Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Dinletiler 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Kitap CD Tanıtımı

Mevlevîname:

Rıza DURU

“Mevlevîname: Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevilik”

Rıza DURU'nun araştırıp hazırladığı “Mevlevîname: Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevilik” kitabı, Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun katkılarıyla T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Kitap hakkında Sayın Rıza DURU'nun verdiği bilgi şöyle;  "Mevlevîlik tarihine dair araştırmaların neredeyse tamamı yerli kaynaklara dayanmaktadır. Bu kitapta ise, Mevlevîlikle ilgili, yazı ve resme dayanan, ilk elden Batılı kaynaklar derli toplu bir araya getirilip sistematik bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu bakımdan bir ilk teşkil etmektedir.

En erken tarihli olanı 1610 yılından başlayarak, 350 yıl boyunca, 10’dan fazla dilde yayınlanmış, 500’den fazla seyahatnamedeki Mevlevîlikle ilgili kısımların tarafımdan yapılan tercümeleri ve bu metinlerin yine tarafımdan gerçekleştirilen metotlu bir değerlendirmesi kitabın esas iki bölümünü oluşturmaktadır.

Doç. Dr. Necip Fazıl Duru tarafından yazılan kısa bir bölüm olan “Mevlânâ ve Mevlevîlik Bilgisi” bölümü ise, yerli kaynaklara dayanan sahih ve derleme bilgiyi içermektedir.

Kitabın bir diğer özelliği ise, tarih ve mekan uyumuna göre içeriğe dercedilen ve ikonografik bilgileri olabildiğince tespit edilmiş, yüzlerce tasvirin (gravür baskı, resim, taslak, çizim, fotoğraf) tarih malzemesi olarak kullanılmış olmasıdır. Mesela; “saka postu” teriminde yer alan sakalığın Mevlevîlikle ilgisini kimi tasvirleri tarihî bilgi kaynağı olarak kullanmak suretiyle ortaya koydum.

Kitapta yerli kaynaklarda yer almayan çok kıymetli bilgi ve malzemeler yer almaktadır. Bir misal olmak bakımından, Afyonkarahisar Mevlevîhane’sinde medfun bulunan Sultan Dîvânî hazretlerinin demir ayakkabılarını verebiliriz. Bir seyahatnamede, bu demir ayakkabıların inme yani felç geçirenlere şifa maksadıyla giydirildiği yazılmaktadır. Bugün bu ayakkabılar kayıptır. Bunun gibi, yerli kaynaklarda yer almayan bazı bilgiler, sadece batılı seyahatnamelerinde geçmektedir.

Kitapla ilgili daha çok şeyler söylenebilir; lakin sözü müdekkiklere bırakmak lâzımdır."

Bu eseri hazırlayan Sayın Rıza DURU'ya kalbi şükranlarımızı sunar, eseri yayınlayan Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan'ın şahsında kuruma teşekkürlerimizi sunarız.

 

Diğer Kitap CD Tanıtımları
Tasavvufa Giriş - Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç
MEVLEVİLİKTE MANEVİ EĞİTİM - Dr. Safi Arpaguş
Bati Düsüncesi ve Mevlana - Prof. Dr. İsmail Yakıt
SİPEHSÂLÂR RİSALESİ - Sipehsâlâr Feridun bin Ahmed
Kubbe-i Hadra'nın Gölgesinde - Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Mevleviyâne - şiir Güldestesi - Necip Fazıl Duru
1001 Beyit - Hüseyin Top
Aşkı Meşk Etmek - Emin Işık
Rubâîler - Şefik Can
Sultan Veled ve Maarif'i - Yrd. Doç. Dr. Hülya Küçük
Mevlânâ’nın Kalbine Açılan Kapı - Bilal Kemikli
Gönül Dünyâmızı Aydınlatanlar - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Şems-i Tebrizi'nin Öğretileri - Erkan Türkmen
Divan-ı Şems - Mevlana Celaleddin-i Rumi - Mithat Baharî Beytur
Sultan Veled'in Rubaileri - Prof. Dr. Veyis Değirmençay
İnsanlığın Piri Hz Mevlana -İrfan Güneşi Hz Şems - Mustafa Özdamar
Mesnevî Üzerine Araştırmalar - Dr. İsmail Güleç
Mesnevi'de Kur'an Yorumları - Hikmet Akdemir
MİNHÂCU’L-FUKARA - Doç. Dr. Safi Arpaguş
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlâna - Ö. Tuğrul İnançer
FENA Mevlana’da Özgürlük - EKREM ÖZDEMİR
HAYÂLİ CİHAN DEĞER - ÖZCAN ERGİYDİREN
Belh'in Güvercinleri - Emin Işık
Mesnevî’nin Sırrı - Dr. Semih Ceyhan ve Mustafa Topatan
Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık - Ö. Tuğrul İnançer
Nisabü'l Mevlevi - İsmail Ankaravi - Terceme Tahiru'l Mevlevi
Prof. Dr. Erkan TÜRKMEN - MEVLANA MESNEVİSİ’NİN EVRENSELLİĞİ
Mesnevi Hikâyelerinden Dersler - Prof. Dr. Mehmet Demirci
MESNEVİ - Hazırlayanlar: Hicabi Kırlangıç - Derya Örs
MESNEVÎ TERCÜME VE ŞERHLERİ - İsmail Güleç
İntiha - Name- i Sultan Veled - Doç. Dr. Hülya Küçük
Mevlânâ Ve İslâm - Dr. Safi Arpaguş,
Şerh-i Mesnevi - Terceme ve Şerh: Tahirü'l Mevlevi
Yedi Meclis (Mecâlis-i Seb’a) - Çeviren: Hicabi Kırlangıç
Mevlana'ya Göre Manevi Gelişim - Osman Nuri Küçük
İki Mevlevi (Yaman Dede - Remzi Dede) - Muhsin İlyas Subaşı
MESNEVİ-İ ŞERİF TERCEMESİ - Âmil Çelebioğlu
Mesnevi Şerhi - M. Fatih Çıtlak
Kanaatkâr olmadan inci sahibi
İsmail Güleç
GÖNLE DÜŞEN MİSAFİRLER
M. Faik Özdengül
Mevlana ve Walt Whitman
Misafir Yazar
ATEŞİN MÜREKKEBİ
Muhsin İlyas Subaşı
ALLAH AŞKI VE KULLUK BİLİNCİ
Yakup Şafak
İNSANIN YARATILIŞ GÂYESİ
İbrahim Emiroğlu
Tasavvuf Hakkında...
Mahmut Erol Kılıç
Tasavvuf Vaktidir
Cuma Mektupları
Tarikatın Ne Olduğunu Biliyor Muyuz?
Editör'ün Seçimi
Mevlevî
Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİDEKİ AMACI
Nuri Şimşekler
Hz. Mevlânâ’dan Nasîhatler
A.Selâhaddin Çelebi
MESNEVÎ'DE OLGUN İNSAN
Adnan K.İsmailoğlu
SEMA ADABI
Ö. Tugrul İnançer
SABIRDAKİ ESRARLI GÜZELLİK
H. Nur Artıran
Mesnevi Dersleri Aramak
M. Sait Karaçorlu
Er-Rahman Er Rahim
Cemalnur Sargut
Din Yolu Hikmet Yoludur
Emin Işık
Semâ'daki Sırlar
Sezai Küçük
HZ. PEYGAMBER’İN DAVRANIŞLARI
İsmail Yakıt

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0322 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya