Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

Hz. Üftâde Sempozyumu

Uluslararası Hz. Üftade Sempozyumu 18-19 Nisan tarihlerinde Bursa yapılacak.

11 Nisan 2014

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi ve Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı’nın ortaklaşa düzenledikleri “Uzaktaki Yakîn” Uluslararası Üftâde Hazretleri Sempozumu 18-19-20 Nisan 2014 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecek.

Düşünce, ahlâk ve gönül dünyâmızda asırlar boyunca büyük iz bırakan Âriflerin Sultânı Üftâde Hazretleri’nin, mânevî şahsiyetinin daha iyi anlaşılması ve günümüz insanıyla buluşturulması amacıyla, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sâhipliğinde düzenlenecek olan sempozyum, 26 yerli/yabancı akademisyen ve araştırmacının katılacağı oturumlarla Tayyare Kültür merkezinde yapılacak. Sempozyum Programı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TÜRKKAD-İstanbul Şubesi öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan “Uzaktaki Yakîn” başlıklı uluslararası sempozyum, TÜRKKAD İstanbul Şubesi’nin “Anadolu’ da Yaşamış Büyük Mutasavvuflar” konulu sempozyumlar serisinin bir parçasıdır. Çok sayıda yerli ve yabancı araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilmiş olan Hacı Bayram Velî Sempozyumu (2012), “Sırrın Sırrı” Sultan Veled Uluslararası Sempozyumu (2011), “Dost’a Dost Olanlar” Uluslararası Sempozyumu (2011), “Kulun Niyâzı” Mısrî Niyâzi Sempozyumu (2010), “Güneşle Aydınlananlar” Uluslararası Sempozyumu (2009) , “Modern Çağ ve İbn Arabi” Uluslararası İbn Arabi Sempozyumu (2008),”Mevlânâ ve Kadın” Uluslararası Sempozyumu (2007), ”Mevlânâ’da Buluşma” Uluslararası Sempozyumu (2005), “Kadın ve Tasavvuf” Uluslararası Sempozyumu (2005) ile literatürde yerini almış bulunmaktadır.

TÜRKKAD
Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi

Sempozyum TÜRKKAD İstanbul Şubesinin web adresinden iki dilde canlı takip edilebilecektir.

Hz. Üftâde PDF Kitapçık

PROGRAM

“Uzaktaki Yakîn”
Uluslararası Hz. Üftâde Sempozyumu

18-19 Nisan 2014

AÇILIŞ TÖRENİ Saat: 15:00

Açılış Konuşmaları:

Cemâlnur Sargut
TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı

Recep Altepe
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Ana Konuşma:

Süleyman Uludağ, Prof. Dr.

19 Nisan 2014 Cumartesi
KAYIT: 09:00-09:30

Oturum 1 - 09:30 - 10:30

Oturum Başkanı: Mustafa Kara, Prof. Dr.

Himmet Konur, Prof. Dr.
“Üftâde Asrında Osmanlı Toplumunda Tasavvufi Hayata Genel Bakış”

Süleyman Gökbulut, Doç. Dr.
“Hilâl’den Kamer’e: Celvetî Geleneğinde Kurucu Bir Şahsiyet Olarak İbrahim Zâhid Gîlânî”

Mehmed Demirci, Prof. Dr.
“Üftâde’nin Hüdâyî’yi İrşad Tarzı”

ARA 10:30- 11:00

Oturum 2 - 11:00 - 12:00

Oturum Başkanı / Süleyman Uludağ, Prof. Dr.

Sema Özdemir, Yard. Doç. Dr.
“Kaknüs Kuşunun Ateşinde: Hz. Üftâde’ye Göre Tevhîd-i Hakîkî”

Semih Ceyhan, Doç. Dr.
“Hz.Üftâde’nin Nazarında Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ Celâleddin Rûmî”

Mustafa Bahadıroğlu, Dr.
“Hazreti Üftâde’nin Hayatı”

ARA 12:00 - 14:00

Oturum 3 - 14:00 - 15:00

Oturum Başkanı: Muhammed Roustom, Assistant Prof.

Mustafa Çakmaklıoğlu, Doç. Dr.
“Hazret-i Pîr Üftâde’nin Şathiyâne İfadelere Yaklaşımı: Yoğun Tasavvufî Tecrübeleri İfade Etme Problemine Katkıları”

James Morris, Prof.
“Hz. Üftâde ile Tanışmak: Velâyet ve Ziyaretin İçiçe Geçmiş Mucizeleri”

Ekrem Demirli, Doç. Dr.
“Üftâde’nin Tasavvuf Anlayışında Tevhit ve Fenâ İlişkisi”

ARA 15:00 - 15:30

Oturum 4 - 15:30 - 16:30

Oturum Başkanı: Cemâlnur Sargut, Araştırmacı, Yazar

Carl Ernst, Prof.
“Aşktan Çılgına Dönmüş Bir Fakir Bülbül’e Hayret Etmek: Bir Üftâde Şiiri Çözümlemesi”

Mustafa Özdamar, Yazar
“Üftâde Menkıbelerinde Semboller”

Mustafa Kara, Prof.
“Şemseddin Mısrî’nin Hz.Hüdâyî’nin Şiirlerine Yaptığı Tahmisler”

20 Nisan 2014 Pazar
KAYIT: 09:00-09:30

Oturum 5 - 09:30 - 10:30

Oturum Başkanı: Mehmed Demirci, Prof.

Cangüzel Zülfikâr, Yard. Doç. Dr.
“Terk-i Terk”

Stephen Hirtenstein, Dr.
“Nâr ve Nûr: Hz. Üftâde’ye Göre Tevhidi Uyandırmak”

Hakan Alvan, Dr.
“Celvetîlikte Musıkî”

ARA 10:30- 11:00

Oturum 6 - 11:00 - 12:00

Oturum Başkanı: Bilal Kemikli, Prof.

Muhammed Bedirhan, Araş. Gör.
“Bâğ-ı Aşkın Andelîbi: Hz. Üftâde’nin Şiirinde Aşk Teması”

Feyza Güler
“Üftâde Divanında Aslî Vatan Meselesi”

Hatice Dilek Güldütuna, Dr.
“İhtilât hayırdır Mehmed Muhyiddîn Üftâde ve Yolu”

ARA 12:00 - 14:00

Oturum 7 - 14:00 - 15:00

Oturum Başkanı: Himmet Konur, Prof.

Nedim Tan, Yard. Doç. Dr.
“Üftâde’nin Vâkıâtı’nın Kısmî Tercümelerine Bir Örnek: Mehmed Muizzuddîn Celvetî ve Makālât-ı Âliye’si”

Ercan Alkan, Araş. Gör.
“Üftâde’den İsmâil Hakkı Bursevî’ye İntikal Eden Miras: Rûhu’l-Beyân’da Üftâde ve Vâkıât’ı”

Nazif Öztürk, Dr.
“Azîz Mahmûd Hüdâyî Halifelerinden TÂCEDDÎN-İ VELÎ VE DERGÂHI”

ARA 15:00 - 15:30

Oturum 8 - 15:30 - 16:30
Kapanış Oturumu – Oturum Başkanı: Semih Ceyhan, Doç. Dr.

Muhammed Rustom, Assistant Prof.
“Yakînin Yakîni, Uzağın Uzağıdır”

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.
“Hüdâyî ve Üftâde’nin Rüyetleri Üzerinden Sûfî Düşüncede Varlık ve Rüya”

Cemâlnur Sargut, Araştırmacı, Yazar
“Uzaktaki Yakîn”

 

Bu Yazı 687 defa okundu.
Diğer Güncel Haberler
Hz. Mevlana ve Mesnevi konuşuldu 05.05.2014
Hz. Mevlâna ve Ailesi 786. Kez Karşılandı 03.05.2014
BELH’TEN KONYA’YA MEVLÂNA VE AİLESİ 03.05.2014
Karaman'da anma... 02.05.2014
Hz. Mevlâna ve Mevlevilik anlatıldı 02.05.2014
Antalya Mevlevihanesi'nde Restorasyon 01.05.2014
Leyle-i Regâib mübarek olsun... 01.05.2014
Konferansa Davet 29.04.2014
Konferansa Davet 28.04.2014
Panel'e Davet 28.04.2014
Keşkül Dergisi 30.Sayısı çıktı 21.04.2014
Celâleddin Çelebi Anıldı... 18.04.2014
Niyâzî-i Mısrî'yi (k.s.) Anısına 15.04.2014
Sema', Mesnevi ve Tasavvuf Sohbetleri 11.04.2014
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 11.04.2014
Utanmazlar! Milli Olmak ne demek 08.04.2014
Vali'den İstişare Toplantısı 05.04.2014
Konya'dan Kolombiya'ya 04.04.2014
Başvuru tarihleri ertelendi.. 03.04.2014
Uluslararası Mesnevi Sempozyumu 31.03.2014
Yakın Doğu'da Söyleşi 28.03.2014
Neşati Ahmet Dede anılacak. 24.03.2014
Cananda Fani Olmuş Bir Can 19.03.2014
Mevlana’nın Düşüncesinde İnsan 19.03.2014
Semazen 10 yaşında... 18.03.2014
Sufi Araştırmaları Dergisi 16.03.2014
89 yıl sonra ilk namaz 04.03.2014
İstanbul'da Mesnevi ve Tasavvuf Sohbetleri 02.03.2014
Mâşâallah, Bârekâllah 28.02.2014
Mesnevi Sohbetleri 28.02.2014
Prof.Dr. Bilal Kemikli 19.02.2014
Yeni Bir Eser... 18.02.2014
Aşkın Bir Noktası 16.02.2014
Yeni bir Eser 06.02.2014
İbrahim Akkökler Hoca Efendi Hakka yürüdü... 01.02.2014
Protokol İmzalandı. 24.01.2014
Şefik Can Dede anıldı... 24.01.2014
Şefik Can Dede anılacak... 20.01.2014
Tokat'ta Mesnevi Dersleri 20.01.2014
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0332 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya