum ve paylaþmak istedim günüme ýþýk tutan güzel insanlar ayrýca sitenin mali kaynak talebini kimlere iletmek faydalý olur ne bileyim reklam vermek için v.s siz bilgi verin biz ileti atmaya çalýþalým inþallah yada elimizden gelebilecek ne varsa yardýmcý olalým Rabbim baþarýlarýnýzý daim eylesin inþallah tekrar tekrar teþekkürler :))
Gönderilme Tarihi : 31.03.2008 12:39
Gönderen : togan turk
eðer bir sitenin adý semazense yok olamaz. sema gibi ebedidir. nasýlki aþýklar ölmez. bu isim de sönmez... bu ismin manevi sahibi aleme sultan olmuþ. kainatýn gönlünde taht kurmuþsa. tahayyüül bile edilemez maddi isminin bir anlýk karaklýnta kalýþý... biz bu sýrlanýþý bir güneþ tutulmasý gibi farz ettik. samimi duygularýnýza güvenerek...
Gönderilme Tarihi : 29.03.2008 13:49
Gönderen : Teoman YILMAZ
Gerçekten o kadar üzlmüþtümki anlatamam.Lütfen böyle þakalar yapýpta bizi bu güzelliklerden mahrum etmeyin.
Gönderilme Tarihi : 29.03.2008 01:32
Gönderen : nur
sefalar sunarak geldiniz..gerçekten çok üzülmüþtüm sitenizi týkladýðýmda karþýlaþtýðým manzarayla..ama Rabbime binlerce þükürler olsun burdasýnýz..muhabbetimiz baki kalsýn..
Gönderilme Tarihi : 28.03.2008 18:45
Gönderen : Esin HAMARAT
Kýymetli Semazen Sitesi Emektarlarý; Lütfen bir daha gitmeyin. Elimiz, kolumuz baðlanmýþ gibi oldu.Emekleriniz ne kadar kýymetli, nasýl bir ýþýk yakýyorsunuz her sabah bilseniz. Binlerce teþekkürlerle, hoþgeldiniz.
Gönderilme Tarihi : 28.03.2008 11:31
Gönderen : Hiç
sizin bu güzel hizmetiniz ne güzelliklere vesile oluyor anlatamam lütfen devam edin. Eðer maddi külfeti aðýr geliyorsa ya da böylesine ayrýntýlý bir siteye emek vermekten kendi geçiminizi saðlamanýza vakit kalmýyorsa bunun bir yolu bulunabilir. Hatta tavisyem en azýndan bu sitenin kurucusuna ve editörlerine belli bir ücret verilmesidir ki dünyalýk galesinden ve endiþesinden uzak güzel bir hizmet sunabilsinler.
Gönderilme Tarihi : 28.03.2008 06:47
Gönderen : melike
Birkaç günlük ayrýlýk bile son derece üzücü oldu,hamd olsun ki geçici oldu.Sayfanýn kapalý olduðunu gördüðümde kendimi limanýný kaybetmiþ bir gemi gibi gördüm.Bu sayýlý sayfalarýn arasýnda saklý muhabbet ve lezzet tarif edilemez hocalarýmýzýn dediði gibi yaþanýr.Emeði ve muhabbeti geçen büyüklerimize sonsuz teþekkürler.Sizlerin aracýlýðý ile Hz.Mevlanayý daha iyi tanýyýp vermek isrediði güzellikleri anlamaya çalýþýyoruz bu baðlamda lütfen bizi limansýz býrakmayýn.Samimi ve muhabbet dolu dualarýmýz sizinle.
Gönderilme Tarihi : 28.03.2008 00:45
Gönderen : biçare
bu garip ve biçare mutludur,binbirkere þükürler olsun...
Gönderilme Tarihi : 27.03.2008 13:45
Gönderen : Enes Þafak
sitenin kapanmasý hepimizi üzmüþtü ancak sitenin yeniden açýk olduðunu görmek gerçekten çok mutlu edici emeði geçen herkesten allah razý olsun. ben dubaiden dünyanýn bir köþesinden konyadaki ve türkiyedeki mevlana ile ilgili haber etkinlik ve yazýlarý takip edebiliyor birbirinden ahenkli ayinleri dinliyebiliyorum bu site sayesinde. Hz.Mevlana üzerine kadar kapsamlý ve anlamlý bir site de yok o yüzden bu siteyi ayakta tutanlardan allah tekrar razý olsun. herkesi siteye detek olmaya davet ediyor selamlarýmý sunuyorum.
Gönderilme Tarihi : 26.03.2008 18:17
Gönderen : SEMAZEN EMRE
SELAM ALEYKÜM. SÝTEDE EMEÐÝ GEÇEN HERKESE TEÞEKKÜR EDERÝZ. BÝZ DE ELAZIÐ DAKÝ YARENLERÝZ... ÝNÞALLAH HZ PÝR'ÝN HUZURUNA GELÝP BAÞ KESECEÐÝZ...
Gönderilme Tarihi : 26.03.2008 14:56
Gönderen : YAKUP ÞAFAK

      Bir nimet elde iken maalesef kýymetini bilemiyoruz. Bu siteyi seven ve ondan istifade eden herkesi maddi-manevi yardýma, site yöneticisini de gerekli tedbirleri almaya ve açýlýmlarý saðlamaya davet ediyorum. Bu, ayný zamanda çoðumuz için geç de olsa teþekkür borcumuzu ödemek için bir vesile olacaktýr.


      Nitekim Hz. Mevlana buyuruyor ki: “Þükür, nimetin canýdýr. (…) Nimet, insana gaflet verir; þükürse uyandýrýr. (…) Þükretmeyenden güzellik de kaybolur, hüner de, sanat da. (…) Nimet ve ihsanlarýna karþýlýk Allah'a þükret, fakat sana ihsan eden kiþiye de þükret, onun adýný da an! Þükret ve þükredenlere köle ol; onlarýn huzurunda öl de ebedîlik bul!” (KG Mesnevi’den Özdeyiþler, Þükür bahsi)


      Selam ve saygýlarýmla.

Gönderilme Tarihi : 26.03.2008 13:05
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0335 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya