Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Linkler
Evrad-ı Şerif
KONYA
Dinletiler
Ney Nağmeleri 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

Bu Site Güncellenmemektedir.

Güncel Sitemiz www.semazen.net dir.

Hz. Mevlana ve Mesnevi konuşu...
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi’nin 2014 Kültürel Etkinlikleri kapsamında bu hafta Hz. Mevlana ve Mesnevi üzerine konuşuldu.
Hz. Mevlâna ve Ailesi 786. Ke...
Hazreti Mevlâna ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 786. yılı etkinlikleri temsili karşılama töreni ile başladı.
BELH’TEN KONYA’YA ...
Şimşekler, Hz. Mevlâna ailesinin Konya’yı teşriflerinin 786. yıldönümü münasebetiyle BELH’TEN KONYA’YA MEVLÂNA VE AİLESİ'ni yazdı.
Karaman'da anma...
Hz. Mevlana'nın Karaman'dan ayrılarak Konya'ya gitmesini temsilen Aktekke Meydanı'nda bir tören düzenlendi.
Hz. Mevlâna ve Mevlevilik anl...
Hz. Mevlana ve Ailesinin Konya'yı teşriflerinin 786. yıl dönümü münasebetiyle panelde Hz. Mevlâna ve Mevlevilik anlatıldı..
Antalya Mevlevihanesi'nde Rest...
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü 758 yıllık Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyon ihalesi yapıldığını söyledi.
Leyle-i Regâib mübarek olsun...
Regaib Gecenizi tebrik eder ve bu gecenin, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını dileriz.
Konferansa Davet
Hazreti Mevlâna ve ailesinin Konya’ya teşrifinin 786. yıldönümünde Adnan Karaismailoğlu "Mevlâna ve Mesnevî'ye Yakınlaşmak"ı anlatacak.
Konferansa Davet
Hazreti Mevlâna ve ailesinin Konya’ya teşrifinin 786. yıldönümünde M.Fatih ÇITLAK "Mevleviliğin Dünü Bugünü"'nü anlatacak.
Panel'e Davet
Hazreti Mevlâna ve ailesinin Konya’ya teşrifinin 786. yıldönümünde S.Ü. Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Panel düzenliyor.
Keşkül Dergisi 30.Sayısı ...
Üç ayda bir yayımlanan Keşkül Dergisi 30. sayısını duâ ve virdlere ayırdı.
Celâleddin Çelebi Anıldı.....
Celâleddin Bakir Çelebi vefatının 18. yılında kabri başında sevenleri tarafından Kur'anı Kerim ve dualarla anıldı.

Diğer Haberler

Mevlevi Tarihinde Nisan

1 Nisan 1283 – 1 Muharrem 682 - Hazreti Mevlâna’nın torunu Celâle Hâtun Hakk’a yürüdü.  Mevlâna Türbesinde medfundurlar.

2 Nisan 1877 -18 Rabiülevvel 1294 Bahariye Mevlevîhanesi okunan bir mevlid ve ardından yapılan Mevlevî âyini ile açılmıştır.

3 Nisan 1839 (18 Muharrem 1255) - Dede Efendi’nin Ferahfeza Âyini Beşiktaş Mevlevîhanesinde ilk kez icrâ edilmiştir.

3 Nisan 1922 - Atatürk Konya'daki Mevlâna Dergahı ve türbesini ziyaretlerinde kendileri için açılan Sema meydanında hazır bulunmuşlardır.

6 Nisan 1926 - Bâşbakan İsmet İnönü, toplanan Bakanlar Kurulu'ndan bir karar aldı. Bu kararda: (Tarz-ı mimari nokta-i nazarından kıymeti ve etnoğrafyaya müteallik âsârı ihtiva eylemesi hasebiyle müze ittihazına elverişli olduğu anlaşılan Konya'daki Mevlâna Türbesi ve Dergâhı’Nin müze olarak tanzimi ve ziyarete açılması...) bildiriliyordu.

7 Nisan 1922 - İranolojist ve İslam veTasavvuf araştırmacısı, Mevlevî muhibbi Annemarie Schimmel hanımefendi Almanya’nın Erfurt şehrinde doğdular

9 Nisan 1989 -Yenikapı Mevlevîhanesi son şeyhi Abdülbâki Efendi’nin oğulları Mevlevî postnişini Resûhî Baykara Efendi Hakk’a yürümüştür. Kabirleri Yenikapı Mevlevîhanesi Hâmûşân Mezarlığı"nda babalarının yanındadır.

10 Nisan 1955- Çorum Mevlevî postnişini İzzet Dede’den sonra postnişin olan Hüsameddin Dede Hakk’a yürümüştür.

12 Nisan 1859 / 9 ramazan 1275 - Hemdem Çelebi’nin vefatı üzerine Çelebilik makamı  oğlu Mahmud Sadreddin Çelebi’ye tevcih edilmiştir.

13 Nisan 1996 - Hz. Mevlâna'nın 21. Kuşak torunu Celâleddin Bakır Çelebi dünya odasından, ahiret odasına göç ettiler. Konya Üçler Mezarlığı’na aile mezarlığına sırlandılar.

16 Nisan 1862 - 16 Şevval 1278 tarihinde Beşiktaş Mevlevîhanesi şeyhlerinden Eş-şeyh El-Hâc Hasan Nazif Dede Efendi Hakk’a yürüdü.

17 Nisan 1824 (17 Şaban 1239) - Dede Efendi’nin bestelediği ikinci âyîn olan Nevâ Âyini icrâ edildi.

21 Nisan 1938- Pakistanlı İslam âlimi, şair ve Mevlevî muhibbi Muhammed İkbâl Hakk’a yürüdü. Pakistan’ın Lahor kentinde adlarına yaptırılan türbede medfundurlar.

23 Nisan 1944 - Halep Mevlevî Zaviyesi şeyhi ve makam Çelebisi Mehmed Bakır Çelebi Efendi Hakk’a yürümüştür. Yenikapı Mevlevîhanesi'nde babaları Abdülhâlim Çelebi'nin yanına sırlanmıştır.

24 Nisan 1226 – 25 Rebiülâhir 623 - Zâhid Efendi-i Ekber ibn-i Sultan Veled Hazretleri bu cihan’a teşrif ettiler.

26 Nisan 1910 - Yenikapı Mevlevîhanesi 1906 yangınından sonra enkaz kaldırılmış, Konya Mevlana Tekkesi postnişini Abdülhalim Çelebi, Şeyhülislam Sakıp Molla Bey, Yenikapı ve Bahariye Mevlevîhane Şeyhleri Mehmet Abdülbâkî ve Hüseyin Fahrettin, Galata Mevlevihanesi şeyhi Veled Çelebi, Üsküdar Mevlevîhanesi şeyhi Azmi Efendizade Ahmet, diger tarikatlardan bazı âsitâne şeyhlerinin ve evkaf Nezareti baş Mimarı Kemalettin Bey’in katılması ile temel atma töreni gerçekleştirilmiştir.

27 Nisan 1977 - Konya Mevlana Müzesi müdürü emektâr yazar, Hattat M. Necati Elgin Hakk’a vâsıl oldu. İstanbul Zincirlikuyu aile kabristanında medfundur.

28 Nisan 1875 - Medine-i dârı's-selâm-ı dünyâ Bağdad behişt-i asmâ Vilâyet-i Celîlesi Kapukethüdâsı , rütbe-i Ûlâyı haiz el-merhûmu'l-Mevlevî Hâfız Ömer Fâiz Efendi Hakk’a yürümüştür. Yenikapı Mevlevîhanesi hâmuşanında medfundur

30 Nisan 1963 - Kıbrıs Mevlevî Tekkesi Kıbrıs Türk Müzesi (Türk Etnoğrafya Müzesi) olarak düzenlenerek ziyarete açılmıştır.

Hatırlatmalarınız için bilgi@semazen.net


Kitap ve CD Tanıtımı
Şems-i Tebrizi'nin Öğretileri
Erkan Türkmen

Şems ve Mevlana arasında nasıl bir bilgi alış verişi olduğunu, Şems'in kendi ağzından çıkan konuşmalarından öğrenmek mümkündür. ...
Günün Ayeti

Bismillâhirrahmânirrahîm

"Ey iman edenler ! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. Çünkü böyle davranırsanız, Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar."

Ahzab Suresi 70-71
Günün Hadisi

"Size doğru olmanızı emrederim. Çünkü doğruluk iyi olmaya, iyilik te cennete götürür. İnsan doğrulukta sebat ederek nihayet Allah katında doğru diye yazılır. Sizi yalan söylemekten men ederim. Çünkü yalan kötülük işlemeye kötülükte cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye, söyleye sonunda Allah katında yalancı diye yazılır."

Hz. Muhammed (s.a.v.)
Günün Sözü

“Sen eğer eğri gidersen, kalem de seni eğri yazar. Doğru gidersen, doğrulukta bulunursan, mutlu olursun. Zulüm edersen kötüsün, insanlıktan geri kaldın. Kalem öyle yazdı. O yazının mürekkebi bile kurudu. Adalette bulunursan muradına erersin. Kalem yazdı, o yazının mürekkebi bile kurudu.”

Hz. Mevlâna Muhammed Celaleddin-i Rûmî (k.s.)
Günün Duası

Ya Rabbi, bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan eyle! Ya Rabbi, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve her çeşit hastalıktan Sana sığınırız! Ya Rabbi, işinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle! Bedenimize, kulağımıza, gözümüze sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından Sana sığınırız. Âmin...

Yükle
Kur'an-ı Kerim
Evrad-ı Şerif
Mevlevi Ayinleri
Şiirler - Gazeller
Ekran Koruyucular
E-Kitaplar
734. Vuslat Kayıtları
735. Vuslat Kayıtları
736. Vuslat Kayıtları
737. Vuslat Kayıtları
738. Vuslat Kayıtları
Üftâde Sempozyumu
Mehmet Demirci
Hz. Muhammed (s.a.v.) 'den Özür...
Muhsin İlyas Subaşı
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
Beş Duyu ile Yetinmek
M. Sait Karaçorlu
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga
İsmail Güleç
MESNEVÎ HİKÂYELERİ
Adnan K.İsmailoğlu
CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
Lokman D. Solmaz
Sufi ve Tasavvuf
Cemalnur Sargut
KİMİN MÜRŞİDİ YOKSA
Mahmut Erol Kılıç
Hz. Mevlâna'yı yadediyoruz
Bilal Kemikli
MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I
İsmail Yakıt
Bir zamanlar adalet deyince
Cuma Mektupları
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Sahte Şeyhler
Editör'den
Derviş...
Mehmet Fatih
Dünyanın düğünü var
H. Nur Artıran
İSLAM TASAVVUFU - Soru ve Cevaplar
Editör'ün Seçimi
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0313 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya