Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri



 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

Sonuç Bildirgesi

Günümüzde Yurt İçi Mevlevihanelerinin Durum ve Konumları” konulu sempozyumun sonuç bildirgesi açıklandı.

04 Ocak 2014

Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 9-10 Aralık 2013 tarihleri arasında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda gerçekleştirdiği “Günümüzde Yurt İçi Mevlevihanelerinin Durum ve Konumları” konulu sempozyumda Konya Mevlana Müzesi başta olmak üzere İstanbul, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Gelibolu, Muğla, Tokat, Kilis, Urfa ve diğer mevlevihanelerin tarihi ve günümüzdeki durumu hakkında tebliğler sunuldu.

İŞTE SONUÇ BİLDİRGESİ

Mevlevihanelerin insan yetiştirmedeki rolü, Mevlevi Musikîsi ve Sema algısı gibi farklı konularla Mevlana ve Mevlevilik’in her yönüyle işlenmeye çalışıldığı sempozyumun sonuç bildirgesi şu maddelerden oluştu:
 
 •“İnsan-ı Kâmil Ocakları Mevlevîhâneler” başlıklı özel oturumda Mevlevîhânelerin insan yetiştirmedeki rolü, Semâ âyinlerinin aslına uygun olarak nasıl yapıldığı, günümüzde bu konuda yaygın olarak rastlanılan yanlış uygulamaların önüne geçilmesi gerektiği belirtildi. Bu çerçevede konu ile ilgili mercilerin gerekli tedbirler alması vurgulandı.
 
 •Günümüze kadar ulaşıp restorasyonu tamamlanan ve tamamen yok olup yeniden inşa edilen Mevlevîhânelerin mimari açıdan aslına uygun olarak inşa edilip edilmediği hususu, ilgili bilim insanları tarafından sunularak daha sonra yapılacak restorasyon ve inşalarda olası yanlışlıklara düşülmemesi için konunun uzmanlarından yardım alınması vurgulandı.
 
 •Günümüze kadar ulaşan Mevlevîhânelerin hangi amaçlarla kullanıldığı görseller eşliğinde bildiri sahipleri tarafından sunularak cami dışında farklı amaçlarla kullanılan Mevlevîhânelerin öncelikle binanın tarihî ve kültürel özelliği dikkate alınarak, Mevlevî kültür ve sanat değerleri tercih edilerek ülkemizin kültürel ve sanatsal değerlerinin icra edilerek tanıtılan merkezlere dönüştürülmesi gerekliliği dile getirildi.
 
 •Onarımları ve inşaları tamamlanan Mevlevîhânelerde Mevlâna ve Mevlevîlik kültürüne hâkim personel veya personellerin istihdam edilerek ziyaretçilere doğru ve kapsamlı bilgi verilmesinin önemi vurgulandı. Bu çerçevede Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili diğer resmî kurumlarla koordineli bir çalışma yürütülmesinin gerekliliğine değinildi. Bu çerçevede SÜ Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde bulunan Mevlâna ve Mevlevîlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrenci ve mezunlarından ve ülkemiz üniversitelerinde ilgili alanda lisansüstü çalışma yapan/yapmış kişilerden istifade edilebileceği dile getirildi.
 
 •2005 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müracaatı neticesinde koruma altına alınıp Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Listesi’ne başyapıt olarak eklenen Mevlevî Kültürü ve Semâ ile ilgili adı geçen bakanlığımızda oluşturulan Üst Kurul’un konunun uzmanlarıyla da istişare ederek somut neticeler alınmasına yönelik çalışmalarını yürütmesinin gerekliliği vurgulandı.
 
 •Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlâna Müzesi yakınlarında yapılması planlanan “Canlı Mevlevîhâne Müzesi” projesinin anlamlı olduğu ve bu çerçevede Mevlâna Müzesi’ni ziyarete gelenlere Mevlâna ve Mevlevîlik kültürünü anlatma adına büyük bir boşluğu dolduracağına inanıldığı belirtildi. Ayrıca Mevlevîliğin merkezi konumunda olan Afyon, Kütahya, Manisa, İstanbul gibi bazı şehirlerde de bu tarz “Canlı Mevlevîhâne Müzesi”nin hayata geçirilmesinin anlamlı olacağına vurgu yapıldı.
 
 •Mevlevîhânelerin bulunduğu şehirlerdeki Valilik, Üniversite, Belediye ve ilgili uzman kişilerin koordineli olarak çalışmasının ve özellikli olarak o Mevlevîhâne ile ilgili çalışma yapan bilim insanlarının da desteğini alarak Mevlevîhânenin amacı doğrultusunda kullanılması yönünde projeler üretilmesinin gerekliliği vurgulandı.
 
 •Balkanlar, Avrupa ve Arap Yarımadasında bulunan yurt dışı Mevlevîhânelerin bugünkü durum ve konumlarının da araştırılıp bilgi bankası oluşturulması ve o Mevlevîhânelerle ilgili yapılması gerekenler var ise tespit edilip, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili akademik birimler / uzmanlar tarafından oluşturulacak bir komisyonla çalışmaların yürütülmesinin de Türk kültürünün yurt dışında tanıtımı açısından önemli olacağı vurgulandı.

Sempozyumda Bildiri Sunan Katılımcılar

Prof. M. Uğur DERMAN (Marmara Üniversitesi Em. Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Emine YENİTERZİ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Dr. Mustafa ÇIPAN (Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
H. Nur ARTIRAN (Şefik Can Uluslararası Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği)
Ömer Faruk BELVİRANLI (Kültür ve Turizm Bak. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü)
Yrd. Doç. Dr. Sezai KÜÇÜK (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Orhan DEMİRAL (İnsan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)
Yavuz ÖZDEMİR (Galata Mevlevîhânesi Müzesi)
Prof. Dr. Atabey KILIÇ (Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. Medeniyetler İttifakı Ens.)
Doç. Dr. Feridun ATA (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Sadi S. KUCUR (Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. H. Hüseyin ADALIOĞLU (Osmangazi Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Dr. Berna ÇELEBİ ŞENER (Hz. Mevlâna’nın 20. Kuşak Torunu/EMEV Kültür Derneği)
Dr. Naci BAKIRCI (Konya Mevlâna Müzesi Müdür Yrd.)
Prof. Dr. Ahmet ALKAN (Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)
Rıza Tekin UĞUREL (Kütahya, Mevlânâ Araştırma Kültür Sanat Derneği)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK (A. Kocatepe Ü. Sultan Dîvânî Arş. Uyg. Mer.)
Uzm. Yusuf İLGAR (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Lokman Derya SOLMAZ (Konya Mevlâna İmam-Hatip Lisesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLER (Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
Prof. Dr. Abdülkadir DÜNDAR (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Hasan AKAR (Tokat Anadolu Lisesi)
Ekrem ANAÇ (Tokat Mevlevîhâne Müzesi)
Yrd. Doç. Dr. Gül GÜLER (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ (Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fak. Em. Öğretim Üyesi)
Şamil KUCUR (Araştırmacı - Yazar / Gazeteci )
Öğr. Gör. M. Veysî DÖRTBUDAK (Celal Bayar Ü. / Mevlana Düşüncesi Arş. Der.)
Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Osman KÖSE (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Nizamettin ARSLAN (Araştırmacı - Yazar)
Doç. Dr. Gülgün YAZICI (Onsekiz Mart Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi)
Öğr. Gör. Dr. Hülya UZUN (Afyon Kocatepe Ü. Devlet Konservatuvarı)
Abdülhamit ÇAKMUT (Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği)
Esin ÇELEBİ BAYRU (Hz. Mevlâna’nın 22. Kuşak Torunu/Uluslararası Mevlâna Vakfı Başkan V.)
Dr. Adnan ERTEM (Vakıflar Genel Müdürlüğü)
Prof. Dr. Mustafa KARA (Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. M. Baha TANMAN (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER (Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü)


 

Bu Yazı 689 defa okundu.
Diğer Güncel Haberler
Hz. Mevlana ve Mesnevi konuşuldu 05.05.2014
Hz. Mevlâna ve Ailesi 786. Kez Karşılandı 03.05.2014
BELH’TEN KONYA’YA MEVLÂNA VE AİLESİ 03.05.2014
Karaman'da anma... 02.05.2014
Hz. Mevlâna ve Mevlevilik anlatıldı 02.05.2014
Antalya Mevlevihanesi'nde Restorasyon 01.05.2014
Leyle-i Regâib mübarek olsun... 01.05.2014
Konferansa Davet 29.04.2014
Konferansa Davet 28.04.2014
Panel'e Davet 28.04.2014
Keşkül Dergisi 30.Sayısı çıktı 21.04.2014
Celâleddin Çelebi Anıldı... 18.04.2014
Niyâzî-i Mısrî'yi (k.s.) Anısına 15.04.2014
Sema', Mesnevi ve Tasavvuf Sohbetleri 11.04.2014
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 11.04.2014
Hz. Üftâde Sempozyumu 11.04.2014
Utanmazlar! Milli Olmak ne demek 08.04.2014
Vali'den İstişare Toplantısı 05.04.2014
Konya'dan Kolombiya'ya 04.04.2014
Başvuru tarihleri ertelendi.. 03.04.2014
Uluslararası Mesnevi Sempozyumu 31.03.2014
Yakın Doğu'da Söyleşi 28.03.2014
Neşati Ahmet Dede anılacak. 24.03.2014
Cananda Fani Olmuş Bir Can 19.03.2014
Mevlana’nın Düşüncesinde İnsan 19.03.2014
Semazen 10 yaşında... 18.03.2014
Sufi Araştırmaları Dergisi 16.03.2014
89 yıl sonra ilk namaz 04.03.2014
İstanbul'da Mesnevi ve Tasavvuf Sohbetleri 02.03.2014
Mâşâallah, Bârekâllah 28.02.2014
Mesnevi Sohbetleri 28.02.2014
Prof.Dr. Bilal Kemikli 19.02.2014
Yeni Bir Eser... 18.02.2014
Aşkın Bir Noktası 16.02.2014
Yeni bir Eser 06.02.2014
İbrahim Akkökler Hoca Efendi Hakka yürüdü... 01.02.2014
Protokol İmzalandı. 24.01.2014
Şefik Can Dede anıldı... 24.01.2014
Şefik Can Dede anılacak... 20.01.2014
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0357 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya