Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri



 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Kitap CD Tanıtımı

MESNEVİ

Hazırlayanlar: Hicabi Kırlangıç - Derya Örs

Hz. Mevlana’nın, eşsiz eseri Mesnevi’yi okuma ve anlama zamanı…

Mevlânâ Celâleddin-i RUMÎ
MESNEVİ, 6 cilt, 2198 sayfa
Ekim Yayınları, Eylül 2007
Çeviri: Doç. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ, Doç. Dr. Derya ÖRS

800. Doğum yıldönümünü kutladığımız Hz. Mevlana’nın, eşsiz eseri Mesnevi’yi okuma ve anlama zamanı…
Üç yılı aşan titiz bir çalışma…
Orijinal aslından direkt ve eksiksiz çeviri…
Herkesin anlayabileceği duru bir Türkçe…
Anlamayı kolaylaştıran özel açıklamalar ve dipnotlar…
Türkiye’nin Mevlana konusunda en yetkin iki ismi Ankara Üniversitesi Fars Dili Edebiyatı Öğretim üyeleri Doç. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ ve Doç. Dr. Derya ÖRS’ün enfes çevirisi ile…

Mesnevi
Mesnevi, insanlığın inanç ufuklarının önüne her çağda örülmeye çalışılan kalın ve kirli madde duvarlarını yıkıp hakkı ve hakikati göstermek için insanüstü bir çaba gösteren, başımızı secdeye, gönül gözümüzü göklere dikmemiz gerektiğini haykıran, aşksız geçen her soluğun ölümün ta kendisi olduğunu hatırlatan Mevlânâ’nın ilahi sesidir.

Mesnevi, aşkın geniş kanatlarıyla kanatlanıp ötelere uçmak, kâmil bir insanın sözlerinden coşup taşan pınarlardan kana kana içmek, ruhunu ve gönlünü muhabbet rüzgârlarının esintisiyle serinletmek isteyenler için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Sıradan insanların akıl ve gönül aynalarında kendini göstermeyen Rabbani tecellileri görmek ve bir nebze de olsa kokusunu almak isteyenler için hazırlanmış bir vahdet dükkânıdır. Kabuktan geçip öze ulaşmak, şekilden kurtulup manayı bulmak, hamken yanıp pişmek isteyenlerin fırınıdır. İçine daldıkça derinleşen, derinleştikçe güzelleşen, güzelleştikçe kendisine hayran bırakan dipsiz bucaksız bir denizdir.

Mesnevi denizine sahilden bakmak yerine içine girip yüzmeye başlayanlar, derinlerde ne olduğunu merak ederek aşağıya daldıklarında gözleri kamaştıran bir aşk incisiyle, “Dürr-i yetim-i Muhammedî” ile karşılaşırlar. Mesnevi, baştan sona kendisini Muhammed’in yolunun toprağı olarak gören bir Hak erinin çağlara ve sınırlara sığmayan aşkının macerasıdır.

Neden yeni bir çeviri?
“Piyasada bunca Mesnevi çevirisi varken, yeni bir çeviriye ihtiyaç var mıydı?” sorusu akla gelebilir. Bu önemli sorunun cevabı, Mesnevi’yi Türkçesi ile birlikte aynı zamanda aslından, yani Farsça metninden takip edebilen dikkatli okuyucunun mevcut çevirileri birbiriyle kıyaslayarak bizzat verebileceği bir cevaptır.

Daha da önemlisi, Mesnevi tasavvufî ve hikemî boyutu bir yana, her şeyden önce edebî bir eserdir. Edebî bir eser çevirisinin sadece anlaşılabilir ve okunabilir olması tek başına bir başarı ifade etmez. Mesnevi gibi muazzam ve muhteşem bir edebî eserdeki bediî zevk, güzel Türkçemizin olağanüstü yüksek imkân ve kabiliyetleri sonuna dek zorlanarak aktarılamadığı sürece ortaya konan çalışma, Mesnevi’nin kuru ve zevksiz bir meali olmaktan öte bir anlam ifade etmeyecektir.

Çeviri, bir metnin başka bir dilde yeniden canlandırılması demektir. Bu anlamda, diller arasındaki farklılıklardan dolayı hiçbir çevirinin aslı ile birebir aynı olması beklenemez. Çeviride önemli olan, herhangi bir eseri, kaynak dile olabildiğince sadık kalarak, hedef dilin ifade zenginliğini de göz ardı etmeden ortaya koyabilmektir.

Elinizdeki çeviri, kendimize şiar edindiğimiz bu ilkeler ışığında olabildiğince aslına uygun, gereksiz eklemelerden ve süslemelerden uzak bir şekilde yapılmıştır.

Çevirenler:
Doç. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ, 1966 Amasya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Amasya’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Fars dili ve edebiyatı alanında lisans (1987), yüksek lisans (1989) ve doktora derecesi (1996) alıp 2001 yılında bu alanda doçentlik unvanı aldı. 1988 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmekte, Fars dili ve edebiyatı, özellikle de İran şiiri üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Kırlangıç, Mevlânâ ve eserleri üzerine bilimsel çalışmalar yapmak üzere kurulan Mevlânâ Araştırmaları Derneğinin kurucuları arasında yer almış olup Mevlânâ Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanıdır.

Doç. Dr. Derya Örs, 1966 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Akşehir ve Konya’da tamamladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu. 1990’da adı geçen Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 1999’da doktor, 2002’de doçent unvanlarını aldı.

Doç. Dr. Derya Örs’ün Fars Dili ve Edebiyatı alanında yayımlanmış çok sayıda makalesi ve kitabı bulunmaktadır.

 

 

Diğer Kitap CD Tanıtımları
Şems-i Tebrizi'nin Öğretileri - Erkan Türkmen
Divan-ı Şems - Mevlana Celaleddin-i Rumi - Mithat Baharî Beytur
Sultan Veled'in Rubaileri - Prof. Dr. Veyis Değirmençay
İnsanlığın Piri Hz Mevlana -İrfan Güneşi Hz Şems - Mustafa Özdamar
Mesnevî Üzerine Araştırmalar - Dr. İsmail Güleç
Mesnevi'de Kur'an Yorumları - Hikmet Akdemir
MİNHÂCU’L-FUKARA - Doç. Dr. Safi Arpaguş
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlâna - Ö. Tuğrul İnançer
FENA Mevlana’da Özgürlük - EKREM ÖZDEMİR
HAYÂLİ CİHAN DEĞER - ÖZCAN ERGİYDİREN
Belh'in Güvercinleri - Emin Işık
Mesnevî’nin Sırrı - Dr. Semih Ceyhan ve Mustafa Topatan
Mevlânâ’nın Kalbine Açılan Kapı - Bilal Kemikli
Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık - Ö. Tuğrul İnançer
Nisabü'l Mevlevi - İsmail Ankaravi - Terceme Tahiru'l Mevlevi
Prof. Dr. Erkan TÜRKMEN - MEVLANA MESNEVİSİ’NİN EVRENSELLİĞİ
Mesnevi Hikâyelerinden Dersler - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Mevlevîname: - Rıza DURU
MESNEVÎ TERCÜME VE ŞERHLERİ - İsmail Güleç
İntiha - Name- i Sultan Veled - Doç. Dr. Hülya Küçük
Mevlânâ Ve İslâm - Dr. Safi Arpaguş,
Şerh-i Mesnevi - Terceme ve Şerh: Tahirü'l Mevlevi
Rubâîler - Şefik Can
Tasavvufa Giriş - Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç
Aşkı Meşk Etmek - Emin Işık
Yedi Meclis (Mecâlis-i Seb’a) - Çeviren: Hicabi Kırlangıç
Mevlana'ya Göre Manevi Gelişim - Osman Nuri Küçük
Sultan Veled ve Maarif'i - Yrd. Doç. Dr. Hülya Küçük
MEVLEVİLİKTE MANEVİ EĞİTİM - Dr. Safi Arpaguş
SİPEHSÂLÂR RİSALESİ - Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed
Mevleviyâne - şiir Güldestesi - Necip Fazıl Duru
İki Mevlevi (Yaman Dede - Remzi Dede) - Muhsin İlyas Subaşı
MESNEVİ-İ ŞERİF TERCEMESİ - Âmil Çelebioğlu
Mesnevi Şerhi - M. Fatih Çıtlak
Aşk Ummanı Mevlana - Ethem Cebecioğlu
Mevlevi Âyînleri - Hafız Ahmet Çalışır
1001 Beyit - Hüseyin Top
Kubbe-i Hadra'nın Gölgesinde - Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0744 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya