Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Dinletiler 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Kitap CD Tanıtımı

Sultan Veled ve Maarif'i

Yrd. Doç. Dr. Hülya Küçük

Sultân Veled’in Maârif’indeki zühd, velâyet, şeyhlik, semâ, ölüm, Hakk’ın tecellîleri gibi konularda yoğunlaşan sohbetleri, misâl ve metaforlarla süslenmiş, anlaşılması kolaylaştırılmış sohbetlerdir.

ARKA KAPAK YAZISI

Sultân Veled, babası Mevlânâ’nın en büyük hayrânı ve şârihidir. Ama o babası gibi aşkı ve coşkuyu değil; zâhidliği ön plana çıkarmıştır. O, halkın anlamadığı tasavvufî incelikleri onlardan saklayan ama tasavvufun halk için ahlâk tezkiyesi olarak gerekliliğinin bilincinde olarak, herkese ulaşmak için Mevlevîliği sistemleştiren, post kavgalarını önlemek için Çelebilik makāmını kuran, temkînli, mantıklı ve teşkîlâtçı bir sûfîdir.

Sultân Veled’in Maârif’indeki zühd, velâyet, şeyhlik, semâ, ölüm, Hakk’ın tecellîleri gibi konularda yoğunlaşan sohbetleri, misâl ve metaforlarla süslenmiş, anlaşılması kolaylaştırılmış sohbetlerdir. Müezzin Kefevî’nin, Maârif’i şerhi sırasında yaptığı şerhler ise İbn Arabînin Futûhāt’ından ve muhtelif Fusûs şerhlerinden alıntılar içerir. Bu, basit bir anlatım tarzı seçmiş olan Maârif’in tersine çevrilip entelektüel kesimin anlayacağı lisânla şerh edilmesinden başka bir şey değildir. Bu sûretle okuyucu, aslı itibârıyla bu derece ağır olan konuların, Sultân Veled’de ne kadar anlaşılır hâlde sunulduğunu bir kere daha anlamış olacaktır.

 Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 732. Vuslat Yıldönümünde yayınlanan  Kitabın, Maarif tercüme ve şerhi ile ilgili kısım websitemize yüklenmiştir (bkz. Akademik)>>>>>

HÜLYA KÜÇÜK

S.Ü. İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden olan Hülya KÜÇÜK, doktorasını Leiden Üniversitesi’nde (Hollanda) Kurtuluş Savaşında Bektaşiler konusunda yapmıştır. (The Roles of the Bektāshīs in Turkey’s National Struggle, Leiden: Brill, 2002; Türkçesi: Kurtuluş Savaşında Bektaşiler, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003). Diğer çalışmaları arasında Tasavvuf Tarihine Giriş (Konya, 2004), er- Riâye Tercümesi ( Ş. F. ile birlikte, İstanbul, 1998 ve 2004) kitapları, yurtiçi – yurtdışı teblîğleri ve irili–ufaklı birçok makaleleri bulunmaktadır. Hülya Küçük, doçentlik çalışması olan elinizdeki çalışmasında, hem Sultân Veled’in Maârif’inde ele alınan tasavvufî meseleleri tahlîl etmekte, hem de bugüne kadar gün ışığına çıkmamış olan bir tercüme ve şerhini, Kitâbu’l-Hikemiyye’yi, okuyucuların tedkîkine sunmaktadır.

 

 

 

Diğer Kitap CD Tanıtımları
Tasavvufa Giriş - Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç
MEVLEVİLİKTE MANEVİ EĞİTİM - Dr. Safi Arpaguş
Bati Düsüncesi ve Mevlana - Prof. Dr. İsmail Yakıt
SİPEHSÂLÂR RİSALESİ - Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed
Kubbe-i Hadra'nın Gölgesinde - Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Mevleviyâne - şiir Güldestesi - Necip Fazıl Duru
1001 Beyit - Hüseyin Top
Aşkı Meşk Etmek - Emin Işık
Rubâîler - Şefik Can
Mevlânâ’nın Kalbine Açılan Kapı - Bilal Kemikli
Mevlevîname: - Rıza DURU
Gönül Dünyâmızı Aydınlatanlar - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Şems-i Tebrizi'nin Öğretileri - Erkan Türkmen
Divan-ı Şems - Mevlana Celaleddin-i Rumi - Mithat Baharî Beytur
Sultan Veled'in Rubaileri - Prof. Dr. Veyis Değirmençay
İnsanlığın Piri Hz Mevlana -İrfan Güneşi Hz Şems - Mustafa Özdamar
Mesnevî Üzerine Araştırmalar - Dr. İsmail Güleç
Mesnevi'de Kur'an Yorumları - Hikmet Akdemir
MİNHÂCU’L-FUKARA - Doç. Dr. Safi Arpaguş
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlâna - Ö. Tuğrul İnançer
FENA Mevlana’da Özgürlük - EKREM ÖZDEMİR
HAYÂLİ CİHAN DEĞER - ÖZCAN ERGİYDİREN
Belh'in Güvercinleri - Emin Işık
Mesnevî’nin Sırrı - Dr. Semih Ceyhan ve Mustafa Topatan
Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık - Ö. Tuğrul İnançer
Nisabü'l Mevlevi - İsmail Ankaravi - Terceme Tahiru'l Mevlevi
Prof. Dr. Erkan TÜRKMEN - MEVLANA MESNEVİSİ’NİN EVRENSELLİĞİ
Mesnevi Hikâyelerinden Dersler - Prof. Dr. Mehmet Demirci
MESNEVİ - Hazırlayanlar: Hicabi Kırlangıç - Derya Örs
MESNEVÎ TERCÜME VE ŞERHLERİ - İsmail Güleç
İntiha - Name- i Sultan Veled - Doç. Dr. Hülya Küçük
Mevlânâ Ve İslâm - Dr. Safi Arpaguş,
Şerh-i Mesnevi - Terceme ve Şerh: Tahirü'l Mevlevi
Mevlana'ya Göre Manevi Gelişim - Osman Nuri Küçük
Yedi Meclis (Mecâlis-i Seb’a) - Çeviren: Hicabi Kırlangıç
İki Mevlevi (Yaman Dede - Remzi Dede) - Muhsin İlyas Subaşı
MESNEVİ-İ ŞERİF TERCEMESİ - Âmil Çelebioğlu
Mesnevi Şerhi - M. Fatih Çıtlak
Kanaatkâr olmadan inci sahibi
İsmail Güleç
GÖNLE DÜŞEN MİSAFİRLER
M. Faik Özdengül
Mevlana ve Walt Whitman
Misafir Yazar
ATEŞİN MÜREKKEBİ
Muhsin İlyas Subaşı
ALLAH AŞKI VE KULLUK BİLİNCİ
Yakup Şafak
İNSANIN YARATILIŞ GÂYESİ
İbrahim Emiroğlu
Tasavvuf Hakkında...
Mahmut Erol Kılıç
Tasavvuf Vaktidir
Cuma Mektupları
Tarikatın Ne Olduğunu Biliyor Muyuz?
Editör'ün Seçimi
Mevlevî
Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİDEKİ AMACI
Nuri Şimşekler
Hz. Mevlânâ’dan Nasîhatler
A.Selâhaddin Çelebi
MESNEVÎ'DE OLGUN İNSAN
Adnan K.İsmailoğlu
SEMA ADABI
Ö. Tugrul İnançer
SABIRDAKİ ESRARLI GÜZELLİK
H. Nur Artıran
Mesnevi Dersleri Aramak
M. Sait Karaçorlu
Er-Rahman Er Rahim
Cemalnur Sargut
Din Yolu Hikmet Yoludur
Emin Işık
Semâ'daki Sırlar
Sezai Küçük
HZ. PEYGAMBER’İN DAVRANIŞLARI
İsmail Yakıt

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0303 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya