Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : BÜÞRA
ALLAH sizlerden razý olsun böyle bir site hazýrladýðýnýz için. ALLAH sizleri muvaffak eylesin ve hiç utandýrmasýn
Gönderilme Tarihi : 18.12.2005 22:59
Gönderen : Muzaffer
Selamýnaleyküm ben muzaffer 18 yaþýndayým.oncelikle tebrik ederim siteniz çok güzel.Ben tasavvuf hayraný biriyim.benim bilgisayarým yok,sitenizede ilk defa giriyorum.sizden istegim þu;dergaha giriþ konusunda daha ayrýntýlý bilgi vermeniz.Ýstegimi degerlendirirseniz sevinirim.ALLAH, ALLAH YOLUNDA GÝTMEYE ÇALIÞANA YARDIM EDENLERDEN RAZI OLSUN.
Gönderilme Tarihi : 18.12.2005 20:35
Gönderen : mehmed celâl
hazýrlamýþ olduðunuz bu site için teþekkürlerimi sunarým. iki ricam olacak; dergâh baðlantýsýnýn daha saðlýklý çalýþmasý için giriþimlerde bulunmak mümkün müdür? hz. pîrîn eserlerinin (en azýndan mesnevi'nin ilk on sekiz beytinin) farsçasýný latin alfabesi ile yayýnlamanýz mümkün müdür? tercüme her zaman aslýn lezzetini vermeyebiliyor. baþarý dileklerimle...
Gönderilme Tarihi : 18.12.2005 14:48
Gönderen : melis
benim adým melis. soy adým aycan. ben 11 yaþýndayým. benim bu siteye ilk giriþim. bu siteyi cuma günü din dersinde din öðretmeni girerken keþfettim. bu siteden bize çok güzel þeyler gösterdi. ama hepsine bakamayýnca siteyi bir yere yazdým ve bu gün ilk giriþim. tüm sitenize baktým. bakmadýðým yer kalmadý. bu site çok güzel. HZ MEVLANA nýn bir sürü resmi ve sözü var onlarý bilgisayarýma kaydettim. sitenizi çoooook beðendim. bir de son olarak bir tek buraya girmemiþtim. size mesaj yolladým girmediðim bir yer kalmadý. þarkýlarý ve vidiolarý hep kaydettim. siteniz çok güzel.
Gönderilme Tarihi : 17.12.2005 07:59
Gönderen : mehmet can fidancýoðlu

Semâ nedir biliyor musun?


Belî (evet) sesini iþitmek, kendini unutup Allah'a kavuþmaktýr.


Semâ nedir biliyor musun?


Dostun hâlini görüp bilmek ve lâhut perdelerinden Allah'ýn sýrlarýný iþitmektir.


Semâ nedir biliyor musun?


Varlýktan habersiz olmak ve mutlak fânîlik içinde bekâ zevkini tatmaktýr.


Semâ nedir biliyor musun?


Nefisle savaþmak, yarý boðazlanmýþ tavuk gibi toprakta kanlý bir hâlde çýrpýnmaktýr.


Semâ nedir biliyor musun?


Yakup peygamberin ilâcýný ve Yusuf'a kavuþma kokusunu gömleðinden hissedip koklamaktýr.


Semâ nedir biliyor musun?


Musa peygamberin asasý gibi her dem Firavunun sihirlerini yutmaktýr.


Semâ nedir biliyor musun?


Meleðin sýðmadýðý 'li mâ Allah' sýrrýna vasýtasýz olarak ulaþmaktýr.


Semâ nedir biliyor musun?


Þems-i Tebrizi gibi gönül açmak ve kudsî nurlarý görmektir

Gönderilme Tarihi : 15.12.2005 09:22
Gönderen : AHMET YEÞÝLKENDÝR

Kuzgun, baðda kuzgunca baðýrýr. Ama bülbül, kuzgun baðýrýyor diye güzelim sesini keser mi hiç?


Bu siteyi kurmakta olan herkese tþk edr. 732.hz Mevlana anma törenlerinde de kutlayacak kardeþlerime tþk borc bilirim ALLAH EMANET OLSUNLAR

Gönderilme Tarihi : 15.12.2005 05:28
Gönderen : Ali Fuat FIRTINA
Mesneviden ders aldým döndüm mevlana gibi Issýz ormana daldým döndüm mevlana gibi Sað elimi kaldýrdým sol elimi daldýrdým Dilim kalbe indirdim döndüm mevlana gibi Hayraniler aþk versin Þems gibi yoldaþ versin Canlar kemale ersin olsam Mevlana gibi ALLAH hepinizden razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 14.12.2005 14:31
Gönderen : VEYSÝ ALÝCAN
17 ARALIK ÞEB-Ý ARUZ TÖRENÝNDE EMEÐÝ GEÇEN BÜTÜN ARKADAÞLARA TEÞEKKÜR EDERÝZ.ALLAH HEPÝNÝZDEN RAZI OLSUN.
Gönderilme Tarihi : 14.12.2005 14:22
Gönderen : AHMET TUNCER
þeb-i aruz kutlamalarýnda ve bu siteyi yapýp,güncelleyen bütün arkadaþlarýma sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum.ALLAH hepiniz den razý olur inþallah..
Gönderilme Tarihi : 14.12.2005 14:19
Gönderen : ÞANLI URFA MEVLEVÝHANESÝ
BU SÝTEYÝ HAZIRLAMAKTA VE SUNMAKTA OLAN BÜTÜN EMEÐÝ GEÇEN KARDEÞLERÝMÝZE SONSUZ SAYGI VE ÞÜKRANLARIMIZI ÞANLI URFA MEVLEVÝHANESÝ OLARAK TEÞEKKÜRLERÝMÝZÝ BÝR BORÇ BÝLÝRÝZ.17 ARALIK 2005 TARÝHÝNDE KUTLANACAK OLAN 732. ÞEB-Ý ARUZ KUTLAMALARINDADA EMEÐÝ GEÇECEK OLAN KARDEÞLERÝMÝZEDE ALLAH TAN KUVVET DÝLÝYORUZ.YOLUMUZ AÇIK OLSUN.
Gönderilme Tarihi : 14.12.2005 14:18
Gönderen : mehmet fidancýoðlu

öncelikle bu SEMAZEN sitesinin acýmýnda emeyi gecen herkese tþk ediyorum.


BEN BU AÞKKA DUÞ OLDUM AÞK ATEÞÝ YEL PÝÞ OLDUM YANDIM YANDIM KULHAN OLDUM HU


17 aralýkta yapýlacak 732 HZ MEVLANA anma töreninde olmak cok isterdim törende emeyi gecen tüm kardeþlerime teþekkür eder Allaha emanet olsunlar.


NÝCE ÝNSAN GÖRDÜM ÜSTÜNDE ELBÝSE YOK, NÝCE ELBÝSE GÖRDÜM ÝCÝNDE ÝNSAN YOK. hz mevlana...

Gönderilme Tarihi : 14.12.2005 07:22
Gönderen : Barbaros Atasoy
Ziyaretçi Defteri sayfasýna girerken sayfada binlerce en azýndan yüzlerce mesajla karþýlaþacaðýmý sanýyordum ama sandýðým gibi olmadý. Defterde çok az mesaj olmasýna þaþýrdým acaba siteyi ziyaret edenlerin sayýsý mý az yoksa mesajlar mý yayýnlanmýyor.
Gönderilme Tarihi : 13.12.2005 19:56
Gönderen : mustafa
gel,gül dedi bülbül güle, gül gülmedi gitti, bülbül güle gül bülbüle yar olmadý gitti
Gönderilme Tarihi : 13.12.2005 11:46
Gönderen : Murat Çakman
köprü...güzel ve detaylý bir köprü bu site. teþekkür ederim.
Gönderilme Tarihi : 06.12.2005 23:09
Gönderen : çimen özkan
Törenlere gelmek istiyorum bunun için ne yapmam gerekiyor bana yardým ederseniz sevinirim bugün bana dönerseniz sevinirim yarýn konya ya gelmek istiyorum.
Gönderilme Tarihi : 06.12.2005 13:53
Gönderen : Orhan
Siteniz cok guzel yalniz Abdülbaki Gölpýnarlý'nin bu sitede Hizmeti Geçenler bolumunde yer almasini talihsizlik olarak goruyorum.
Gönderilme Tarihi : 05.12.2005 23:34
Gönderen : ufuk artan
SEMAZEN bir mevlevihanede bir semazen dönüyor sakin,ritmik alabildiðine estetik dünya gibi galaksi gibi her unsuruyla evren gibi sakin,ritmik alabildiðine estetik
Gönderilme Tarihi : 05.12.2005 19:53
Gönderen : yakup uçurdum
selam-u aleyküm .erenler semazen radyoyu FM bandýndan dinleme imkanýnýmýz yokmudur? olursa harika olur. ALLAH ,a emanet olun.
Gönderilme Tarihi : 05.12.2005 17:40
Gönderen : Ankebut
ÝNSANLAR HEP BÝR ERKEÐÝMÝ SEVECEK VE YA BÝR BAYANI MI, BELKÝDE PARAYI VE YA MALI VE MÜLKÜ, TAÞI TOPRAÐI VE YA TOPLU KONUTTA BÝR DAÝREYÝ, VE YA DEÐERLÝ SANILAN ALTIN METALLERÝ, VE YA BELKÝDE BÝR HAYVANI YANINDA BÝR BÝTKÝYÝ, GÜNEÞÝ VE AYI, YILDIZLARI VE NEHÝRLERÝ, ERÝÞÝLMEZ SANILAN ULU DAÐLARIN NAZLI ZÝRVELERÝNÝ, OYSA BUNLARIN DIÞINDA BÝR AÞK BÝR SEVGÝ BÝR HAYRANLIK VAR, O BÜTÜN BUNLARI YARADANDIR. O, ÞANI YÜCE, GÜZELLÝÐÝ SONSUZ, RAHMETÝ ÇOK BÜYÜK BÝR DERYA OLAN, GÜZELLER GÜZELÝ AÞIK OLUNANLARIN EN MÜKEMMELÝ OLAN " ALLAH " O ALEMLERÝN RABBÝ, VELÝLERÝN DOSTU, GÖNÜLLERÝN PADÝÞAHIDIR. AÞAÐIDAKÝ LÝNKTE BENÝMDE BÝZZAT KATILMA ÞEREFÝNE ULAÞTIÐIM MÜBAREK RAMAZAN AYININ KADÝR GECESÝNDE TERAVÝHTEN SONRA YAPILAN ZÝKÝRDE PÝR MUHAMMED HÜSEYÝN HAZRETLERÝNÝN KARDEÞLERÝ MUHAMMED-ÝLERDEN MÜDÜR KARDEÞÝMÝZÝN YAPTIÐI DUA VE O DUAKÝ ORDAKÝLERÝN ACIKCA "GÖNÜLLERÝNDE MANEVÝ OLARAK GÖRDÜÐÜ VE DUYDUÐU" HAZRETÝ MUHAMMED, DÝÐER BÜTÜN PEYGAMBER KARDEÞLERÝMÝZ, MÜRÞÝD-Ý KAMÝLLER, EVLÝYALAR VE MELEKLERÝN AMÝN DÝYÝÞÝ VE AKABÝNDE ÞANI YÜCE OLAN ALLAH 'IN - BEN ONLARIN DUASI KABUL ETTÝM DEMESÝDÝR. YERYÜZÜNDE ALLAHI SEVENLER OLDUKÇA ÝNSANLAR UMUDUNU HÝC YÝTÝRMESÝN LÜTFEN, ÞANI VE GÜZELLÝÐÝ YÜCE OLAN ALLAH'IN RAHMETÝ, BEREKETÝ VE SEVGÝSÝ HEPÝMÝZÝN ÜZERÝNE OLSUN http://rapidshare.de/files/7488176/Dua.rar.html http://rapidshare.de/files/7487265/AskaDusen.rar.html
Gönderilme Tarihi : 05.12.2005 12:09
Gönderen : mahmut ökçesiz
Allah sizden bin kez razý olsun. Uzun zamandýr özlemini duyduðum bir site olmuþ. Konyada yüksek tahsilini yapmýþ bir Hz. Mevlana aþýký olan bendeniz göz yaþlarý içinde bu siteyi gezdim. Çeþitli musikiler indirdim. Profesyonel tur rehberiyim. Videolar kýsmýný ne olur bitirin ve Hz. Pir'in hayatýný anlatan videolarý bol bol siteye koyun. Tekrar teþekkürler. Yazarlarýnýz da gerçekten harika. Devamlý sizinleyim. Gayret sizden, Tevfik Allah'tan. Allah (cc) yar ve yardýmcýnýz olsun
Gönderilme Tarihi : 27.11.2005 22:32
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0329 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya