Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : cahil

Ýnsan hani bazen iradesinin dýþýnda hareket eder ya bizinki de öyle oluyor bu siteye irademiz dýþýnda giriyoruz ve buda bizi mutlu ediyor inþallah bütün irade dýþý olan hallerimiz böyle olsun. ALLAH sizden razý olsun dua ehlinin duasý sizin üstünüze sizlerin duasýda bizlere olsun.


ÖZÜ ARAYAK ÖZÜ BULAK ÖZÜ YAÞAYAK ÖZDE KALAK ÇÜNKÝ EHLÝNÝ BULMAYAN ÖZDEN NASÝP ALAMAZ.

Gönderilme Tarihi : 31.03.2006 00:34
Gönderen : derviþ
Ey Efendi!sende maddi güzelliðin derdi,yüksek yerlerin özlemi var.Sen baðlara bahçelere,çayýrlara ve harman yerlerine sahip olmak istiyorsun.Bizler ise tevhid aleminin yanýklarý..Bizde LA ÝLAHE ÝLLALLAH' daki sýr vardýr..RABBÝMÝN RAHMETÝ,MEVLANAMIN HÝMMETÝ ÜZERÝNÝZE OLSUN..DAÝM EDEP ÝNÞALLAH!
Gönderilme Tarihi : 29.03.2006 20:27
Gönderen : Aþkýn GÜNAY
Sevgili Gönül dostlarý;bu siteye olan ilgi,sitenin nekadar,doyurucu bilgilerle donanýmlý olduðunun göstergesidir.Semazen.net ,Tasavvufa ve Hz.Pir'e gönül verenlerin yegane klavuzu olmaktadýr.Emeði geçenlerden Allah Razý olsun.Muhabbetlerimle A.GÜNAY
Gönderilme Tarihi : 29.03.2006 13:30
Gönderen : cengiz taþkýn
Böyle bir sitenin hazýrlanmasýnda emeði geçenlerin ellerine, emeklerine saðlýk...Teþekkürler... Ýstedimki sadece ben faydalanmayayým sitenizden ve bir sitede görevliyim ve sitenizin adresini sitemize ekledim ki herkes bilmesi gerekenleri öðrensin diye... Bilhassa Hz. Mevlana hakkýnda öðreneceklerimiz daha varmýþ..Bunlarý da sitenizden öðrendim...Aslýnda öðrenilecek okadar geniþ bir arþiviniz varki... Tekrar teþekkür eder saygýlarýmý sunarým...
Gönderilme Tarihi : 27.03.2006 12:25
Gönderen : özlem
Bu siteyi kuranlardan Allah razý olsun.bizi bilgilendirenlerden de.Mevlana Hazretleri'nin feyzi,nazarý daim üzerimizde olsun inþallah.muhabbetle.. hayýrlara karþý.. Eyvallah
Gönderilme Tarihi : 26.03.2006 17:36
Gönderen : firat
sen Mevlayi sevende Mevlam seni sevmezmi rizasina guvende rizasini vermezmi sen Hakkin kapisinda canlar fede eylesen emrince hizmet etsen Allah ecrin vermezmi sular gibi caglasan Eyup gibi aglasan cigergahi daglasan ahvalini sormazmi derte dermandir bu dert dertliyi sever samet derte dermandir Ahad Fazli seni bulmazmi ALLAH herkezden razi olsun
Gönderilme Tarihi : 26.03.2006 14:25
Gönderen : Hadim-ül Fukara
"Câný neylerdi dîl-i biçâre cânân olmasa
Bülbüle alem kafestir ger gülistân olmasa"
Burasý bizim cananýmýzýn gülistanýdýr.Ne olur bizi burdan taþra görmeyesiniz.Dualarýmýz pervanelerin kanatlarý gibi yanýktýr.Bizi ziyade yakmayasýnýz.
Allah derdimizi artýrsýn!
Gönderilme Tarihi : 21.03.2006 21:45
Gönderen : Hadim-ül Fukara
Efendim; Niçin bu hizmetçi fukaranýn yazdýklarýný yayýnlamaktan bizar oldunuz?Ne hata ettikse affola!Aþk sarhoþunun eðri-büðrü sözleri sizi incitti ise biliniz ki;biz kendimizi incitmiþiz demektir.Mübarek ellerinizden hürmetle öperiz.Siz bizdesiniz ya ne yapsanýz hoþ.Duakarýnýz ve niyazkarýnýzýz. Vesselam...
Gönderilme Tarihi : 21.03.2006 21:42
Gönderen : Hadim-ül Fukara
Bismi Hu!
Sertarik Þefik Can Dede'mizin manevi evladý ve halefi muhterem büyüðümüz Nur Artýran Hanýmefendi'nin son yazýlarý,sanýrým bütün Mevlevi'lerin ýzdýrabýnýn vücud bulduðu bir makale olarak takdire ve hayranlýða þayandýr. Allah u Azimüþþan kendilerinin mübarek gönüllerinden razý olsun.Yýllardýr bize öðretilen edep nedeniyle hamuþ olmuþ Mevlevi derviþanlarýnýn gönülleri kan revan içerisinde kalmýþtýr.Saldýrýlar, çirkin iftiralar,ticari maksatlar ve daha sayýsýný bilemediðimiz kabilden Mevleviliði rencide edici her türlü bed iþten bizarýz.Muhterem Sertarik Nur artýran hanýmefendimizin duacýsýyýz.Dualarýmýz her daim kendisine verdiði H.z.Mevlana'yý doðru tanýma ve tanýtma davasýnda yanýndadýr.
Vesselam ...
Gönderilme Tarihi : 20.03.2006 21:00
Gönderen : emrah çetin
sayýn buyuklerim lutfen mevlevi olmanýn sartlarinin bulundugu bir yazý yazarsanýz cok mutlu olucam...
gunumuz sartlarýnda tabiki yazdýklarýnýz hep tarihçesinden bahsediyor gunumuzde mevlananýn felsefesine hizmet nasýl oluyor die arastýrýp duruyorum lutfen yardýmcý olun allah hepinizden razý olsun.saygýlarýmla
Gönderilme Tarihi : 21.03.2006 05:46
Gönderen : emrah çetin
selamün aleyküm cemi cümlemize.sayýn buyuklerim ben sitedeeki sohbet downloadlarýnýn cogalmasýný istediðimi arz etmek isterim.cok faydalý oluyorlar hayýrlýsý ile.hz muhammed(S.A.V)þefatti üzerimize olsun inþallah...
Gönderilme Tarihi : 18.03.2006 02:06
Gönderen : cahil
sn Tuðrul Ýnançer hocamýzýn yazýsý insanýn tüylerini diken diken ediyor ve þu soruyu soruyo bir aðaç kadar bile olamadým haþa aðacý küçümsediðimden deyil o dillenip aðlar ken dilim boþ konuþup, gözüm boþa bakýp, beynim boþ düþünüp kalbim boþ attýðý için aðaca imrenip kendimden utandým inþallah özümde utanmýþtýr saðolun hocam gönlünüze saðlýk.
Gönderilme Tarihi : 17.03.2006 19:51
Gönderen : derya oktay
semazen; kimi dergaha döner kimi dergahtan... nasýl bir dünya buey ülkemin güzel insanlarý umutlar ebabil kuþlarýna azýk oldu mevlananýn sözleri dünya üzerinde bir bir doðrulanýp yer aldýkça dersimiz almaz gönülü savurur olduk ýlýk havalarýn soðuk rüzgarlarýnda... semazenin yukarý bakan elindemi düþünceler aþaðý bakan elindemi hangisinde yer alýrsak faydalý olur bu cihana aþaðýda durursak rahmetle düþermiyiz yukarý bakarsak dualarýn kabullenmesine bi nebze vesile olurmuyuz tebdili mekanda ferahlýk vardýr. bunca deðiþiliðe raðmen biz bu ülkede ve bu gönül diyarýnda niye gülmemekteyiz... en baki muhbbetlerle tüm semazennete ve konyaya vesselam...
Gönderilme Tarihi : 16.03.2006 15:22
Gönderen : Kapýdaki kýtmir
Tüm aþýk ve sadýklara selam olsun.Çok güzel bir siteniz var hazýrlayanlara ve tüm emeði geçenlere teþekürler,siz güzel insanlardan bir istirhamýmýz olacak dikkate alýrsanýz bizi sevindirirsiniz.KEÞKÜL dergisinin 2. sayýsýnda konuk ettiðiniz sayýn Mehmet DUMLU Hz. yazar veya konuk yazar olara siyenizde görmek isteriz bu acizane dileðimizi dikkate alýrsanýz seviniriz.Allah yar ve yardýmcýnýz olsun,Hakerenler hoþnut ve razi olsun
Gönderilme Tarihi : 16.03.2006 12:55
Gönderen : Mesut YAZICI
"Mevlana 800 Yaþýnda" Projesi kapsamýnda, 2007'de yurtiçince ve yurtdýþýnda gösterilebilecek"DRAMA" formatýnda kaç tane Mevlana filmimiz var? Bir "Mevlana Filmleri Haftasý" düzenlesek 2007'de, acaba kaç tane Mevlana Filmi bulabiliriz, vhs ya da dvd. Eðer yoksa, bugünden bu drama yapýmlarý, film ve piyesleri hazýrlatmak gerek. Ehl-i Himmeti bu konuya çekmek gerek. Vakit azalýyor. TRT'de Mesnevi temelinde bir dizi film, devlet tiyatrolarýnda CELALEDDÝN-Ý RUMÝ piyesi þart. Bir kaç uzun metrajlý, Mesnevi temelinde Mevlana filmi, Ýslam'ýn Güler Yüzü olacaktýr.
Gönderilme Tarihi : 13.03.2006 14:07
Gönderen : Hasan Bozok

Söylediklerinizin üst kýsmýnda çok haklýsýnýz. Bunu dile getirmek gerekiyor. Semazen.net bu konuda daha fazla etkili yayýn yapmasý lazým.     Ama Belediye ye devri konusunda siz katýlmýyorum, Sebebi iþin reklamýnda olan bir Belediye var ortada, gerçekte birþey yapmayan Bir Belediye.    Herþeyi bozduðu gibi Mevlana Dergahýnýda yönetmeyi yüzüne gözüne bulaþtýrýr kanýsýndayým.

Gönderilme Tarihi : 12.03.2006 00:06
Gönderen : hasan bakirci
MEVLANA TURBE ZIYAREI HAKKINDA SUBAT SONUNDA MEVLANA TURBESINI ZIYARET NASIP OLDU.ANCAK COK UZULDUM. CUNKU DUNYANIN ORNEK ALDIGI INSANI KAMIL I SADECE KAZANC YOLU OLARAK GORMEK BENI COK UZDU.SAYIN YETKILERDEN BU DORUM DUZELTILMESINI ARZ EDERIM. TURBELER BIR VAKIF MALIDIR.ASLINA AYKIRI DAVRANILMAZ. 2007 SENESININ UNESCO MEVLANA YILI OLMASINDAN DOLAYI SAYIN TURKIYE IDARECILERINEDE GOREV DUSER SANIRIM. TURBENIN BAKANLIK ICIN KAZANC KAPISI OLMASI COK YANLIS.BU YANLISIN DUZELTILIP KONYA BUYUK SEHIR BELEDIYESNE DEVRINI TEKLIF EDIYORUM. SAYIN BELEDIYE BASKANI TAHIR AKYUREK VE BELEDIYE MECLISI UYELERINDEN GEREKLI ILK ADIMI ATMALARI BIR VATANDASLIK GOREVI OLARAK HATIRLATIR BASARILAR DILERIM.NIYET HAYIR AKIBET HAYIR. HASAN BAKIRCI SEE STR 14 8810/HORGEN-ISVICRE
Gönderilme Tarihi : 11.03.2006 23:28
Gönderen : derviþ
Cennet cennet dedikleri,birkaç evle birkaç huri...Ýsteyene ver anlarý.BANA SENÝ GEREK SENÝ....Güzel Rabbim MEVLANAMIN ,ÞEMSÝMÝN HÝMMETÝNDEN EKSÝK ETMESÝN SÝZÝ..DAÝM OLSUN SOLUÐUNUZ..NÝCE YILLARA..AÞKA EMANET...
Gönderilme Tarihi : 10.03.2006 20:48
Gönderen : tuba
SELAMÜN ALEYKÜM.ALLAH (C.C)SÝZLERDEN RAZI OLSUN.BU SÝTEYÝ DEVAM ETTÝRDÝGÝNÝZ ÝÇÝN.BENÝM MEVLANA HAZRETLERÝNE BÜYÜK BÝR SEVGÝM VE SAYGIM VAR.NE KADAR ONU SIK ZÝYARET EDEMESEMDE BU SÝTE SAYESÝNDE ONU ZÝYARET EDÝYORUM.SÝZDEN CEVAP BEKLÝYORUM.ALLAH RAZI OLSUN.ALLAH'A EMANET OLUN.
Gönderilme Tarihi : 10.03.2006 10:37
Gönderen : serra
Sitenizi çok beðendim, keþke herkes ziyaret edebilse... Gençlerimizin ve çocuklarýmýzýn sevgi ve hoþgörüye hasret olduðu þu günlerde içimi rahatlattýnýz . Ýçi sevgi dolu insanlara çok ihtiyacýmýz var , þiddet son hýzla týrmanýyor bir öðretmen olarak gençlerin bu durumuna çok üzülüyorum.Mevlana 'yý yetiþtirmiþ bir millrtin torunlarýnýn hali içler acýsý...Gençlrin aldýklarý modeller ortada hepimiz görüyoruz iyice yozlaþtýk...Sevgi ve hoþgörüyü yeþerte-cek insanlara ihtiyacýmýz var elimizden gelenin daha da fazlasýný yapmamýz gerekiyor...Önemli olan zoru baþarmak(çok geç kalmadan) ...Sevgiyle kalýn, selamlar.
Gönderilme Tarihi : 10.03.2006 09:08
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0758 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya