Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Dinletiler 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ ANILDI

Tâhirü’l-Mevlevî (Olgun) vuslatının 68. yıl dönümü vesilesiyle 20 - 22 Haziran 2019 tarihleri arasında bir dizi etkinlik ile yâd edildi.

01 Temmuz 2019

Tâhirü’l-Mevlevî (Olgun) vuslatının 68. yıl dönümü vesilesiyle 20 - 22 Haziran 2019 tarihleri arasında Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından organize edilen bir dizi etkinlik ile yâd edildi.

Etkinlik çerçevesinde 20 Haziran 2019 Perşembe akşamı Yenikapı Mevlevihânesi’nde düzenlenen program, Tâhirü’l-Mevlevî Hazretlerinin kabr-i şerifinin bulunduğu hâmuşanda kur’ân-ı-kerim tilâveti, salavât-ı şerif, tekbir ve duâlarla başladı. Hemen ardından Yenikapı Mevlevihânesi Semâhânesi’nde postnişin Hüseyin Erek, bestekâr mevlidhan Amir Ateş ve Fehmi Atay’ın icrasıyla Tâhirü’l-Mevlevî Hazretleri ve tüm geçmişlerimizin aziz ruhâniyetlerine okunan mevlid-i şerif ve duâlarla devam etti.

Okunan mevlid-i şerife müteakip, Tâhirü’l-Mevlevî Hazretlerinin mürşidi Mehmed Celâleddin Dede’nin Dügâh makamında bestelemiş olduğu Mevlevî Âyin-i Şerifi ile meydan-ı âlî ve cümle mihman ilâhi nâğmelerin derinden nüfuz eden huzûr ve hâtırası ile zevkyâb oldu.

Mutripde sanat yönetmeni neyzen Ender Doğan; meydan-ı şerifte postnişin Hüseyin Top ve Mim Kemal Öke ile semâzenlerin tennurelerini açtığı bu niyâz günü Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı’nın lokma ikramıyla sırlandı.

Tâhirü’l Mevlevî’nin 68. Vuslat Yıl Dönümü vesilesi ile düzenlenen anma etkinliği, 22 Haziran 2019 Cumartesi günü Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Beykoz merkez binasında Tâhirü’l-Mevlevî’nin hayatı, şahsiyeti ve eserlerinin anlatıldığı bir anma programıyla devam etti.

Nâ’t-ı Şerif ve ney taksimi ile başlayan anma gününde Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendinin açılış konuşmasının ardından ilk söz gençlere bırakıldı.

Aziz ömrünü daima öğrenmek ve öğretmekle geçiren; bildiklerini her vesile ile yeni nesil gençlere aktarmak için çalışan, ardında bıraktığı pek çok kıymetli eserle çok yönlü âbide bir şahsiyet olan Tâhirü’l Mevlevî, vuslatının 68. yıl dönümünde kendisini anlamaya çalışan yeni çağın gençleriyle bir kez daha buluşmuş oldu.

Anma programının ilk bölümünde Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı üyelerinden Zafer Agâh “Tâhirü’l Mevlevî Hayatı ve Eserleri”; Selçuk Ayaz “Mecmau’l Bahreyn: Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mehmed Esad Dede ve Mehmed Celâleddîn Dede ile Hatıraları”; Selda Nihân “Tâhirü’l Mevlevî ve Mevlevîlik”; Şirin Bendeyâr “Tâhirü’l Mevlevî’nin Edebi Mülahazaları” ve F. Bahar Can “Tâhir Dedemiz” başlıklı konuşmalarını dinleyicilerin ilgisine sundular.

Anma programının öğleden sonra yapılan ikinci bölümünde ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sâfi Arpaguş; Tâhir’ül Mevlevî’nin yaşadığı dönem, mevlevî çilesi ve şeyhi Mehmed Celâleddin Dede’nin vefâtı üzerine yazmış olduğu Şeyh Celâleddin Efendi Risalesi üzerine değerli bilgileri paylaştılar. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Güleç; Tâhirü’l-Mevlevî’nin çocukluğundan kemâl dönemine kadar hayatında ve çalışmalarında önemli rol oynayan yapıcı unsurlar üzerine aydınlatıcı açıklamalar verdiler. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezai Küçük ise Sertârik Mesnevihân Şefik Can Dede ile yapılmış olan bir röportajın ışığında Tâhirü’l-Mevlevi’yi anlatarak; Şerh-i Mesnevî’den Mevlevîlik üzerine geçen kıymetli bilgileri aktardılar.

Maddi mânevi nice güzelliklerin yaşandığı anma gününde muhterem dinleyiciler arasında yer alan TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Cemâlnur Sargut Hanımefendi’nin Tâhirü’l-Mevlevî’nin Şerh-i Mesnevîsî'nin orjinal metne sadık kalarak yeni bir baskısının oluşmasında maddi mânevi desteğe hazır olduğunu beyân etmesi ise gün içinde lütfedilen en müstesna hediyelerden biri oldu.

Tâhirü’l-Mevlevî’nin 68. vuslat yıl dönümü vesilesiyle 20 – 22 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen anma etkinliğinde Hazreti Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin günümüzde yaşayan 22. ve 23. kuşak torunları, Konya ve İstanbul’dan Mevlevî Postnişin büyükleri, pek çok kanaat önderleri ile idari, kültür ve sanat hayatımızın güzide şahsiyetleri bir araya geldi:

Hazreti Mevlânâ’nın 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru; Aziz Çelebi Ailesinin kıymetli fertlerinden Neslipir Çelebi Sayar, Araştırmacı, Yazar Ahmet Güner Sayar, Gevher Çelebi, Azra Çelebi Kuyumcuoğlu; Konya’dan Bahâüddin Tâhâ Hidayetoğlu Çelebi; Postnişin Nadir Karnıbüyükler; İstanbul’dan postnişin Nail Kesova; Eyüpsultan Pîr Ümmisinan Külliyesi bânilerinden Seher Kargı; Bursa Numaniyye Dergâhı sekizinci kuşak neslinden ve Eşrefoğlu Rumî Hazretlerinin torunlarından Mehmed Safiyüddin Erhan; TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Cemâlnur Sargut; Seyyid Ebu’l-Hasan Harakanî Vakfı Başkanı Yavuz Selim Uzgur; Kayhan Koçoğlu Efendi; İbrahim Hakkı Hazretlerinin torunlarından, yazar ve araştırmacı Belkıs İbrahimhakkıoğlu; Şeyh Şamil’in yedinci kuşaktan torunu Şeyhşamil Arslan Ömer; ebruzen ve hat sanatçısı Hikmet Barutçugil ve eşi Füsun Barutçugil; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zühtü Hakan Akpolat, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Yılmaz, Yüksek Lisans Enstitü Müdürü Prof. Dr. Hasan Akay; Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Muhterem H. Nur Artıran Hanımefendi, vakıf üyeleri ve çok sayıda Hazreti Mevlânâ bendesi anma programlarına teşrif edenler arasındaydı.

Bu Yazı 1674 defa okundu.
Diğer Güncel Haberler
Vakıf'tan Kasım ayı Etkinlikleri 03.11.2019
Allah rahmet eyleye. 23.10.2019
Toulous'da Mesnevî Sohbeti 22.10.2019
Hz. Mevlâna Amerika'da anıldı. 05.10.2019
Vakıf'tan Etkinlikler 03.10.2019
“Şerbet-I Veladet” 02.10.2019
İran'da Şems Ve Mevlana Konferansı 01.10.2019
Huzur-I Pir’de Aşure 29.09.2019
Kurban, Allah'a Yakınlıktır... 11.08.2019
Vuslatın mübarek olsun Emin Dede... 02.08.2019
İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un 01.08.2019
Neyzen Doğan Ergin için anma programı 25.06.2019
Tâhirü’l-Mevlevî’nin aziz hâtırasına 17.06.2019
Ebu'l-Hasan Harakanî Sempozyumu 25.04.2019
Sohbet 25.04.2019
Celâleddin Bakır Çelebi Anıldı... 18.04.2019
Kazablanka'da Mesnevî Sohbetleri 23.02.2019
Şefik Can Dede yâd edildi. 26.01.2019
Şefik Can Dede anılacak... 07.01.2019
745. Vuslat Ses Kayıtları 20.12.2018
Şeb-i Arus - Video 19.12.2018
Vakt-i Şerif Hayrola... 17.12.2018
Selçuk Üniversitesi 745. Vuslat Proğramı 06.12.2018
745. Vuslat Yıldönümü 19.11.2018
Mevlid-i Nebi 19.11.2018
Konferansa Davet 31.10.2018
"Maârif" Yayınlandı. 31.10.2018
Leyle-i Kadir Mübarek Olsun 10.06.2018
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 14.05.2018
Mevlâna’nın Yolundan: Mevlâ’ya Göçen 03.05.2018
22. Yılında Çelebi anılacak. 11.04.2018
Hz. Mevlâna-Şems Dostluğu 05.04.2018
Sohbet 01.04.2018
Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu 08.02.2018
Mehmed Said Hemdem Çelebi 08.02.2018
’Aşk Kalbe Düşünce 07.02.2018
Ulu Arif Çelebi 25.01.2018
Mesnevi Sohbeti 25.01.2018
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 25.01.2018
Kanaatkâr olmadan inci sahibi
İsmail Güleç
GÖNLE DÜŞEN MİSAFİRLER
M. Faik Özdengül
Mevlana ve Walt Whitman
Misafir Yazar
ATEŞİN MÜREKKEBİ
Muhsin İlyas Subaşı
ALLAH AŞKI VE KULLUK BİLİNCİ
Yakup Şafak
İNSANIN YARATILIŞ GÂYESİ
İbrahim Emiroğlu
Tasavvuf Hakkında...
Mahmut Erol Kılıç
Tasavvuf Vaktidir
Cuma Mektupları
Tarikatın Ne Olduğunu Biliyor Muyuz?
Editör'ün Seçimi
Mevlevî
Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİDEKİ AMACI
Nuri Şimşekler
Hz. Mevlânâ’dan Nasîhatler
A.Selâhaddin Çelebi
MESNEVÎ'DE OLGUN İNSAN
Adnan K.İsmailoğlu
SEMA ADABI
Ö. Tugrul İnançer
SABIRDAKİ ESRARLI GÜZELLİK
H. Nur Artıran
Mesnevi Dersleri Aramak
M. Sait Karaçorlu
Er-Rahman Er Rahim
Cemalnur Sargut
Din Yolu Hikmet Yoludur
Emin Işık
Semâ'daki Sırlar
Sezai Küçük
HZ. PEYGAMBER’İN DAVRANIŞLARI
İsmail Yakıt

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0222 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya