Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Kitap CD Tanıtımı

Mevlevîname:

Rıza DURU

“Mevlevîname: Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevilik”

Rıza DURU'nun araştırıp hazırladığı “Mevlevîname: Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevilik” kitabı, Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun katkılarıyla T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Kitap hakkında Sayın Rıza DURU'nun verdiği bilgi şöyle;  "Mevlevîlik tarihine dair araştırmaların neredeyse tamamı yerli kaynaklara dayanmaktadır. Bu kitapta ise, Mevlevîlikle ilgili, yazı ve resme dayanan, ilk elden Batılı kaynaklar derli toplu bir araya getirilip sistematik bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu bakımdan bir ilk teşkil etmektedir.

En erken tarihli olanı 1610 yılından başlayarak, 350 yıl boyunca, 10’dan fazla dilde yayınlanmış, 500’den fazla seyahatnamedeki Mevlevîlikle ilgili kısımların tarafımdan yapılan tercümeleri ve bu metinlerin yine tarafımdan gerçekleştirilen metotlu bir değerlendirmesi kitabın esas iki bölümünü oluşturmaktadır.

Doç. Dr. Necip Fazıl Duru tarafından yazılan kısa bir bölüm olan “Mevlânâ ve Mevlevîlik Bilgisi” bölümü ise, yerli kaynaklara dayanan sahih ve derleme bilgiyi içermektedir.

Kitabın bir diğer özelliği ise, tarih ve mekan uyumuna göre içeriğe dercedilen ve ikonografik bilgileri olabildiğince tespit edilmiş, yüzlerce tasvirin (gravür baskı, resim, taslak, çizim, fotoğraf) tarih malzemesi olarak kullanılmış olmasıdır. Mesela; “saka postu” teriminde yer alan sakalığın Mevlevîlikle ilgisini kimi tasvirleri tarihî bilgi kaynağı olarak kullanmak suretiyle ortaya koydum.

Kitapta yerli kaynaklarda yer almayan çok kıymetli bilgi ve malzemeler yer almaktadır. Bir misal olmak bakımından, Afyonkarahisar Mevlevîhane’sinde medfun bulunan Sultan Dîvânî hazretlerinin demir ayakkabılarını verebiliriz. Bir seyahatnamede, bu demir ayakkabıların inme yani felç geçirenlere şifa maksadıyla giydirildiği yazılmaktadır. Bugün bu ayakkabılar kayıptır. Bunun gibi, yerli kaynaklarda yer almayan bazı bilgiler, sadece batılı seyahatnamelerinde geçmektedir.

Kitapla ilgili daha çok şeyler söylenebilir; lakin sözü müdekkiklere bırakmak lâzımdır."

Bu eseri hazırlayan Sayın Rıza DURU'ya kalbi şükranlarımızı sunar, eseri yayınlayan Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan'ın şahsında kuruma teşekkürlerimizi sunarız.

 

Diğer Kitap CD Tanıtımları
Şems-i Tebrizi'nin Öğretileri - Erkan Türkmen
Divan-ı Şems - Mevlana Celaleddin-i Rumi - Mithat Baharî Beytur
Sultan Veled'in Rubaileri - Prof. Dr. Veyis Değirmençay
İnsanlığın Piri Hz Mevlana -İrfan Güneşi Hz Şems - Mustafa Özdamar
Mesnevî Üzerine Araştırmalar - Dr. İsmail Güleç
Mesnevi'de Kur'an Yorumları - Hikmet Akdemir
MİNHÂCU’L-FUKARA - Doç. Dr. Safi Arpaguş
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlâna - Ö. Tuğrul İnançer
FENA Mevlana’da Özgürlük - EKREM ÖZDEMİR
HAYÂLİ CİHAN DEĞER - ÖZCAN ERGİYDİREN
Belh'in Güvercinleri - Emin Işık
Mesnevî’nin Sırrı - Dr. Semih Ceyhan ve Mustafa Topatan
Mevlânâ’nın Kalbine Açılan Kapı - Bilal Kemikli
Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık - Ö. Tuğrul İnançer
Nisabü'l Mevlevi - İsmail Ankaravi - Terceme Tahiru'l Mevlevi
Prof. Dr. Erkan TÜRKMEN - MEVLANA MESNEVİSİ’NİN EVRENSELLİĞİ
Mesnevi Hikâyelerinden Dersler - Prof. Dr. Mehmet Demirci
MESNEVİ - Hazırlayanlar: Hicabi Kırlangıç - Derya Örs
MESNEVÎ TERCÜME VE ŞERHLERİ - İsmail Güleç
İntiha - Name- i Sultan Veled - Doç. Dr. Hülya Küçük
Mevlânâ Ve İslâm - Dr. Safi Arpaguş,
Şerh-i Mesnevi - Terceme ve Şerh: Tahirü'l Mevlevi
Rubâîler - Şefik Can
Tasavvufa Giriş - Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç
Aşkı Meşk Etmek - Emin Işık
Yedi Meclis (Mecâlis-i Seb’a) - Çeviren: Hicabi Kırlangıç
Mevlana'ya Göre Manevi Gelişim - Osman Nuri Küçük
Sultan Veled ve Maarif'i - Yrd. Doç. Dr. Hülya Küçük
MEVLEVİLİKTE MANEVİ EĞİTİM - Dr. Safi Arpaguş
SİPEHSÂLÂR RİSALESİ - Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed
Mevleviyâne - şiir Güldestesi - Necip Fazıl Duru
İki Mevlevi (Yaman Dede - Remzi Dede) - Muhsin İlyas Subaşı
MESNEVİ-İ ŞERİF TERCEMESİ - Âmil Çelebioğlu
Mesnevi Şerhi - M. Fatih Çıtlak
Aşk Ummanı Mevlana - Ethem Cebecioğlu
Mevlevi Âyînleri - Hafız Ahmet Çalışır
1001 Beyit - Hüseyin Top
Kubbe-i Hadra'nın Gölgesinde - Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0684 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya