Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Mehmet Muhlis KONER

I. HAYATI

17 Mayıs 1886 tarihinde Konya'da doğdu. Babası Rüştü Efendi, annesi Emine Şerife Hanım'dır. Anne tarafından Hz. Mevlana soyundandır. Yani " Ünas " (1) çelebidir. Küçük yaşlarda babasını kaybettiği için annesi ile dayısı Tevfik Efendi'nin himayesinde yetişti. O, Osmanlı yıllarında doğup Cumhuriyet döneminde büyük hizmet ifa eden köprü nesillerdendir.

İlkokul ve Rüştiye'yi bitirdikten sonra, özel hocalardan ders aldı. İdadi tahsilini müteakip bazı memuriyetlerde bulundu. Konya Hukuk Mektebine kaydolduysa da bitiremeden son sınıftan ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Kendi kendine Fransızca'sını ilerletti. Daha sonra, çok sevdiği öğretmenlik mesleğine intisap etti. Uzun yıllar Konya Lisesi'nde ve muhtelif okullarda Fransızca, psikoloji, sosyoloji, mantık, felsefe ve edebiyat dersleri okuttu. Koner, Namdar Rahmi ve Naci Fikret gibi pek çok başarılı öğrencinin çok sevdiği ve değer verdiği hocaların başında gelirdi.

M. Muhlis, bir taraftan da o zamanlar Konya'da neşredilmekte olan başta Babalık olmak üzere mahalli gazete ve dergilerde çeşitli konularda yazılar yazdı. Ölünceye kadar da elinden kalemi bırakmadı. Yazı ve çalışmalarıyla devrin valisi Muammer Bey'in dikkati çekti ve genç yaşlarda Konya Belediye Reisliği'ne getirildi. Milli Mücadele yıllarında bu görevi devam etti. İstiklal Savaşı müddetince milli kuvvetlere erzak ve mühimmat temininde yardımcı oldu. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti faaliyetlerinde fiilen görev aldı. Milli mücadele boyunca milli kuvvetlerden desteğini hiç eksik etmedi.

Delibaş Olayı'nda Belediye Başkanı idi. Delibaş ve avenesi bile onu görevinde bıraktı. Fakat o, isyancılara karşı oldukça cesur davrandı. Onların gönderdikleri yazıları kayıtlara geçmedi, pek çok isteklerini de yerine getirmedi. Hastalığını bahane ederek Meram'daki evine çekildi. Bir ara da istifa ettiyse de istifası kabul edilmedi. Olay sonrası almış olduğu bir takım tedbirlerle, yaraların bir an sarılmasında  da büyük gayret sarf etti. Bunda başarılı da oldu. (2)

1927 yılında Adana Milli Eğitim Müdürlüğü'ne getirildi.  Bir süre de Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bulundu. 1945 yılında Selçuk isimli gazeteyi çıkarmaya başladı. Fakat 1947 yılında tekrar Konya Belediye Başkanlığına seçilmesi ve yoğun işleri dolayısıyla, gazetesini kapatmak mecburiyetinde  kaldı. Belediye Başkanlığı döneminde, Konya'ya elektrik santralini getirdi. Yeni Pazar ve hal binalarını yaptırdı. Alaaeddin Tepesi'ni ağaçlandırdı ve Müze Caddesi'ni açtırdı. İlk Belediye Başkanlığı döneminde de Konya'da 1917 yılında ilk atlı tramvay tesisini de o kurdu.

1917-1918, 1919-1923, 1946-1950 yıllarında Belediye başkanlığı yapan Koner 1950 yılında Belediye Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra, kendisini tamamen Mesnevi çalışmalarına verdi. Sekiz yılı aşkın bir süre uğraşarak " Mesnevi'nin Özü " isimli en hacimli eserini meydana getirdi.

M. Muhlis Koner, genç yaşından itibaren çok çeşitli konularda eserler veren, makaleler neşreden ve binlerce öğrenci yetiştiren, fikir-kültür ve şehir hayatımızda derin izler bırakan, Şark'ı ve Garp'ı tanıyan gerçek bir Konya münevveriydi.  Belediye Başkanı bulunduğu dönemde yayımlanan, Konya Rehberi isimli eserinin ön sözünde, memleketin aydın ve yöneticilerini, bulundukları bölgelerin tarihlerini yazmaya teşvik etti. Ülke için bunun önemini vurguladı.     

Konya'da yayınlanan başta Babalık, Ekekon, Öğüt, Konya, Yeni Konya, Yeni Meram olmak üzere, İstanbul'da ve Ankara'da münteşir, Şehbal ile Din Yolu Mecmualarında çeşitli konularda yazılar yazdı.

Önemli hizmetler ifa ettikten sonra, 21 Ekim 1957 yılında vefat eden M. Muhlis Koner, Üçler Kabristanı'nda meftundur.

II. KİTAPLARI

a. Basılanlar

1. Görüşlerim, Konya 1943 (Din, ahlak, hukuk, felsefe vs. gibi konulardaki görüş ve düşüncelerini aksettiren konulardan oluşan bir kitaptır).

2. Gelin - Kaynana, Konya 1943, (Beş Perdelik Piyes).

3. Ayaşlı Şakir, 1933 (Faik Soyman'la birlikte).    

4. Konya ve Rehberi, 1923 ( Mümtaz Bahri, Faik Soyman ve M. Ferit ile birlikte. Bu eser 1997 yılında tarafımızdan sadeleştirilerek yeni harflere çevrilmiş ve Konya Aydınlar Ocağı tarafından bastırılmıştır).

5. Mesnevi'nin Özü, 1961 (Konya Belediyesi tarafından basılmıştır).

6. Maarif, 1331 (İnkılab-ı Efkar Serisinin birinci kitabıdır).

b. Basılmayanlar

1. Rete ve Ben.

2. Hovarda.

III. BAZI MAKALELERİ

1. " Akşehir Bankası ", Babalık, 11 Mayıs 1340.    

2. " Konyalı Aziz Efendi ", Babalık, 14-15 Mayıs 1933 (iki makale).

3. " Konya'nın İmarının Yakın Kısa Tarihine Bir Bakış ", Babalık, 8 Nisan 1933.

4. " Üstad Bay Ferit Uğur İçin ", Konya, IV ( 41 ), Mart 1942, s.22.

5. " Ayaşlı Şakir ", Konya, VI ( 43 ), Mayıs 1942, s.29-32.

6. " İhtisas Adamı ", Konya, VII ( 69 ), Temmuz 1944, s.1-2.

7. " Büyük Bir Kayıp: Hamdizade Abdülkadir Hak'kın Rahmetine Kavuştu ", Ekekon,  12 Birinci Kanun 1944. 

8. " Münevver Kimdir ", Konya VIII ( 66 ), Nisan 1944, s. 1-2.

9. " Müze Caddesi Münasebetiyle ", Yeni Konya, 3 Aralık 1951.

10." Mehmet Önder'e Cevap ", Yeni Konya, 28 Kasım 1952.

Açıklamalar:

1- Anneden gelen çelebiliğe, "İnas Kolu" denir. Esas çelebilik babadan gelen çelebiliktir.

2- "Caner Arabacı" Milli Mücadele Döneminde Konya Öğretmenleri, Konya 1991, s.160-170

 

Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0342 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya