Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : Aysel YAZICI
Merhabalar efendim, kainattaki en büyük güç sevgiyle aydýnlýklar diliyorum tüm insanlara özellikle Hz Mevlana DErgahýndan dinlediðim 12 numaralý ney taksimini çok beðeniyorum,sürekli dinliyorum bu siteyi hazýrlayan,emeði geçen ve ney üfleyen kimlerse hepsine sonsuz teþekkürler..
Gönderilme Tarihi : 28.01.2009 10:31
Gönderen : derviþ06
Hz.Pir Mevlana Hz.lerine her gidiþim aþkla ve dönüþüm özlem dolu oluyor. Nacizane affýnýza sýðýnarak mübarek türbesini her ziyaret ediþimde Kuran okunmasýný beklerken ney sesi duyuyorum. Bu içimde fýrtýnalar koparýyor.Bir de Ö.Tuðrul Ýnançer Beyefendinin doyumsuz sohbetlerini ne kadar dinlesemde aç ve susuz kalýyorum ona.Ýnþaallah ellerini öpmek nasip olur da bir iki nasihatý ile bereketlenirim bir gün. Hürmet ile Aþk-ý niyaz ederim efendim.
Gönderilme Tarihi : 26.01.2009 11:33
Gönderen : Önder Dizdar
Allah razi olsun. Ýyi ki yüce dinimiz var. Bu siteyi hazirlayip emek verenlere sonsuz tesekkur ederim.
Gönderilme Tarihi : 20.01.2009 21:47
Gönderen : fatih aslan
herkese selamü aleyküm site bence çok güzel keþke her site böyle olsa
Gönderilme Tarihi : 18.01.2009 16:16
Gönderen : HATÝCE
ISRARLA VE ÝNATLA BÜTÜN MÜSLÜMANLAR ÝSRAÝLÝ HER KONUDA BOYKOT ETMELÝ.HER MÜMÝN BU KONUYA ÖNEMLE EÐÝLMELÝDÝR.ONLARIN ÜRETTÝÐÝ HÝÇ BÝR MALI ALMAMALI ÇEVREMÝZÝDE BU KONUDA UYARMALIYIZ.DUYARLI VE BÝLÝNÇLÝ OLALIM LÜTFEN.
Gönderilme Tarihi : 18.01.2009 01:15
Gönderen : Nihat Bey
Muhterem Üstadýmýz Hocamýz Büyüðümüz Ömer Tuðrul Ýnançer Beyefendi ile ayný ortamda 2 defa bulundým. ve ellerinden öpme þerefine nail oldum. Üstadýmýz Hazretleri  Nazik, Kibar,Ýstanbul  Beyefendisi  , Alim ve Fazýl bir  Ýnsan-ý Kamildir. Hazret  hakkýnda ileri geri konuþanlar var onlarý da Allah cc Hazretleri ayýktýrsýn Ýnþallah.
Filistinli Kardeþlerimize Allah cc Hazretleri Sabýrlar ihsan buyursun onlara erenlerin himmetlerini ulaþtýrsýn. Aþýklar Sultaný Hazret-i Pir Mevlana Efendimizin ve Sultanül Arifin  Hazret-i Pir Muhammed Nureddin Cerrahi Efendimizin Himmet Þefaat ve Ýrþadlarýna nail olabilmemiz dileklerimle.
Gönderilme Tarihi : 17.01.2009 14:51
Gönderen : mehmet þengül
RABBÝM ÝSLAM ALEMÝNÝ MEVLANAH.Z.GÖNÜL DERYASINDA,UMMANINDA SEVGÝ AÞK GEMÝSÝYLE TÜM ÝNSANLIÐA SEVGÝ SAÇAN,AY KADAR NURLU GÜL KADAR GÜZEL KOKAN MEVLANA AÞKININ YOLUNDA YOLCU EYLE RABBBÝM.DÝNLE O NEYDEN AYRILIKLARDAN BAHSETMEKTE,GALUBELADA TANIÞIP AÞIK OLAN KÝÞÝLERDEN BAHSETMEKTE,EN BAÞTA CANIMIZ NURLU PEYGAMBERÝMÝZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA EFENDÝMÝZLE TÜM ÜMMETÝNÝN GALUBELADA NASIL TANIÞTIÐIDAN BAHSETMEKTE,BÝZLER BU ZAMANDA ONU GÖRMESEKTE BU ZAMANDA ONA OLAN AÞKIMIZIN SIRRI DÜNYA YARATILMADAN ÖNCE ONUNLA OLAN MUHABBETÝMÝZDEN KAYNAKLANIYOR.BÝR YAVRUNUN ANNESÝNDEN AYRILIÞI GÝBÝ;ÝÞTE LEYLA ÝLE MECNUN,FERHAT ÝLE ÞÝRÝN V.B BUNA ÝÞARET ETMEKTEDÝR.BÜTÜN AYRILIKLAR PEYGAMBER EFNDÝMÝZDEN AYRI KALMANIN MÝSALÝNÝ VERMEKTEDÝR.DOSTUM SENDE BENÝM GÝBÝ SEVÝPTE SEVDÝÐÝNE KAVUÞAMADIN ÝSE BÝL KÝ DOSTUM SEN ZATEN RUHCAK ONLA BERABERSÝN.ÜZÜLME DOSTUM BU DÜNYAYA GELMEDEN ÖNCE SENÝN ONUNLA TANIÞTIÐINA ÝÞARETTÝR.SEN ZATEN BU DÜNYADA ONUNLA BEDENEN KAVUÞAMASANDA BÝL KÝ ONUNLA BERABERSÝN. O BÝLMESEDE O SEN SABRET DOSTUM DÜNYAYA GELMEDEN ÖNCE TANIÞAN CANLAR BÝL KÝ AHÝRETTEDE BERABER OLACAKTIR.DELÝLÝ HERÞEY ASLINA RUCU EDECEKTÝR.AYETÝ KERÝMESÝDÝR. O BÝLMESEDE ANLAMASADA DOSTUM SEN SABRET BU DÜNYADA ONA KAVUÞAMAMANIN SIRRI O ÝLAHÝ AÞKI GÖNÜL DOSTU MEVLANA GÝBÝ TATMAK VE GÖNÜL ERENLERÝ ARASINDA YER ALMAKTIR VESSELAM.DOSTLAR MEVLANALAR HER ZAMAN YAÞMAKTADIR.YETER KÝ O SIRRI ÝYÝ NLAYASANIZ. O SIRRIN KAPISI SEMA EDEREK ALLAH ZÝKRÝNÝ GECE GÜNDÜZ DÝLÝNÝZDEN DÜÞÜRMEMENÝZDÝR. ÝNSANDA GÜL MÝSALÝ SUYU GÖRDÜKÇE GÜZELLEÞÝP BÜYÜYECEK,GÜZELLEÞECEK, GÜLÜN GÜNEÞ GÖRMESÝ SEMAYA BENZER,SUYLA BESLENMESÝDE ZÝKRE BENZER,GÜLÜN DÝKENÝDE NEFSE BENZER HER AN DÝKKATLÝ OLALIM KI DÝKEN NE BÝZE NEDE BAÞKASINA ZARAR VERMESÝN. SEVGÝLÝ KARDEÞLERÝM ALLAHA EMANET OLUNUZ.sehit42konya@hotmail.com
Gönderilme Tarihi : 17.01.2009 12:01
Gönderen : burak
mevlevilik anlamýnda bu kadar güzel ve ince; bilgi edinme ve faydalanma hususunda dopdolu bir site. Allah sizden razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 10.01.2009 18:15
Gönderen : Munise Yararcan
Siteniz, Mevlana ve Mesnevi için düþünebileceðimin ilerisinde, deðerli bir kaynak oluþturuyor. Çok beðendim. Düþünenleriniz, sevenleriniz her zaman bol olsun.
Gönderilme Tarihi : 07.01.2009 00:14
Gönderen : Ali Naki Azadoðlu

öncelikle filistindeki þialarýmýza hak ve ehlibeyt yardým eðlesin.iþbirlikçi  ve emevi zihniyetli araplara yüce ALLAH-a saldýk...


tüm mevlevilerin  tarýh boyuncu bildiklere bu "muharrem"ayýnda yaslarýný imam Hz.Hüseyine ulaþmasýný cenebý-ý haktan niyaz ederiz...-“Hz.Muhammed s.a.v  bir hadisinde"Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim; Hüseyin’i seveni Allah sevsin"
kaynak:1- Sünen-i Tirmizi, c.5, s.324.  ve Kenzül Ummal No: 037684


HAK yolunda olan doðru halkýn ve kamil insan olanlara YARATANdan dolayý tüm ademleri sevenlere merhaba..
merhaba ey muhip mevleviler.

Gönderilme Tarihi : 03.01.2009 23:10
Gönderen : ayþe serra
esselâmu aleyküm, ''aþk kendisine uçulmasý içindir, kanatlarýmýz varsa bunun içindir, mevlânâ hz.'ne aþk nedir?diyorlar,''ben ol da bil'' diyor...aþk öyle ulvî bir menbâ ki, insaný eritiyor, yandýrýyor, olduruyor...aþk ehli derviþan ne güzel örnektir...mevlanalar,yunus emreler,hacý bayramlar...ne güzel insanlar...allahýn sevdiði, ve allahý seven kullar...bu yolda ilerleme duasýyla...sitenizi çok beðendim...tebrik eder; dualarýnýzý beklerim...vesselam...
Gönderilme Tarihi : 31.12.2008 00:54
Gönderen : fatma çilingir
izmirde niye mesnevi sohbetleri olmuyor
Gönderilme Tarihi : 29.12.2008 23:58
Gönderen : bicare

yine zaman mükerrer oldu ve o þah-ý ekber-i Ýmam-ý Hüseyin(as) in yasý matemi.hü...


selam olsun o þahý ekberi ananlara.ve þahý ekberin yasýný tutanlara veselam.

Gönderilme Tarihi : 28.12.2008 12:06
Gönderen : Esra
Merhaba geçmiþ günlerde yazýlan ayet,hadis ve sözleri bir bölüm altýnda toplamanýz site üyeleri için mükemmel bir hizmet olur düþüncesindeyim. Siteye giremediðim zaman kaçýrdýðým ayet,hadis ve sözler için üzüntü duyuyorum. Allah yardýmcýnýz olsun. Sað olun var olun.
Gönderilme Tarihi : 27.12.2008 11:13
Gönderen : serkan utku
Sadýk Yalsýzuçanlar, tasavvuf düþüncesi felsefesi ve dili üzerine yazabilecek en yetkin isimlerden birisidir. Bu sitede sonda yer almasý ürkütücü. Burasý da bazý yerler gibi makam, mansýp, klik, klan, kliþe vs þeyler üzerinden mi yürüyor. Her neyse bunlar olmayan þeyler deðil zaten ülkemizde de, Sadýk Bey'in en baþa gelebilecek konumunu tashih ediniz lütfen. Selamlarýmla.
Gönderilme Tarihi : 26.12.2008 09:41
Gönderen : mehmetdemirayak
merhaba, ne harika bir site oluþturmuþþsunuz.Ýnternette böyle dolu dolu, tasavvuf adýna, mevlana adýna, musiki ve sohbet adýna aradýðýnýz herþeyi bulabileceðiniz bir sitenin olmasý beni derinden mutlu ediyor,heyecanlandýrýyor.Sonsuz teþekkürlerimi sunarým.Allah emeði geçen herkesten razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 23.12.2008 01:07
Gönderen : Nurdoðan Öztürk
Merhaba Kimsenin zamanýndan bir eksiltme yapmayacaðýmý umuyorum fakat yaklaþýk bir aydýr aramama raðmen bulamadýðým bir dizenin hangi eserde bulunduðunu öðrenmek ve ve bu dizenin mevlana yamý yoksa baþka bir düþünüre aitmi olduðu hakkýnda google arama motorundan yapmýþ olduðum aramalarda bir sonuç alamadýðýmý söylersem beni anlýyacaðýnýzý umuyorum bu aralar çok popüler olan dize þu . Kör cehalet çirkefleþtirir insanlarý Suskunluðum asaletimdendir Her lafa verecek bir cevabým var Lakin bir lafa bakarým laf mý diye Bir de söyleyene bakarým adam mý diye þimdi biliyorum kafada bir sual oluþacak biz bu sayfayý boþamý yaptýk buyur eserlerin hepsi içinde iþte zor olan kafada bir soru olunca eser okumanýn pek bir tad vermediði çünkü karýþýk bir okuma yaptýðýmý söyleyebilirim bu konuda yardýmlarý nýzý bekliyor saygýlar sevgiler sunuyorum .
Gönderilme Tarihi : 22.12.2008 09:36
Gönderen : huseyin
Efendým bana ihsan buyurduðunuz Tac Tercumesi adlý eserde Hz.Peygamberin "Bizden bir hadis iþitip,onu baþkalarýna ulaþtýracak kadar ezberlemiþ olan kiþinin Allah yüzünü ak etsýn" duasýný okudum.. hizmetlerýnzýden - bizlere naklettýklerýnýzden dolayý zannedersem sizde bu duadan hissedar'sýnýz... Allah gücünüzü kuvvetýnýzý artýrsýn...Þiddetle sizden razý olsun!!!
Gönderilme Tarihi : 20.12.2008 04:41
Gönderen : Esra
Ya Rabbi senin rýza-i þerifine talip bir kulum Gýna-i rububiyetine merbut bir miskinim Bab-ý merhametin etrafýnda bir sailim Hazine-i keremine boyun bükmüþ bir fakirim Çileli
Gönderilme Tarihi : 19.12.2008 12:45
Gönderen : Esra
Merhaba   Ö.Tuðrul Ýnançer Size sevgili hocam demek istiyorum.Sizin engin bilginizden  çok þeyler öðreniyorum.Sizi dinlerken kendimden geçiyorum. Allah ve Hz.Muhammed aþkýný damarlarýmda kan, gözlerimde yaþ olarak yaþýyorum.Allah'tan muradým ,sizin bulunduðunuz toplumda bulunarak nasip kadar almaktýr.  Allah sizden  razý olsun
Gönderilme Tarihi : 19.12.2008 11:38
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.1507 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya