Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Ziyaretçi Defteri
Lütfen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerinizi yazınız.
Toplam 1328 adet yazı bulunmaktadır.
Gönderen : BEKTAÞÝ Dikme DEDE Ali Rýza
FORUM YÖNETÝCÝSÝNE.. Tüm vardan var edilen canlar!!! Daha önceleri DÝNLETÝLERDE BEKTAÞÝ nefesleri dinlerdik þimdi hemen hemen yok gibi ve kardeþ olduðumuz mevlevilerle içli dýþlý makaleler var idi.Þu an göremeyorum, HZ.ÞEMN-S kolu kalmadýmý merek ettim. HAKK yardýmcýmýz Hýzýr yoldaþýmýz olsun. Hakk Muhammet Seyyitler PÝR-Ý Ali gönlünüze muhib ola salavat eðledik hak muhammed Aliye,
Gönderilme Tarihi : 19.11.2009 08:41
Gönderen : isa
HAYY HAKK Lâ ÝLÂHE ÝLLALLAH. ELHAMDÜLÝLLAH
Gönderilme Tarihi : 18.11.2009 21:26
Gönderen : Hazver
Bre Tangrým; þükür þükür þükür daim sana Hû :D
Gönderilme Tarihi : 18.11.2009 00:27
Gönderen : hatice çelik
bende sitenizin müdavimlerindenim ve iyiki varsýnýz nezaman sýkýlsam hz mevlana yý okuyor ve sabrý kendime telkindeþyorum sabrý.sükutu.gönül temizliðini ...yðce kitabýmýzý islam alemine sunduklarýný buradan okuyup gücümü geri topluyorum ve birde 4 yýl önce kaybettiðim eþimin acýsýný dindiriyorum allah bana sabýr sizlerede yol açýklýðý versin
Gönderilme Tarihi : 17.11.2009 21:52
Gönderen : Namýk
Sitenin kapalý olduðu günlerde aklým hep sizde kaldý tekrar açmanýza o kadar sevindim ki.Semazen açýlýþ sayfam ýyýký varsýnýz hayatýmý semazen in üzerine kurmaya calýsýyorum ALLAH sizden razý olsun.
Gönderilme Tarihi : 17.11.2009 15:13
Gönderen : Ferah
Selam bi ara yokluðunu üzüntüyle hissettiðim sitemizin geri döndüðünü görmek bayram öncesi bayram yaþattý bana.Sponsor mu bulundu ne oldu bilmiyorum ama lütfen böyle devam etsin hayýr dua ile!
Gönderilme Tarihi : 17.11.2009 15:11
Gönderen : fatma
Hayýrlý sabahlar.Hoþgeldiniz.Safalar getirdiniz.Allah sizlerden razý olsun.Sitemiz kapanmasýn.
Gönderilme Tarihi : 16.11.2009 07:52
Gönderen : zeynep sevde yaðmur
geri dönüþünüze çok sevindim.keþke yapabileceðim bir þey olsaydý diye hayýflandým aþký hayatta tutmaya çalýþanlar için.yolunuz daim açýkolsun
Gönderilme Tarihi : 15.11.2009 19:17
Gönderen : Tamer
Selamünaleyküm, Facebookta, Ömer Tuðrul Ýnaçer Hocamýzla ilgili sayfa açýlmýþtýr. Ýlgilenenlerin katýlmasý dileðiyle...Teþekkürler Allah Razý Olsun.... http://www.facebook.com/group.php?gid=5786709010#/group.php?gid=189755241096
Gönderilme Tarihi : 11.11.2009 11:08
Gönderen : Metin
Allah emeklerinizi zayii etmesin.. Ýnþaallah cenneti nebeviye defnedilirsiniz. Rab'la kalýn.
Gönderilme Tarihi : 31.10.2009 20:34
Gönderen : Yasar kaymak
iyi gunler semnazen icin sitelerde acýlmýs rastgele baktým.ancak ben bu iþin ticari bi kaygý ile olmasýndan son derece rahatsýzým.cunku mevlanada boyle biþey yok. hadi gelin sema yapalým donelim vs boyle biþey sozkonusu degil.ancak son donemlerde insanlar dugunde surada burada bunu yaptýrýyor.sonrada ac bi muzk göbek atalým.ne anladýk.ne biçim muslumanýz biz.millet bu tür seylerden vazgecmeli bence.ayrýca semazen gibi bir seyin dini duygulardan sýyrýlýp iki þeye burundugune inanýyorum.ticari kaygý ve gösteri. Allah ýslah etsin ne diyeyim..
Gönderilme Tarihi : 25.10.2009 14:41
Gönderen : tülay aydeniz
Elhamdülillah Yarab' Sen duydun, sabah aðlayan sesimi, Sen bildin, sabah akan göz yaþýmýn ýrmak gibi çaðladýðýný, Sen..Her yerde, her nefes alýþ da Sen,binlerce þükür olsun SANA..Sabah he günkü gibi sayfayý açtým karþýma özlü sözler çýktý, okudum fakat sayfanýn önü arkasý gelmiyordu,sonra araþtýrdým sayfanýn imkansýzlýklardan dolayý kapandýðýný, baþka sayfadan öðrendim ama kendimi tutamýyordum, gözyaþlarým beni dinlemedi sel oldu, içim doldu taþtý, hemen o sayfada iletiþim bölümüne dilime ne geldi ise yazdým sonra kayýt yapayým dedim yaparken yazýlar silindi, yine yenik düþtüm dünyaya beni anlayan benim ýzdýrabýmý dinleyen olamayacak diye hüzünlenerek iþe gitmek için yola çýktým, iþe geldim yeniden yazmayý deneyeyim dedim ama bizim pencereye bakmadan geçemedim, bir baktým sayfamýz açýldý hüzünlü yüreðim sevinemedi gerçek mi acaba diye, sonra eðitmenlerin sayfalarýný denedim açýldý, yüzümü biraz olsun tebessüm kapladý,bir anda aklýma ilk gelen Allah’ým sabah yazdýðým ileti Sana aðlayarak yazdýðým yalvarýþtý, benim o yazýlaný insanlar göremedi yanýk yüreðimden çýkan sözleri okuyamadý ama Sen gördün, Sen okudun, Sen biliyordun, Sen istemesen olmaz, Sen istesen ol demen yeter, bak bir saat önce ne halde idim, YARAB… SEN BÜYÜK GÜCSÜN… NE BÜYÜK KUDRETSÝN... SEN sessizlerin dünyasýndasýn, Sen merhamet eden, baðýþlayan ve acýyan kudretin iþte burada ben günüme bu sayfayý açýp günümü bu sayfayý kapayarak geçmekte idi, burada büyümek için dinlemeyi susmayý, anlamayý öðrenmeye çalýþýyorum, burada adam olmaya çalýþýyorum, burada gönlümü dolduruyor boþaltýyorum, burda kendimi tanýmaya sizlere layýk-ý ile talebe adayý olmaya çalýþýyorum, burada minicik bir pencerede tanýþmadan görmeden ruhlarýmýzla baðýmýzý kurduk, meleklerden olan eðitmenlerin ilimleri ile yaþama güzel bakmayý sevginin ilk basamaðýný aþmak için gayret gösteriyorduk, kime zararýmýz var kime, bu dünyada bize de yer yok mu, yýllardýr yalýnayak kaçmayý öðrenmiþtim sürekli uzaklara dünyanýn olmadýðý yeri arýyordum, bir anda bu pencere karþýma çýktý, yarama merhem oldu, aðlayan gözümün yaþýný sildi, gönlümü anladý kapýyý açtý benden öte içeri aldý, ben dýþarý da kaldý, ruhumla beni kabul etti, baktý minik serçe çok yaralý yarasý kanýyor elbiseleri kirlenmiþ ayaklarý çamur içinde çok yol yürümüþ baþýmý okþayýp sevdi, çok mu geldi bu sevgi, bu sevgi kimin canýný açýttý, dünya hep madde ile dolu maddenin dýþýnda deðerler yok mu. Yürek gönül sevgi aþk yok mu doðanýn kanunu yok mu, biz burada dinlemek için susmak için anlamak için yola çýktýk, örenmek için yaþamak istedik, dille anlatýlamayanlarý gönülden döktük, ne olur duyun sesimizi, sessiz dünyamýza bir güneþ gibi doðun, aydýnlatýn eserleri öðrenirken bize bakýn bakýn ki, kendinizi görürsünüz, sizde aynaya yansýrsýnýz. RAB'ÝM ÞU ANIMIZA ÞÜKROLSUN...HER HÜZNÜN ARKASINDA SENÝN MERHAMETÝNÝN OLDUÐUNU zaten biliyordum, Selam ve saygýlarýmla beni baðýþlayýn. 19.ekim.2009
Gönderilme Tarihi : 19.10.2009 11:01
Gönderen : neyniyaz can'nýmýza
Bir bakýþ ile yananlardan olun... Bir gün bir bakýþ gelir ve yanarýz. Yokluk þarabýný içenlerden...
Gönderilme Tarihi : 17.10.2009 20:15
Gönderen : neyniyaz neyneva
SELAMÜN ALEYKÜM CANLAR....GÖNÜLLERÝMÝZ DOLSUN PÝRÝMÝN AÞKI ÝLE...YANSIN BU GÖNÜLLER ONUN AÞKI ÝLE...GÖNÜL YANIYOR, YANIYORDA ONU ZABDEDEMÝYORUM...AÞKI ÝLE COÞUYOR, GÖZ YAÞLARIM SEL OLUYOR NERE GÝDEYÝM BÝLMÝYORUM...NOLUR YA RAB YARDIM EYLE..NOLUR YA RAB...MEDED EYLE...AYIRMA BÝZÝ SENDEN VE HAZRETÝ PÝRDEN...AÐLAR BU GÖZLERÝM BÝ ÇARE, YARDIM ET BANA NOLUR YA RAB...AÞKIYLA YANIYORUM...HAMDIM PÝÞÝYORUM...DAHA ÇOK PÝÞMEK ÝSTÝYORUM...YARDIM ET YA RAB...NE OLUR YARDIM ET...SELAMETLE CANLAR....
Gönderilme Tarihi : 16.10.2009 19:44
Gönderen : sema
gerçekten bende orada bulunmak istiyorum iþþahlah bu dileðim gerçekleþir ne mutluki gidenlere
Gönderilme Tarihi : 12.10.2009 00:09
Gönderen : hülya
ALLAH EBEDEN RAZI OLSUN ÇOK GÜZEL BÝR SÝTE
Gönderilme Tarihi : 09.10.2009 20:54
Gönderen : tülay aydeniz
Selamlarýn en güzeli SÝZLERLE olsun,eðitmenlerimiz site yönetimi,katýlýmcý kardeþlerimiz,hepinize sevgi saygý ile hayýrlý cumalar olsun,ben sizlersin olamýyorum,her gün buradayým her gün size seslenmek için can atýyorum gönlüm dolduðunda sizi býktýrýrým diye yazmamak için kendimi tutuyorum,sayfalarýnýza bakýp birbirinde deðerli eðitmenlerimizin eserlerini okuyorum bilgi daðarcýðým öðrenmesi için gayret ediyorum,sevgiyi muhabbeti gönülde yaþatýp dilde anlatmak isteði ile kendime engel olamýyorum.Bu iþte böyle bir þey her birimiz bir köþedeyiz ama ruhlarýmýz istiyor özlüyor çaðýrýyor..,öyle deðil mi.Hz. Mevlana da göne döne Hakla hak olduðunda neye üflediðinde bütün dünya alemine “gel ne olursan ol gel,” demesinin hikmetinin büyüklüðünü ben acizane büyüklerim beni baðýþlasýn yaþayarak anlatýyorum,bilmiyorum ama hissediyorum,bu anlatýmla yola çýkýyorum,sizden ayrýlamýyor,sizden çok uzak diyarlara gidemiyorum,her sabah akþam günün bitimine doðru manen sizlere bakýp eserlere dalýp sonra bu sýcacýk penceren bizim paylaþýmýmýza sunduðunuz yere girip coþkumu sevginin doruðunu tarif etmek istiyorum ama benden býkmanýzdan korkuyorum,sonra nefsime kýzýyorum git býrak beni aklýmý þaþýrtma ben susmalýyým,dinlemeliyim bilen konuþmalý bilen anlatmalý diye kendimle kavga ediyorum,ama bu nasýl gönül ki ne laf dinliyor ne söz dinliyor, elbiseme dar geliyor,siz beni baðýþlayýn hatalarýmý örtün eksiðimi tamamlayýn bilmediðimi öðretin, öðretin ki susmayý ve dinlemeyi öðreneyim bilen konuþsun,sevgi muhabbeti baðlarý uzansýn sel olup aksýn dolsun taþsýn bizler içinde bu baðda Hak la Hak olalým AÞK meþalesi yüreðimiz sarsýn yok olalým.Sevgi ve saygýlarýmla.
Gönderilme Tarihi : 09.10.2009 12:56
Gönderen : arkdaþ
sizden bir dua istiyorum kendinize dair kullanmayý seçmediðiniz bilgilerinizi bile, gizli açýk araþtýrýp ulaþýp , kullanmaya çalýþan insanlar varmýþ hak bulan . Bunlardan uzak kalmak istiyorm. Karþýmdakinin yaptýðý haberim olmayan þeyde bile suç tamamen benim olsa bile benim yüzünden olsa bile ben bu suça hataya tövbe ettim piþmaným . kabulümAllah aþký için bir duanýzý diliyorum Allah razý olsun sevgiler
Gönderilme Tarihi : 08.10.2009 23:34
Gönderen : tülay aydeniz
slm larýn en güseli ile...Kimimiz yokluk için çýrpýnýr,kimimiz varlýk için uðraþýr,bu aklýmýzýn irademizin isteði ile yolun uzamasýna baðlýdýr,gönül yokluk hasreti çeker,varlýðý bilebilmek için,yokluk kapýsý sevginin doruðunda sözlerin anlatýmlarýn ifadelerin bittiði son durakta yokluta inersin,yokluta sen yok sun sýyrýlmýþýndýr elbiselerinden özünle beraber yoku yaþarsýn yoklukta düþünme kaygý dünya yoktur sen de yoksun özün vardýr,bütün yükün bitmiþ canla canan bir olmuþ anlatýmý olmayan yoklukta çýplaksýn,mana anlamý bitmiþ yolun sonu gelmiþ durakta inersin,gözlerin görmez kulaðýn duymaz içi boþ bir kavanuz misali aklýn yoklukla yaþamaya baþlar,anlatýmý tarifi olmaz yanan gönül uslanmaz akar inci taneleri mercan misali dökülür heryana saçýlý, sen görmezsin bilmez anlamaz sýn senden uzak hayatýn kaydýðýný boþlukta hiçlik ile yokluðu bir kefeye koyarsýn,azýðýný hiçlik olur,susadýnmý ondan alrsýn yardýmý,bilmez anlatamaz konuþamaz gönülden derya olursun,seller akar ruhunu alýr götürür baþka alemlerle yaþarsýn baþlarsýn serap misali konuþmaya baþlarsýn anlamsýz kelimeler kurnaya lisanýn da deðiþmiþtir anlatamzsýn bildiðini bilmediðini karýþtýrýr ufuklara dalarsýn yokluk seni kendime boyamýþtýr,sen deðisin senden giden yokluk ile yýkanýrsýn,anlatýmlarýnla anlaþýlmaz sözlerin sen son durakta ineceksin, serap görüyorsun anlamazlar senin lisanýndan sen boþsun için hiçlik ile bezenmiþ sevgi ile yýkanmýþ yokluða yola çýkmýþsýn býrakmýþsýn elbiselerini yalýn ayak yokluðun ötesindeki AÞKA koþuyorsun, bulamazsýn seni anlamazlar seni..,sen melezsin,yokluk yolun duraðýnda inecekmisin sen serap görüyorsun....SAYGI VE SEVGÝLERÝMLE
Gönderilme Tarihi : 06.10.2009 16:01
Gönderen : serap
neden yoklar varolmamýþ olanlar, bu kadar var gözükür ve yele verir herþeyimizi, herneye baksak önümüzü keser . hiç yok olanlar. Nasýl kurtuluruz bundan seraptan
Gönderilme Tarihi : 05.10.2009 16:43
Sonuçlar : [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ] - [ 61 ] - [ 62 ] - [ 63 ] - [ 64 ] - [ 65 ] - [ 66 ] - [ 67 ]
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0320 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya