Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Kitap CD Tanıtımı

Nisabü'l Mevlevi

İsmail Ankaravi - Terceme Tahiru'l Mevlevi

Ankaravî, Nisâbü'l-mevlevî isimli Mesnevi seçkisini Farsça olarak kaleme almış, bu eserini de Minhâcü'l-fukarâ adlı eserine esas aldığı dînî ve tasavvufî konulara göre tertip etmiştir. Her konunun başında müellifin o bahisle ilgili kısa izahları vardır.

Kitabın Adı: Nisabü'l Mevlevi

Yazarı : İsmail Ankaravi

Tercüme: Tahiru'l Mevlevi

Günümüze Tercüme: Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak, Yrd. Doç Dr. İbrahim Kunt

2005 - Konya - 311 sayfa - 2. hamur - Karton Kapak

Tekin Kitabevi Yayınları

 

ÖNSÖZ:

İslâm dünyasının yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve mutasavvıflardan biri olan Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî (1207-1273), engin fikirleriyle insanları asırlarca etkilemiş büyük bir şahsiyettir. Bilhassa edebî ve tasavvufi bir şaheser olan Mesnevisi, yüzyıllarca bizim kültür ve düşünce dünyamızı yoğurmuş; âlimlerimiz, ediplerimiz ve halkımız tarafından büyük bir ilgi ve sevgiye mazhar olmuştur.

Mesnevi başta Anadolu'muz olmak üzere İslam coğrafyasında defalarca tercüme ve şerh edilmiş, kendisinden seçmeler yapılmış, lügatleri hazırlanmıştır. Bu çalışmalardan biri de, XVI-XVII. yüzyılın ünlü âlim ve mutasavvıflarından Galata Mevlevîhânesi'nin değerli şeyhi İsmail Ankaravî (öl. 1041/1631) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ünlü Mesnevi Şerhinin yanısıra gerek tasavvuf, gerekse mevlevîlik konusunda birçok değerli eser yazan ve zamanındaki muarızlarına etkili ve ikna edici cevaplar veren Ankaravî, ömrünün son yıllarında Şeyhülislâm Yahya Efendi (öl. 1053/1643)'nin de teşvikiyle Nisâbü'l-mevlevî isimli Mesnevi seçkisini Farsça olarak kaleme almış, bu eserini de Minhâcü'l-fukarâ adlı eserine esas aldığı dînî ve tasavvufî konulara göre tertip etmiştir. Her konunun başında müellifin o bahisle ilgili kısa izahları vardır.

Onun bu kıymetli çalışması, yakın geçmişimizin önde gelen mevlevîlerinden âlim, edip, mesnevîhan, şair ve eğitimci Tahirü'l-Mevlevî (öl. 1951) tarafından, sâde bir üslûpla ve faydalı izahlarla tercüme edilmiştir. Elinizdeki çalışma, bu tercümenin -Konya ve İstanbul'da bulduğumuz müellif hattıyla yazılmış iki nüshasının- bazı katkılarla günümüz harflerine çevrilmiş şeklidir.

Eserin asıl sahibini, müellifini ve mütercimini rahmet ve minnetle anarken, bu kitabın, ülkemizde gittikçe artan Mevlâna ve mevlevîlik konusundaki çalışmalara yardımcı olmasını diler; İstanbul'daki nüshadan bizi haberdar edip istifademiz konusunda içten yardımlarını esirgemeyen aziz meslektaşımız Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç Bey'e, Arapça ibarelerin okunuşunda yardımcı olan değerli arkadaşımız İdris Ekşi Bey'e ve eserin basımını memnuniyetle üstlenen Tekin Yayınevi yetkililerine teşekkür ederiz.

Hazırlayanlar

Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak

Yrd. Doç Dr. İbrahim Kunt

Diğer Kitap CD Tanıtımları
Şems-i Tebrizi'nin Öğretileri - Erkan Türkmen
Divan-ı Şems - Mevlana Celaleddin-i Rumi - Mithat Baharî Beytur
Sultan Veled'in Rubaileri - Prof. Dr. Veyis Değirmençay
İnsanlığın Piri Hz Mevlana -İrfan Güneşi Hz Şems - Mustafa Özdamar
Mesnevî Üzerine Araştırmalar - Dr. İsmail Güleç
Mesnevi'de Kur'an Yorumları - Hikmet Akdemir
MİNHÂCU’L-FUKARA - Doç. Dr. Safi Arpaguş
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlâna - Ö. Tuğrul İnançer
FENA Mevlana’da Özgürlük - EKREM ÖZDEMİR
HAYÂLİ CİHAN DEĞER - ÖZCAN ERGİYDİREN
Belh'in Güvercinleri - Emin Işık
Mesnevî’nin Sırrı - Dr. Semih Ceyhan ve Mustafa Topatan
Mevlânâ’nın Kalbine Açılan Kapı - Bilal Kemikli
Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık - Ö. Tuğrul İnançer
Prof. Dr. Erkan TÜRKMEN - MEVLANA MESNEVİSİ’NİN EVRENSELLİĞİ
Mesnevi Hikâyelerinden Dersler - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Mevlevîname: - Rıza DURU
MESNEVİ - Hazırlayanlar: Hicabi Kırlangıç - Derya Örs
MESNEVÎ TERCÜME VE ŞERHLERİ - İsmail Güleç
İntiha - Name- i Sultan Veled - Doç. Dr. Hülya Küçük
Mevlânâ Ve İslâm - Dr. Safi Arpaguş,
Şerh-i Mesnevi - Terceme ve Şerh: Tahirü'l Mevlevi
Rubâîler - Şefik Can
Tasavvufa Giriş - Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç
Aşkı Meşk Etmek - Emin Işık
Mevlana'ya Göre Manevi Gelişim - Osman Nuri Küçük
Yedi Meclis (Mecâlis-i Seb’a) - Çeviren: Hicabi Kırlangıç
Sultan Veled ve Maarif'i - Yrd. Doç. Dr. Hülya Küçük
MEVLEVİLİKTE MANEVİ EĞİTİM - Dr. Safi Arpaguş
SİPEHSÂLÂR RİSALESİ - Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed
Mevleviyâne - şiir Güldestesi - Necip Fazıl Duru
İki Mevlevi (Yaman Dede - Remzi Dede) - Muhsin İlyas Subaşı
MESNEVİ-İ ŞERİF TERCEMESİ - Âmil Çelebioğlu
Mesnevi Şerhi - M. Fatih Çıtlak
Aşk Ummanı Mevlana - Ethem Cebecioğlu
Mevlevi Âyînleri - Hafız Ahmet Çalışır
1001 Beyit - Hüseyin Top
Kubbe-i Hadra'nın Gölgesinde - Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0308 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya